MOTTO TYGODNIA 
Omne ignotum pro magnifico.
"Wszystko, co nieznane, wydaje się wspaniałe."
Publius Cornelius Tacitus

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Zajęcia grupowe organizowane w II półroczu 2019 roku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizuje warsztaty związane z rozwojem osobistym, sprawnym startem kariery zawodowej, umiejętnym poruszaniem się na rynku pracy oraz aktywnymi formami poszukiwania zatrudnienia. Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci. Wszystkie usługi Centrum realizowane są bezpłatnie.

Proponowane spotkania

16 kwietnia   Zatrudnienie w Unii Europejskiej
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Unii Europejskiej

25 kwietnia Narzędzie do badania kompetencji (NBP)
Diagnoza poziomu kompetencji osobistych, społecznych i menadżerskich przydatna przy podejmowaniu decyzji związanych z wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia, przy poszukiwaniu pracy dostosowanej do posiadanych kompetencji, oraz przy planowaniu rozwoju kompetencji poszukiwanych przez pracodawców

7 maja   Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych KZZ
Diagnoza       zainteresowań       zawodowych    przy pomocy wystandaryzowanego   narzędzia badawczego, przydatna przed podejmowaniem wszelkich decyzji związanych    z wyborem ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

14 maja   Zarządzanie sobą w czasie
Program dotyczy zasad umiejętnego wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także skutecznego radzenia sobie z tzw. pożeraczami czasu.

21 maja   Dokumenty aplikacyjne krok po kroku
Porada grupowa dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, uczniów szkół średnich powyżej 18 roku życia, studentów. Program zajęć podkreśla rolę właściwego przygotowania dokumentów aplikacyjnych w zdobywaniu zatrudnienia, przygotowuje do poprawnego przygotowania życiorysu i listu motywacyjnego w zakresie treści i szaty graficznej.

28 maja   Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Grupowe zajęcia aktywizacyjne przygotowujące do efektywnej prezentacji własnej osoby, w tym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia służą poznaniu podstawowych technik i zasad autoprezentacji, znaczenia tzw. mowy ciała w komunikacji

4 czerwca   Aktywnie z niepełnosprawnością
Zajęcia informacyjne kierowane do osób zainteresowanych podjęciem pracy zawodowej z uwzględnieniem szans i możliwości udzielanych przez instytucje wspierające.

11 czerwca   Peryskop - znajdź rynek pracy dla siebie
W programie: skuteczne metody i techniki poszukiwania zatrudnienia oraz zasady właściwego sposobu redagowania dokumentów aplikacyjnych

Spotkania informacyjne

Kształcenie - Zawód - Kariera"
Spotkanie informacyjne dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka spotkania dotyczy m.in.: zawodów przyszłości, determinantów wyboru zawodu oraz etapów planowania drogi zawodowej.

„Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy"
Poznanie instytucji udzielających wsparcia na rynku pracy, nabycie praktycznej wiedzy nt. ich działalności oraz oferowanych form pomocowych.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z wychowawcą lub M. Świętoniem.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.