„Wyprawka szkolna” 2018

Informujemy o przygotowywanym do realizacji  Rządowym programie pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna”. 
Projekt dostępny jest: