MOTTO TYGODNIA

 "Et Verbum Caro factum est
et habitavit in nobis.
"

"A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało wśród nas."

Evangelium secundum Ioannem 1,14

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

Leksykon nauczycieli i wychowawców - urodzeni przed 1945 rokiem

LEKSYKON - STRONA GŁÓWNA

Leksykon internetowy nauczycieli i wychowanków

I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie

część I

A

Acela Łucja (ur. 29 I 1944, Wesoła), absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie i Uniwersytetu Wrocławskiego (1967), nauczycielka języka niemieckiego w I Liceum w Rzeszowie (1967/68 – 1991/92).

Adamowicz Augustyn (1642 – 1713), ksiądz, filozof, rektor rzeszowskiego kolegium (1678-83).

Adamowski Mieczysław Zygmunt (29 III 1892, Bełżec – 26 II 1975, Rzeszów), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (1914), uczestnik I wojny światowej (1914–18) i walk o granice Polski (1918–21), nauczyciel II Gimnazjum im. K. Morawskiego w Przemyślu (1921–29), dyrektor Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. M. Konopnickiej w Przemyślu (1929–35), dyrektor I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1935–39 i 1944–47), nauczyciel języka łacińskiego w tejże szkole, podczas okupacji prowadził tajne nauczanie, przeniesiony w stan nieczynny (VI 1947), nauczyciel III Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Rzeszowie (od XII 1947), pracownik Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego (1950–57), nauczyciel bibliotekarz w I Liceum w Rzeszowie (1950/51 – 1963/64), pierwszy prezes Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej (1935), działacz Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, autor publikacji z zakresu literatury i historii, w tym historii I Gimnazjum i Liceum.

Adamski Maksymilian (ur. 19 V 1936, Vitry-le-Francais), uczeń I Liceum (1951-53) i korespondencyjnego LO w Rzeszowie, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, działacz ZSL, poseł, sekretarz redakcji „Nasz Klub” (1964-80), zastępca redaktora naczelnego w „Inspiracjach” (1980-90), zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Twój Ilustrowany Magazyn (1991-94), autor wielu publikacji, w tym książki Być prorokiem między swymi (1987).

Aleksiewicz Marian (23 IV 1899, Stryj – 17 II 1972, Rzeszów), uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej (1917–18), służył w armii polskiej (1919–20), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (1929), nauczyciel w gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Tarnopolu (1929–30), nauczyciel historii, przysposobienia wojskowego, geografii, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym (wiedzy o Polsce) w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1930/31 – 1938/39, 1944/45, 1949/50 – 1951/52, 1959/60 – 1971/72), zastępca wakacyjny dyrektora I Gimnazjum (VII – VIII 1937), nauczyciel historii i geografii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1930/31 – 1938/39), dyrektor Prywatnego Gimnazjum i Liceum w Sokołowie Młp. (1945–48), kierownik XI-letniej Szkoły Żeńskiej w Rzeszowie (1948–50), Prezes Zarządu ZNP w Rzeszowie (1951–53), kierownik sekcji historii i wychowania obywatelskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych, pracownik Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie (1957–68), członek Zarządów Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Archeologicznego Oddział w Rzeszowie, Rzeszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, autor ok. 40 rozpraw naukowych i popularnonaukowych.

Allerhand Maurycy (Mojżesz) (28 VI 1868, Rzeszów – 10 VIII 1942, Janowiec k. Lwowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1887), adwokat, profesor prawa cywilnego w Uniwersytecie Lwowskim, sędzia Trybunału Stanu, autor komentarzy: do kodeksu postępowania cywilnego (1932–33), do prawa o notariacie (1934), do prawa upadłościowego (1937), zamordowany w obozie Janowiec pod Lwowem. 

Als Alfons Roderyk (30 III 1839, Mokrzyszów k. Sandomierza – 6 II 1905, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, członek Rady Miejskiej (1873–79, 1893 – 1901), zastępca przewodniczącego Zarządu Komisarycznego tzw. „Wielkiego Rzeszowa” (1902), zastępca prezesa Rady Powiatowej (1903–05), prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (1897–98), prezes Kasy Oszczędności w Rzeszowie (1901–04), działacz wielu innych rzeszowskich stowarzyszeń, honorowy obywatel miasta (1904), w testamencie przekazał własny księgozbiór i 5 tys. koron na utworzenie i utrzymanie czytelni naukowej przy bibliotece TSL.

Als Rudolf (ur. 12 IV 1858, Kolbuszowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), członek Rady Miejskiej (1879–85), działacz Towarzystwa Teatru Amatorskiego (1883), doktor praw (VIII 1890).

Alter Jakub Herman (ur. 9 II 1896, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1914), działacz syjonistyczny, współzałożyciel Hehaluc Pionier (działającego w Rzeszowie pod nazwą Oddział Towarzystwa dla Wyszkolenia i Wychowania Młodzieży Żydowskiej dla Emigracji do Palestyny w 1927 r.), członek Rady Miejskiej (1927–39), członek Wydziału Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej, Średniej i Zawodowej (1938-39).

Antoni ks., rektor rzeszowskiego kolegium (1715).

Anzelm ks. rektor rzeszowskiego kolegium (1720).

Atlas Izrael (ur. 26 XII 1904, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1927), członek Zarządu Izraelskiej Gminy Wyznaniowej (od XI 1944).

Augustynowicz Aleksander (1865, Iskrzynia k. Krosna – 1944), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1877-81), studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, malarz portretów, kwiatów, pejzaży, malowideł ściennych.

B

Babiński Stanisław (25 IV 1864, Żurawica – 25 VI 1912, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Przemyślu i Uniwersytetu we Lwowie, nauczyciel w gimnazjach w Kołomyi i Przemyślu, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, historii kraju rodzinnego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1894/95 – 1911/12), członek zarządu oddziału rzeszowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Babski Ignacy (2 XI 1852, Rozental – 1929, Kraków), absolwent Uniwersytetu Berlińskiego, nauczyciel języka niemieckiego, francuskiego, geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1891/92 – 1897/98 i 1902/03 – 1918/19), nauczyciel języka niemieckiego w Prywatnym Gimnazjum Realnym                Żeńskim w Rzeszowie (1913/14 – 1918/19), kierownik tegoż gimnazjum (1915 – II 1920) nauczyciel gimnazjum w Buczaczu (od 1898).

Bachórz Józef (ur. 20 IX 1934, Lipie k. Głogowa Młp.), uczeń II i I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1947–51), absolwent I Liceum w Rzeszowie (1951) i Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel liceów pedagogicznych w Starym Targu k. Sztumu i Kwidzynie oraz w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Gdańsku, historyk literatury polskiej XIX w, zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej w Uniwersytecie Gdańskim, prorektor tegoż uniwersytetu (1981–82), autor ponad 200 publikacji.

Bal Walenty (17 I 1920, Jasionka – 10 I 2002, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum w Rzeszowie (1933/34 – 1934/35, kl. I – II), absolwent II Gimnazjum i Liceum w Przemyślu oraz Seminarium Duchownego w Przemyślu (tymczasowo przeniesionego do Brzozowa), kapłan (od 1944), wikariusz w Borku Starym (1945–48), później w parafii farnej w Rzeszowie (1948–54), administrator rzeszowskiej parafii farnej (1954–56), rektor kościoła gimnazjalnego (od 1954), katecheta młodzieży I Liceum (w murach szkoły 1951/52 i 1 I 1957 – 31 VIII 1961, poza szkołą od IX 1961), proboszcz parafii św. Krzyża (1970–98), dziekan dekanatu Rzeszów I (1983–98), prałat papieski (1992), protonotariusz apostolski – infułat (2001), honorowy obywatel Rzeszowa (1994).

Balicki Jan Wojciech (25 I 1869, Staromieście – 15 III 1948, Przemyśl), absolwent Szkoły Ćwiczeń (1880) i Gimnazjum w Rzeszowie (1888), kapłan diecezji przemyskiej (od 1892), profesor, prefekt Seminarium Duchownego w Przemyślu (1898 – 1900 i 1909–27), wicerektor Seminarium (1927–28), rektor (1928–34), autor kilkudziesięciu prac, głównie o charakterze ascetycznym, beatyfikowany (2002).

Balicki Józef (ur. 22 VI 1925, Kraków), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946) i studiów medycznych w Krakowie, dyrektor szpitala w Błażowej.

Bałda Ludwik (30 VIII 1909, Chmielnik – 24 X 1979, Chmielnik), absolwent I Gimnazjum (1912) i Uniwersytetu Poznańskiego – filologi polskiej (1938) i pedagogiki (1939), nauczyciel: prywatnej szkoły w Poznaniu, szkoły w Chmielniku (1940–43), XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie – Nowej Hucie, współorganizator i członek Powiatowej Komisji Egzaminacyjnej „Kuźnica”, wydawca pisma obozu narodowego „Ruch Polski” (1940-41).

Bar Michał (3 IX 1898, Markowa – 10 VII 1974, Rzeszów), absolwent Gimnazjum Realnego w Łańcucie (1922) i Uniwersytetu Lwowskiego (1926), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Gminy Ewangelickiej w Stanisławowie (1926–31), nauczyciel matematyki, fizyki, astronomii w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1931/32 – 1938/39 i 1944/45 – 1965/66), matematyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1934), fizyki w Prywatnym Liceum i Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1938/39), dyrektor II Liceum dla Pracujących (1966–69).

Baran Piotr ps. „Blizbor”, „Dziadek”, „Jan” (23 VI 1898, Zgłobień pow. Rzeszów – wiosna 1945), uczeń I Gimnazjum (do 1914), żołnierz Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1918), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, dowódca 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie w randze podporucznika (1925–31), uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, komendant Podobwodu AK Rzeszów-Południe (1944–45), zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa wiosną 1945 r.

Barański Antoni Witalis (12 VI 1924, Dynów) – 7 V 2002, w drodze do Mauthausen), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945), ochotnik w służbie wartowniczej Rzeszowskiego Hufca Przysposobienia Wojskowego (IX 1939), obrońca Lwowa (IX 1939), żołnierz AK, studiował w Akademii Handlowej w Krakowie (1945–47), Państwowym Instytucie Administracji Przemysłowej w Gliwicach i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach, przez 44 lata pracował w resorcie budownictwa, m. in. jako dyrektor Wojewódzkiego Budownictwa Miejskiego Nowe Tychy i dyrektor ds. eksportu Katowickiego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Budownictwa Ogólnego w Katowicach „Kabex”; członek Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem (od 1992), sekretarz Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach, następnie wiceprezes, później prezes Zarządu Wojewódzkiego (od 1997), wiceprezes Zarządu Głównego TOnO (1993–2002), prezes Zarządu Głównego TOnO (IV – V 2002).

Barański Emilian Marian (23 VII 1919, Dynów – 5 V 1945, Zatoka Lubecka), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1937/38, kl. I – IV), aresztowany przez Niemców podczas łapanki (1 V 1940), zginął zatopiony przez aliantów z 18 tysiącami więźniów w Zatoce Lubeckiej.

Barański Stanisław Florian (4 V 1921, Dynów – 5 V 1945, Zatoka Lubecka), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39, kl. I – III), aresztowany przez Niemców (1 I 1940), zginął zatopiony przez aliantów z 18 tysiącami więźniów w Zatoce Lubeckiej.

Barowicz Tadeusz Marcin (8 XI 1896, Rzeszów – 11 XII 1966, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1916), uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej, członek Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Rzeszowie (1940–44).

Bartunek Jan (5 XII 1859, Zawoja – 4 III 1912, Rzeszów), absolwent UJ w Krakowie, nauczyciel I i II Gimnazjum w Krakowie, gimnazjum w Wadowicach i Tarnowie, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1889/90 – 1910/11), autor m. in. Preparacji do Sofoklesowskiej Antygony, Edypa Króla i Edypa w Kolonos zatwierdzonej przez Radę Szkolna Krajową do ćwiczeń w gimnazjach.

Bartyzel Rafał (ur. 12 IV 1941, Pszczyna), absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1964), nauczyciel szkoły podstawowej w Tychach (1964/65), technikum rolniczego w Pszczynie (1965–70), technikum drzewnego w Krzeszowicach (1970/71), nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum w Rzeszowie (1970/71 – 1972/73), zastępca dyrektora w III Liceum w Rzeszowie (od 1973).

Batycki Jan (1840, Haczów – 1891), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, pedagog, metodyk lwowskiej szkoły ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim.

Baxter Glicery Józef (1724 – 1 VIII 1799), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pisarz, tłumacz, profesor prawa cywilnego i państwowego w Collegium Nobilium, współpracownik Stanisława Konarskiego przy reformie teatru, rektor kolegium w Złoczowie (1771).

Bazylski Sylwester Jan (ur. 27 XII 1888, Sokołów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1908), ksiądz, członek Tymczasowej Rady Powiatowej w Rzeszowie (1930–33), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1933–37).

Bąk Jerzy Antoni (26 III 1923, Ludwipol – Oraqnienburg), uczeń I Gimnazjum (kl. II,  1938/39), rozstrzelany w Oranienbirgu..

Bąk Ludwik (8 VI 1933, Mrowla – 17 VII 2007, Toruń), absolwent I Gimnazjum (1951) i polonistyki na WSP we Wrocławiu (1954), dr historii, nauczyciel LO w Wałczu (1954-77), Ośrodka Doskonalenia Kadr, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej oraz w Książnicy Miejskiej w Toruniu, autor kilku publikacji, m. in. Dzieje szkoły średniej w Wałczu (1665-1995) (1998) i Ziemia wałecka w okresie reformacji i kontrreformacji (1999).

Bernatowicz Zbigniew (14 II 1924 Rydzyna – 27 I 1949 Warszawa-Mokotów)), uczeń I Gimnazjum (1936/37 – 1938/39, kl. I – III), syn starosty rzeszowskiego, absolwent Liceum w Leżajsku (1945, posługiwał się wtedy nazwiskiem Zbigniew Barmański), uczestnik tajnych kompletów, żołnierz AK, student Politechniki Gdańskiej, działacz WiN (1945–48), współpracownik Mieczysława Kawalca, aresztowany 7 II 1948, więzień MBP, skazany na karę śmierci.

Bialic Dominik Ignacy (ur. 31 VII 1912, Błażowa), absolwent I Gimnazjum (1931) oraz Seminarium Duchownego w Przemyślu (1934), dr teologii (1938 Innsbruck), wikariusz w Strzyżowie (1939–40), Żurawicy (1940–44), katecheta w Gimnazjum i Liceum Handlowym w Przemyślu (1944–48) oraz w szkołach podstawowych im. A. Mickiewicza i H. Sienkiewicza, wykładowca w Seminarium Duchownym w Przemyślu (od 1949), kanonik kapituły katedralnej (od 1959), opiekun archiwum i biblioteki kapitulnej, dyrektor muzeum diecezjalnego (1947–77), autor wielu publikacji.

Bialic Józef (ur. 15 III 1927, Błażowa), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945) i Wydziału Rolniczego UMCS  w Lublinie, dyrektor Zakładu Naukowo-Badawczego Melioracji i Użytków Zielonych w Biebrzy k. Grajewa (1964–71), dyrektor Zakładu Doświadczalnego Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Wierzbnie k. Gorzowa Wielkopolskiego (od 1971), autor publikacji dotyczących rolnictwa.

Biały Stanisław (19 IV 1868, Korniaktów pow. Łańcut – 3 VIII 1939, Brzozów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1887), przez pracę zawodową i działalność społeczną związany z Brzozowem, poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1907–17), poseł do Sejmu Krajowego (1913–14), działacz PSL (od 1908), PSL „Piast” (od 1914), uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej, senator RP (1922–27), wiceprezes klubu parlamentarnego PSL.

Bieda Tadeusz (25 IV 1926, Siedliska k. Rzeszowa – 21 XI 2007 Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1947) oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (1952), doktor historii, kierownik Oddziału Akt Miejskich Wojewódzkiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu (1952–59), kierownik Oddziału Terenowego WAP w Rzeszowie (1959–70), dyrektor WAP w Rzeszowie (1970–78), kierownik Oddziału Gromadzenia, Zabezpieczania i Opracowywania Zasobu WAP w Rzeszowie (od 1978), od 1993 na emeryturze.

Bieleczky Józef (ur. przed 1800), nauczyciel w szkołach na terenie Austrii (od 1821), profesor humaniorum w gimnazjum w Brzeżanach (przed 17 IX 1842), nauczyciel rzeszowskiego gimnazjum (17 IX 1842 – 3 X 1851), prefekt szkoły (17 IX 1842 – 6 IV 1848), dyrektor ( 6 IV 1848 – 17 VI 1851), 3 X 1851 ze względu na stan zdrowia uwolniony od obowiązków nauczycielskich (po trzydziestu latach pracy w zawodzie).

Bielikowicz Antoni (12 V 1820, Wiktorów k. Stryja – 25 VIII 1872, Nowy Sącz), ksiądz (1844), prowizoryczny dyrektor rzeszowskiego gimnazjum (1853–58), uzyskał zgodę władz szkolnych na zwiększenie liczby klas z sześciu do ośmiu, autor Słownika polsko-łacińskiego (1866), członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie, a następnie Akademii Umiejętności.

Bieliński Tomasz Stanisław (ur. Sokołów Młp., zm. X 1683), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, zmarł po bitwie pod Wiedniem na czerwonkę.

Bielski Hieronim (ur. Olchowa), nauczyciel retoryki w rzeszowskim kolegium, uczestnik bitwy pod Wiedniem (1683).

Bielski Szymon (1745, Jazowsko woj. krakowskie – 1826), uczeń rzeszowskiego kolegium, historyk, matematyk, drukarz, bibliotekarz w warszawskim kolegium pijarów, wydawca m. in. Historii Kościoła Powszechnego (1815), Historii Nowego Testamentu (1821), autor podręcznika do arytmetyki  (1775).

Bieniasz Bogumił (ur. 12 VI 1940), absolwent I Liceum (1956) i Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (1961), pracownik naukowy Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (od 1963), następnie Politechniki Rzeszowskiej, doktor Instytutu Badań Jądrowych w Świerku (1971), dr hab. Politechniki Śląskiej (1980), profesor (2006), dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1984–87), kierownik Katedry Termodynamiki, członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, autor wielu publikacji, specjalista z zakresu wymiany ciepła i masy.

Bieniasz Franciszek (5 VIII 1842, Łańcut – 1898), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1872); studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim; asystent przy Katedrze Mineralogii UJ (do 1880), nauczyciel historii naturalnej w: Gimnazjum Św. Anny w Krakowie, III Gimnazjum w Krakowie, nauczyciel w Złoczowie i ponownie w Krakowie, przyrodnik, geolog; opracowywał kilka map do Atlasu geologicznego Galicji.

Bieniasz Józef (18 III 1892, Podzwierzyniec k. Łańcuta – 2 VIII 1961, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (późniejszego I Gimnazjum 1901/02 – 1903/04, klasy III – V), uczeń gimnazjum w Nowym Sączu, maturę zdał eksternistycznie w gimnazjum w Łańcucie (1916), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej (1914–18), studiował na UJ w Krakowie i UJK we Lwowie (1920–26), prozaik, autor ok. 20 powieści dla dzieci i młodzieży, publicysta, dziennikarz, podczas okupacji działał w ruchu oporu, wydał m. in. Edukację Józia Barącza (1931), której akcja rozgrywa się w Rzeszowie.

Bieńkowski Ludwik Teofil (16 II 1880, Bóbrka – 7 VI 1935, Rzeszów), pedagog, historyk, geograf, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, historii i geografii, historii Polski, rysunków w II Gimnazjum (1907–11 i 1919–24), nauczyciel historii i geografii (jeden przedmiot), historii, geografii, przysposobienia wojskowego w I Gimnazjum (1923/24 – 1930/31), nauczyciel geografii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1925/26), członek Wydziału Organizacji Obrony Narodowej (od 1912), właściciel księgarni, opiekun zbiorów muzealnych w I Gimnazjum, członek Tymczasowego Komitetu Celem Ratowania Zabytków Rzeszowa (1922), inicjator założenia Muzeum Ziemi Rzeszowskiej, autor naukowych opracowań z dziedziny numizmatyki, członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Szkoły Handlowej (od 1923), działacz Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Biliński Klemens (ur. przed 1843 – 12 II 1918), nauczyciel szkół galicyjskich (od 1864), nauczyciel języka niemieckiego, greckiego, francuskiego w rzeszowskim gimnazjum (przed 1875/76 – 1890), w 1890 przeszedł w stan spoczynku.

Biliński Mieczysław (ur. 20 III 1868, Tarnopol), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1886), doktor medycyny, lekarz w Rzeszowie.

Binder Noe (ur. 27 X 1843), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), adwokat w Rzeszowie, członek Rady Miejskiej (1885–90), członek Komisji Szpitalnej Rady Miejskiej.

Birnbach Aleksander (1886 – ok. 1970), urzędnik kolejowy w Rzeszowie (przed 1918), członek i wiceprezes „Lutni” (1918–29), skrzypek w Szkole Muzycznej (1924–25), nauczyciel śpiewu i matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1923/24 i 1927/28), nauczyciel śpiewu, gry na instrumentach w II Gimnazjum w Rzeszowie (1922–29), nauczyciel śpiewu w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1925/26 – 1928/29), nauczyciel śpiewu i skrzypiec w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1925/26), nauczyciel Państwowego Seminarium Żeńskiego w Przemyślu (od 1929).

Blajer Wojciech (10 III 1888, Wysoka – 16 VI 1955, Frysztak), absolwent I Gimnazjum (1909) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, wikariusz Błażowej i Sędziszowie, budowniczy kościoła i proboszcz we Frysztaku, członek ZWZ-AK.

Błażewski Wiktor Tadeusz (22 VII 1923, Niechobrz – 17 V 1945, Rudna Wielka), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39, kl. I – III), żołnierz ZWZ-AK, podczas akcji „Burza” dowodził plutonem dywersyjnym, dowódca grupy uderzeniowej podczas próby uwolnienia więźniów Zamku Rzeszowskiego (7/8 X 1944), działacz NIE i DSZ, zginął podczas obławy.

Błażewski Wojciech (ur. 26 III 1869 Błażowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum 1889, nauczyciel szkół powszechnych, zastępca członka Rady Szkolnej Okręgowej (1924).

Bochenek Stanisława (8 I 1906, Rzeszów – 29 IV 1993, Rzeszów), absolwentka prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Rzeszowie (1927), WKN (1936) i zaocznie UJ w Krakowie (1960), nauczycielka szkół powszechnych w powiecie Sarny (1927–39), później szkół powszechnych w powiecie rzeszowskim i Rzeszowie, liceum w Strzyżowie (1951/52), Czudcu (1952/53), I Liceum dla Pracujących w Rzeszowie (1953–61), nauczycielka biologii, chemii i geografii w I Liceum Ogólnokształcącym (1961/62 – 1971/72), 31 VIII 1972 przeszła na emeryturę.

Bocheński Ignacy (ur. 14 XI 1889, Wolica Piaskowa), absolwent I Gimnazjum (1910), ksiądz, katecheta w Błażowej, członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1929 – po 1932).

Bodurek Stanisław (ur. 1883), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10 – 1911/12), nauczyciel gimnazjum w Brzozowie (od 1912), Państwowego Gimnazjum im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu.

Boduszyński Wojciech Józef (22 IV 1768, Rzeszów – 1832, Kraków), wychowanek rzeszowskiego kolegium, doktor medycyny (1797); praktykował we Lwowie i Przemyślu; fizyk obwodu tarnowskiego, jeden z pierwszych lekarzy, który stosował szczepienia przeciwko ospie (od 1801), profesor przy katedrze kliniki lekarskiej, medycyny wewnętrznej, sądowej i historii medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bogusławski Józef Kalasanty (9 XII 1774 – 1819, Wilno), wychowanek rzeszowskiego kolegium, dziekan i profesor teologii moralnej i dogmatycznej Uniwersytetu Wileńskiego, wydawca, poeta – tworzył wiersze okolicznościowe, pisał mowy okazjonalne, m. in. dla posłów.

Bojdecki Alojzy Antoni (17 V 1876, Rzeszów, 20 XII 1936, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895), notariusz, prezes sądu okręgowego, członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1927–32), wiceburmistrz Jasła.

Bolesławowicz-Fornal Marian Zygmunt (6 VIII 1890, Rzeszów – 9 I 1980, Londyn), absolwent I Gimnazjum (1912), członek niepodległościowych organizacji Teka-Zarzewie, Związku Walki Czynnej (1910), Związku Strzeleckiego (1912), żołnierz Legionów, wojny polsko-bolszewickiej, wojny obronnej 1939 r., Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, generał brygady, odznaczony m. in. Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Orderem Polonia Restituta Komandoria z Gwiazdą, gen. brygady (1962).

Bomba Antoni (25 I 1868, Budziwój – 21 II 1956, Budziwój), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1880/81 – 1882/83, kl. I – III), działacz ruchu ludowego: Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polskie Stronnictwo Ludowe - Lewica (członek Rady Naczelnej od 1914), Stronnictwo Chłopskie, Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”, poseł do parlamentu austriackiego (wybierany w latach 1900, 1907 i 1911), publicysta, rolnik, działacz Organizacji Obrony Narodowej (od 1914), komisarz Polskiej Komisji Likwidacyjnej na powiat rzeszowski (1918), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1903–28), członek Wydziału Powiatowego (1903–19), członek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1944).

