Spiritus Scholae

   Wszystkich chętnych do pracy w redakcji gazety szkolnej Spiritus Scholae w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 10 czerwca, w poniedziałek, o godzinie 9.45 w sali nr 38.

Ze względu na konieczność podjęcia ważnych decyzji, obecność wskazana!

     redaktor naczelna

Milena Barszczowska