MOTTO TYGODNIA
"Consuetudo altera natura est."
Przyzwyczajenie jest drugą naturą."
M.T.Cicero De finibus 5,25,74

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Dorota Rakocy zaprasza uczniów i rodziców
od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.

telefon 17/7482827
dodatkowy kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w rozwoju i pomaga im w pokonywaniu trudności. Udziela młodzieży pomocy dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Pomaga uczniom z różnymi problemami np. emocjonalnymi, społecznymi ... Pedagog pomaga uczniom w rozpoznawaniu swoich mocnych stron.
Prowadzi warsztaty z zespołami klasowymi:
– zajęcia adaptacyjno – integracyjne,
– warsztaty z umiejętności radzenia sobie ze stresem,
– zajęcia na temat efektywnego uczenia się,
– zajęcia edukacyjne dotyczące poprawy relacji z otoczeniem np. poprawa komunikacji interpersonalnej.
Realizuje zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych w klasach pierwszych. Przy współpracy z Komendą Miejska Policji w Rzeszowie przeprowadzane są zajęcia takie jak: „ Bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna nieletnich”, we współpracy z Centrum Leczenia Uzależnień „Moje bezpieczeństwo w sieci”.
Pedagog prowadzi z uczniami indywidualne rozmowy z zakresu doradztwa zawodowego.
Podejmuje działania interwencyjne, mediacyjne, negocjacyjne – w sytuacjach o podłożu wychowawczym.
Pedagog prowadzi spotkania Koła Wiedzy Psychologicznej dla wszystkich uczniów, którzy są zainteresowani doskonaleniem relacji interpersonalnych oraz samorozwojem. Więcej TUTAJ
Pedagog organizuje inspirujące młodzież spotkania takie jak Dzień Kariery TUTAJ czy Zawód i pasja.
Pedagog wspiera rodziców uczniów w zakresie diagnozy problemu dziecka i określeniu najlepszych dla dziecka form pomocy.
Przygotowuje wykłady wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców podczas ich spotkań z wychowawcami klas.
Pedagog jest przewodniczącą Komisji Stypendialnej w szkole.
 
Konkursy pod opieką pedagoga szkolnego:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
„Jestem OK.! – Nie palę”

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie.

Przydatne linki:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów

SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

Antynarkotykowy telefon zaufania, tel. 801 199 990, czynny codziennie 16:00-21:00, całkowity koszt rozmowy, jak za jeden impuls

Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 0-801 12 00 02

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania

 

Wykłady dla Rodziców uczniów naszego liceum, którzy chcą pomóc swojemu dziecku w spokojnym przejściu przez okres dojrzewania:

23.11.2017 r., g. 17:00, sala 21
"Jak w dobie cyfrowej dbać o relacje w rodzinie, jak "wyłączyć" dziecko z sieci."

18.01.2018r., g. 17.00, sala nr 21
"Jak chronić nastolatka przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych."

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.