Bomba Mieczysław Tadeusz (1 I 1906, Budziwój – 9 VI 2008), absolwent I Gimnazjum (1925) i Uniwersytetu Lwowskiego, działacz Komunistycznego Związku Młodzieży (od 1923), Komunistycznej Partii Polski, Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich w Rzeszowie (poł. lat 20-tych). więzień polityczny okresu sanacyjnego, więzień obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen (1943–45), działacz Polskiej Partii Robotniczej (1945–48) i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (po 1948).

Bomba Wiesław (ur. 29 XI 1930, Rzeszów), absolwent Technikum Admin.-Gospod. w Rzeszowie (1951) i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (1967), nauczyciel wychowania fizycznego w liceach ogólnokształcących w: Kolbuszowej (1954–56), Czudcu (1956–64), I Liceum w Rzeszowie (1964/65 – 1973/74), Technikum Elektrycznym w Krakowie (1974–76), Szkole Chorążych Pożarnictwa w Krakowie (1976–78), wizytator Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie (1979), nauczyciel w Studium Wychowania Fizycznego WSP w Rzeszowie (od 1979).

Borek Stanisław (17 V 1904, Staromieście – 16 V 1971, Rzeszów), absolwent szkoły powszechnej w Staromieściu, uczeń I Gimnazjum (1915/16 – 1920/21, kl. I – V, od V 1921 prywatysta), żołnierz AK, działacz NIE, DSZ oraz WiN, zorganizował kancelarię Zarządu Okręgowego WiN Rzeszów, więzień polityczny w Rzeszowie, Potulicach i Wronkach (1947–53).

Borowiec Saturnin (ur. 15 II 1926, Weteranówka woj. wołyńskie), żołnierz BCh i AK, uczeń I Gimnazjum w Rzeszowie (1944-46), absolwent Liceum w Łańcucie (1947) i Wydziału Rolno-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie, profesor zwyczajny (1976), autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kilku skryptów, badał m. in. chemizm wód powierzchniowych, oddziaływanie wód powierzchniowych na środowisko oraz rolę warunków przyrodniczych  w kształtowaniu się struktury przestrzennej rolnictwa.

Bożek Bronisław (ur. 18 IV 1935, Słotowa), absolwent WSP w Opolu (1958), nauczyciel fizyki w I Liceum w Rzeszowie (1958/59 – 1963/64), nauczyciel Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (1969–75), wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie (od 1975).

Brach Walery nauczyciel Państwowego Gimnazjum w Brzeżanach (do 1928), nauczyciel języka łacińskiego w: I Gimnazjum w Rzeszowie (1928/29 – 1929/30), II Gimnazjum w Rzeszowie (1929/30) i w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1929/30), kierownik Prywatnego Gimnazjum w Borszczowej (1930/31 – 1932/33), nauczyciel Państwowego Gimnazjum w Drohobyczu (od 1933/34).

Brodacki Jan (6 II 1882, Wysoka pow. Rzeszów – 24 III 1943, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, prawnik, absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim, działacz PSL „Piast” (1914–31) – członek Rady Naczelnej, działacz SL (od 1931) – członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego, redaktor naczelny „Piasta” (1928–33); poseł na Sejm przez trzy kadencje (1922–35), bliski współpracownik Wincentego Witosa.

Brück Samuel (ur. 13 VIII 1863, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1883), doktor medycyny, lekarz w Rzeszowie.

Brydak Edward ps. „Andrzej”, „Korab”, „Stefan” (27 I 1901, Staromieście – 9 VI 1978, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1912/13 – V 1916, kl. I – IV) i II Gimnazjum oraz Szkoły Handlowej w Rzeszowie, uczestnik akcji rozbrajania wojsk austriackich (1918), walk o Lwów (1918), wojny polsko-bolszewickiej (1919–20), sędzia w Sądzie Grodzkim w Rzeszowie (od 1931), prezes Zarządu Koła i Zarządu Okręgu Towarzystwa Szkoły Ludowej, komendant obwodu Służby Zwycięstwu Polski w Rzeszowie (1939), zastępca komendanta obwodu ZWZ Rzeszów (1940), komendant Obwodu ZWZ (1941), później AK (1942–44), zastępca komendanta Inspektoratu AK Rzeszów (1944), więzień polityczny (1944–45).

Brydak Wojsław Antoni (ur. 18 I 1942, Kraków), absolwent I Liceum (1959), studiował w PWSM w Sopocie i PWST w Warszawie, pracownik redakcji muzycznej PR w Gdańsku (1966-74), kierownik literacki Teatru Muzycznego w Gdyni (1979-83), pracownik teatru koszalińskiego (1983-86), autor kilku sztuk teatralnych, publicysta, redaktor naczelny „Rocznika Sopockiego” (od 1995), tłumacz.

Bryg Józefa (ur. 21 III 1938, Jarosław), absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Przemyślu (1959), Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1961) i WSP w Rzeszowie (1973 zaocznie), nauczycielka szkół podstawowych w Rzeszowie (1961–74): nr 13, 10 i 6, nauczycielka języka polskiego w I Liceum w Rzeszowie (1974/75 – 1988/89), członek Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Rzeszowie.

Bryliński Maksymilian Włodzimierz (ur. 14 X 1891, Tarnopol), absolwent I Gimnazjum (1910), literat ukraiński.

Brzeziński Karol zastępca dyrektora (5 XI 1871 – 11 VIII 1872).

Brzęk Antoni (1 I 1891, Błażowa – 13 II 1976, Nowy York), absolwent I Gimnazjum (1909), ekonomista, prawnik, żołnierz Legionów, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (od 1919), sekretarz generalny Konsulatu RP (1922–40) w Nowym Yorku i Chicago, autor artykułów dotyczących wychodźstwa polskiego w prasie polonijnej.

Brzuza Jan (7 II 1884, Głogów Młp. – III 1961, Nowy Sącz), absolwent I Gimnazjum (1904), naczelnik Wydziału Instrukcyjnego w Ministerstwie Skarbu, współzałożyciel Banku Polskiego i Powszechnej Kasy Oszczędności, podpisał protokół w sprawie nadużyć finansowych ministra skarbu Gabriela Czechowicza (1931).

Budzianowski Marian Antoni Ferdynand (20 XI 1919, Lwów – 1978), absolwent I Gimnazjum (1939), sędzia Sądu Najwyższgo.

Budzynowski Włodzimierz (12 II 1864, Przeworsk – 28 XII 1933, Lwów), pedagog, muzyk, kompozytor, nauczyciel gimnazjum w Samborze (1892–99), nauczyciel języka polskiego, greckiego, łacińskiego, niemieckiego, ukraińskiego i muzyki w I Gimnazjum (1901–27), nauczyciel śpiewu i skrzypiec w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1916/17 – 1926/27), nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1916–19), nauczyciel śpiewu w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1925/26 – 1929/30), kierownik tegoż gimnazjum (IX 1927– VIII 1930), działacz Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” (od 1904), prezes (1927-31).

Bugno Mikołaj (zm. 16 X 1886, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1826–30, kl. I – IV), uczestnik powstania listopadowego, autor podręczników szkolnych, dyrektor Szkoły Głównej w Rzeszowie (1843–56), kierownik szkoły trywialnej dla dziewcząt (1856–75), członek Rady Miejskiej (1867 – 1870).

Bujniewicz Zbigniew Antoni (ur. 27 V 1917 Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1935), pracownik naukowy Instytutu Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej.

Bukała Krzysztof (ur. 4 IV 1936, Rzeszów), absolwent SP nr 1 w Rzeszowie, uczeń kl. VIII i IX I Liceum w Rzeszowie, absolwent Liceum Sztuk Pięknych w Sędziszowie Młp. (1956) i ASP w Krakowie (1962, artysta, rzeźbiarz, medalier, metaloplastyk, grafik, rysownik, konserwator dzieł sztuki (kamień, metal), menedżer i animator kultury, działacz związkowy oraz społeczny, pracownik BWA w Rzeszowie (1963-74), członek ZPAP (od 1963), członek Zarządu Okręgu (1980-83), działacz „Solidarności”, współpracownik środowisk opozycyjnych, w twórczości jego dominuje tematyka religijna, autor m. in. posągu Euterpe w korytarzu I LO.

Bulichowski Stanisław Paweł (ur. 18 I 1876, Tarnowiec), absolwent rzeszowskiego gimnazjum 1895, proboszcz w Pantalowicach, członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1913-1932).

Bunikiewicz Witold Kazimierz (ur. 21 VII 1883, Dobrków – 1946)), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1904), żołnierz I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, tłumacz, literat, autor m. in. powieści Życie w kolorach (1936), ukazującej życie szkoły galicyjskiej na przełomie stuleci.

Burattini Tytus L. K. (1666 – 1714), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pedagog, autor podręcznika Latina selecta (1700).

Bury Andrzej (ur. 22 IV 1990, Jawornik Polski), absolwent I Gimnazjum (1913), nauczyciel szkoły powszechnej w Słocinie, kierownik Szkoły im. Sienkiewicza III – VIII 1940, kierownik Szkoły im Konopnickiej (od IX 1940), nauczyciel tajnego nauczania.

Bury Kazimierz (ur. 1 V 1919, Jawornik Polski), uczeń I Gimnazjum (1944/45 – II klasa), ranny podczas walk w pod Nowym Targiem (1945).

Butrymowicz Bogusław Józef (17 III 1872, Kolbuszowa – 26 II 1956, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892), poeta, filolog klasyczny, historyk literatury, tłumacz dzieł literackich z języków: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego, szczególnie zasłynął jako tłumacz dramatów antycznych, przez większą część życia związany z Krakowem.

C

Całczyński Jan Karol (13 XII 1844, Łańcut – 8 VI 1913, Lwów), powstaniec 1863 r., absolwent gimnazjum w Rzeszowie (1868), ukończył studia we Lwowie, nauczyciel gimnazjum w Sanoku, nauczyciel języka polskiego, propedeutyki filozofii, historii, geografii, historii kraju rodzinnego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1890 – 1910), dyrektor Gimnazjum Realnego w Leżajsku (1912 – 13), autor m. in. publikacji Jak powinna wyglądać nowoczesna szkoła średnia, Rzeszów 1900.

Caroli (Karoli) Jerzy (1739, Warszawa – 1825), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pedagog, tłumacz klasyków łacińskich.

Cetnarowski Edward (3 X 1877, Rzeszów – 3 IX 1933, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895), doktor medycyny, działacz sportowy, prezes Klubu Sportowego Cracovia (1919-32), współzałożyciel i pierwszy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej (1919-28), prezes honorowy PZPN (1928-33), współzałożyciel „Przeglądu Sportowego” (1921).

Chłodnicki Władysław (ur. 23 I 1925, Grodno), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946), dyrektor Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie k. Brzozowa, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Rzeszowie.

Chmaj Ludwik (15 II 1888, Głogów – 22 X 1959, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1908), historyk filozofii i wychowania, profesor pedagogiki na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie (1938–39), w okresie okupacji członek Wileńskiej Delegatury Rządu RP oraz nauczyciel tajnych kompletów w zakresie szkoły wyższej i średniej, więzień Łubianki i Butyrek, odbył karę 10 lat pracy przymusowej w ZSRR, członek Polskiej Akademii Umiejętności, później Polskiej Akademii Nauk, najcenniejsza jego publikacja to Prądy i kierunki pedagogiki współczesnej (1938, 1962).

Chmaj Marcin (ur. 4 I 1890, Głogów), absolwent I Gimnazjum (1910), budowniczy dróg i mostów, autor pragmatycznych publikacji.

Chmielnikowski (Lampart) Jan (21 V 1868, Chmielnik – 16 XII 1946, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1892), ksiądz, działacz samorządowy, pomocniczy katecheta (1894 – 1903), następnie katecheta (1903–04) w I Gimnazjum oraz prefekt bursy gimnazjalnej (1894/95 – 1903/04), współzałożyciel rzeszowskiego Koła Księży Katechetów, etatowy katecheta II Gimnazjum (1904–29), katecheta Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego (1905/06 – 1935/36), Prywatnej Szkoły Handlowej (1931–32), Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1928/29 – 1938/39), członek Rady Miejskiej (1919–25 i 1927–34), Rady Powiatowej (1919–28) i Tymczasowego Zarządu Powiatowego (1930–33), przewodniczący Rady Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Rzeszowa (1928-38), zastępca prezesa Towarzystwa Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego (1926/27 – 1931/32), członek Wydziału Towarzystwa Szkoły Ludowej (od 1920), członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1913-32), członek Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1930/31 – 1936/37), członek Komitetu Budowy Pomnika płk. Leopolda Lisa-Kuli (1927-32), członek Komitetu Wmurowania Tablicy Poległym Uczniom II Gimnazjum (1926-27), moderator kół Sodalicji Mariańskiej .

Chmurowicz Józef (18 I 1889 Rymanów – 1940, Lesko), absolwent I Gimnazjum (1908) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1912), wikariusz w Chyrowie, Turce, Jasieniu, Koczanowie-Stryju, Kraczkowej, Sanoku, aresztowany przez NKWD (1940), zmarł w więzieniu w Lesku.

Chróścikowski Samuel Gaspar (10 I 1730, Piaski na Ziemi Chełmskiej – 16 X 1799), uczeń rzeszowskiego kolegium, pedagog, pisarz, filozof, matematyk, fizyk, autor pierwszego podręcznika fizyki w języku polskim Fizyka doświadczeniem potwierdzona (1764) oraz podręczników i prac z zakresu nauki moralnej, filozofii i prawa naturalnego.

Chróściński Izydor (1739 – 1811), nauczyciel rzeszowskiego kolegium (1778-84), później dyrektor gimnazjum tarnowskiego, kronikarz.

Chrzan Bronisław (20 VII 1897, Laskówka – 1976), absolwent I Gimnazjum (1921), działacz konspiracyjnego Okręgowego Biura Szkolnego w Krakowie, redaktor Materiałów do dziejów oświaty w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 wydanych w Rocznikach Komisji Nauk Pedagogicznych PAN Oddział Kraków.

Chyc Franciszek (zm. 14 III 1951 Rzeszów), nauczyciel matematyki, fizyki i języka niemieckiego w I Gimnazjum i Liceum (1912/13 – 1913/14, IX 1919 – XII 1920, 1949/50 – II 1951), nauczyciel matematyki w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim (1913/14, 1919/20 – 1935/36), nauczyciel matematyki i fizyki w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim (1918/19 – 1926/27), nauczyciel matematyki, fizyki i chemii w II Gimnazjum i Liceum (1919/20 – 1938/39), członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1930/31 – 1935/36), sekretarz Zarządu Towarzystwa Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego (1926/27- 1931/32), uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej, nauczyciel tajnego nauczania.

Ciasnocha Józef (6 III 1855, Łąka – 4 IV 1927 Gniewczyna), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1875), ksiądz, proboszcz w Gniewczynie (w latach 20-tych), członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej w Rzeszowie (1913-27).

Ciepielowski Władysław (ur. 1902 r.), uczeń I Gimnazjum (1913/14 i 1915/16, kl. I – II), żołnierz Legionów, kpt. (1924), później mjr (1933) 17 pułku piechoty, członek Komitetu Budowy Pomnika ś.p. płka Leopolda Lisa-Kuli (1927-32), członek Komitetu Uczczenia Poległych Profesorów i Uczniów II Gimnazjum w Rzeszowie (1927), wiceprezes rzeszowskiego oddziału Związku Legionistów (od 1933), delegat na zjazdy okręgowe.

Cierpiał Henryk (ur. 28 IV 1940, Strzyżów), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie (1958), studiował w Uniwersytecie Wrocławskim, absolwent Uniwersytetu w Poznaniu (1969), nauczyciel Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie (1966–70), IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1966–70), WSP w Rzeszowie (1976/77), nauczyciel języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1977/78 – 2004/2005), wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie (1978–81), nauczyciel metodyk (1981–88).

Cieśla Tadeusz Juda (31 VII 1919, Białoboki pow. Przeworsk – 9 VII 1952, Mokotów), uczeń I Gimnazjum w Jarosławiu (1930/31- 1934/35, kl. I – V) i I Gimnazjum w Rzeszowie (1935/36 – 1937/38, kl. V – VIII, absolwent 1938), żołnierz kampanii wrześniowej w armii „Karpaty”, kurier na granicy słowackiej (1939/40), więzień Auschwitz (1940-44), Flosenburga i Letimeritz (do IV 1945), organizator przerzutu patriotów polskich na Zachód (1945-48), kurier sekcji wywiadowczej II Korpusu Polskiego (1946-48), kierownik Biura Planowania w Monachium (1948-49), organizator siatki kurierskiej utworzonej celem utrzymania stałej łączności z krajem (1949), więzień aresztu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie (od 1949), skazany przez Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci (21 XII 1950), rozstrzelany w więzieniu w Mokotowie.

Cieślik Józef (ur. 31 X 1981, Sokołów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900), ksiądz, katecheta szkół powszechnych, moderator Sodalicji Panów (do 1930).

Cios Henryk ps. „Nurt” (ur. 1 VI 1919, Siedliska), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1939) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie, pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego wykonał spis maturzystów I Gimnazjum za lata 1896-1899 i 1908-1913, żołnierz ZWZ-AK, prowadził tajne nauczanie w Siedliskach, radca prawny.

Cisek Michał (ur. 29 VIII 1883, Nienadówka), absolwent I Gimnazjum (1904), ksiądz prowincjał oo. Jezuitów.

Cisło Jan (7 XII 1912, Krasne – 1980), absolwent I Gimnazjum (1934), studiował rolnictwo w Uniwersytecie Wileńskim (1936-39), absolwent UJ w Krakowie (1946), kierownik gospodarstwa i nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole spółdzielczej, pracownik związku spółdzielni rolniczych, wicedyrektor Wojewódzkiego Zarządu Rolnictwa w Rzeszowie, kierownik działu produkcji roślinnej w WOPR w Boguchwale.

Cypryś Franciszek (ur. 25 VIII 1878, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), nauczyciel, prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich (1935-38).

Czabinay Daniel nauczyciel poetyki w gimnazjum w Tarnowie (ok. 1790 - 1794)), nauczyciel poetyki i religii w rzeszowskim gimnazjum (przed 1789 i 1794 – VII 1811), zastępca prefekta (21 VIII 1801 – 30 VII 1802, 11 II 1803 – 21 VII 1805, 29 I 1810 – 27 VII 1811).

Czach Józef (1888, Świlcza – 1957, Detroit), uczeń I Gimnazjum (1902/03 – 1903/04), absolwent II Gimnazjum (1910), uczestnik I i II wojny światowej, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, kapelan kombatantów polskich w USA.

Czapliński Jan Kazimierz (7 X 1870, Rzeszów – 29 IX 1934, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1893), służył w armii austriackiej (1893 – 1918), gen. bryg. WP (1919), członek Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie (1919–21), w 1921 r. przeniesiony w stan spoczynku.

Czarnek Lesław Jan (ur. 19 VIII 1916, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1926/27 – 1933/34, klasy I – VIII), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1939), żołnierz armii „Karpaty”, armii polskiej we Francji i I Korpusu Polskiego w Anglii.

Czarnek Marian (8 IX 1898, Nowa Grobla pow. Jarosław – 7 VI 1967, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum, (1911/12 – 1913/1914, kl III – V), żołnierz Legionów (1916–17), sędzia (1927), aplikacja – Rzeszów 1924–27, po uzyskaniu aplikacji pracował w Sokołowie i Krośnie, poseł na Sejm z okręgu Sanok (1938–39).

Czerkawski Aleksander Włodzimierz (17 II 1867, Bursztyn k. Halicza – 1913), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), prof. zwyczajny ekonomii politycznej UJ (1906), wykładowca ekonomii politycznej i statystyki, autor cenionych publikacji z zakresu ekonomii, statystyki i skarbowości, współzałożyciel Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie.

Czerniakowski Zenon (ur. 1924, Borek Stary), uczeń I Gimnazjum (1938/39), absolwent Szkoły Ślusarsko-Mechanicznej w Rzeszowie (1943) i Liceum Mechaniki Rolnej w Łańcucie (1948) oraz Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu (1957), dyrektor Wojewódzkiej Stacji Kwarantanny i Ochrony Roślin w Rzeszowie (1959-73), kierownik Zespołu Ochrony Roślin i Środowiska Rolniczego, a później Zakładu Chemizacji Produkcji Rolniczej (1989-94), pracownik naukowy Zamiejscowego Wydziału AR w Krakowie (1973-2001), później Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany (1987).

Czeżowski Tadeusz (2 VIII 1902, Buczacz – 21 XI 1918, Lwów), uczeń I Gimnazjum (1916/17 – 1917/18, kl. IV – V), poległ pod Lwowem 21 XI 1918.

Czosnek Franciszek (5 X 1899, Sokołów Młp. – VI/VII 1920, Brody), absolwent I Gimnazjum (1917), dobrze zapowiadający się malarz, żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej (1917–18), zginął w wojnie polsko-bolszewickiej.

D

Daisenberg Władysław (10 V 1844, Sędziszów Młp. – 1887, Skawina), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), historyk filozofii na UJ, docent, adiunkt sądowy, autor licznych prac z zakresu filozofii, sędzia w Skawinie.

Daniec Juliusz Józef Bronisław (ur. 28 X 1904, Brzozów), absolwent I Gimnazjum (1922), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, organizator i dyrektor SA „Dal” i SA „Bacutil” w Warszawie, żołnierz I Korpusu Polskiego.

Daniec Roman Wincenty Ignacy (ur. 23 III 1911, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1929), adwokat w Warszawie, działacz endecki w latach trzydziestych i podczas okupacji, zesłaniec w Donbasie (1944–47).

Daniec Stefan Jan (27 XII 1906, Brzozów – 2 I 1976), absolwent I Gimnazjum (1029), żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnik kampanii francuskiej 1940, walk o Tobruk w ramach Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, kampanii włoskiej, w tym bitwy pod Monte Cassino, emigrant w USA.

Danielski Jan Antoni (13 VII 1884, Kraków – 27 IX 1948, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1904), studiował na Wydziale Prawa (1904–06) i Wydziale Filozofii (1906–09) Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolutorium uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim (1909), nauczyciel: Prywatnego Gimnazjum Realnego Męskiego w Strzyżowie (1912–17), gimnazjum w Krasnymstawie (1917), gimnazjum w Samborze (1918), nauczyciel matematyki, fizyki, historii naturalnej (przyrody, biologii), geografii, historii, języka niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1918/19 – 1938/39 i 1944/45 – 1947/48, nauczyciel geografii, matematyki i chemii w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1918/19 – 1919/20), nauczyciel przyrody w II Gimnazjum w Rzeszowie (1919–33), biolog, miłośnik genealogii i heraldyki, wraz z nauczycielem historii Ludwikiem Bieńkowskim założył muzeum szkolne w I Gimnazjum, które stało się zalążkiem Muzeum Miejskiego, opiekun wyposażonej w wiele okazów pracowni przyrodniczej w I Gimnazjum, opracował biogramy zasłużonych mieszkańców Rzeszowa.

Dańczak Andrzej Bolesław (28 X 1901, Sokołów – 22 II 1983), absolwent I Gimnazjum (1920) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (historia i polonistyka 1924), uczestnik walk o granice (1918–20), nauczyciel Gimnazjum i Liceum im. Kochanowskiego w Radomiu (1924–39, 1946/47), więziony przez Niemców (1939–40), pracował w tajnym nauczaniu w Sokołowie, nauczyciel Publicznej Szkoły Zawodowej nr 1 w Krakowie (1947–69), działacz Zarządu Wojewódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dańczak Łucjan Konstanty Andrzej (15 V 1900, Sokołów Młp. – 15 X 1931, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1918), inżynier architekt – projektował m. in. wilię Angermana w Boguchwale, urbanista, malarz, grafik, konserwator dzieł sztuki, działacz organizacji niepodległościowej „Zarzewie” (1912–13), żołnierz Legionów (1918) i wojny polsko-bolszewickiej, działacz plebiscytowy na Górnym Śląsku, kierownik Działu Regulacji Miasta w Urzędzie Miejskim w Częstochowie i architekt miejski w tym mieście (1929–31).

Dańczak Stefan Wiktor (26 II 1912, Kraków – 9 IX 1939, Cikowice), absolwent I Gimnazjum (1930) i Politechniki Lwowskiej (dyplom – 1939), architekt, malarz (ok. 100 prac), żołnierz 5 pułku Strzelców Podhalańskich, poległ w Cikowicach w Puszczy Niepołomickiej.

Darocha Jakub (24 VII 1989 Sokołów – 1915), absolwent I Gimnazjum 1911), żołnierz Legionów, poległ w 1915 r.

