Projekt unijny pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 2019/2020

WAŻNE - UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!!!
Uczniowie, spełniający kryteria naboru do poniższego stypendium i zainteresowani korzystaniem, proszeni są o wniklwe zapoznanie się z dokumentami stypendialnymi i osobiste zgłoszenie się do
p. wicedyrektor Iwony Palczak (do 19 września).

Od 1 czerwca 2019 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie realizował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Uchwałą Nr V/83/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020.
W zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły zmiany, w porównaniu do lat poprzednich. Jedną z ważniejszych zmian jest ujęcie w kryteriach przyznawania stypendiów osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego. Nabór wniosków ogłasza Zarząd Woj. Podkarpackiego. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami.
Opublikowano: 06 maj 2019 : https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Planowany termin naboru wniosków: od 16 września do 27 września 2019 roku