MOTTO TYGODNIA 
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
"Zrobiłem co mogłem, niech zrobią 
lepiej ci, co potrafią
."
Consules Romani
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

 

Zachęcamy uczniów I Liceum do wzięcia udziału w Projekcie
„Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”

W roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano następujące bezpłatne zajęcia:
• 25-godzinne zajęcia wyrównawcze z matematyki
• 25-godzinne zajęcia wyrównawcze z biologii
• 25-godzinne zajęcia wyrównawcze z chemii
• 25-godzinne zajęcia wyrównawcze z fizyki
• 25-godzinne zajęcia wyrównawcze z informatyki/robotyki
• 25-godzinne zajęcia rozwijające z matematyki
• 25-godzinne zajęcia rozwijające z biologii
• 25-godzinne zajęcia rozwijające z chemii
• 25-godzinne zajęcia rozwijające z fizyki
• 25-godzinne zajęcia rozwijające z informatyki/robotyki


W ramach projektu „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum” odbędą się bezpłatne 12-godzinne zajęcia z doradztwa edukacyjno zawodowego oraz 3 pozaszkolne wyjazdy edukacyjne (Kraków AGH, Warszawa Centrum Nauki Kopernik).
Rekrutacja do  zajęć uzupełniających i rozwijających trwać będzie do 18 grudnia 2018 r.

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULEMINEM REKRURACJI

DO PROJEKTU

"KSZTAŁCIMY NOWOCZEŚNIE - DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ I LICEUM"

Regulamin w formie PDF

Regulamnin dostępny jest także w Biurze Projektu

Uwaga! Nabór do projektu!

 Informujemy, że testy wiedzy z matematyki, chemii, biologii, fizyki, informatyki  kwalifikujące do zajęć wyrównawczych w ramach projektu „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum” odbędą się: 

dla klas I  - w środę, 12 grudnia o godzinie 8.55
dla klas II - w czwartek, 13 grudnia o godzinie 9.50

 

Zakończenie ostatniego szkolenia

6 grudnia zakończyło się ostatnie szkolenie dla nauczycieli I Liceum w ramach Projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum". Szkolenie dotyczyło wykorzystania TIK w nauczaniu oraz ich włączania w proces nauczania.

W czterdziestogodzinnym szkoleniu wzięło udział 35 nauczycieli.

Informacja o Projekcie

4 grudnia Dyrektor I Liceum p. P. Wanat spotkał się z uczniami klas I i II. Spotkanie miało na celu przekazanie inormacji o rekrutacji  Uczestników do realizowanego przez szkołę Projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum". 

Zakończenie kolejnego szkolenia

17 listopada zakończyło się szkolenie w ramach Zadania  częściowego  nr 1. Projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum. Szkolenie dotyczyło aktywizujących metod w nauczaniu – jako sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych. Zajęcia składały sie z II modułów - I moduł: metoda realizacji projektów edukacyjnych w praktyce, II moduł: inne metody i narzędzia aktywizujące, kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe.

• Liczba uczestników szkolenia: 35 nauczycieli
• liczba godzin zajęć: 32

Ogłoszenie o wyborze oferty

26 listopada 2018r. w Bazie konkurencyjności umieszczono informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej doposażenia pracowni fizycznej, chemicznej i biologicznej.

Ogłoszenie

W ramach realizacji projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum" I Liceum zatrudni specjalistę z zakresu doradztwa zawodowego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem szkoły. 

tel. 17 748 28 20

Zakończenie szkolenia

10 listopada zakończyło się pierwsze z 3 przewidzianych dla nauczycieli I Liceum szkoleń. Nauczyciele przedmiotów matematyczno przyrodniczych uczestniczyli w 32 godzinach szkolenia dotyczącego prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą eksperymentu.

1

Czytaj więcej: Zakończenie szkolenia

Ogłoszenie

23 października ukazało się w Bazie konkurencyjności Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy doposażenia do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej  w ramach projektu "Kształcimy nowocześnie  - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum".

Ogłoszenie

Anulowanie ogłoszenia

23 października anulowano w Bazie konkurencyjności Zapytanie ofertowe dotyczące doposażenia pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej.

Ogłoszenie wyników i kolejne zapytanie ofertowe

17 października w bazie konkurecyjności ukazała się informacja o braku rozstrzygnięcia Zapytania ofertowego z dnia 28 września na doposażennie bazy dydaktycznej I Liceum.

Jednocześnie ponowiono po raz trzeci Zapytanie ofertowe na doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum w ramach Projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum".

Link do ogłoszenia TUTAJ

Szkolenia z TIK dla nauczycieli

5 października rozpoczęła się realizacja szkoleń 3 części szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu "Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”. Wykorzystania TIK w nauczaniu oraz ich włączanie w proces nauczania.

• liczba uczestników: 35 osób
• liczba grup: 4 
• liczba godzin zajęć: 40 

Szkolenia dla nauczycieli

5 października rozpoczęło się dla nauczycieli  szkolenie nr 2 dotyczące prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą eksperymentu, w ramach programu wspierania szkół w zakresie zwiększania udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu.

W szkoleniu biorą udział wszyscy nauczyciele przedmiotów matematyczno przyrodniczych z I Liceum.
Liczba godzin zajęć: 32.

Promocja projektu

29 września z okazji Jubileuszu 360-lecia szkoły prezentowany był rollup informujący o projekcie "Kształcimy nowocześnie- doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum" realizowanym przez naszą szkołę.

360lecie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

28 września ukazało się w Bazie konkurencyjności ogłoszenie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu TIK.  Na zamówienie dotyczące dostawy sprzętu do pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej nie wpłynęła żadna oferta.

Rozpoczęcie szkoleń dla nauczycieli

15 września w I Liceum rozpoczęły się szkolenia nauczycieli w ramach projektu "Kształcimy nowocześnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum". Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji u nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie.

W ramach realizacji Projektu do 10 grudnia zostaną przeprowadzone następujące szkolenia (moduły szkoleniowe):
1. Szkolenie dotyczące aktywizujących metod w nauczaniu – jako sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych,
2. Szkolenie dotyczące prowadzenia zajęć z przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą eksperymentu w ramach programu wspierania szkół w zakresie zwiększania udziału zajęć realizowanych metodą eksperymentu,
3.  Szkolenie dotyczące wykorzystania TIK w nauczaniu oraz ich włączania w proces nauczania w ramach program wspierania szkół w zakresie podnoszenia kompetencji informatycznych nauczycieli i uczniów oraz zwiększania udziału TIK w procesie kształcenia.

Czytaj więcej: Rozpoczęcie szkoleń dla nauczycieli

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.