Daszkiewicz-Kundzicz Jan Niepomucen (7 V 1796 – 1869, Łańcut), ksiądz, językoznawca, autor m. in. dwutomowej Gramatyki języka polskiego (Rzeszów 1846), dyrektor rzeszowskiego gimnazjum (1851–53), zdobył uznanie władz jako dobry administrator i wychowawca.

Dąbrowski Wacław (1823, Barycz – 1887), rzemieślnik, członek Rady Miejskiej we Lwowie (1871-87), prezydent Lwowa (1883-87), przyczynił się do rozbudowy i upiększenia miasta.

Dec Jan (25 IV 1889, Mazury pow. Kolbuszowa – 3 X 1956, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1909), żołnierz Legionów (1914–17), działacz PSL „Wyzwolenie” (od 1917), Związku Młodzieży Wiejskiej, Batalionów Chłopskich, PSL (członek Rady Naczelnej), PSL-Lewicy (1947–49), ZSL (od 1949), publicysta partii chłopskich.

Dejmek Kazimierz (17 IV 1924, Kowel – 21 XII 2002, Warszawa), uczeń I Gimnazjum (1937/38–1938/39, kl. I – II) i Szkoły Handlowej w Rzeszowie (1940–42), żołnierz Batalionów Chłopskich, aktor, reżyser, debiutował rolą Jaśka w Weselu S. Wyspiańskiego w Teatrze Narodowym w Rzeszowie (1944), uczył się w Studium Teatralnym w Rzeszowie, egzamin aktorski zdał eksternistycznie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi (1946), pracował w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi (1946–49), Teatrze Nowym w Łodzi (1949–61), w Teatrze Narodowym w Warszawie (1962–68), gdzie wystawił m. in. Dziady Mickiewicza zdjęte z afisza decyzją władz państwowych na początku 1968 r., w latach 1969–74 reżyserował za granicą, reżyser i dyrektor Teatru Narodowego w Łodzi (1974–79), dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie (1981–95), prezes Związku Artystów Scen Polskich (1988–89), minister kultury i sztuki (1993–96), poseł na Sejm (1993–97).

Demetrykiewicz Józef Włodzimierz (1859, Złoczów – 1937), uczeń gimnazjów w Rzeszowie i Tarnowie, profesor archeologii, nestor polskich archeologów, autor m. in. Vorgeschichte Galiziens i Obraz epoki paleolitycznej na ziemiach Polski.

Dębicki Eustachy Jakub (15 VII 1738, Kraków – 18 X 1772, Łowicz), duchowny, pedagog, tłumacz, studiował retorykę w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie, w tejże szkole uczył w klasie gramatyki i w klasie syntaksy (1762-71), profesor filozofii, tłumacz dzieł z literatury francuskiej.

Dębicki Ewaryst Zdzisław (2 X 1900, Zbaraż – 10 XII 1981, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1918) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1924), ksiądz, więzień (1939), wykładowca prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym we Wrocławiu (od 1952), oficjał sądu duchownego (od 1952), członek Kapituły Wrocławskiej (od 1953).

Didyk Eugeniusz (29 VIII 1911, Sokołów – 8 VI 1980, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Łańcucie (1929) i Wyższej Szkoły Handlowej we Lwowie, działacz ruchu oporu podczas okupacji, więzień polityczny po „wyzwoleniu”, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1952–54), asystent w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim.

Dihm Stanisław (1898 – 20 VI 1980, Rzeszów), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel Miejskiego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Wadowicach (1923–30), nauczyciel geografii i historii w II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1930–36 i 1949–55), nauczyciel geografii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1931/32), nauczyciel geografii, historii, geografii i historii, matematyki, zagadnień z życia współczesnego (zagadnień społeczno-wychowawczych, chemii) w I Gimnazjum i Liceum (1936–39 i 1944–49), wykładowca Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie.

Długosz Adam ps. „Dębina” (26 V 1898, Dąbrowa – 1972, Bydgoszcz), uczeń I Gimnazjum (1910/11 – 1913/14, kl. I – IV), brał udział w rozbrajaniu Austriaków w Rzeszowie w XI 1918 r., uczestnik walk polsko-ukraińskich (1919–20), wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, żołnierz ZWZ i AK – zastępca komendanta Obwodu AK Rzeszów (1943–44), po zajęciu Rzeszowa przez Armię Czerwoną komendant miasta z ramienia AK, więzień NKWD (1944–45).

Długosz Władysław (29 XII 1906, Dąbrowa pow. Rzeszów – 7 III 1969), absolwent gimnazjum zakonnego w Dębowcu jako ekstern (1928), absolwent UJ (1935), nauczyciel gimnazjum bernardyńskiego w Radecznicy k. Zamościa (1934–38), praktykant bezpłatny I Gimnazjum i Liceum w Łodzi, podczas okupacji nauczyciel zorganizowanego tajnego nauczania w Czudcu i Dąbrowie, nauczyciel języka polskiego, logiki, psychologii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1949/50 – 1961/62), działacz sportowo-kulturalny, miłośnik folkloru, prezes Oddziału Towarzystwa Teatrów i Chórów Ludowych, prezes Oddziału Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (1956–59).

Dobrzański Jan (19 IV 1898, Limanowa – 8 IX 1917 Mte St. Gabriel), uczeń I Gimnazjum (1908/09 – 1913/14, kl. I – VI), harcerz, uczestnik zjazd skautów do Birmingham (VII 1913), matura wojenna w II Gimnazjum (1916), żołnierz Legionów, zmarł od rany odniesionej w głowę.

Domaradzki Kleofas Władysław (1822, Ociek k. Sędziszowa – 10 I 1874, Dąbrowa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, studiował prawo na Uniwersytecie we Lwowie, spiskowiec i więzień stanu (1846-48), uwolniony na mocy amnestii (1848), notariusz w Dąbrowie (po 1863), członek Rady Powiatowej w Dąbrowie, prezes Wydziału Powiatowego, dyrektor Towarzystwa Zaliczkowego.

Dornfest Eugeniusz (ur. 24 VI 1912, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1930), działacz Żydowskiego Towarzystwa Gimnastycznego i Sportowego Bar-Kochba, członek Zarządu (III – IX 1939).

Dostych Jan (24 VI 1894, Sokołów Młp. – 1 XII 1963, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1914), związany z Rzeszowem i Sokołowem, działacz Związku Strzeleckiego (od 1912), żołnierz Legionów (1914–16) – w bitwie pod Krzywopłotami stracił nogę (1916), współzałożyciel Koła Inwalidów Wojennych RP w Rzeszowie (1918), prezes Zarządu Powiatowego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (od 1928), a później Zarządu Powiatowego Obozu Zjednoczenia Narodowego w pow. kolbuszowskim (od 1935), poseł na Sejm z okręgu rzeszowskiego (1935–38), członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1937/38), w okresie okupacji działacz ZWZ-AK, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie (1944–50).

Dragan Edward (ur. 6 XII 1937, Łańcut), absolwent WSP w Katowicach (1967), nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej nr 8, pracownik Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie, dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1976–81), bibliotekarz w I Liceum w Rzeszowie (1980/81 – 1982/83), wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie (od 1983).

Dragan Hugo (zm. XI 1914), nauczyciel języka niemieckiego w I Gimnazjum (1913/14) i II Gimnazjum (1913/14), żołnierz I wojny światowej w wojsku austriackim, zginął w Serbii.

Drążek Alfons Andrzej (27 XI 1869, Tyczyn – 15 VIII 1899, Borek Stary), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (sześć klas), studiował filozofię i teologię (w Grazu), ksiądz (1892), dominikanin, dr teologii (1893), szef katedry filozofii na Uniwersytecie Lwowskim, wykładał także historię Kościoła, wymowę, Pismo Święte i teologie pastoralną.

Drążek-Drawicz Józef (6 III 1890, Budziwój – 1941), absolwent I Gimnazjum (1911), naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP.

Drobner Emil (ur. 29 III 1859), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), doktor nauk lekarskich (III 1886).

Drozd Zdzisław (1925 – 1994), uczeń I Liceum i Gimnazjum (1944/45 – 1946/47), absolwent SGPiS, ekonomista, polityk, wiceminister gospodarki komunalnej (1964-70), minister gospodarki komunalnej (1970-72), wiceminister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska (1972-79), wojewoda koszaliński (1981-83), podsekretarz w Urzędzie Rady Ministrów (od 1983).

Drzał Mieczysław Kazimierz (ur. 21 II 1990, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1912), nauczyciel szkół powszechnych, nauczyciel tajnego nauczania.

Dubanowicz Edward Sas Ignacy (6 I 1881, Jaszczwia k. Sanoka – 18 X 1943, Londyn), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1899), działacz Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowego, poseł na Sejm Krajowy we Lwowie (1913–14), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, członek prezydium Tymczasowej Komisji Rządzącej Byłej Galicji we Lwowie (1918–19), członek Rady Obrony Państwa podczas wojny polsko-bolszewickiej (1920), poseł na Sejm (1919–27), profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, współtwórca konstytucji marcowej – przewodniczący komisji konstytucyjnej, przeciwnik sanacji, więzień łagru w Kazachstanie (1940–41), współorganizator Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego.

Dubas Władysław (28 III 1884 – 27 I 1960, Rzeszów), absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, historii, geografii, matematyki, historii naturalnej w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10 – 1938/39), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, historii, propedeutyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1927–39), nauczyciel j. łacińskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1911/12 – 1937/38), sekretarz Wydziału Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1912/13 – 1936/37).

Dubiel Franciszek (1 IV 1883, Dębina pow. Łańcut – 9 II 1918), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), członek Polskich Drużyn Strzeleckich (od 1912), żołnierz Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1917–18), na wieść o pokoju brzeskim popełnił samobójstwo.

Dubik Rafał Piotr (zm. 1 XI 1906, Stanisławów), nauczyciel gimnazjum w Drohobyczu (do 1904),  nauczyciel matematyki i fizyki w rzeszowskim gimnazjum (1904/05 – 1905/06).

Dudzińska Józefa (28 XII 1911, Nisko – 11 V 1994, Rzeszów), absolwentka gimnazjum w Nisku (1931) i Uniwersytetu Lwowskiego (1937), nauczycielka w Prywatnym Gimnazjum SS Urszulanek we Lwowie (1937–39), nauczycielka tajnego nauczania w Nisku (1940–44), gimnazjum i liceum w Nisku (1944–47), gimnazjum w Przeworsku (1948–50), II Gimnazjum w Rzeszowie (1950–52), nauczycielka języka łacińskiego, francuskiego, propedeutyki, higieny, wychowania obywatelskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1957/58 – 1968/69), pracownik Zarządu Wojewódzkiego ZNP (1952–56), instruktor języka łacińskiego w WODKO (1956–57).

Durek Antoni Zdzisław (20 IX 1921, Wielopole Skrzyńskie – 1940 Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (kl. I – III, 1935/36 – 1936/ 37 i 1938/39), rozstrzelany na Lisiej Górze.

Dybowski Antoni (1853 – 1917), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, notariusz w Cieszynie, działacz towarzystw polskich, sekretarz śląskiej „Macierzy Szkolnej”, prezes lokalnego oddziału „Sokoła”, wiceprezes związku śląskich katolików.

Dydacki Franciszek (1815 – 1894), uczeń rzeszowskiego (1929/30) i bocheńskiego gimnazjum (1932/33), członek uczniowskiego Związku Wolnych Strzelców (1929/30), uczestnik powstania listopadowego (1930/31), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1836), służył karnie w armii austriackiej, członek organizacji patriotycznej wśród pracowników Namiestnictwa we Lwowie, usunięty z pracy (1848), członek Rady Miejskiej we Lwowie (1871-80), przełożył książkę Harriet Beecher Stowe Chata wuja Toma.

Dydek Zbigniew (9 VIII 1923, Brzozów – 16 XII 1991), ukończył I Gimnazjum (1939), absolwent liceum dla pracujących w Rzeszowie (1949) i Wydziału Prawa Uniwersytetu we Wrocławiu (1962), żołnierz AK (1942–44) i Ludowego Wojska Polskiego (1944–48), kierownik Wydziału Organizacyjnego Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego (1956–61), zastępca przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (1961–69), zastępca dyrektora PKO Oddział Wojewódzki (1969–71), sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego (1971–73), zastępca dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (od 1973), poseł na Sejm V kadencji (1971–73), przetłumaczył kronikę rzeszowskich pijarów z XVIII w, autor kilku prac historyczno-prawnych.

Dymnicki Feliks (13 I 1824, Frysztak – 30 IX 1876, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1843) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, członek tajnych organizacji (1848), ksiądz (1851), wikariusz w Rosenbarku (Rożnowicach) i Gorlicach, zastępca katechety (1856–57), później katecheta (1857–76) w rzeszowskim gimnazjum, założyciel bursy gimnazjalnej funkcjonującej początkowo w wynajętym domu Nawojskich k. kościoła oo. Bernardynów (1870), budowniczy bursy gimnazjalnej dla ubogiej młodzieży (1875), członek Rady Miejskiej (1867–68), założyciel Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej.

Dymnicki Józef (1826, Frysztak – 1918), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1844), Seminarium Duchownego w Przemyślu (1850) i medycyny w Krakowie, ksiądz-lekarz, pionier balneologii polskiej, długoletni lekarz balneolog w Busku Zdroju (od 1858), autor kilkudziesięciu prac.

Dyszkiewicz Marjan Józef (2 I 1900, Rzeszów – 20 I 1919, Doliniany k Lwowa), absolwent I Gimnazjum (1918), poległ w bojach o Lwów, walcząc w kompanii studenckiej będącej w składzie 5 pułku piechoty Legionów.

Dzianott Bolesław Ludwik (15 IV 1873, Jordanów – 21 VI 1950, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1893), adwokat, członek Rady Miejskiej (1910–14, 1918 – II 1926), członek Rady Przybocznej (1914–18).

Dziedzic Mieczysław ps. „Hrabia” (16 VII 1904, Przemyśl – 1969, Przemyśl), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego w Dobromilu (1926/27), Prywatnego Gimnazjum im. M. Konopnickiej w Przemyślu (1929–31), II Gimnazjum i Liceum w Przemyślu (1934–39), podczas okupacji nauczyciel Szkoły Handlowej i tajnego nauczania w szkolnictwie średnim, członek ZWZ-AK, WiN, więzień polityczny ułaskawiony w 1956 r., nauczyciel, później dyrektor II Gimnazjum i Liceum w Przemyślu (1944–47)), nauczyciel fizyki i chemii w I Liceum w Rzeszowie (1956/57 – 1957/58), nauczyciel w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1958–64).

Dzierżyński Jan Antoni (8 VI 1867, Rakszawa – 27 V 1952, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1886), doktor prawa, adwokat, członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego, członek Rady Miejskiej (1918–25) i Zarządu Miejskiego (1918–25).

Dzierżyński Tadeusz Wojciech Teofil (13 IV 1902, Rzeszów – 19 VIII 1920, Łomża), absolwent I Gimnazjum (1920), poległ w bitwie warszawskiej w wojnie z bolszewikami.

Dzik Jan (od 1925 Damian Jan), 13 V 1888 Stara Sól – 1 X 1941, Przemyśl), absolwent gimnazjum w Samborze (1908) i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1914), nauczyciel w gimnazjum z ruskim językiem wykładowym w Przemyślu (1913–18), I Gimnazjum w Przemyślu (1918–19), nauczyciel rysunków i prac ręcznych w II Gimnazjum w Rzeszowie (1919–23, 1925–28, 1931–34), nauczyciel rysunków w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1919/20), nauczyciel rysunków, kaligrafii (pisma), gimnastyki, zajęć praktycznych, historii, geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1920/21 – 1934/35), nauczyciel rysunków i pisma w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1920/21 – 1929/30), członek Towarzystwa Prywatnej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie (1930/31), w 1935 przeniesiony w stan spoczynku.

Dziubek Stanisław (ur. 9 IV 1893, Łańcut), absolwent I Gimnazjum (1912), doktor medycyny (1921), lekarz w Rzeszowie (1921-25 i 1933-39) i Tyczynie (VIII 1925 – XII 1932), współzałożyciel i prezes rzeszowskiego koła Zjednoczenia Chrześcijańsko-Społecznego (od 1934), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1934–39), wiceprezes rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Weteranów b. Armii Polskie we Francji (od II 1935), nauczyciel somatologii i higieny w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1923/24 – 1924/25).

Dziurzyński Patrycy (ur.12 XII 1995, Żołynia), absolwent I Gimnazjum (1914), żołnierz Legionów (od 1914), dyrektor w departamencie Ministerstwa Rolnictwa, pracownik Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

Dziurzyński Roman Aleksander (ur. 14 I 1889, Żołynia - 1914), absolwent I Gimnazjum (1910), żołnierz Legionów, poległ w 1914 r.

E

Eberhardt Filip (1797 – 1871), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, lekarz weterynarii, inspektor rządowej stadniny koni w Janowie Podlaskim, propagator nowych metod hodowlanych, autor publikacji O chowie i ulepszaniu ras koni z poglądem na chów koni w Anglii (1856).

Eibel Jakób (zm. 11 II 1803), ksiądz, profesor retoryki w rzeszowskim gimnazjum, prefekt (30 VII 1802 – 11 II 1803).

Elsner Józef Hirsch (ur. 21 III 1864 Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), doktor medycyny (1891), lekarz w Rzeszowie, członek Zarządu Fundacji im. Adolfa Tannenbauma (X 1926 – IX 1939), członek Kuratorium Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej, Średniej i Zawodowej (1938-39), lekarz szkolny w gimnazjum; liceum i szkole powszechnej ww. towarzystwa.

Eustachiewicz Kazimierz Marian (ur. 26 II 1916, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1933), żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - lotnik, zginął podczas lotu bojowego.

Eysymont Marcin (1735 – 1814), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pisarz epoki oświecenia.

F

Faygiel Franciszek (20 IX 1777, Nowosielce – 10 III 1836), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1894) i teologii w Seminarium Generalnym we Lwowie, ksiądz (1800), kaznodzieja polsko-niemiecki w Drohobyczu (1800-03), następnie proboszcz (od 1803), dziekan (od 1809), członek kapituły przemyskiej (od 1814), jej prepozyt (od 1820),  rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu (1820-35), wikariusz kapitulny diecezji przemyskiej, infułat (1833),

Fedor Barbara (5 VIII 1942, Jasło – 20 IV 1997, Rzeszów), absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle (1958), Studium Nauczycielskiego w Krakowie (1960) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1977), nauczycielka języka rosyjskiego w Szkole Podstawowej w Szebniach pow. Jasło (1961–63), szkołach podstawowych Rzeszowa: nr 9, 17 i 8 (1964–67), Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie (1967–83), nauczycielka-bibliotekarka w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1983–95).

Fedorczyk Stanisław (ur. 13 VII 1894, Staroniwa), absolwent I Gimnazjum (1914), żołnierz Legionów i wojny polsko-bolszewickiej, odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy (1928) i Krzyżem Walecznych IV klasy.

Fiałkowski Wojciech (ur. 15 IV 1857 Wróblik), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1877), doktor medycyny, lekarz w Rzeszowie.

Fic Kazimierz Rudolf (6 I 1916, Rzeszów – II 2008, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1934) i Wydziału Prawa UJ (1938), student muzykologii UJ (1938–39), żołnierz Kedywu w Podokręgu AK Rzeszów, organizator szkoły muzycznej w Rzeszowie (Instytut im. Fr. Chopina 1944), współzałożyciel i wicedyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia i Liceum Muzycznego w Rzeszowie (1959–76).

Fircowski Roman (17 II 1838, Rzeszów – 22 XI 1868, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, aptekarz, pracownik apteki obwodowej, prowizor aptekarski, filantrop rzeszowski, zgromadzony majątek przeznaczył na cele charytatywne – co roku jeden ubogi i pracowity uczeń wyznania rzymskokatolickiego rzeszowskiego gimnazjum otrzymywał stypendium (od XX w. dwóch uczniów).

Fischer Karol Józef (13 III 1847, Jasło – 21 IX 1931, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1865) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1869), biskup sufragan przemyski (od 1901), kaznodzieja, publicysta, poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1894 – 1900), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (od 1897), działacz lokalnych stowarzyszeń w Przemyślu, m. in. Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sodalicji Mariańskiej Męskiej, związany szczególnie z Jasłem, Tarnowcem i Przemyślem.

Fischer Paweł (1735 – 1799), uczeń rzeszowskiego kolegium, autor książek poświęconych zagadnieniom prawniczym, propagował heliocentryczną teorię w nauczaniu.

Fiszer Gustaw (1847 – 1911), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, za manifestowanie polskości i udział w powstaniu styczniowym więziony i pozbawiony możliwości uczęszczania do gimnazjów galicyjskich, absolwent gimnazjum w Preszowie, aktor dramatyczny, dramatopisarz.

Fiszhaut (Fischaut) Jerzy (11 II 1895, Warszawa – VIII lub IX 1944, Warszawa), absolwent Gimnazjum Filologicznego w Lublinie (1913) i Uniwersytetu Warszawskiego (1925), uczestnik I wojny światowej w armii rosyjskiej (1916–18), pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń „Piast” w Warszawie (1921), „Europa” (1922), Warszawskiego Oddziału Banku Handlowego w Łodzi (1923–24), nauczyciel gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim (1926), Łukowie (1927–32) Państwowego Gimnazjum im. St. Czarnieckiego w Chełmie (do 1937), nauczyciel matematyki i fizyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1937/38 – 1938/39), zginął w Powstaniu Warszawskim.

Flach Józef (1873 – 1944), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, krytyk literacki, teatrolog, publicysta, znawca literatury niemieckiej.

Fleszar Albin ps. „Satyr” (1 III 1888, Kąkolówka – 3 XI 1916, Słonim), uczeń I Gimnazjum (1898/99 – 1905/06 z przerwami, kl. I, II, IV, VI – VII), geolog, działacz Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, organizator oddziałów Związku Strzeleckiego w okolicach Rzeszowa, oficer Legionów, walczył pod Krzywopłotami, Łowczówkiem, Kostiuchnowką, popełnił samobójstwo na wieść o dymisji Józefa Piłsudskiego, autor kilku publikacji z geologii.

Flis Eugeniusz (ur. 1878), nauczyciel gimnazjów w Nowym Sączu (1902–04), Pogórzu (1904–05), Przemyślu (1906–07), Tarnopolu (1907–08), nauczyciel historii naturalnej w I Gimnazjum w Rzeszowie (1908/09 – 1912/13), nauczyciel nauk przyrodniczych w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (IX – XII 1911), od XII 1911 przydzielony do Gimnazjum w Jarosławiu jako jego kierownik, dyrektor gimnazjum w Jarosławiu (od 1913), nauczyciel Państwowego Gimnazjum im. Bergera w Poznaniu (1925).

Florian od. Św. Franciszka (1695 – 1748), rektor rzeszowskiego kolegium (1741-46).

Forczek de Villenau Jakub (14 VII 1866, Krużlowa Wyżna – 8 X 1923, Rzeszów), absolwent UJ w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, nauczyciel gimnazjum w Jarosławiu (1896–1900), nauczyciel geografii i historii, geografii, historii kraju rodzinnego (historii Polski), rysunków, kaligrafii, slöidu w I Gimnazjum w Rzeszowie (1895 – III 1896 i 1900 – 1923), nauczyciel rysunków, historii i geografii w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1911/12 – 1919/20), nauczyciel rysunków w II Gimnazjum w Rzeszowie (1917/18), malarz, miłośnik sztuki, kolekcjoner.

Fortuna Wincenty (20 VII 1913, Wójcza - 3 III 1979), absolwent gimnazjum w Pińczowie (1934), pedagogium w Warszawie, zaocznie WSP w Katowicach (1965), nauczyciel szkół powszechnych (1938–39 i 1944–48), uczestnik wojny obronnej 1939 r., nauczyciel szkoły rolniczej w Trzcianie (1948–49), 11-letniej szkoły TPD w Rzeszowie (1949–67), nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1967/68 – 1973/74), kierownik sekcji Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie (od 1973).

Franchi Jan Dominik (ok. 1595 – 1662), rektor kolegium w Podolińcu, rektor de iure rzeszowskiego kolegium (III – X 1658).

Frankiewicz Czesław (1866 - 1938), nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, historii i geografii (jeden przedmiot), historii, geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1912/13 – 1913/14 i 1918–19), nauczyciel historii w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1913/14), doktor filozofii (UJ Kraków – 1912), uczestnik I wojny światowej w wojsku austriackim (VIII 1914 – 1918), radca szkolnictwa średniego w Kuratorium Pomorskim w Toruniu (1925).

Frankiewicz Józef ps. „Marcin”, „Wapień”, Korzeń”, (8 II 1914, Trzciana, – 13 II 1994, Bytów), absolwent I Gimnazjum (1933), prawnik, aplikant Sądu Grodzkiego w Rzeszowie, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz SZP, ZWZ, AK – w akcji „Burza” dowodził jednym z oddziałów AK Zgrupowania Rzeszów – Miasto, działacz NIE, DSZ i WiN – kierował Radą WiN Rzeszów, nadzorując budowę siatki powiatowej (1945–46), kierownik kolbuszowskiej Rady WiN (1946).

