Grupa dokumentująca uroczystości szkolne /2018-2019/

Daniel Betleja

Osoby, które chciałyby zaangażować się w robienie zdjęć lub nagrywanie szkolnych uroczystości proszone są o kontakt z w/w opiekunem.