MOTTO TYGODNIA
"Ad quas res aptissimi erimus, in iis potissimum elaborabimus."
"Najwięcej dokonamy w tym, do czego będziemy najbardziej uzdolnieni."

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

fanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Dorota Rakocy zaprasza uczniów i rodziców
od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 14

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.


telefon 17/7482827
dodatkowy kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Pedagog szkolny ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego.

Pedagog szkolny wspiera uczniów w zakresie:

- pomocy w pokonywaniu trudności
- rozwijania zdolności i zainteresowań
- doradztwa zawodowego - pomaga odnaleźć zainteresowania, określić predyspozycje zawodowe
- pomocy materialnej i stypendialnej
- zgłębiania tajników wiedzy psychologicznej - spotkania Koła Wiedzy Psychologicznej, przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Więcej TUTAJ

Pedagog prowadzi z zespołami klasowymi warsztaty tematyczne: integracyjne, rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne i grupowego doradztwa zawodowego. Zabezpiecza warsztaty z zakresu profilaktyki i doradztwa zawodowego prowadzone przez instytucje zewnętrzne.

Organizuje Szkolny Dzień Kariery. Więcej TUTAJ.

Organizuje spotkania z praktykami - przedstawicielami interesujących młodzież zawodów, w ramach cyklu "Zawód i pasja."

Pedagog szkolny wspiera rodziców uczniów w zakresie diagnozy problemu dziecka
i określeniu najlepszych dla dziecka form pomocy. Organizuje wykłady wzmacniające kompetencje wychowawcze rodziców podczas ich spotkań z wychowawcami klas.

Konkursy pod opieką pedagoga szkolnego:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
"Jestem OK! - Nie palę"

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1 

 

Ośrodki, w których można uzyskać pomoc specjalistyczną:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów

SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

 Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 0-801 12 00 02

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.