Franko Taras (22 II 1889, Lwów – ok. 1982, Kijów), syn Iwana (ukraińskiego pisarza i działacza społecznego), absolwent Gimnazjum Akademickiego we Lwowie (1907), studiował we Lwowie i w Wiedniu, uczestnik I wojny światowej (1914–18) i walk na wschodzie (1918–20), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie (1912), gimnazjum z ruskim językiem nauczania we Lwowie (1912–14 i 1922–28), nauczyciel ćwiczeń cielesnych (gimnastyki, gier i zabaw, przysposobienia sportowego), języka ruskiego (ukraińskiego) w I Gimnazjum w Rzeszowie (1928/29 – 1938/39), nauczyciel języka ruskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1928–29, 1937–38), dyrektor Muzeum Iwana Franki w Kijowie (po 1945).

Frankowic Paweł (1622 – 1683), rektor rzeszowskiego kolegium (1661-65).

Friedberg Jan (ur. 20 XII 1870, Borysław), nauczyciel Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie (do I 1900), nauczyciel geografii oraz historii i geografii (jeden przedmiot) i geografii w rzeszowskim gimnazjum (I – VIII 1900), nauczyciel gimnazjum w Przemyślu (od IX 1900), dyrektor gimnazjum w Ostrowiu Wielkopolskim (1920–25).

Friedberg Wilhelm Salomon (29 I 1873, Borysław – 10 VI 1941, Kraków), nauczyciel botaniki i zoologii w rzeszowskim gimnazjum (1896 – 1903), gdzie prowadził badania nad miocenem polskim, geolog i paleontolog, podczas pobytu w Rzeszowie opublikował m. in. Studia geologiczne w okolicy Rzeszowa i Łańcuta (1899) i Zagłębie mioceńskie Rzeszowa (1903), profesor i kierownik Katedry Paleontologii Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu (1919–29), kierownik katedry paleontologii UJ (1929–33).

Fröhlich Moses Marcus (ur. 22 III 1899, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1917), wydawca i redaktor odpowiedzialny „Przeglądu Rzeszowskiego” (1927), jeden założycieli Stowarzyszenia Izraelickiego „Bożnica Tyczyńska” (1933).

Furgalski Tadeusz Józef Ludwik ps. „Wyrwa” (3 VI lub VII 1890, Rzeszów – 6/7 VII 1916, Maniewicze), absolwent I Gimnazjum (1909), przyrodnik, geolog, działacz Związku Walki Czynnej (od 1908), oficer Związku Strzeleckiego (od 1912) i Legionów (1914 – 1916), brał udział w wyprawie na Kielce oraz w bitwach m. in. pod: Nowym Korczynem, Opatowcem, Krzywopłotami, Konarami, nad: Bugiem, Stochodem i Styrem, pod Kostiuchnówką, poległ w miejscowości Maniewcze.

Furgalski Teodor Wiktor (3 IX 1893, Brzostek – 1939, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1912). Wojskowej Szkoły Sztabu Generalnego (1919) i Kursu Dokształcającego Wyższej Szkoły Wojskowej (1922), działacz Strzelca, żołnierz Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1917–18), płk dypl. WP, dowódca 8 Dywizji Piechoty i obrońca Modlina (IX 1939), zmarł w Warszawie (1939).

G

Gajdek Wiesław (ur. 1 IX 1944, Zwięczyca), absolwent Technikum Budowlanego w Rzeszowie (1964) i WSP w Rzeszowie (1968), nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1968/69 – 1973/74), wizytator KOS i KOiW (1974–80), nauczyciel metodyk Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (1980–82), nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego (od 1982).

Gancarz Józef (18 III 1900, Łąka – 19 VII 1943, Auschwitz), absolwent I Gimnazjum (1920) i Wydziału Budowy Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, uczestnik walk o granice (1918–20), więzień obozu w Auschwitz, za zorganizowanie pierwszej zbiorowej ucieczki powieszony.

Gartner Rudolf Franciszek (22 X 1911 Rzeszów – IV 1940 Katyń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901), doktor filozofii w zakresie chemii, zamordowany w Katyniu.

Gawryluk Jerzy (ur. 17 IV 1934, Kostopol), absolwent I Liceum (1952) i Państwowej Szkoły Technicznej w Warszawie (1966), pracownik Rzeszowskich Zakładów Graficznych (od 1966), m. in. kierownik działu przygotowalni form typograficznych.

Gąsior Kazimierz Jakub (ur. 25 VII 1920, Rudna Wielka), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1944), żołnierz AK, działacz NIE i DSZ – żołnierz patrolu „Straży”, prawnik, członek grupy organizującej uroczystości poświęcone Władysławowi Skubiszowi.

Geciów Omufry (18 VI 1858, Wołoska Wieś – 1916, Rostów n. Donem), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niemieckiego, historii i geografii, stenografii w rzeszowskim gimnazjum (1890 – 1901), nauczyciel gimnazjum w Buczaczu (od 1901), Kołomyi, przed wybuchem I wojny światowej z ramienia Karpacko-Rosyjskiej Rady Narodowej wyjechał do Ameryki celem zorganizowania spośród Ukraińców i Rosjan oddziału do walki z państwami centralnymi, podczas wojny usiłował tworzyć w Petersburgu z galicyjskich jeńców oddziały przeciw Austrii.

Gedl Edward Bronisław (27 VII 1854, Wiedeń – 26 VIII 1909, Altenburg), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1873), ukończył prawo, sędzia Sądu Garnizonowego w Dubrowniku (od 1879), oddelegowany do Marynarki wojennej (1885), później do Sądu Garnizonowego w Krakowie (1888), sędzia Sądu Garnizonowego w Koszycach (1890), pracownik Ministerstwa Wojny (od 1891), od tego momentu sprawował ważne funkcje wojskowe, generał audytor i prezes Najwyższego Sądu Wojskowego w Wiedniu (od XI 1903).

Gedl Władysław (ur. 22 V 1852, Wiedeń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871) i UJ w Krakowie, lekarz w Wadowicach.

Geroń Stanisław Władysław (ur. 7 IV 1935, Krynica), absolwent I Liceum (1952) oraz Wydziału Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, trener sekcji akrobatyki sportowej Stali Rzeszów (1962–63), pierwszy trener sekcji akrobatyki sportowej w Stali Rzeszów (od 1979), wychował wielu medalistów mistrzostw świata i mistrzostw Europy.

Glazer Jakub (24 VII 1836, Wola Jasienicka – 1898, Przemyśl), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. IV), absolwent gimnazjum w Przemyślu i Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1858), biskup pomocniczy (1887), wykładowca teologii moralnej w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1868–86).

Glodt Władysław (5 VII 1846, Desznica – XI 1886), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), ksiądz, proboszcz w Zaczerniu, członek Rady Powiatowej (1881–86), zastępca członka Wydziału Powiatowego (1881–86).

Głodowski Mieczysław (ur. 28 VII 1935, Budziwój), absolwent I Liceum (1953) i Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1960), lekarz w Chicago i Rzeszowie, kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białobrzegach (1968 – 2000).

Golański Filip Neriusz (Nereusz) (1753 – 1824), wychowanek rzeszowskiego kolegium, teoretyk literatury, publicysta, tłumacz, autor dzieła O wymowie i poezji, profesor i dziekan Wydziału Literatury Uniwersytetu Wileńskiego (od 1792), redaktor powstańczej „Gazety Narodowej Wileńskiej” (1794), pierwszy kodyfikator klasycyzmu stanisławowskiego.

Goldas Stanisław (3 VIII 1896, Rożniatów – VIII 1917), uczeń I Gimnazjum (1909/10 – 1913/14 kl. II – VI), matura wojenna w II gimnazjum (1916), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, poległ na froncie włoskim.

Goliger Abraham (zm. 1942), nauczyciel religii mojżeszowej w I Gimnazjum (1922/23 – 1938/39) i II Gimnazjum (1922/23 – 1938–39), zginął w łagrze w 1942 r.

Gołąb Jerzy (ur. 28 I 1941, Rzeszów), absolwent Wydziału Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (1967), nauczyciel szkół podstawowych: w Tryńczy (1961–64), nr 8 w Rzeszowie, nr 18 w Rzeszowie, nauczyciel II Liceum w Rzeszowie, nauczyciel wychowania muzycznego w I Liceum (1967/68 – 1974/75), zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (od 1974), zorganizował dziewczęcą orkiestrę dętą w II Liceum Ogólnokształcącym i szałamaistek w III Liceum Ogólnokształcącym.

Gołąb Józef (18 VI 1904, Żurawica k. Przemyśla – 1968, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1922), działacz rzeszowskiego hufca harcerskiego w okresie gimnazjalnym, hydrogeolog, wywieziony do Sachsenhausen podczas Sonderaktion Krakau (1939), profesor uniwersytetów: Jagiellońskiego, Warszawskiego i Łódzkiego, pracował m. in. nad melioracją Polesia, prowadził badania terenowe także w okolicy Rzeszowa (Niechobrz), a ich wyniki przedstawił m. in. w artykułach Przyczynki do znajomości geologii Niechobrza oraz Ogólna charakterystyka zespołów zwierzęcych w miocenie Niechobrza.

Gotkowski Bronisław Michał (ur. 25 IX 1923, Rudna Wielka), absolwent I Gimnazjum (1946) i studiów rolniczych na UJ w Krakowie (1951), referent plantacji nasiennych w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Nasiennym „Centrala Nasienna” (1951-83), naczelny dyrektor „Centrali Nasiennej”.

Gotkowski Ludwik (11 VIII 1907, Rudna Wielka – 1976, Sao Paulo), absolwent I Gimnazjum (1926), prawnik (studia w Uniwersytecie Jagiellońskim), działacz socjalistyczny, więzień okresu sanacyjnego, emigrant w Meksyku i Brazylii, pracownik konsulatu w Sao Paulo.

Góral Zbigniew Józef (ur. 5 XII 1943, Stanisławów), absolwent I Liceum (1961), przedsiębiorca, założyciel firmy kosmetycznej Comindex (1985), współzałożyciel firmy Sanovi-Synthelabo, dyrektor Sanovi Avienstis, członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu 350-lecia I Liceum.

Góralewicz Sebastian Joachim (1643 Sokołów Młp. – 1711), wychowanek rzeszowskiego kolegium oraz nauczyciel infimy (1663) i nowicjuszy (1670), wykładowca w pijarskim Studium Teologicznym w Warszawie (po 1679), propagator poglądów Galileusza i kopernikańskiego spojrzenia na świat.

Górecki Jan, właść. Feiwel Mühlrad (12 I 1910, Łańcut – 26 II 2003, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1928), studiował w UJ w Krakowie, działacz komunistyczny, więzień polityczny okresu sanacyjnego, w czasie wojny przebywał w Związku Radzieckim, żołnierz I Armii Wojska Polskiego, później II Armii WP, generał (1947), główny kwatermistrz Ludowego Wojska Polskiego (1947), wiceminister Kontroli Państwowej, wiceprezes NIK (1953-57).

Grabarczyk Władysław (ur. 25 IX 1905, Kaznów), absolwent gimnazjum humanistycznego w Dąbiu nad Nerem (1928) i Uniwersytetu Poznańskiego (1935), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum OO Salezjanów w Ostrzeszowie Wielkopolskim oraz Gimnazjum i Liceum w Chojnicach (1936–39), uczestnik wojny obronnej 1939 r., podczas okupacji pracownik Hurtowni Węgla i Drzewa R. Z. Zdzienieckiego w Rzeszowie, nauczyciel matematyki i geografii w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945–49), II Liceum Ogólnokształcącego (1945–55), kierownik Wydziału Matematyki w Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1955–71), kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Matematyki (1944–52), kierownik sekcji WODKO (1952–55).

Grochmalicki Jan Gabriel (24 III 1883, Błażowa – 15 IV 1936, Poznań), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), żołnierz Legionu Wschodniego i armii austriackiej podczas I wojny światowej, zoolog, embriolog, związany najpierw z Uniwersytetem Lwowskim, później z Uniwersytetem Poznańskim – profesor zwyczajny (1921), autor licznych prac z zakresu malakologii i systematyki skorupiaków.

Grochowski Florian Bazyli (1722 – 1795), prefekt i nauczyciel filozofii rzeszowskiego kolegium (1758–59), wydał w Rzeszowie Propositiones philosophice zdradzające silny wpływ myśli Kartezjusza.

Grotowski Bolesław (22 III 1864, Jaworzno – 16 II 1914, Rzeszów), absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1887), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1887–90 i 1894–1908), nauczyciel III Gimnazjum w Krakowie (od 1890) i II Gimnazjum w Krakowie (przed 1894), nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1908–14), nauczyciel języka niemieckiego w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1911/12 – 1912/13), członek kilku lokalnych stowarzyszeń.

Grotowski Jerzy Marian (11 VIII 1933, Rzeszów – 14 I 1999, Pontedera), uczeń I Liceum (1945/46, kl. I), później II Liceum, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie (1955), reżyser i reformator teatru, dyrektor Teatru 13 Rzędów w Opolu, od 1962 r. zwanego „Laboratorium” (1959–64), dyrektor teatru Laboratorium we Wrocławiu, wraz ze swym zespołem wypracował metodę gry aktorskiej odwołującą się do zachowań archetypicznych oraz nowy typ spektaklu, w którym intensywność ekspresji i bogactwo metaforyki w grze aktorów wraz z ascezą środków w inscenizacji (teatr ubogi) ma dać widzom możliwość pełniejszego przeżycia teatralnego, profesor zwyczajny Ecole Supérieure d’Art Dramatique w Marsylii (1971), po stanie wojennym przebywał na emigracji, wykładowca Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku, później Uniwersytetu Kalifornijskiego, doktor honoris causa uniwersytetów w Pittsburgu (1973), Chicago (1985) i Wrocławiu (1991), jako pierwszy Polak od czasów Adama Mickiewicza powołany na wykładowcę Collége de France (1997).

Gruba Aleksander ps. „Sęp” (8 XII 1907, Lecka – 20 II 1993, Błażowa), uczeń I Gimnazjum (1922/23 - 1925/26 – kl. I – III), matura w tajnym nauczaniu, rolnik, żołnierz kampanii wrześniowej i ZWZ-AK – zastępca komendanta placówki w Błażowej, szef dywersji Obwodu AK Rzeszów, więzień NKWD, zesłaniec na Syberię (1944–47), działacz WiN, więzień polityczny we Wronkach (1052–56), wiceprezes „Samopomocy Chłopskiej” w Błażowej.

Gruszka Jan (1810, Drohobycz) – 7 X 1891, Rzeszów), ksiądz (1837), teolog, tłumacz, duszpasterz, prefekt w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1838–45), wykładowca katechetyki (1840–53) i teologii pastoralnej (1953–60), proboszcz rzeszowskiej fary (1860–91), przeprowadził kompleksową renowację jej wnętrza (1883–87), katecheta gimnazjalny (1876–78), współzałożyciel (1883) i dyrektor Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo.

Gryziecki Stanisław (1849, Pruchnik – 15 II lub 24 II 1911, Kraków), ksiądz (1874), wikariusz w Samborze (1874–78), katecheta gimnazjalny w Rzeszowie (1877/78 – 1891/92), zarządca kościoła popijarskiego, dyrektor bursy gimnazjalnej, rozbudował bursę o dwa boczne pawilony (1886), proboszcz parafii farnej (od 1892), wicedziekan, później dziekan dekanatu rzeszowskiego (od 1905), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1893–99), członek Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1902), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1903–11), prezes Kasy Oszczędności Miasta Rzeszowa (1887–1911), prezes Banku Zaliczkowego (od 1906), aktywny działacz stowarzyszeń społecznych i religijnych, m. in. kurator Stowarzyszenia Polskich Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda (od 1891), przełożony duchowny Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo (od 1892), prezes Katolickiego Stowarzyszenia Robotników „Przyjaźń” (od 1897), założyciel Towarzystwa Sług pw. św. Zyty (1903).

Grzegorczyk Lesław (ur. 31 VIII 1929, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946) oraz Wydziału Lekarskiego UJ (Akademii Medycznej) w Krakowie (1952), profesor (1977), lekarz dermatolog, specjalista medycyny pracy, kierownik Zespołu Nauczania Klinicznego krakowskiej Akademii Medycznej w Rzeszowie (od 1970) przekształconej w Katedrę Nauczania Klinicznego (1982), autor ok. 200 rozpraw naukowych.

Grzesik Bronisław (ur. 5 II 1915, Mrowla), absolwent I Gimnazjum (1935) i Seminarium Duchownego w Tarnowie (1941), wikariusz w Grybowie, Łącku (1941–45), Lubzinie (1945), Ratnowicach k. Otmuchowa, Nysie (1947–48), proboszcz w Opawicach, Chomiążu pow. Głubczyce i Gliwicach, autor wspomnień Mój przypadek ze „starą budą” anno domini 1927.

Grzesik Stanisław (22 IV 1928, Rzeszów – 10 XII 1967, Suwczyna pow. Bielsko), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie (1947) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1950), pedagog, trener, działacz sportowy, sędzia, prezes Okręgowego Związku Gimnastyki Sportowej, członek Prezydium Związku Akrobatyki Sportowej w Warszawie, nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum w Rzeszowie (1950/51 – 1963/64), kierownik Studium Wychowania Fizycznego przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie (od 1 II 1964), zginął w wypadku samochodowym.

Grzędzielski Władysław Leon (15 XII 1864, Kopytowa pow. Krosno – 28 IX 1925, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), prawnik, zastępca posła (1917), poseł do austriackiej Rady Państwa (1918), współorganizator Polskiej Komisji Likwidacyjnej, zastępca przewodniczącego Wydziału Aprowizacyjnego PKL, brał udział w przejmowaniu władzy z rąk Austriaków w Krakowie (31 X 1918), członek Komisji Rządzącej dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Górnej Orawy i Spisza (1918–19), poseł do Sejmu Ustawodawczego (1919–22), minister aprowizacji (VI – IX 1921), członek Trybunału Stanu (od 1924), działacz społeczny w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, Towarzystwie Szkoły Ludowej i Stronnictwie Narodowo-Demokratycznym.

Grzywacz Anna (ur. 13 VIII 1945, Biecz), absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu (1963), Studium Nauczycielskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (1965) i WSP w Rzeszowie (1970), nauczycielka matematyki w II Liceum dla Pracujących w Rzeszowie (1970–78) i I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1978/79 do chwili obecnej).

Grzywak Aleksander (ur. 1879), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, nauczyciel w Miejskim Zakładzie Sierot im. Franciszka Józefa we Lwowie (1904–06), gimnazjum w Sanoku, gimnazjum w Sokalu (do VIII 1912), nauczyciel matematyki, historii naturalnej (przyrody, nauk przyrodniczych) w I Gimnazjum w Rzeszowie (1912/13 – 1918/19), nauczyciel geografii i historii naturalnej w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1912/13 – 1913/14, 1915/16 – 1918/19), nauczyciel geografii i historii naturalnej w II Gimnazjum w Rzeszowie (1817–19), nauczyciel w Państwowym Gimnazjum Męskim w Ostrowiu Wielkopolskim (1925).

Gubernat Adolf (ur. 10 XII 1935, Zgłobień), absolwent I Liceum (1953), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1959) i zaocznie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Warszawie (1966), nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym (1959–62), nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym (1964/65), I sekretarz Komitetu Miejskiego Związku Młodzieży Socjalistycznej (1962–63), zastępca dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego (1964–69), dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego (1969–76), dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (1981-88), członek Rady Miejskiej (od 1991).

Gumiński Ignacy Prosper (ur. 25 VI 1853, Zalesie), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871), właściciel majątku dworskiego w Zalesiu (od 1880), członek Towarzystwa Myśliwych (od 1880), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1881–89), członek Wydziału Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego, dyrektor oddziału rzeszowskiego Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.

Gumiński Jan (19 IX 1883, Zalesie k. Rzeszowa – 20 I 1938 Zalesie), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901) i Studium Rolniczego UJ (1904), właściciel majątku dworskiego w Zalesiu (od 1909), członek Powiatowego Komitetu Narodowego w okresie I wojny światowej, członek Tymczasowego Zarządu Powiatowego (1928–30), działacz kilku stowarzyszeń gospodarczych, m. in. Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego, po jego zjednoczeniu z Towarzystwem Kółek Rolniczych i utworzeniu Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w Krakowie jego pierwszy prezes (1919–21), przyczynił się do jego zjednoczenia z Towarzystwem Gospodarskim Wschodniej Małopolski i utworzenia Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego z siedzibą we Lwowie (1928), współzałożyciel i prezes Rady Nadzorczej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Gospodarz” w Rzeszowie, prezes Spółdzielni Jajczarskiej, prezes Rady Nadzorczej Banku Ziemi Rzeszowskiej (od 1924), członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Domu Ludowego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, patron (kolator) parafii greckokatolickiej w Zalesiu, aktywny działacz Towarzystwa Myśliwych, dużą wagę przywiązywał do rozwoju higieny i opieki lekarskiej.

Gumiński Roman (ur. 4 VIII 1920 Kraków), uczeń I Gimnazjum (1933/34, kl. I), absolwent IV Gimnazjum i Liceum w Krakowie, patron (kolator) parafii greckokatolickiej w Zalesiu (od 1938), żołnierz ZWZ-AK – zastępca szefa „Uprawy” w Inspektoracie Rzeszów, a następnie szefa „Uprawy” w Podokręgu Rzeszów, żołnierz II Korpusu Polskiego (1945–46), następnie Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (1946–47), specjalista w zakresie produkcji aluminium (W. Brytania, Kanada), doradca d.s. technicznych Zarządu Głównego instytutu doświadczalnego ALCAN w Montrealu (1979–83).

Gunia Tadeusz (14 VII 1928 Palikówka), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1948) i geologii na Uniwersytecie Wrocławskim (1952), prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (1971–73), dziekan tego Wydziału (1973–75), profesor (1974); zajmuje się problemami stratygraficznymi i surowcowymi Sudetów i ich przedpola; autor ponad stu publikacji: monografii, studiów, rozpraw oraz opracowań wykonanych dla potrzeb poszukiwań geologicznych i górnictwa.

Guniewicz Jan, nauczyciel rzeszowskiego gimnazjum, spiskowiec 1846 r.

Gutek Jan Mieczysław (14 IX 1921, Kępa Rudnicka – VI 1944), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1938/39), poległ w walkach partyzanckich w lasach lubelskich.

H

Hadała Wojciech (ur. 20 III 1910, Boguchwała), absolwent I Gimnazjum (1932), uczestnik kampanii wrześniowej, internowany na Węgrzech (1939–44), wywieziony do Niemiec (1944), po 1945 r. pracował w Rzeszowie.

Hakalla Stefan (26 XII 1890, Przemyśl – 1940, Katyń), absolwent I Gimnazjum (1908), uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, członek Wydziału Towarzystwa Szkoły Ludowej (od 1920), działacz Narodowego Związku Robotniczego (do 1920) i Narodowej Partii Robotniczej w Rzeszowie (1920), kandydat w wyborach do Sejmu z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej (1922), prezes koła SN w Rzeszowie (1928–32), prezes Zarządu Powiatowego SN (1932–37), prezes rzeszowskiego oddziału „Sokoła” (od 1936), więzień Kozielska (1939–40), zamordowany w Katyniu.

Haligowski Franciszek (1629 – 1712), pierwszy prefekt rzeszowskiego kolegium (od X 1658-61), po przeniesieniu do Warszawy kierował tamtejszym kolegium, założył drukarnię pijarską.

Hałdaś Weronika (ur. 5 III 1940, Dylągówka), absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie (1957) i WSP w Krakowie (1961), nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie (1951–65) i I Liceum w Rzeszowie (1965/66 – 2002/03); 14 jej uczniów było laureatami i finalistami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Hanasiewicz Henryk (27 VIII 1865, Baligród – 5 V 1923, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1884), adwokat w Sądzie Obwodowym w Rzeszowie (1903–19), później w Sądzie Okręgowym (1919–23), działacz społeczny, filantrop rzeszowski, na mocy jego testamentu (1922) powstała fundacja (1929), dzięki której powstał Szpital im. Dzieciątka Jezus (1933).

Hanasiewicz Ignacy (28 VII 1844, Cieplice – 29 IX 1913, Wiedeń), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1957/58 1958/59 I – II klasa, później nie ustalono), uczestnik powstania styczniowego, kapitan wojsk węgierskich (po 1865).

Hanasiewicz Włodzimierz Ludwik Marian (ur. 27 VII 1880, Tyczyn – 1957), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1898), współtwórca rozwoju górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku,

Harasiewicz Adam (ur. 1 VII 1932, Chodzież), absolwent I Licem (1951), Instytutu Muzyki im. F. Chopina w Rzeszowie i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (1955), pianista, zdobywca I nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie (1955), medalu Harriet Cohen dla najlepszego pianisty (1957), Złotego Medalu Fundacji Paderewskiego w Nowym Yorku i wielu innych nagród i wyróżnień, występował na najsłynniejszych salonach koncertowych pięciu kontynentów, honorowy obywatel Rzeszowa (14 XII 1999).

