Pilne - WYJAZD NA ZAWODY

Program Mistrzostw Rzeszowa Szkół Ponadpodstawowych w Narciarstwie 20.02.2020:
6.50 - wyjazd do Małastowa (parking przy Hali Podpromie)
około 16.00 - planowany powrót do Rzeszowa

Prosimy o pilne zgłoszenie się do nauczycieli wychowania fizycznego!

Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do nauczycieli wychowania fizycznego do 19.02.2020.