Wyniki XXX Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez Granic"

Wyniki XXIX Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez Granic".

Wyniki konkursu:

Klasa 1c (opiekun Wiesław Bać) – 30 miejsce w Polsce – 4 miejsce w województwie podkarpackim

Klasa 1b (opiekun Beata Ostasz) – 40 miejsce w Polsce – 5 miejsce w województwie podkarpackim

Klasa 1e (opiekun Tomasz Czyż) – 41 miejsce w Polsce – 6 miejsce w województwie podkarpackim

Klasa 1d (opiekun Marek Gamracy) – 45 miejsce w Polsce – 7 miejsce w województwie podkarpackim

Klasa 1f (opiekun Tomasz Czyż) – 54 miejsce w Polsce – 8 miejsce w województwie podkarpackim

Klasa 1a (opiekun Tomasz Czyż) – 56 miejsce w Polsce – 9 miejsce w województwie podkarpackim

W konkursie wzięły udział 323 klasy ze 132 szkół.