Haszczak Alicja (ur. 10 I 1930, Szczyrk), absolwentka Liceum Pedagogicznego w Pszczynie (1948) i AWF (1952), nauczycielka wychowania fizycznego w Liceum Pedagogicznym (1952/53), II Liceum Ogólnokształcącym (1953/54), III Liceum Ogólnokształcącym (1959/60), Zasadniczej Szkole Odzieżowej (1960–67), I Liceum Ogólnokształcącym (1966/67 – 1971), Politechnice Rzeszowskiej (od 1971), kierownik artystyczny i choreograf zespołu „Połoniny”.

Hausner Artur Walenty (5 XI 1870, Kończyce pow. Nisko – 16 IX 1941, Woroneż), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, działacz PPSD, później PPS, działacz Naczelnego Komitetu Narodowego (1914), żołnierz I Brygady Legionów (1917), poseł (1919–30), wiceminister w Ministerstwie Robót Publicznych (1920, 1926), więzień NKWD (1940–41), zmarł w więzieniu w Woroneżu.

Hejnosz Walenty, uczeń rzeszowskiego liceum, uczestnik powstania kościuszkowskiego.

Hess Jadwiga (26 I 1920, Grabki Małe), absolwentka Liceum Pedagogicznego w Krakowie (1946) i WSP w Krakowie (1964 zaocznie), nauczycielka szkół podstawowych w Braniewie, Sielnicy (1946–50) i Rzeszowie (1950–62), nauczycielka języka polskiego i nauczycielka bibliotekarka w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1962/63 – 1978/79), Komendantka Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie (1946–49), członek Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie (1954–56).

Hnatowski Michał (12 II 1935, Horpina pow. Kamionka Strumiłowa), absolwent Wydziału Prac Ręcznych i Rysunków Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1966), nauczyciel zajęć technicznych (wychowania technicznego) i wychowania plastycznego w I Liceum w Rzeszowie (1960 /61 – 1972/73), wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie (1973–76), dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego (od 1976).

Hochfeld Alfred (vel Stanisław), s. Wilhelma (13 IX 1893, Rzeszów – przed 1960), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz Legionów i kampanii wrześniowej (obrona wybrzeża).

Hochfeld Julian (16 VIII 1911, Rzeszów – 21 VII 1966, Paryż), absolwent I Gimnazjum (1929), prawnik, ekonomista, socjolog, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, zajmował się teorią socjologii i socjologią polityki, działacz PPS (od 1930), później PZPR (od 1948), żołnierz Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm (1947–61), wicedyrektor departamentu nauk społecznych UNESCO w Paryżu (1962–66).

Hoffman (Hofman) Franciszek Henryk (zm. 1809), pedagog, eks-jezuita, profesor retoryki w tarnowskim gimnazjum (1784-89), nauczyciel, później prefekt rzeszowskiego gimnazjum (1789 – 1801), własne oszczędności przeznaczył na remont gmachu szkoły, zabiegał o wprowadzenie języka polskiego do programów nauczania, komisarz ds. reformowania szkolnictwa w zachodniej Galicji (od 1801), nauczyciel w gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie (1801-09).

Hofmn Wincenty (ur. przed 1814), początkujący nauczyciel (suplent) w Tarnowie (do 1832), później suplent i nauczyciel w rzeszowskim gimnazjum (1832 – VIII 1836), zastępca dyrektora rzeszowskiego gimnazjum (19 VIII 1840 – 17 IX 1842).

Hogendorf Tadeusz Zdzisław (ur. 19 XII 1918, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1934/35, kl. I), piłkarz Resovii (od 1936), Warszawianki, Pogoni Katowice, BOP Gdańsk, ŁKS Łódź, Stali Rzeszów, reprezentant Polski (od 1947), absolwent AWF w Warszawie, nauczyciel wychowanie fizycznego w Szkołach Podstawowych nr 8 i 9, trener m. in. Resovii i Stali Rzeszów, honorowy obywatel Rzeszowa (4 XI 2008).

Holzer Feliks (1808 – 1873), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1824), notariusz rzeszowski (1859 – 1873), ostatni mianowany burmistrz Rzeszowa (do 1867), członek Rady Miejskiej (przed 1867 – 1870).

Holzer Karol Stefan (24 XII 1882, Rzeszów – 1945, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902) i Szkoły Technicznej w Monachium, architekt, żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej i kampanii wrześniowej, inżynier miejski w Magistracie (1919), właściciel cegielni w Przybyszówce, projektant kilkunastu rzeszowskich kamienic, współpracował przy projektowaniu budowli Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Hołdanowicz Leszek (ur. 3 VI 1937, Dmytrow na Wołyniu), absolwent I Liceum (1953), grafik, współtwórca sukcesu polskiego plakatu, prof. i dziekan ASP w Warszawie.

Homa Edward (ur. 1 VI 1932, Mrowla - 2007), absolwent I Liceum (1951) oraz studiów polonistycznych I stopnia WSP we Wrocławiu i II stopnia w WSP w Opolu (1961), językoznawca, dialektolog, wykładowca i kierownik Zakładu Filologii Polskiej w WSP w Słupsku, kierownik Zakładu Języka Polskiego i wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej (od 1981), prorektor WSP, później Uniwersytetu w Szczecinie (1984-90), autor kilkudziesięciu publikacji.

Hopfen Fischel – Feliks (ur. 12 X 1881, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900), adwokat, członek Rady Miejskiej (1927-39), asesor w Radzie Miejskiej (1930-34), ławnik w Radzie Miejskiej (1934-39), lider Klubu Żydowskiego Syjonistycznego (1930-34), lider Klubu Radnych Żydowskich (1934-39), założyciel i członek Towarzystwa Budowy i Utrzymania Szpitala Żydowskiego (1921-39), członek Zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Gimnastycznego i Sportowego (od 1923), działacz Spółdzielni „Ben Jehuda”(do 1926), członek Zarządu Fundacji im. Adolfa Tannenbauma (od 1926), członek Komitetu Rozbudowy Miasta Rzeszowa (od III 1935), członek Kuratorium Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej, Średniej i Zawodowej (1938-39).

Horodyński Józef Karol (1790, Dąbrowa – 1868), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1802–06), żołnierz kampanii 1812 r., służył w armii Królestwa Polskiego, uczestnik powstania listopadowego - wyróżnił się w pracach fortyfikacyjnych Warszawy, odznaczony krzyżem Virtuti Militari.

Horowitz Łucjan (14 III 1905, Kraków – 4 I 1958, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1923), dyrektor koncernu Wspólnota Interesów i Polskiego Eksportu Żelaza (1934–39), żołnierz 2 Dywizji Piechoty we Francji (1940), służył w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie, uczestnik kampanii Włoskiej (1944–45), wicedyrektor departamentu ekonomicznego Ministerstwa Przemysłu (1946), zastępca dyrektora ds. eksportu Centrali Zbytu Produktów Przemysłu Węglowego w Katowicach (1946–47), dyrektor departamentu planowania i koordynacji w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (1947), zastępca podsekretarza stanu ds. handlu zagranicznego, dyrektor departamentu planowania i koordynacji w Ministerstwie Handlu Zagranicznego, dyrektor departamentu artykułów przemysłowych w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego (1949–53), radca (od 1957) następnie dyrektor generalny w Ministerstwie Handlu Zagranicznego.

Huchla Mieczysław Józef (ur. 29 XII 1920, Tyczyn), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1938), student Wydziału Prawa UJ (1938/39), żołnierz ZWZ-AK, wchodził w skład zespołów wydających konspiracyjne pisma „Świt” i „Na Posterunku”, uczestnik akcji „Burza”, p.o. dowódcy Placówki AK Tyczyn (1944-45), p. o. dowódcy Placówki DSZ Tyczyn (1945), działacz WiN (1945-48) – kierownik Rejonu WiN Kraków (I – X 1947), zastępca kierownika Okręgu WiN Kraków (wiosna – X 1947), p.o. kierownika Okręgu WiN Kraków (X 1947 – IV 1948), aresztowany 9 IV 1948, więzień polityczny (1948-55), prezes ZG WiN (1990-96), prezes honorowy tego kombatanckiego stowarzyszenia (po 1996), awansowany w 2006 r. do stopnia pułkownika, a w 2007 do stopnia generała brygady, współautor sześciotomowego dzieła Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w dokumentach (Wrocław 1995-2000)

Hübl (Hibl) Edward (1787, Dukla – 1848, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1802), właściciel apteki „Pod Czarnym Orłem” przy ul. Pańskiej, aptekarz obwodowy w Rzeszowie, zmarł podczas epidemii cholery.

Hupałowski Tadeusz (25 VI 1922, Złoczów – 1999), absolwent gimnazjum i liceum w Złoczowie (zagubił świadectwo), egzamin dojrzałości złożył w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1944), absolwent Oficerskiej Szkole Piechoty w Przemyślu i Krakowie (1945), Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Akademii Nauk Politycznych w Warszawie (1949) oraz Wyższej Wojskowej Akademii im. Woroszyłowa w Moskwie (1956), pełnił wysokie funkcje w Ludowym Wojsku Polskim, generał dywizji (1972), minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska (1981–83), prezes Najwyższej Izby Kontroli (1983-91), członek Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR (1975–81), w stanie wojennym członek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (1981–83), w 1991 r. przeszedł w stan spoczynku.

I

Idziński Józef (ur. 10 I 1861 Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), auskultant sądowy w Rzeszowie (od V 1886).

Inger Zdzisław Henryk (6 III 1917 Piątkowa - 1944), absolwent I Gimnazjum (1937), sportowiec Resovii – tenis stołowy, piłka nożna, hokej, zamordowany w Zamku Rzeszowskim.

Ingram Stanisław (ur. 19 X 1903, Widenthal), absolwent I Gimnazjum (1925), działacz Komunistycznego Związku Młodzieży (od 1923).

Iżycki Antoni (1742 – 1816), pijar, tłumacz, kształcił się w rzeszowskim kolegium (1762), przetłumaczył m. in. popularną powieść Chanciergesa dla młodzieży Przypadki Napoleona syna Achillesowego na wzór przypadków Telemaka.

J

Jabłoński Marcin (1801, Głogów – 19 II 1876, Lwów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, malarz – namalował podobno ok. 1600 portretów, kilka z nich znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, konserwator dzieł sztuki, drukarz, litograf – autor m. in. dwóch litografii wg rysunków Bogusza Stęczyńskiego ukazujących widoki Rzeszowa.

Jabłoński Stanisław Roch (11 VIII 1851, Hermanowa Dolna – 27 III 1922, Rzeszów), uczeń gimnazjów (1862–69): rzeszowskiego i krakowskiego, lekarz sądowy w Rzeszowie (od 1876), członek Radny Miejskiej w Rzeszowie (od 1893), asesor Magistratu (od 1893), burmistrz (1896 – 1913), zrealizował przyłączenie do Rzeszowa Ruskiej Wsi oraz przysiółków Drabinianki i Staroniwy (1902), ordynator w Szpitalu Powszechnym (1881–86), dyrektor szpitala rzeszowskiego (faktycznie od 1886, formalnie 1909–13), dyrektor Kasy Oszczędności w Rzeszowie, prezes Stowarzyszenia Rękodzielników „Gwiazda” (od 1891), kierownik Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1914–16), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1903–22), poseł do Sejmu Krajowego, honorowy obywatel miasta (1899).

Jachimowski Zygmunt ps. „Jerzy”, „Uczniowski” (5 VI 1920, Rzeszów – 12 V 1977, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1938), sekretarz w tejże szkole (od 1945), kierownik okręgu rzeszowskiego Młodzieży Wielkiej Polski (od 1945), wiceprezes Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w Rzeszowie (od 1946), więzień polityczny (1949–56).

Jachowicz Józef (16 III 1862, Strażów – 26 VI 1941), ukończył niższe gimnazjum w Rzeszowie, podoficer rachunkowy 90 pp, wójt gminy Strażów (30 lat), prezes: Kółka Rolniczego w Strażowie, Kasy Reiffeisena i Powiatowej Składnicy Kółek Rolniczych, członek Miejscowej Rady Szkolnej i Rady Szkolnej Powiatowej w Łańcucie, działacz ruchu ludowego - członek Rady Naczelnej: PSL (1908-13), PSL „Piast” (1914- 33) i SL (1931-35), poseł do: Rady Państwa w Wiedniu (1907-17) i Sejmu Ustawodawczego (1919-22), senator (1922-27), honorowy obywatel  Łańcuta i Leżajska.

Jackow (Jackiw) Mikołaj (ur. 26 X 1884, Rakowiec), absolwent Uniwersytetu we Lwowie (1908, studiował też w Wiedniu i Czerniowcach), nauczyciel Gimnazjum Akademickiego we Lwowie (1913–20), filii XV Gimnazjum (1910–13), pracownik spółki przemysłowo-handlowej „Odbudowa we Lwowie (1920–26) i fabryki broni Arma we Lwowie (1926–27), nauczyciel gimnazjum w Nisku (1927–29), gimnazjum z ruskim (ukraińskim) językiem wykładowym w Przemyślu (1932/33), nauczyciel języka łacińskiego, niemieckiego, historii, geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1933/34 – 1938/39), języka niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1937), członek Zarządu: Okręgowej Spółdzielni Rolniczej (1940-41) i później powstałej z jej przekształcenia Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Rolnik” (od 1941).

Jagusztyn Andrzej (ur. 16 VIII 1940, Tomaszów Lub.), absolwent I Liceum (1958) i Uniwersytetu Warszawskiego (1963), pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Rzeszowie (1963–68), Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (1968–70), Wojewódzkiego Archiwum Państwowego (1976–83), kustosz Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie, później nURz (1983 - 2002), autor kilkudziesięciu publikacji, głównie z zakresu drukarstwa, księgarstwa i bibliotekarstwa.

Jahl Eugeniusz (25 IX 1842, Medynia – XII 1912, Lwów), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na czele której stał Stanisław Spiess (od 1861), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 – walczył w oddziale żuawów śmierci płka Franciszka Rochenbruna, uczestnik bitew pod Miechowem, Małogoszczą, Kobylanką i Borowem, oficer, adiunkt w urzędzie podatkowym Starostwa w Rzeszowie (1886–88).

Jakiel Kazimierz (2 II 1869, Jasło – 6 II 1927, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Jaśle (1887) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1891), nauczyciel Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (1891/92) i Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie (od VII 1895), gimnazjum w Drohobyczu (do VIII 1899), nauczyciel języka niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1892/93 – 1894/95 i 1899/1900 – 1925/26).

Jakiel Stanisław (1882, Haczów – 1945), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, redaktor miesięcznika handlowo-przemysłowego „Ekonomia” w Chicago, założyciel Spółki Akcyjnej Gospodarstwa Krajowego i Ekonomii dla przemysłu drzewnego w Warszawie (1920).

Jakliński Henryk (ur. 4 V 1844, Siedlec), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), powstaniec 1863.

Jaksan Władysław (29 V 1908, Nosówka – 1 III 1987 Mielec), absolwent I Gimnazjum (1928) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1934), naczelnik Poczty w Mielcu (1937–39), żołnierz: kampanii wrześniowej, armii polskiej na zachodzie – Francja, Wielka Brytania (1939–42), armii gen. Andersa w Związku Radzieckim (1942), II Korpusu Polskiego, Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia (1946–47), więzień UB (1950), pracownik administracyjny: firm inwestycyjnych w Rzeszowie (1947–60), Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (1960–66), Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej (od 1966).

Jakubowicz Paweł (6 VI 1906, Wojniłów – 11 VIII 1987 Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Stanisławowie (1927), Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie (1934), zaocznie Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel szkół powszechnych (1931–35), gimnazjum i liceum w Jarosławiu (1935–39), żołnierz kampanii wrześniowej, nauczyciel szkoły średniej w Wojniłowie, (1939–41), dyrektor Szkoły Zawodowej w Rudniku (1942–44), nauczyciel tajnego nauczania w Rudniku, nauczyciel gimnazjum i liceum w Leżajsku (1944–48), wizytator KOS w Rzeszowie (1948–1949), naczelnik DOSZ (1949–50), dyrektor I Liceum w Rzeszowie (1950–1958), nauczyciel rysunków i fizyki w tejże szkole, nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego (1958–1970) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, malarz-amator, autor m. in. osiemnastu obrazów w Galerii Portretów I LO.

Jakubowski Józef (1743 – 1814), uczeń rzeszowskiego kolegium, tłumacz dzieł z zakresu matematyki, historii, literatury wojskowej, wizytator misjonarzy, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, autor podręcznika do nauki artylerii Nauka artylerii zebrana przez najróżniejszych autorów (1781–83).

Jakubowski Wincenty (18 III 1751, Maniewo k. Krakowa – 27 IX 1826, Warszawa), uczeń i nauczyciel Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, pisarz, tłumacz, przetłumaczył m. in. dzieło Tissota Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego (1798) oraz fragmenty Eneidy Wergiliusza.

Jałowy Józef (27 XII 1885, Skurowa k. Brzostku – 8 II 1954, Rzeszów), absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu (1909), ksiądz, doktor teologii (1916), nauczyciel gimnazjum w Jaśle (do 1913), zastępca katechety, nauczyciel religii i języka łacińskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1913/14 – 1914/15), katecheta w tymże gimnazjum (1918/19 – 1923/24), nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego Męskiego (1924–27 i 1928–37), później Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1937–39, 1944–49), nauczyciel religii i pedagogiki w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1924/25 – 1926/27), nauczyciel Szkoły Powszechnej im. Marii Konopnickiej i kilku innych szkół powszechnych, uczestnik I wojny światowej (od V 1915) w wojsku austriackim (kapelan w Preszburgu, kapelan rezerwowego szpitala w Jarosławiu), budowniczy kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla (1931–37), pierwszy jego rektor (1936), proboszcz (1949), członek Rady Miejskiej (1939 i 1944–47), działacz lokalnych stowarzyszeń religijnych i charytatywnych – m. in. wiceprezes Koła Zjednoczenia Chrześcijańsko-Społecznego w Rzeszowie, publicysta – autor kilkudziesięciu pozycji książkowych i artykułów.

Janik Michał (22 X 1874, Ulanów – 11 X 1948, Ulanów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892) i polonistyki na UJ w Krakowie, filozof, pedagog, historyk, krytyk literacki, nauczyciel gimnazjów we Lwowie, w Dębicy i Krakowie, członek ministerialnej komisji badania dziejów polskiego szkolnictwa i wychowania (od 1919), członek Komisji Dziejów Oświaty i Szkolnictwa Polskiej Akademii Umiejętności (od 1930), autor kilku książek, m. in. Dziejów Polaków na Syberii (1928), podczas okupacji brał udział w tajnym nauczaniu we Lwowie, kurator rzeszowskiego okręgu szkolnego (1944–45).

Janocha Andrzej ps. Światosław z Łysej Góry (1855, Haczów – 1921), uczeń gimnazjum w Jaśle (1870-74) i w Rzeszowie (1875) pisarz, kaznodzieja, kapucyn, prowincjał, autor utworów o treści religijnej np. Loreto (1899) i scenicznej. Np. Jasełka (1901) oraz tekstów patriotycznych Na proklamację zjednoczonej i niepodległej Polski (1918).

Janocha Michał (ur. 8 IX 1857, Męcinka), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1976), doktor medycyny, lekarz rzeszowski (od początku lat osiemdziesiątych XIX w).

Januszewski Franciszek Stanisław (22 IX 1893, Kolbuszowa – ok. 1980, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1913), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej i wojny polsko-radzieckiej 1920 r., nauczyciel gimnazjów woj. warszawskiego, uczestnik tajnego nauczania we Włochach k. Warszawy, Pruszkowie i Warszawie (1940–24), po 1945 r. pracownik zakładów wydawniczych PZWS i PWN.

Jarmusiewicz Jan (1781 lub 1782, Wola Zarczycka k. Leżajska – 5 VIII 1844, Zaczernie k. Rzeszowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1799), ksiądz (1807), proboszcz w Przybyszówce (1814–23) i Zaczerniu (1823–44), autor kilku prac z historii muzyki, konstruktor instrumentów muzycznych, malarz portretów i obrazów religijnych.

Jaroń Bronisław (1905, Głogów – 1942, Auschwitz), paleobotanik, współpracownik Wł. Szafera, odkrył nieznaną plejstoceńska roślinność, badał klimat okolic Grodna, rozstrzelany za działalność konspiracyjną.

Jaroń Tadeusz (ur. 4 VI 1908, Głogów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1926) i Wydziału Prawa UJ (1930), pracownik Ministerstwa Łączności w Warszawie (1934), naczelnik wydziału eksploatacji pocztowej obrotu zagranicznego (od 1935), działacz Światowego Związku Pocztowego, delegat Polski na kilka kongresów ŚZP (Buenos Aires 1939, Paryż 1947, Ottawa 1957, Tokio 1969, Lozanna 1974).

Jaroń Władysław (21 VI 1900 – 16 V 1919, Kołomyja), uczeń I Gimnazjum (1917/18, kl. VII), ochotnik kompanii studenckiej wchodzącej w skład 5 pułku piechoty Legionów, walczył o Galicję Wschodnią, zmarł z wycieńczenia w obozie jenieckim.

Jarosz Jan (8 I 1899, Rzeszów – 16 IX 1963, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1918), Akademii Handlowej w Krakowie (1922) i Wydziału Prawa UJ (1926), uczestnik walk o niepodległość (1918–21), wicedyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki (1949–54).

Jasiewicz Feliks Szczęsny (21 V 1878, Jaryczów Nowy – 1 VII 1954 Rzeszów), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, nauczyciel II Gimnazjum we Lwowie (1902/03), IV Gimnazjum we Lwowie (1904), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, logiki, propedeutyki, stenografii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1904/05–1907/08), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, propedeutyki filozofii (filozofii), stenografii, logiki, psychologii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1908/09 – 1924/25), na początku I wojny światowej sprawował opiekę nad budynkiem szkolnym (IX 1914 – V 1915), organizator wspólnych zajęć dydaktycznych dla młodzieży obu rzeszowskich gimnazjów, tzw. nieobowiązujących kursów naukowych (1 VI – 31 VIII 1915), pomocnik kancelaryjny dyrektora I Gimnazjum (1911 – III 1920 i I – VIII 1922), kierownik I Gimnazjum w Rzeszowie (III 1920 – I 1921), dyrektor I Gimnazjum (IX 1922 – VIII 1925), zastępca prezesa Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1922-25), nauczyciel języka łacińskiego i stenografii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1915/16 – 1924/25, kierownik tegoż gimnazjum (III 1920 – VII 1925), nauczyciel pedagogiki w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1916/17 – 1920/21), członek Rady Szkolnej Powiatowej w Rzeszowie (1920–25), prezes Wydziału Towarzystwa Szkoły Ludowej (od III 1920), członek Wydziału Organizacji Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (1920-25), IV wiceprezes i skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Chrześcijańskiej Młodzieży Akademickiej w Rzeszowie (od I 1923), dyrektor II Gimnazjum Państwowego im. Karola Szajnochy we Lwowie (od 1925/26), wykładowca Studium Pedagogicznego we Lwowie (od 1925/26)

Jaśkiewicz Feliks (1822, Krzemienica – 25 VII 1890, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, członek Gwardii Narodowej we Lwowie (1848), kupiec (od 1850 prowadził sklep „Pod Capem” na rogu ul. Pańskiej i Farnej, przeniesiony w latach 70-tych do własnej kamienicy przy ul. Pańskiej), członek Rady Miejskiej (od połowy lat 50. do 1870 i 1885–90), burmistrz Rzeszowa (1859–61).

Jaworski Stanisław (ur. 1825), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1843), członek Rady Miejskiej (1893–99), prezes Wydziału Towarzystwa Kasynowego (1892–94).

Jedliczka Anna (ur. 26 VII 1939, Rzeszów), absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1957) i biologii na UJ w Krakowie (1962), nauczycielka chemii i biologii w I Liceum w Rzeszowie (I 1963 – 2000/01).

Jedliczka Bogdan Józef (ur. 29 X 1938, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1956) i Leśnictwa na SGGW (1961), pracownik Nadleśnictwa Głogów Młp. (od 1962), kierownik Oddziału Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie, Wojewódzki Konserwator Przyrody, naczelny dyrektor Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” (od 1980).

Jendl Teodor Franciszek (11 IV 1861, Strzyżów – 22 VII 1895), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1876/77, kl. – V), absolwent Gimnazjum Św. Jacka w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, neurolog, przeniósł na grunt polski najnowsze zdobycze medycyny francuskiej, autor publikacji w Wiadomościach Lekarskich.

Jędrzejowicz Adam Ludwik (17 XII 1847, Zaczernie k. Rzeszowa – 4 V 1924, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1866) i Wydziału Prawa UJ, ziemianin, polityk, publicysta, dyrektor oddziału rzeszowskiego Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, poseł do Sejmu Krajowego (1883 – 1914), członek Wydziału Krajowego (1888–90), poseł do Rady Państwa (od 1890), wiceprezes Koła Polskiego (od 1894), dożywotni członek Izby Panów (od 1891), minister dla Galicji (1898–99), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1881–95), marszałek tejże Rady (VI 1888 – 1895), po I wojnie światowej wiceprezes Stronnictwa Prawicy Narodowej, właściciel Zaczernia, Nowej Wsi i Trzebowniska.

Jędrzejowicz Stanisław (2 XI 1849, Zaczernie – 23 XI 1913, Jasionka k. Rzeszowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1881 – 1913), marszałek tejże Rady (1895 – 1913), inicjator budowy gmachu Rady Powiatowej, poseł do Sejmu Krajowego, założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego, prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie (1889–94), dyrektor oddziału rzeszowskiego Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, zabiegał m. in. o zwiększenie liczby szkół ludowych w powiecie i o usprawnienie brukowania ulic w Rzeszowie, honorowy obywatel Rzeszowa (1913).

Jędrzejowicz Władysław (26 VI 1849, Rzeszów – II 1890, Wiedeń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868) i filozofii na UJ, właściciel Załęża i Pobitna (od 1871), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1876–81), prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie (1889–90).

Jodłowski Andrzej Norbert (1724, Świlcza – 1793), uczeń rzeszowskiego kolegium (1744–47), nauczyciel poetyki (1749–51), później retoryki (1756–65) w tymże kolegium, pijar, pisarz, tłumacz, przetłumaczył m. in. trzytomowe dzieło Franciszka Millota Historia angielska od czasu podbicia tej wyspy przez Rzymian aż do naszego wieku dowiedzona.

Jodłowski Kamil (1664 – 1718), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, autor podręcznika Praeceptiones rhetoricae.

Józefczyk Józef (1875, Haczów – 22 X 1926, Rzeszów), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kancelista w urzędzie skarbowym w Czortkowie (od 1894), później w Okręgu Skarbowym w Krakowie, nauczyciel gimnazjów w Sanoku (od 1907), Brzozowie, nauczyciel języka niemieckiego i historii naturalnej (natury) I Gimnazjum w Rzeszowie (1920/21 – X 1926).

Juszczak Stefan Roch (15 VIII 1889, Rzeszów – ok. 1970, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1907), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej (1914–18), dyrektor Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Gospodarz” (1925), członek Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1926–27), radca w Ministerstwie Handlu, podczas II wojny działacz Rady Głównej Opiekuńczej w Rzeszowie.

K

Kahane Zygmunt (1846, Lesko – 1889), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1858–63); wydalony z gimnazjum za udział w powstaniu styczniowym; studiował medycynę w Uniwersytecie Jagiellońskim (1865–70) i rolnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach (1873–75), profesor w tejże uczelni, ekspert w zakresie hodowli koni, odkrywca układu nerwowego u tasiemców.

Kalandyk Józef (22 II 1898, Niechobrz – 16 I 1952, Warszawa), uczeń I Gimnazjum (1909/10 – IV 1914, kl. I – V), żołnierz I wojny światowej w I Brygadzie Legionów (1914–17) i w wojsku austriackim (1917–18), żołnierz zawodowy, obrońca Warszawy podczas kampanii wrześniowej, jeniec wojenny m. in. w obozie w Woldenbergu, autor kilku publikacji z zakresu wojskowości.

Kalinowski Wojciech (1823, Rzeszów – 1892, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, aptekarz (pracował w aptece Hübla, którą przejął w 1854), polityk, działacz społeczny, członek Rady Miejskiej (1867–87), naczelnik Rzeszowa, tzn. rządowy burmistrz (1857–59), (burmistrz 1882–87), troszczył się o poprawę stanu medyczno-sanitarnego miasta, członek Rady Powiatowej (1876–92).

Kaliszewski Adam Celestyn (1725, Malczyce, woj., lwowskie – 1767), uczeń rzeszowskiego kolegium, nauczyciel retoryki w Rzeszowie (1753-56), pijar, językoznawca, historyk prawa, tłumacz, autor prac pedagogicznych, wydał słownik polsko-łacińsko-francusko-niemiecki.

Kalitowski Emil (13 III 1856, Butyny – 1926), nauczyciel II Gimnazjum we Lwowie (1878–82), Akademickiego we Lwowie (1883–1900), kierownik Gimnazjum im. Franciszka Józefa w Tarnopolu (1900–06), nauczyciel geografii i historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/06 – 1912/13), kierownik I Gimnazjum (V – VIII 1906), dyrektor (VIII 1906 – IX 1911), V 1913 przeniesiony w stan spoczynku z tytułem radcy rządu (1911–13 na urlopie), autor podręczników i rozpraw, które odegrały ważną rolę w budzeniu się świadomości narodu ukraińskiego.

Kalman Józef Leon (ur. 31 VIII 1861, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1884), doktor medycyny, lekarz w Rzeszowie.

Kałkowski Kazimierz (ur. 29 XI 1909, Głogów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1929) i Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego (1933), pracownik Prokuratorii Generalnej RP (1947–49), po 1949 adwokat w Kolbuszowej, póżniej w Rzeszowie.

Kamieński Bartłomiej Adolf (8 IX 1737, Brzeźnica na Wołyniu – 9 II 1781, Nieśwież), uczeń rzeszowskiego kolegium (humaniora), pijar, pedagog, pisarz, tłumacz, opublikował m. in. Edukację obywatelską (1774), która była pierwszą publikacją dotyczącą reformy szkolnictwa, proponował jego zróżnicowanie na zawodowe i stanowe.

Kamieński Kajetan (1758, Kraków – 1841), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pedagog, twórca gramatyki niemiecko-francuskiej, współpracownik Samuela Bogumiła Lindego.

Kamiński Adam (17 III 1918, Rzeszów – 4 X 1984), absolwent I Gimnazjum (1937), więziony przez policję niemiecką (od 1942), doktor weterynarii, adiunkt Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, autor kilku artykułów i publikacji dla studentów, działacz sportowy.

Kammerling Zygmunt (Selig) (1839 - 8 V 1918, Rzeszów), nauczyciel religii mojżeszowej i języka hebrajskiego w I i II Gimnazjum (od I 1878), członek Wydziału Towarzystwa Ku Zaopatrzeniu Ubogich Starców Izraelickich w Rzeszowie.

Karakiewicz Roman Stanisław (22 IV 1889, Tarnobrzeg – ok. 1970, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1908), inspektor Dolnośląskiego Oddziału Polskich Kolei Państwowych we Wrocławiu.

Karakiewicz Tadeusz (3 I 1896, Dzików k. Tarnobrzega – 1940, Katyń), uczeń I Gimnazjum, żołnierz Legionów i wojny polsko-bolszewickiej, oficer zawodowy Wojska Polskiego, amatorsko uprawiał sport samochodowy, więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu.

Karakulski Andrzej (28 XI 1830, Żołynia – 12 IX 1906, Krzemienica), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1848), ksiądz (1855), duszpasterz, działacz społeczny i samorządowy, wicedziekan, później dziekan dekanatu rzeszowskiego (1883 – 1905), prezes Rady Nadzorczej Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie, członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1876–81), a później Rady Powiatowej w Łańcucie, kawaler Orderu Cesarza Franciszka Józefa, delegat biskupi do Rady Szkolnej Okręgowej.

Karakulski Bronisław (25 X 1857, Żołynia – 26 X 1935, Żołynia), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1876) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1880), ksiądz, wikariusz w Błażowej, Ołpinach, Samborze, Bieczu, doktor teologii (1894), zastępca katechety gimnazjalnego w Rzeszowie (1887–89), kanclerz konsystorza biskupiego w Przemyślu (1889–91), katecheta w Drohobyczu (1891–92), katecheta gimnazjalny i prefekt bursy rzeszowskiego gimnazjum (1892 – 1908), prowadził rzeszowską Sodalicję Mariańską Męską (1899 – 1908), profesor historii Kościoła i patrologii w Seminarium Duchownym w Przemyślu (od 1908), honorowy kanonik Kapituły Katedralnej (1930).

Karniewski Kajetan (1754 – 1782), uczeń logiki w rzeszowskim kolegium, wykładowca gramatyki w Rzeszowie, później w Collegium Nobilium, przetłumaczył z j. francuskiego popularną Bibliotekę dziecinną (48 czytanek i wierszy).

Karpiński Bolesław (ur. 1879), nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10 – 1910/11), nauczyciel gimnazjum w Pogórzu (1911–12), Tarnowie (od 1912), a w połowie lat dwudziestych Państwowego Gimnazjum im. Komeniusza i Prywatnym Gimnazjum i Liceum Humanistycznym Niemieckiego Związku Szkolnego w Lesznie.

Karst Roman właśc. Adolf Tuchman (17 III 1911, Tyczyn – 14 II 1988, Strony Brook p. Nowym Yorkiem), absolwent I Gimnazjum (1929), krytyk literacki, publicysta, tłumacz, sybirak (1940–42), żołnierz I Armii Wojska Polskiego walczącej na froncie wschodnim, po II wojnie światowej współpracował z wieloma czasopismami i z Polskim Radiem, emigrant polityczny – w 1969 r. wyjechał z Polski do USA z falą tzw. emigracji pomarcowej.

Karwowski Antoni, imię zakonne Joachim od św. Józefa Kalasantego (8 IX 1736, Bęćków k. Grajewa – 21 IV 1821, Szczuczyn), uczeń (1754–55) i nauczyciel Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, pijar, tłumacz dzieł z języka francuskiego, prowincjał pijarów (1795–98).

Kasprzak Mateusz, nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1906/07 – 1907/08), następnie nauczyciel gimnazjum w Brodach (1908–11) i Złoczowie (od 1911).

Kasznica Józef (1834, Dynów – 1887, Lwów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum i Gimnazjum św. Anny w Krakowie, studiował na Wydziale Prawa UJ i w Wiedniu, doktor praw (1856), pracownik Prokuratorii Skarbu w Wiedniu, współpracownik biura Hotelu Lambert (od 1862), profesor, kierownik katedry Encyklopedii Prawa w Szkole Głównej w Warszawie, a później w carskim Uniwersytecie Warszawskim (od 1869), profesor w Katedrze Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Lwowskim (od 1885).

Kaufer Ferdynand nauczyciel poetyki w rzeszowskim gimnazjum, zastępca prefekta (1788 – 11 VIII 1789), nauczyciel gimnazjum w Zamościu (od 1789).

Kawa Kazimierz (23 II 1905, Niechobrz – 17 VII 1967, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1927) i Uniwersytetu Poznańskiego (1934), nauczyciel w gimnazjum salezianów w Oświęcimiu (1934–38), gimnazjum i liceum w Solcu (1938–39), nauczyciel zorganizowanego tajnego nauczania (1942–44), nauczyciel matematyki II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1944–49), nauczyciel matematyki w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1949/50 – 1958/59 i 1960/61).

Kawa Stanisław (ur. 19 I 1912 Niechobrz 7 V 1988, Glasgow), absolwent I Gimnazjum (1934), Szkoły Oficerów Rezerwy w Grudziądzu i Szkoły Artylerii Oficerów Zawodowych w Toruniu, żołnierz Armii „Pomorze” (IX 1939), armii polskiej we Francji i I Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii, lotnik Dywizjonu 304 – ponad 60 lotów bojowych, absolwent Wydziału Chemii i Biologii Uniwersytetu w Glasgow (1953), wykładowca chemii i biologii w Technical College w Coatbrigole (od 1956), później w Hamilton, od 1978 na emeryturze.

Kawalec Henryk (ur. 11 I 1912, Niechobrz), absolwent I Gimnazjum (1934), Dywizyjnej Szkoły Podchorążych w Jarosławiu (1935), student UJK we Lwowie i UJ w Krakowie, absolwent UJ (1946), żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., referent Polskiego Komitetu Opieki (ekspozytury Rady Głównej Opiekuńczej 1940–44), działacz ruchu oporu.

Kawalec Mieczysław Marian (5 VII 1916, Trzciana pow. Rzeszów – 1 III 1951, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1934), harcerz, prawnik, żołnierz kampanii wrześniowej i ZWZ – AK w obwodzie rzeszowskim – komendant Obwodu Rzeszowskiego AK (1944–45), działacz NIE, DSZ – komendant Obwodu Rzeszów (1945), działacz WiN – członek IV Zarządu Głównego (1947), pełnił obowiązki prezesa ZG WiN (XII 1947 – I 1948), stracony w więzieniu mokotowskim.

Kawecki Ludwik (zm. 5 V 1879), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego i niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum (1873/74 – 1878/79).

Kiełbasa Jan (zm. 29 V 1912, Rzeszów), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego i kaligrafii w rzeszowskim gimnazjum (1909/10 – 1911/12).

Kijas Bronisław Bonawentura (14 VII 1863, Mielec – 1 V 1958, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1882) i Uniwersytetu lwowskiego, doktor prawa, radca prawny, kierownik sądu powiatowego w Rzeszowie (do 1920), wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie (od 1920), prezes (używano też określenia prezydent) Sądu Okręgowego (przed 1925), prezes Towarzystwa Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Rzeszowie (1911–31), członek Rady Miejskiej (1910–14 i 1918 – II 1926) i Zarządu Komisarycznego Miasta Rzeszowa (1926–27).

Kijas Juliusz (23 IV 1899, Głogów Młp. – 7 II 1967, Kraków), absolwent II Gimnazjum (1917) i UJ w Krakowie, nauczyciel języka polskiego i historii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1922–31), opiekun czytelni, skautów, współorganizator amatorskiego teatru „Reduta”, nauczyciel języka polskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1925/26 – 1930/31), nauczyciel X Gimnazjum we Lwowie (po 1931), wykładowca gramatyki polskiej w Uniwersytecie Lwowskim, podczas okupacji brał udział w tajnym nauczaniu w Rzeszowie i we Lwowie, nauczyciel języka polskiego w I Państwowego Liceum i Gimnazjum w Rzeszowie (1944/45 – 1945/46), pracownik naukowy UJ (od 1946), prowadził badania w zakresie dydaktyki, historii i historii literatury, najwięcej uwagi poświęcił Trylogii Sienkiewicza.

Kilarski Marian (7 IX 1896, Żmigród Nowy – 20 XII 1977, Rzeszów), uczestnik I wojny światowej w wojsku austriackim (1914–18) i walk o granice Polski (1919–20), studiował w Uniwersytecie Lwowskim (1926–30), magisterium uzyskał w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1949), oficer zawodowy (1920–39), urzędnik (1939–44), nauczyciel i zastępca dyrektora w Technikum Ekonomicznym w Rzeszowie (1944–58), nauczyciel matematyki i dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1958/59 – 1961/62), na emeryturze dyrektor Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego Związku Młodzieży Socjalistycznej.

Kinel Jan (1886, Rzeszów – 1950), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1897/98 – kl. I.), absolwent gimnazjum lwowskiego i UJK we Lwowie, nauczyciel historii naturalnej w Tarnopolu i Lwowie, pracownik Zakładu Zoologii UJK, sekretarz naukowy (od 1922) następnie dyrektor muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, Kustosz Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w systematyce i biologii chrząszczy wodnych, współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Związku Entomologicznego i redaktor 19 tomów jego wydawnictw.

Kirchenberger Michał (1803 – 1878), nauczyciel religii w rzeszowskim gimnazjum (1829-36), profesor i wicerektor Seminarium Duchownego w Przemyślu (od 1836), później rektor, diecezjalny inspektor szkół ludowych.

Kisała Stanisław (ur. 1 V 1944, Kraczkowa), absolwent technikum budowlanego w Rzeszowie (1965) i WSP w Rzeszowie (1969), nauczyciel wychowania technicznego, później informatyki w I Liceum (1969/70 – 2002/03).

Kisiel Ryszard Marian (ur. 8 IV 1944, Sokołów Młp.), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie (1962) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1967), nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Pracujących (1967–69), Zespołu Szkół Technicznych WSK-PZL (1969–82), wicedyrektor tejże szkoły, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1 IX 1982 – do chwili obecnej), nauczyciel języka polskiego w tejże szkole (od 1982), wznowił wydawanie sprawozdań szkolnych (1982/83), powołał do życia szkolną oficynę wydawniczą Collegium Ressoviense (1992), wprowadził szkołę do Towarzystwa Szkół Twórczych (1989), zapoczątkował organizowanie obozów naukowych o zasięgu ogólnopolskim: Biesiada Poetycka – 10 edycji (od 1992), Festiwal Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych – 15 edycji (od 1992), Spotkania z Fizyką – 14 edycji (od 1993), Seminarium Chemiczne – 15 edycji (od 1993), dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Rzeszowie (1 IX 1982 – 31 VIII 1984).

Kisielewicz Władysław (11 VI 1868 Leżajsk – 1943 Staromieście), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), ksiądz, proboszcz w Stobiernej (przed 1916), proboszcz w Staromieściu (1916-43), członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (od 1913), członek Wydziału tego Towarzystwa (1924-27 i 1930-32), zastępca członka Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Młodzieży Akademickiej w Rzeszowie (od 1923).

Kisielewski Jan August (8 II 1876, Rzeszów – 29 I 1918, Warszawa), uczeń gimnazjów rzeszowskiego i tarnowskiego, dramaturg, eseista, krytyk literacki, największym jego sukcesem literackim były sztuki: W sieci (1898) i Karykatury (1899), działacz Narodowej Demokracji w Królestwie (pocz. XX w.).

Kisielewski Zygmunt ps. „Zygmunt Łukaszunas”, „Zysław” (27 III 1882, Rzeszów – 25 IV 1942, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, uczestnik rewolucji 1905, współorganizator Związku Chłopskiego, żołnierz Legionów, działacz Polskiej Organizacji Wojskowej, działacz PPS (1919–25), kierował działem literackim Polskiego Radia (1928–39), autor powieści, zbiorów opowiadań, nowel, utworów z pogranicza reportażu.

Klemensiewicz Stanisław, nauczyciel gimnazjum w Brodach, nauczyciel historii naturalnej i propedeutyki w rzeszowskim gimnazjum (1993/94), później nauczyciel w V Gimnazjum we Lwowie, a następnie nauczyciel i dyrektor gimnazjum w Nowym Sączu, doktor filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, etymolog, autor licznych prac na temat motyli ziem polskich i autor kluczy do ich oznaczania.

Klimczak Józef (6 III 1915, Boguchwała – 28 VII 1944), absolwent (1935), żołnierz Armii Krajowej – komendant placówki, zginął podczas akcji „Burza”.

Kloc Bronisław (16 VII 1907, Staromieście – 29 V 1970, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1926), prawnik, adwokat rzeszowski (1934–39), działacz ZMW RP „Wici” (od 1931), SL (od 1932), p.o. prezesa ZP SL w Rzeszowie (1935–36), prezes ZP SL (1936–37), członek Rady Miasta (1939), współtwórca PSL „Nowe Wyzwolenie” (1946), poseł do Sejmu Ustawodawczego (1947–52).

Klus Tadeusz (18 IX 1898, Jarosław – 22 IX 1975, Kraków), uczeń I Gimnazjum (1908/09 – 1912/13, kl. I – VI), absolwent II Gimnazjum (1916) i Politechniki Lwowskiej (1929), uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej, wojny polsko-ukraińskiej i wojny polsko-bolszewickiej, inżynier leśnik, podczas okupacji niemieckiej nadleśniczy w DLP w Rzeszowie, kierownik biura inspekcyjnego DLP w Rzeszowie (1944–45), autor wielu prac z inżynierii leśnictwa.

Kluz August (Augustyn) Jakub (25 VII 1918 – 1940, Miłocin), uczeń I Gimnazjum( kl. I – IV, 1933/34 – 191936/37 i Liceum (kl.1, 1937/38 – 1938/39), rozstrzelany w Miłocinie.

Kluziński (Klużyński, Kluzyński) Antoni, imię zakonne Idzi od św. Antoniego (18 I 1746, Spisz – 22 VII 1805, Łowicz), uczeń rzeszowskiego kolegium (1770–71), pijar (ok. 1775), nauczyciel, tłumacz, wydawca, opublikował m. in. mowy posłów Sejmu Czteroletniego i pisma Kuźnicy Kołłątajowskiej.

Kłeczek Andrzej 17 XI 1871, Głogów – 1961), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1891), inżynier, długoletni pracownik i dyrektor budownictwa miejskiego w Krakowie, wykładowca w Wyższej Szkole Przemysłowej

Kłeczek Karol (ur. 31 VIII 1861, Głogów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum 1881), ksiądz, proboszcz w Korczynie, członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1913-26).

Kłeczek Tomasz (1902, Głogów – 1920, Warszawa), uczeń I Gimnazjum 1913/14 – 1918/19, kl. I – VI), ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, poległ pod Warszawą.

Kłobukowski Antoni (1813, Grudna Dolna pow. Dębica  – 1892), ukończył rzeszowskie gimnazjum (1829), dziennikarz, autor felietonów.

Kmiecik Helena (ur. 10 X 1936, Liszno pow. Chełm), absolwentka AWF w Warszawie (1960) i zaocznie biologii w UMCS w Lublinie (1964), nauczycielka szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Siedliszczach (1954–55), liceum pedagogicznego w Szczebrzeszynie (1955–56 i 1960–74), nauczycielka wychowania fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1974/75 – 1986/87).

Kochowski Władysław (24 IV 1872, Trześnia k. Sandomierza – 1917, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1891), kapelan bp. J. S. Pelczara (od 1901), rektor Małego Seminarium Duchownego w Przemyślu (1907–08), dziekan dobromilski (1911–12), rektor Hospicjum Polskiego w Rzymie (1912–15), autor licznych rozpraw z zakresu prawa kanonicznego.

Kogutek Józef (ur. 10 III 1915), Trzebownisko, absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Przemyślu, żołnierz kampanii wrześniowej, organizator Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej w Trzebownisku i Rzeszowie, członek Komitetu Okręgowego PPR w Rzeszowie (od 1942), sekretarz Komitetu Okręgowego PPR (III – VI 1943), wydawca gazety „Czyn Robotniczo-Chłopski”, major Ludowego Wojska Polskiego.

Komperda Henryk (zm. 11 III 1903, Rzeszów), nauczyciel gimnazjum w Tarnopolu (do 1902), nauczyciel matematyki i fizyki w rzeszowskim gimnazjum (1902/03).

Konarski Hieronim Franciszek, imię zakonne Stanisław od św. Wawrzyńca (30 IX 1700, Żarczyce pow. Chełmno – 3 VIII 1773, Warszawa), pijar (1717), pedagog, nauczyciel rzeszowskiego kolegium (1737–38), założyciel Collegium Nobilium w Warszawie (1740), reformator szkolnictwa pijarskiego (1750–55), pisarz polityczny, autor m. in. dzieła O skutecznym rad sposobie (wyd. 1760–63), poeta, dramaturg, tłumacz, autor podręcznika retoryki, prowadził ożywioną działalność polityczną, popierając stronnictwo Stanisława Leszczyńskiego, prowincjał zakonu pijarów (1741–42), wprowadził do nauki własny podręcznik Gramatyka łacińska, na jego cześć król Stanisław August polecił wybić medal Sapere auso – temu, który odważył sie być mądry (1771).

Konieczny Adam (ur. 19 V 1938, Zółkiew), absolwent I Liceum (1957) i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1961), nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum (1961/62 – 1964/65), członek Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Rzeszowie i Zarządu Głównego ZMS w Warszawie, sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie, dyrektor Ochotniczego Hufca Pracy w Hucie Katowice (od 1975).

Konkol Marian (ur. 11 VIII 1904, Tyczyn), absolwent I Gimnazjum (1922), prawnik, sędzia, członek ZWZ-AK w Tyczynie, adwokat w Rzeszowie (po 1945).

Konopka Jan (ur. 20 V 1874, Wola ad Pniów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1896), ksiądz, proboszcz w Stobiernej, członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1913-32).

Konopka Stanisław Józef (24 V 1896, Pilzno – 3 IX 1982, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1914), lekarz, historyk medycyny, żołnierz Legionów (1914–15) i armii austriackiej (1916–18), uczestnik walk o Lwów (1918–19), uczestnik kampanii wrześniowej jako lekarz, żołnierz ZWZ – AK, więzień Majdanka, Gross-Rosen i Litomierzyc, założyciel i dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie (1945 – 1970), twórca Polskiej bibliografii lekarskiej XIX wieku.

Konopka Zygmunt Feliks Maria (ur. 21 X 1906, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1925), uczestnik kampanii wrześniowej jako rotmistrz kawalerii, ogrodnik.

Kopacz Artur Józef (28 X lub 16 X 1884, Hruszów pow. Rawa Ruska – 6 X 1962, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1904) i Wydziału Filozoficznego UJ w Krakowie, pedagog, nauczyciel w Nowym Sączu, Trembowli, Stanisławowie, Łańcucie, Wągrowcu (Poznańskie), Słupcy (okręg Łódź), dyrektor Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Węgrowcu (1926), dyrektor Państwowych Kursów Nauczycielskich we Lwowie (od 1928), dyrektor VII Gimnazjum we Lwowie (od 1932), podczas okupacji organizował pomoc dla ludności żydowskiej we Lwowie, kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie (1945–47), pierwszy prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie (1945–47), wykładowca historii ustroju w Studium Administracyjnym w Rzeszowie (1945–47), działacz Stronnictwa Demokratycznego, dyrektor liceum bibliotekarskiego w Krakowie (po 1947).

Kopczyński Andrzej, imię zakonne Onufry (30 XI 1735, Czerniejew w Wielkopolsce – 14 II 1817, Warszawa), uczeń (1755) i nauczyciel retoryki kolegium rzeszowskiego (1764 i 1768), członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (od 1789), autor podręcznika Gramatyka dla szkół narodowych (1778–84), uczestnik insurekcji kościuszkowskiej (1794), więzień polityczny Austrii (1798 – 1802), działacz Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1802), członek Izby Edukacyjnej w Księstwie Warszawskim (1807–11), autor pierwszej polskiej gramatyki Gramatyka języka polskiego (1817).

Kopeć Stanisław (ur. 8 VII 1922, Palikówka), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945), pracownik naukowy w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Gliwickiej, specjalista w dziedzinie miernictwa, automatyki procesów i urządzeń energetycznych.

Kopff Antoni Zbigniew (ur. 19 VIII 1944, Tarnów), absolwent I Liceum 1961), kompozytor i aranżer, autor wielu przebojów muzyki estradowej, występował z zespołem „Partita”.

Köppel Henryk Jan (10 IX 1868, Rzeszów – ok. 1920), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1887), lekarz, członek Rady Miejskiej (1910–14, 1918 – 1920).

Korabiowski Bernard Adam (ur. 24 I 1892, Markuszowa - 1939), absolwent I Gimnazjum (1912), lekarz weterynarii (od 1925), żołnierz: piechoty Legionów Polskich w I wojnie światowej i wojny polsko-bolszewickiej, oficer zawodowy, major – weterynarz, odznaczony Krzyżem Walecznych, referent mobilizacyjny w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych (1939), uczestnik kampanii wrześniowej .

Korabiowski Józef Władysław (ur. 3 IX 1890, Markuszowa), absolwent I Gimnazjum (1910), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1934–39), skarbnik (1934-35), później sekretarz (1934-39) Radzieckiego Klubu Gospodarczego w Radzie Miejskiej.

Korczyński Jan (21 III 1841, Romanówka  – 1913), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1864), nauczyciel matematyki, fizyki i języka polskiego w rzeszowskim gimnazjum (1873 – 1789/90), nauczyciel Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (od 1890), autor kilku rozpraw, poliglota.

Kornicki Wojciech (zm. 1 IX 1877, Jarosław), nauczyciel rzeszowskiego gimnazjum (1861-72), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1867-73) członek Wydziału Powiatowego w Rzeszowie (1872), dyrektor Szkoły Realnej w Jarosławiu (od 1873), członek Zoologiczno-Botanicznego Towarzystwa w Wiedniu, członek korespondent Towarzystwa Fizjograficznego w Krakowie, przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej, inspektor oświaty, autor rozpraw przyrodniczych.

Kosiński Eugeniusz (ur. 1884), nauczyciel języka polskiego, historii i geografii (jeden przedmiot), historii, geografii, matematyki, fizyki, kaligrafii, gier i zabaw w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10 – 1924/25), nauczyciel matematyki i fizyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1917/18), zastępca dyrektora Spółdzielni Jajczarskiej (1917–24), dyrektor tejże Spółdzielni (1924–25), członek Rady Naczelnej Organizacji Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (1920–25), w VI 1925 wybrany do Rady Miejskiej w Rzeszowie, nauczyciel V Państwowego Gimnazjum im. Hetamna St. Żółkiewskiego we Lwowie (od 1925).

Kostecki Franciszek (1758, Tyrawa Wołoska – 13 V 1844, Kraków), wychowanek Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, lekarz, profesor przy katedrze medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, szef katedry patologii, terapii i kliniki (1789 – 1804), dziekan wydziału lekarskiego (1809–11), współpracownik Hugona Kołłątaja.

Koszuliński Stanisław (20 VI 1914, Łąka – IX 1939), uczeń I Gimnazjum (1925/26 – 1930/31), żołnierz kampanii wrześniowej, poległ w Lasach Janowskich.

Kot Stanisław (22 X 1885, Ruda pow. Ropczyce – 26 XII 1975, Edgware k. Londynu), absolwent I Gimnazjum (1904), żołnierz Legionów, profesor UJ, historyk oświaty i wychowania, kuratora Akademickiego Związku Rzeszowiaków w Krakowie (w latach 20-tych), działacz ruchu ludowego, współpracownik Frontu Mores (1937), ambasador Polski w Związku Radzieckim (1941–42), w rządzie polskim na emigracji: minister (1939–40 i 1942–43), minister spraw wewnętrznych (1940–41), minister informacji i dokumentacji (1943–44), ambasador Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Rzymie (1945–47), po sfałszowanych wyborach w Polsce pozostał na emigracji, prezes Rady Naczelnej PSL na emigracji (1955–63).

Kotowicz Cezary (ur. 25 XI 1934, Brześć n. Bugiem), absolwent I Liceum (1951) i ASP w Krakowie (1958), artysta malarz, malował i wystawiał głównie pejzaże i martwą naturę, założyciel twórczej „Grupy XIV” artystów plastyków w Rzeszowie, pierwszy dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (1962-68), dyrektor Muzeum w Raciborzu, dyrektor Muzeum w Przemyślu (od 1976),

Kotowicz Jan Stefan ps. „Twardy” (18 XII 1890, Rzeszów – 15 X 1963, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1910), działacz Związku Strzeleckiego (od 1912), żołnierz Legionów – uczestnik bitew m. in. pod Laskami, Borzechowem, Krzywopłotami, współorganizator Pułku Ziemi Rzeszowskiej (1918), uczestnik walk z Ukraińcami, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, zastępca dowódcy 17 PP w Rzeszowie (w latach 20-tych), członek Komitetu Budowy Pomnika ś.p. płka Leopolda Lisa-Kuli (1927-32), uczestnik kampanii wrześniowej, polskim komendantem obozu dla internowanych w Egerze na Węgrzech (1940), ostatni dowódca 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w czasie akcji „Burza”, więziony w Lublinie i we Wronkach (1945), od 1949 r. mieszkał w Rzeszowie.

Kotula Franciszek, s. Kazimierza (ur. 19 I 1878), Budziwój, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1899), członek Rady Powiatowej (1903–10).

Kotula Kazimierz (8 II 1880, Budziwój – 17 VII 1962, Wrocław), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1905), ksiądz, redaktor, doktor teologii (Wiedeń 1910–11), profesor Seminariów Duchownych w Przemyślu i Wrocławiu, kapelan biskupa J. S. Pelczara (1908–09), działacz kółek rolniczych, Towarzystwa Oświaty Ludowej, Towarzystwa Szkoły Ludowej i chrześcijańskich stowarzyszeń robotniczych w powiecie przemyskim, kapelan podczas walk polsko-ukraińskich o Przemyśl (1918), poseł na Sejm Ustawodawczy (1919–22), autor kilku książek.

Kotylak Zbigniew (ur. 28 V 1938, Warszawa), absolwent I Liceum (1956), ukończył biologię na Uniwersytecie Wrocławskim (1965), pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego (1966-90) i Uniwersytetu Opolskiego (1991-94), profesor (1992), profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego (1996-2007), prowadzi badania dotyczące genetyki układu oddechowego, stresu termicznego oraz odporności na metale ciężkie, autor i współautor  kilkudziesięciu publikacji i dwóch monografii.

Kowalski Edward (ur. 8 X 1891, Rzeszów), absolwent Państwowego Instytutu Nauczycielskiego w Warszawie, nauczyciel języka polskiego, historii, nauczyciel bibliotekarz w I Gimnazjum i Liceum (1947/48 - 1951/52), p.o. dyrektora (24 X 1949 – 31 VII 1950), od 1 XI 1951 na urlopie do czasu przeniesienia w stan spoczynku, 30 VI 1952 przeniesiony w stan spoczynku.

Kowalski Włodzimierz Marian (ur. 4 VII 1936, Rzeszów), absolwent I Liceum (1956), ukończył studia zootechniczne w WSR w Krakowie (1962), inspektor Wydziału Rolnictwa WRN w Rzeszowie (1962-70), kierownik Wydziału Rolnictwa PRN w Krośnie (od 1970), dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego.

Kozakiewicz Ludwik (zm. 1 IV 1895), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego i niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum (1884/85 – 1893/94), do VI 1891 nauczyciel gimnazjum w Złoczowie przydzielony do służby w Rzeszowie.

Kozioł Walenty (ur. 28 I 1837, Skrzyszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1861), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego i kaligrafii w rzeszowskim gimnazjum (1875/76 – 1884/85), kierownik szkoły (13 XI 1878 – 8 VII 1882), dyrektor (8 VII 1882 – 21 VIII 1885), dyrektor IV Gimnazjum we Lwowie we Lwowie (formalnie od 30 VI 1885, faktycznie od 22 VIII).

Kozubal Aleksandra (ur. 13 XI 1941, Rzeszów), absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1959), Studium Nauczycielskiego (1963), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1968), nauczycielka szkół podstawowych (1968–70): nr 6 i nr 2, nauczycielka geografii w I Liceum Ogólnokształcącym (1970/71 – 2003/04)), nauczyciel metodyk (od 1973) KOS, KOiW, ODN.

Kraiński Wincenty (19 VII 1848, Leszczowate pow. Lisko), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1865) i Uniwersytetu Lwowskiego, dr praw, pracownik Namiestnictwa we Lwowie, członek Rady Powiatowej w Lisku (do 1894)), członek Rady Powiatowej w Sokalu, prezes Wydziału Powiatowego w Sokalu (od 1894), członek Rady Szkolnej Powiatowej w Sokalu, poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie (ok. 1897 – 1914).

Krajewski Jan Bolesław (3 I 1920, Pobitno), absolwent I Gimnazjum (1937), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Francja, Wielka Brytania), inżynier mechanik okrętowy, emigrant w Wielkiej Brytanii, później w Australii.

Krajewski Roman Władysław (17 XII, Jasło – 12 VI 1993), absolwent I Gimnazjum (1924), geolog, specjalista w dziedzinie geologii inżynierskiej (budowa kopalń), profesor Akademii Górniczo-Hutniczej, kierownik Zakładu i Katedry Geologii Stosowanej (od 1946), Katedry Kopalnianej (1953–69), kierownik Instytutu Hydrologii i Geologii Inżynierskiej (1970–77), autor wielu publikacji, m. in. Złoży żelaziaków ilastych we wschodniej części powiatu koneckiego (1947), Geologicznej obsługi kopalń (1955), współautor Zarysu nauki o złożach (1964).

Krajewski Stanisław Adam (ur. 3 IV 1914, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1932), oficer zawodowy, w kampanii wrześniowej ranny w okolicach Krasnegostawu, jeniec wojenny w Docnau, emigrant w Wielkiej Brytanii, działacz polskich organizacji emigracyjnych.

Krajewski Władysław Ludwik (21 VI 1879, Godowa – 1952, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Jaśle (1898) i UJ w Krakowie (1903), nauczyciel III Gimnazjum w Krakowie 1902–03, gimnazjum w Jaśle (1903–08), Nowym Sączu (1908–09), nauczyciel matematyki i fizyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1909/10–1930/31), nauczyciel matematyki i fizyki w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1915/16 – 1919/20 i 1932/33), nauczyciel matematyki w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1929/30 – 1931/32), X 1931 przeniesiony w stan spoczynku.

Kranz Ignacy (29 VII 1854, Krosno – 4 XI 1924, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1874), nauczyciel w gimnazjach w Brodach i Krakowie, przewodniczący Rady Szkolnej Okręgowej w Krakowie (1908–12), słynny matematyk, autor podręczników z arytmetyki, geometrii i tablic logarytmicznych używanych w polskich szkołach przez pół wieku, m. in. Geometrii poglądowej. Podręcznik dla niższych klas szkół średnich (1907).

Kraszewski Stefan (zm. 29 IX 1885), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum (1858 – IX 1885).

Kraus Herman (ur. 12 I 1865, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1883), doktor nauk lekarskich na UJ (II 1889), lekarz w Rzeszowie (od 1889), członek Rady Miejskiej (1910–14, 1918 – II 1926, 1927–34).

Kraus Michał (1626 – 1700), nauczyciel rzeszowskiego kolegium (1658–64, 1665–72 i później kilka razy przez krótki czas), rektor rzeszowskiego kolegium (1665–72), dwukrotny prowincjał w Rzeszowie i trzykrotnie asystent, autor kilkunastu publikacji, w tym podręcznika Institutiones retoricae (Warszawa 1687), który doczekał się kilkunastu wydań.

Kraus Stanisław Leon (3 X 1920, Rzeszów – 7 X 1940, Głogów), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1939), pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego wykonał spis maturzystów I Gimnazjum za lata 1880-84, 1923-25, 1931, 1934-36, rozstrzelany przez Niemców w lesie k. Głogowa.

Kreiner Jan, dyrektor gimnazjum w Gródku Jagiellońskim (1913/14), prezes rzeszowskiego koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich (1919-22), dyrektor I Gimnazjum w Rzeszowie (3 I 1921 – 1 IX 1922), wiceprezes Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1921-22), dyrektor IX Państwowego Gimnazjum w Krakowie (od 1922).

Kreiner Jerzy (1906 – 1972), uczeń I Gimnazjum (1919/20 – 1921-22, kl. IV – VI), profesor neuroanatomii porównawczej UJ w Krakowie, odkrył w korze mózgowej kryptobrózdy i kryptozwoje.

Kretschmer Henryk (1831, Rzeszów – 8 VII 1874, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1848), członek Rady Miejskiej 1873–74), z jego darowizny powstała fundacja Kretschmera wspomagająca bibliotekę gimnazjalną.

Krobicki Aleksander Wiktor (1816, Lubcza – 9 VIII 1849, Temeszwar), ukończył rzeszowskie gimnazjum (1831), studiował filozofię w Przemyślu (1832-34), a następnie prawo we Lwowie (1935-38), dzierżawca majątku Łapsze Niżne na Spiszu, powstaniec 1846 r., więzień polityczny Szpilbergu, opuścił więzienie na mocy amnestii (1848), powstaniec 1849 r. na Węgrzech – adiutant gen. Józefa Wysockiego, poległ pod Temeszwarem.

Krogulski Roman Jan (10 VI 1868, Rzeszów – 4 XII 1936, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1886), adwokat, prowadził kancelarię adwokacką w Rzeszowie, członek Rady Miasta (od 1895 – 1914 i 1918–36)), wiceburmistrz, burmistrz (1913–14 i 1918–35), prezydent miasta (1935–36), członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1910–33), zastępca prezesa Rady Powiatowej (1919–28), prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1906–19), przewodniczący Towarzystwa Muzeum Przemysłowego (od 1905), przewodniczący Rady Szkolnej Miejscowej (od 1913), poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa (1912), członek Naczelnego Komitetu Narodowego (1914), przewodniczący Miejskiego Komitetu Narodowego (1914), działacz lokalnych ogniw Samarytanina Polskiego i Czerwonego Krzyża (1915–18), komisarz Polskiej Komisji Likwidacyjnej na powiat rzeszowski (1918–19), prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie (1902–29), przewodniczący sekcji propagandy w Powiatowym Komitecie Narodowym, honorowy obywatel Rzeszowa (1933), prezes Zarządu Towarzystwa Szkoły Handlowej (1923-36), prezes Zarządu Towarzystwa Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego (1932-36).

Kropaczek Bolesław Karol (21 IX 1886, Rzeszów – 18 XI 1914, Kromołów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1905); ukończył studia przyrodnicze w Wiedniu i tam uzyskał doktorat (1910), zajmował się badaniami geologii okolic Rzeszowa, zwłaszcza fauny fliszowej i łupków meniliwych Babicy; autor map geologicznych, kierownik stacji geologicznej w Borysławiu (1912-14), poległ jako chorąży rezerwy na terenie Królestwa Polskiego.

Kropiwnicki Marceli Anzelm (10 V 1810, Przyłęk pow. Kolbuszowa – 7 XII 1857, Przyłęk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1829), działacz Stowarzyszenia Ludu Polskiego (od 1835), współzałożyciel (1837) i członek Rady Głównej Konfederacji Powszechnej Narodu Polskiego, więzień Kufsteinu (1837–48).

Król Maria (ur. 5 VIII 1941, Chorążyszki k. Oszmiany), absolwentka WSP w Rzeszowie (1971), nauczycielka matematyki w I Liceum (1982/83 – 1993/94).

Krupa Bronisław Mieczysław (28 V 1918 Pobitne – 31 I 2002 Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1938), dyżurny ruchu na stacji PKP w Rzeszowie (od 1939), współpracownik wywiadu WiN (od 1946), więzień UB w Rzeszowie (od 15 VII 1947), skazany na 10 lat pozbawienia wolności.

Krupiński Tadeusz (ur. 1 XII 1930, Łańcut), absolwent I Liceum (1951) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1956), pracownik naukowy tegoż uniwersytetu, profesor, antropolog, kierownik Zakładu Antropologii (od 1971), dziekan (od 1981), autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym kilku monografii.

Krystyniacki Jan (22 XII 1828, Leżajsk – 23 III 1893, Lwów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1841-46), uczestnik Wiosny Ludów we Lwowie (1848), nauczyciel gimnazjum niemieckiego we Lwowie (przed 1863), dyrektor gimnazjum w Drohobyczu (1863-67), honorowy obywatel Drohobycza (1865), autor rozprawy o satyrach Horacego, tłumacz i wydawca pisarzy greckich, rzymskich oraz utworów Słowackiego.

Krzyszkiewicz (Krzyżkiewicz) Andrzej Ignacy (1640, Nienadówka –1695), wychowanek Michała Krausa, wydawca podręcznika Attica Musa et Progimnasmata (1669)

Krzyżanowska Janina Anna (15 XII 1902, Wysoka k. Strzyżowa – 23 VIII 1987, Rabka), absolwentka WKN w Poznaniu i zaocznie Uniwersytetu Jagiellońskiego (1952), nauczycielka szkół powszechnych (1921–48), nauczycielka biologii w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1948/49 – 1955/56) i w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1955–62).

Krzyżanowski Julian (4 VII 1892, Stojańce k. Lwowa – 19 V 1976, Warszawa), uczeń I Gimnazjum (1903/04 – 1905/06, kl. I – III), absolwent gimnazjum w Sanoku (1911), studiował polonistykę na UJ w Krakowie (1911–14 i 1920–21), podczas I wojny światowej internowany na Syberii, historyk i teoretyk literatury, folklorysta, edytor, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji ze wspomnianych dziedzin, w tym wielokrotnie wznawianych podręczników i syntez literackich, członek PAU (od 1934), później PAN (1948 – czynny, 1960 – rzeczywisty), podczas okupacji nauczyciel tajnego nauczania, uczestnik powstania warszawskiego.

Krzyżanowski Kazimierz (2 I 1900, Rzeszów – 21 IX 1993, Rzeszów) absolwent I Gimnazjum (1918), studiował w politechnice lwowskiej (1919–20) i UJK (1920–26), nauczyciel szkół średnich i wyższych we Lwowie (1926–39), tajnego nauczania we Lwowie, po 1944 r. nauczyciel w: II Gimnazjum w Rzeszowie, Liceum, Technikum Mechaniczno-Elektrycznym i WSI Rzeszów.

Krzyżanowski Mieczysław (1 I 1897, Rzeszów – 29 XI 1972, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1910/11 kl. I – IV) i II Gimnazjum (1911/12 – 1916/17), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego (1929), nauczyciel prywatnego gimnazjum w Strzyżowie (1931–38), liceum pedagogicznego w Sokalu (1938–39), Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego (III) w Rzeszowie (1944–49), nauczyciel biologii i chemii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1949/50 – 1963–64), opiekun koła Ligi Przyjaciół Żołnierza w I Liceum (od 1951).

Kubicki Józef ps. „Poręba” (1 V 1879, Babica – 3 VI 1948, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901), żołnierz I wojny światowej, wicestarosta rzeszowski, prawnik, redaktor odpowiedzialny pisma „Przyjaciel Chłopa”, działacz PSL „Piast”, członek zarządu powiatowego SL (od 1931), sekretarz tego Zarządu (od 1935), organizator strajku chłopskiego (1937), działacz SL „Roch” (od 1940), powiatowy delegat Rządu w Rzeszowie (1943), członek Powiatowej Rady Narodowej (od VIII 1944), skarbnik Zarządu Wojewódzkiego PSL (1945–47).

Kubicz Józef (26 X 1906, Świlcza - 1986), działacz Komunistycznego Związku Młodzieży (1923) i Koła Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich w Rzeszowie, absolwent I Gimnazjum (1925) i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930), lekarz dermatolog, (studia medyczne we Lwowie 1936–41), profesor (1955), dziekan Akademii Medycznej we Wrocławiu (1956–60), dyrektor kliniki wrocławskiej (od 1961), przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (1961–78), przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (1957–60), prowadził badania z zakresu wirusologii, farmakologii, morfologii i biofizyki, autor ponad stu publikacji.

Kubicz Stanisław (5 XII 1908, Świlcza – 21 IX 1986, Warszawa), uczeń I Gimnazjum (1920/21), absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1938), uczestnik kampanii wrześniowej, profesor (1959), organizator i kierownik Zakładu Radiologii i Radioterapii w Instytucie Matki i Dziecka (od 1953), współzałożyciel Europejskiego Towarzystwa Radiologów Dziecięcych z siedzibą w Paryżu, wiceprzewodniczący sekcji refleksoterapii przy Polskim Towarzystwie Lekarskim, autor ponad stu publikacji.

Kucharski Karol Marceli (1855, Pstrągowa – 1922), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, dziennikarz: „Gazety Narodowej” i „Gazety Polskiej” we Lwowie, działacz Towarzystwa Dziennikarskiego Polskiego i Towarzystwa Szkoły Ludowej.

Kulanowski Stanisław (6 XII 1892, Grodzisko Dolne k. Leżajska – 29 X 1957, Grodzisko Dolne), kapłan diecezji przemyskiej (1918), wychowawca młodzieży, katecheta w Ulanowie i Zarzeczu (1920–24), wikariusz parafii farnej w Rzeszowie (od 1924), nauczyciel religii w kilku rzeszowskich szkołach powszechnych i średnich, m. in. w I Gimnazjum i Liceum (1931/32 – 1938/39 i 1944/45 – X 1950), II Gimnazjum (1932), działacz wielu regionalnych towarzystw, tymczasowy katecheta w I Gimnazjum (od 1930), katecheta w tymże gimnazjum (1931–50), prefekt Bursy Gimnazjalnej (1930), dyrektor Bursy Gimnazjalnej (1931 – 1950, z krótkimi przerwami podczas okupacji), obrońca bursy, więzień polityczny Zakładu Karnego w Rzeszowie (1950–52).

Kulesza Witold (13 XII 1891, Jersey City w USA – 1938), absolwent I Gimnazjum (1910), żołnierz Legionów, profesor i kierownik Zakładu Botaniki i Fitopatologii w Uniwersytecie Poznańskim, autor pionierskich prac o wątrobowcach, a także publikacji z dziedziny florystyki Pomorza, stosunków fitogeograficznych i fitosocjologicznych nad polskim morzem, klucza do oznaczania drzew i krzewów Polski oraz artykułów o ochronie przyrody.

Kulpiński Józef (ur. 21 III 1938, Zagórz), absolwent liceum ogólnokształcącego w Sanoku (1956), Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1959) i WSP w Rzeszowie (zaocznie), nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie (1959–67), nauczyciel wychowania technicznego w I Liceum Ogólnokształcącym (1967/68 – 1970/71), WSP w Rzeszowie (1970–74), Politechnice Rzeszowskiej (1974–78), Instytucie Kształcenia Nauczycieli oddział w Rzeszowie (od 1978).

Kulski Władysław (ur. 24 I 1907, Zwięczyca), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Białej (1930) i Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie (1932–34), nauczyciel Prywatnego Gimnazjum Kupieckiego TSL w Rzeszowie, nauczyciel przysposobienia sportowego w gimnazjum Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej, Średniej i Zawodowej w Rzeszowie, (1937/38), nauczyciel przysposobienia wojskowego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1938/39), więzień obozu w Oranienburgu (1940–45).

Kurnal Jerzy Stefan (ur. 20 VIII 1924, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945) oraz Szkoły Handlowej w Warszawie Oddział w Łodzi (1948), ekonomista, kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1965–77), profesor zwyczajny (1976), wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, autor kilkudziesięciu publikacji.

Kurowiak Maria (ur. 2 III 1935), absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego (1960), po przyjeździe do Polski nauczycielka języka rosyjskiego w zasadniczych szkołach zawodowych (1960/67), II Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących i I Liceum Ogólnokształcącym (1968/69 – 1989/90).

Kusibab Jerzy (ur. 7 IV 1939, Dębica), absolwent liceum ogólnokształcącego w Dębicy (1959) i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie (1963), nauczyciel Szkoły Ćwiczeń Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1963–67), nauczyciel wychowania fizycznego w I Liceum w Rzeszowie (1972/73 – 2000/01).

Kusy Andrzej (11 VII 1942, Sanok – 1999), absolwent I Liceum (1960) i Politechniki Gdańskiej (1966), doktor Politechniki Gdańskiej (1972), dr hab. Politechniki Warszawskiej (1980), profesor (1991), kierownik Katedry Podstaw Elektroniki PRz, prodziekan (1984-87), prorektor (1990-92), autor 85 artykułów, 4 patentów i 2 skryptów.

Kuś Andrzej (6 XI 1884, Babica – 11 VIII 1958, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1906) i Uniwersytetu Lwowskiego (1910), doktor filologii klasycznej i archeologii (1918), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie, V Gimnazjum we Lwowie, Gimnazjum w Stanisławowie (do 1916), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, propedeutyki filozofii, historii, nauki o Polsce i świecie w I Gimnazjum w Rzeszowie (1916–24 i 1944–49), nauczyciel języka łacińskiego i gospodarki w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1917/18 – 1919/20), nauczyciel języka łacińskiego i historii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1923–28 i 1944–49), nauczyciel języka polskiego i historii w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1924/25 – 1926/27), nauczyciel gimnazjów w Stanisławowie, Katowicach, Nowym Bytomiu i Cieszynie, Gimnazjum i Liceum Handlowego w Rzeszowie (po 1949), dr filozofii (1918), podczas okupacji organizator tajnego nauczania w powiecie rzeszowskim, działacz PSL-Piast (1918–31) – przewodniczący Zarządu Powiatowego w Rzeszowie (do 1928), działacz SL (1931–45), Batalionów Chłopskich (1940–42) i AK (1942–45), PSL (1945–47) – członek Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego (1946–47), działacz WiN, więzień polityczny (5–7 VII 1946, IX 1946 – III 1947 i 1950).

Kut Stanisław ps. „Socha”, „Andrzej” (ur. 21 XI 1911, Wysoka Strzyżowska), uczeń I Gimnazjum, działacz SL (od 1932), uczestnik strajku chłopskiego w 1937 r., żołnierz BCh i AK – szef referatu propagandy Obwodu AK Rzeszów (1943–44).

Kuźnar Bolesław (ur. 18 X 1932, Wola Jasienicka), absolwent liceum ogólnokształcącego i pedagogicznego w Brzozowie (1951) i socjologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie (1967), pracownik Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Polskiej w Rzeszowie (1951–52), Komendy Hufca ZHP (1955–56), nauczyciel szkół podstawowych w powiecie strzyżowskim (1957–71), kierownik Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie, nauczyciel historii i propedeutyki w I Liceum w Rzeszowie (1982/83 – 1985/86).

Kwaśniewski Józef Teofil (1792, Staszów – 12 XII 1867, Warszawa), absolwent gimnazjum rzeszowskiego (1809), lekarz okręgu Wolnego Miasta Krakowa (1825–35), profesor Wydziału Lekarskiego UJ, kierownik Katedry Położnictwa, Ginekologii i Pediatryki, jeden z pionierów anestezjologii.

Kwolek Jan (13 XII 1885, Kraczkowa – 20 V 1958, Przemyśl), absolwent I Gimnazjum (1904) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1910), ksiądz, historyk, archiwista, długoletni pracownik Kurii Biskupiej w Przemyślu: notariusz sądu, sekretarz konsystorza (1916–24), sędzia (1924–34), oficjał sądu (1934–58), kanclerz Kurii Biskupiej (1933), profesor prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1918–58), dyrektor przemyskiego Archiwum Diecezjalnego (1917–55), współorganizator i wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, szambelan papieski (1931), autor cennych prac naukowych.

Kyc Władysław ps. „Jan”, „Waga”, (29 IX 1907, Rzeszów – ok. 3 XI 1943, Złotniki k. Mielca), absolwent I Gimnazjum (1927), żołnierz ZWZ (od 1941) i AK, przy ul. Dymnickiego prowadził skład opału, w którym zorganizował składnicę i punkt rozdzielczy konspiracyjnego pisma „Na Posterunku”, prowadził tajne nauczanie, więzień Zamku Rzeszowskiego (1943) i Montelupich w Krakowie, po bestialskim śledztwie rozstrzelany w Złotnikach.

L

Lachcik Franciszek (7 I 1908, Świlcza – V 1944, Monte Cassono), absolwent I Gimnazjum (1928) i Uniwersytetu Lwowskiego, żołnierz II Korpusu Polskiego, poległ pod Monte Cassino.

Larski Zdzisław Bogumił (ur. 5 I 1919, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1937) i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1947), profesor weterynarii (1979), mikrobiolog i wirusolog w Instytucie Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, autor ponad stu prac, w tym kilkunastu w wydawnictwach zagranicznych, opracował krajową szczepionkę przeciwko chorobie cieszyńskiej świń, w Polsce i USA prowadził badania nad wirusem polio, pierwszy na świecie uzyskał namnożenie w hodowli tkanek in vitro wirusa zapalenia mózgu i rdzenia świń.

Lasocki Józef (27 XI 1861, Bieżuń pow. Mława – 8 VI 1931, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), studiował prawo na UJ w Krakowie (1878-79) i na uniwersytecie w Genewie (1879), służył w armii austriackiej (1879-1928),  generał major (1918), generał WP na różnych stanowiskach m. in. dowódca Grupy Operacyjnej Lasocki (1920), tytularny gen. dywizji, 1921 przeniesiony w stan spoczynku.

Laub Jan Jakub (7 II 1882, Rzeszów – 22 IV 1962), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1901), studiował w UJ w Krakowie, Wiedniu i Getyndze (1902–05), pracował naukowo w Wurzburgu, Heidelbergu, w Uniwersytecie La Plata w Argentynie, i we Fryburgu, w pracy swojej zastosował teorię względności, współpracował z Albertem Einsteinem, w okresie międzywojennym pracował w ministerstwie spraw zagranicznych Argentyny.

Lebiedzki Jan (19 XII 1871, Siersza k. Wieliczki – IX 1958, Siersza k. Wieliczki), nauczyciel gimnazjów w Tarnowie (1897–1909), Samborze (1909), kierownik filii gimnazjum w Stryju (1909–14), dyrektor II Gimnazjum (1914–32), kierownik zajęć zorganizowanych prowizorycznie dla młodzieży obu rzeszowskich gimnazjów tzw. nieobowiązujących kursów naukowych (1 VI – 31 VIII 1915), w okresie jego urzędowania uczniowie I Gimnazjum uczyli się w budynku II Gimnazjum (IX 1915 – VI 1920), kierownik Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego (1914/15 – 1925/26), członek Rady Szkolnej Powiatowej, członek Rady Naczelnej Organizacji Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (1920–23), działacz Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Chrześcijańskiej Młodzieży Akademickiej w Rzeszowie (od 1823).

Lecker Herman (ur. 10 X 1855, Równe), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1877), kandydat adwokacki (1884), później adwokat, członek Rady Miejskiej (1893–99).

Lercel Władysław (22 XII 1840, Strzyżów – 4 I 1928, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1861) i Uniwersytetu Lwowskiego, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, historii i geografii w rzeszowskim gimnazjum (1866–78 i 1886–99), dyrektor tegoż gimnazjum (1886–99), członek Rady Miejskiej (1893–99), inspektor okręgowy szkół ludowych w Bochni (po 1878), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie, wydał Przykłady do tłumaczenia z języka łacińskiego na polski i z polskiego na łaciński (1872).

Leśniak Jan (ur. 24 IV 1883, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903), nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w I Gimnazjum (1907/08 – 1909/10), nauczyciel gimnazjów w Mielcu (od 1910) i Jarosławiu (1925), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (od VIII 1944).

Lew Jan (ur. 11 XI 1885, Ruska Wieś), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1908), członek Rady Miejskiej (1918 – II 1926).

Lewiński-Brochwicz Stanisław (ur. 7 V 1898), pedagog, publicysta, nauczyciel języka polskiego i historii w ośmioklasowym Gimnazjum im. T. Kościuszki w Wieluniu (1925), żołnierz armii „Andersa”, nauczyciel I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1 IX 1947 – 30 XI 1948), kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Języka Polskiego w Rzeszowie, kierownik literacki w Teatrze im. W. Siemaszkowej (1 II 1951 – 3 VI 1952).

Licznerski-Dopart Benedykt (ur. 15 XII 1936, Futoma), absolwent I LO (1954), wykładowca i dziekan Politechniki Wrocławskiej (1986–91), specjalista w dziedzinie elektroniki i materiałoznawstwa elektronicznego, w szczególności zjawisk przewodnictwa elektrycznego w wyspowych strukturach metalicznych, autor modeli stało- i zmiennoprądowego przewodnictwa w tych strukturach, kierownik Zakładu Elektroniki Ciała Stałego w Instytucie Makrosystemów Politechniki Wrocławskiej, profesor zwyczajny (1991), autor ponad 100 prac badawczych, współautor 11 patentów.

Linowski Zygmunt (1735 – 1808), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, nauczyciel kolegiów jezuickich, pisarz.

Lippman Jadwiga Olga (4 XII 1912, Lwów – 4 III 1981), studiowała w Uniwersytecie Lwowskim, absolwentka Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (1948), nauczycielka I Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Rzeszowie (1944–50), nauczycielka bibliotekarka i nauczycielka języka francuskiego i łacińskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1951/52 – 1971/72).

Lisowicz Kazimierz (21 II 1912, Tyczyn – 6 IV 1967, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1931) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1936), wikariusz w Żołynii, Jarosławiu, Łańcucie, administrator w Strachocinie (1943–48), proboszcz w Dubiecku (od 1948), dziekan dynowski.

Lisowski Eugeniusz ps. „Jaśko”, (23 III 1914, Borek Nowy – 24 XI 1984, Kraków), uczeń I Gimnazjum (I – VI klasa), absolwent II Gimnazjum w Przemyślu, studiował w UJK we Lwowie, w Krakowie i Poznaniu, prawnik, ekonomista, żołnierz 17 pułku piechoty w kampanii wrześniowej oraz SZP, ZWZ i AK.

Litwiński Walenty (8 II 1778, Rzeszów – 6 I 1823, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1793), prawnik, rektor UJ (1814–21), założyciel i prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815), autor prac z zakresu procedury cywilnej i praw galicyjskich.

Liwo Józef (7 VI lub 1885, Ropczyce – 10 IX 1939, Tuczempy k. Jarosławia), absolwent I Gimnazjum (1906), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, wojny polsko-ukraińskiej i polsko–bolszewickiej, prowadził kancelarię adwokacką w Rzeszowie (od 1923), redaktor tygodnika „Ziemia Rzeszowska” (1924–28), członek Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1926–27), członek Rady Miejskiej (1934–39), działacz regionalnych stowarzyszeń, m. in. członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego (od 1924) i członek Rady Nadzorczej Banku Ziemi Rzeszowskiej (od 1934), prezes Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego (od 1929), prezes Okręgu Rzeszowskiego SN (1929-39), poseł na Sejm (1930–35), poległ podczas kampanii wrześniowej.

Liwo Mieczysław Tadeusz Józef ps. „Milik”, „Jezierski” (18 VIII 1914, Mielec – 27 V 1978, Gdańsk), absolwent I Gimnazjum (1932), prawnik, uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz ZWZ-AK, uczestnik powstania warszawskiego, aplikant w kancelarii adwokackiej Józefa Winscha w Rzeszowie (1946–47), działacz WiN na Rzeszowszczyźnie – kierownik WiN na miasto Rzeszów (1946), zastępca kierownika Rejonu WiN Rzeszów (1946), później kierownik Rejonu WiN Rzeszów, więzień Wronek i Strzelec Opolskich (1947–57).

Loegler Romuald Maksymilian (ur. 28 VII 1940, Sokołów Młp.), absolwent I Liceum (1958) i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1964), wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Technische Universität Darmstadt (od 1997), doktor nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1999), szef biura architektonicznego Atelier Loegler i Partnerzy, prezes krakowskiego oddziału SARP (1985–91), prezes fundacji „Akademia Architektury” (od 1990), członek Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Krakowie (od 1990), członek Krajowej Komisji Planowania w Warszawie (od 1990), współtwórca, przewodniczący Rady oraz Jury Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie (1885–91), wydawca miesięcznika „Architektura i Biznes” (od 1992), autor kilkunastu publikacji.

Lubomirski Aleksander Jakub herbu Szreniawa (1695 – 1772), syn Hieronima Augustyna i Konstancji Bokumówny, absolwent Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, generał w armii saskiej, z Rzeszowem związany do 1726, po podziale dóbr rodzinnych w 1726 otrzymał klucz błażowski, oddał się karierze wojskowej służąc Augustowi II, a później Augustowi III Wettinowi.

Lubomirski Antoni herbu Szreniawa (1718 – 1782), wnuk Stanisława Herakliusza, syn Józefa i Teresy z Mniszchów, uczeń rzeszowskiego kolegium, właściciel dóbr przeworskich (od 1745), wojewoda lubelski (po 1745) i krakowski (1778), kasztelan krakowski (1779).

Lubomirski Hieronim Augustyn herbu Szreniawa (ok. 1647, Rzeszów – 20 IV 1706, Rzeszów), syn Jerzego Sebastiana i Konstancji Ligęzianki, dziedzic dóbr rzeszowskich, wychowanek Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, doprowadził do wydania przez papieża aktu erekcyjnego Kolegium (1668) i zagwarantował materialne podstawy jego funkcjonowania (1673), uczestnik walk z: Kozakami i Tatarami (1668, 1671), Turkami (Chocim 1673, Lesienice, Kamieniec, Żórawino 1676, Preszburg 1683, Wiedeń 1683, Parkany 1683, walki pod Budą 1684–85), Szwedami (Kliszów 1702), marszałek Sejmu (1681), podskarbi wielki koronny (1692), hetman polny koronny (1702), hetman wielki koronny (1702), zamierzał zostać królem (1704), właściciel Wiśnicza, Jarosławia i Rzeszowa, jego serce zostało zamurowane w północnej ścianie kościoła oo. Pijarów.

Lubomirski Jerzy Henryk (28 V 1817 Wiedeń – 25 V 1872 Kraków), polityk galicyjski, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, ordynat przeworski, przewodniczący deputacji polskiej do Wiednia, która przedstawiła cesarzowi postulaty mieszkańców Galicji (III 1848), zastępca przewodniczącego na zjeździe słowiańskim w Pradze (1848), zwolennik austroslawizmu, poseł do parlamentu austriackiego w Wiedniu i Kromieryżu (1848–49), kurator biblioteki Ossolineum we Lwowie (1850–51 i 1869–72, faktycznie od 1847), poseł do Sejmu Krajowego (1861–66), członek dziedziczny austriackiej Izby Panów (od 1861), współzałożyciel Akademii Umiejętności w Krakowie (1871).

Lubomirski Jerzy Ignacy herbu Szreniawa (1687 – 19 VII 1753, Rzeszów), najstarszy syn Hieronima Augustyna i Konstancji Bokumówny, trzeci dziedzic Rzeszowa z rodu Lubomirskich, absolwent Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, uczestnik konfederacji sandomierskiej (1704) i walk ze Szwedami (1709), stronnik Augusta II podczas konfederacji tarnogrodzkiej (1715), stronnik Augusta III podczas jego walk ze Stanisławem Leszczyńskim (1733–35), chorąży koronny (1746), dziedzic dóbr rzeszowskich, stworzył z Rzeszowa ważny ośrodek życia kulturalnego i towarzyskiego.

Lubomirski Stanisław Herakliusz herbu Szreniawa (1641 lub 1642 – 1702), syn Jerzego Sebastiana i Konstancji Ligęzianki, wychowanek rzeszowskich pijarów, marszałek wielki koronny (od 1676), pisarz polityczny, poeta, komediopisarz, dramatopisarz, w latach osiemdziesiątych XVII w. w swojej rezydencji w Jazdowie (Ujazdowie) stworzył ośrodek życia literacko-artystycznego.

Lubomirski Stanisław herbu Szreniawa (1720 – 1783, Łańcut), absolwent Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, marszałek wielki koronny, dziedzic dóbr łańcuckich (1745).

Ludkiewicz Jan (1871 – 19 IV 1890), uczeń rzeszowskiego gimnazjum 1881/82 – 1885/86 i 1888/89 (kl. I – V i VIII), fundator, z jego daru powstała fundacja Ludkiewicza.

Ł

Łacheta Franciszek (10 VIII 1809, Czudec – 17 V 1881), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1832) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1835), proboszcz w: Dzikowcu k. Kolbuszowej ((1835-37), Borku Starym (1837-38), Polanach k. Ustrzyk Górnych (od 1839), uczestnik powstania 1846, skazany na karę śmierci, zamieniona na 20 lat więzienia, ułaskawiony (1848), proboszcz w Czyszkach pow. Sambor (1849-81)

Ładowski Stanisław Remigiusz (1738 – 1798), pijar, nauczyciel, uczył w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie (1760–62), tłumacz literatury francuskiej, autor pierwszej napisanej po polsku Historii naturalnej Królestwa Polskiego (1783).

Łańcucki Józef Wincenty, imię zakonne Józef Kalasanty (22 VI 1756, Teofilpol na Wołyniu – 27 XII 1841, Kraków), uczeń rzeszowskiego kolegium (1773–74), pijar (od 1769), wybitny teolog i kaznodzieja, mówca, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, członek Komisji Organizacyjnej opracowującej konstytucję Królestwa Polskiego, członek Senatu Wolnego Miasta Krakowa, publikował kazania i mowy oraz bajki.

Łastowiecki Piotr (ur. 14 V 1860, Lipnik), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), właściciel majątku w Hadlach, członek Rady Powiatowej (1903–10).

Łaszewski Ludwik (6 IX 1889, Góra Ropczycka – 20 V 1951, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1907), nauczyciel szkół powszechnych (do 1921), Seminarium Nauczycielskiego, następnie Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1921–39), nauczyciel śpiewu i skrzypiec w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1921/22 – 1926/27), nauczyciel śpiewu w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1932/33 – 1935/36), nauczyciel śpiewu w I Gimnazjum w Rzeszowie (1933/34 – 1936/37, prowadził również chór), kierownik Towarzystwa Muzycznego „Lutnia”.

Łobaczewski Adam (1870 – 1928), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, prof. farmakologii na Wydziale Lekarskim UJ w Krakowie, autor kilkunastu prac naukowych, działacz społeczny, leczył za darmo wielu mieszkańców Krakowa.

Łopuszański Tadeusz Jan Paweł (15 I 1874, Lwów – 19 IV 1955, Chorzów), absolwent Gimnazjum św. Anny w Krakowie (1891) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1895), nauczyciel Gimnazjum św. Anny w Krakowie, I Szkoły Realnej w Krakowie (do 1899), nauczyciel matematyki, fizyki, propedeutyki filozofii w rzeszowskim gimnazjum (1898/99 – 1902/03), nauczyciel II Szkoły Realnej w Krakowie (1903–09), inspektor szkół ludowych w Krakowie (1909–12 i 1914–15), organizator szkolnictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim z polecenia TSL, inspektor w Lublinie (1915–17), naczelnik w Departamencie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Tymczasowej Rady Stanu (1917–18), minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w rządzie Leopolda Skulskiego (1919–20), podsekretarz stanu w tym ministerstwie (1920–27), reformator szkolnictwa, dyrektor eksperymentalnego Gimnazjum i Liceum im Sułkowskich w Rydzynie (od 1928), podczas okupacji organizator tajnego nauczania w Krakowie.

Łoziński Czesław (ur. 1816), adiunkt lwowskiego gimnazjum (1845), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niemieckiego i matematyki w rzeszowskim gimnazjum (1845/46 – 1850/51 i 1857/58 – 1863/64), stworzył księgozbiór biblioteczny przeznaczony dla uczniów i nauczycieli (1846–49), zastępca dyrektora rzeszowskiego gimnazjum (17 IX – 1 X 1862), nauczyciel gimnazjum w Tarnopolu (od 1851).

Łukasiewicz Ignacy Jan Józef (8 III 1822, Zaduszniki k. Mielca – 22 II 1882, Chorkówka k. Krosna), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1832–36), pracownik apteki Hübla, członek Sprzysiężenia Demokratów Polskich (1845), spiskowiec 1846 r., więzień polityczny (Rzeszów, Lwów 1846–47), farmaceuta, chemik, wynalazca lampy naftowej (1853), twórca przemysłu naftowego, współzałożyciel pierwszej kopalni naftowej w Bóbrce (1854) wynalazca świdra ręcznego do kruszenia twardego podłoża (1860), toksykolog, poseł na Sejm Krajowy (1876–82), społecznik, filantrop, szambelan papieski (1873), propagator zdrowego odżywiania i zdrowego trybu życia.

Łukasiewicz Walery Mieczysław (ur. 12 IV 1862 Głogów Młp.), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1880), doktor nauk lekarskich (V 1886).

Łukaszkiewicz Julian Antoni (14 XII 1857, Rzeszów – 3 XI 1937, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), działacz społeczny, założyciel fundacji, której celem było udzielanie zapomóg dzieciom rzeszowskich szewców (powstała w 1896 r., rozpoczęła działalność statutową w 1906 r.), uczestnik prac przygotowawczych do plebiscytu na Śląsku, publicysta, autor ok. 70 książek i broszur adresowanych głównie do ludu i młodzieży, założyciel Zakładu Wychowawczego dla Chłopców pw. św. Antoniego przy ul. Dąbrowskiego (1932–37), współzałożyciel Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej i Muzeum Rzeszowskiego (1935).

M

Mac Franciszek s. Franciszka (ur. 13 XII 1914, Zarzecze), absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnej Szkoły Podchorążych w Jarosławiu (1935), student Akademii Handlowej w Krakowie (1936–39), żołnierz kampanii wrześniowej, Brygady Strzelców Kadrowych w Glasgow (1941–42), jako oficer brytyjski szkolił oddziały murzyńskie w Nigerii, walczył jako pilot (1943–45), po 1947 wrócił do kraju.

Mac Franciszek s. Ignacego (2 X 1908, Zarzecze – 2 V 1980, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1921/22 – IV 1930), policjant w Przemyślu, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (żandarmeria), uczestnik inwazji na Francję (1944).

Macek Krystyna (ur. 23 III 1936 Lwów), absolwentka Państwowego Konserwatorium im. Łysenki we Lwowie w klasie dyrygentury (1969), nauczycielka Szkoły Muzycznej I stopnia Towarzystwa Chóralnego Liceum Muzycznego we Lwowie (1969–74); w 1974 przyjechała do Polski; nauczycielka muzyki w I Liceum w Rzeszowie (I 1975 – 1988/89) i Szkole Muzycznej I stopnia w Rzeszowie, 15 jej uczniów było laureatami i finalistami zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Artystycznej sekcja Muzyki.

Mach Sebastian (ur. 14 I 1844, Budy Łańcuckie), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871), powstaniec 1863 r.

Machalski Kazimierz (ur. 20 II 1904, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1924) i UJ w Krakowie (1931), prezes gimnazjalnej „Czytelni” i Akademickiego Koła Rzeszowiaków (1926), Bratniej Pomocy Studentów (1929/30), podinspektor szkolny w Kielcach (1939), po 1945 nauczyciel gimnazjów w Gliwicach i Zabrzu, dyrektor gimnazjum w Zabrzu (1950–65).

Machowski Józef (zm. 1913), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, asystent w gabinecie mineralogii, geologii i geognostyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, nauczyciel historii naturalnej i matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1903/04 – 1907/08), nauczyciel gimnazjum w Przemyślu (1908–13), pierwszy w Rzeszowie propagator darwinowskiego ewolucjonizmu.

Maciołek Józef ps. „Żuraw” (28 II 1900, Futoma pow. Rzeszów – 24 XII 1973, Londyn), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (krótko), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej i wojny polsko–bolszewickiej, działacz SL (od 1938), żołnierz kampanii wrześniowej, ZWZ, AK, działał w okolicach Błażowej, komendant Podobwodu AK Rzeszów-Południe (1944–45), działacz NIE, DSZ, WiN – zastępca prezesa Obszaru Południowego (1945–46), emisariusz do Wielkiej Brytanii (1946), kierownik Delegatury Zagranicznej WiN (1946–54).

Madejski (Madeyski) Leon (1838, Laszki k. Radymna – 1905), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1854), uczestnik powstania styczniowego (1863), prawnik, dramaturg, autor wielu jednoaktówek scenicznych, m. in. Albo niebo, albo piekło (1893).

Madejski Idzi (1691 – 1746), pijar, pedagog, historyk (historia kościoła), kształcił się m. in. w Rzeszowie. podczas pobytu w mieście wydał zbiory kazań, opracowywał życiorysy pijarów.

Madejski Jan (zm. 1858), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, więzień stanu 1846 r., uczestnik walk na Węgrzech, poległy o wolność Włoch.

Madeyski Stanisław Jerzy (24 IV 1841, Sieniawa – 19 VI 1910, Lussin-Grande na wyspie Lussino), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1860), uczestnik powstania styczniowego, prawnik, poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1879–98) i do Sejmu Krajowego (1883–1901), dwukrotny rektor UJ (1892 i 1893), minister Wyznań i Oświaty (1893–95), członek Trybunału Państwa (1898), dożywotni członek Izby Panów w Radzie Państwa (od 1899) i jej prezydent (1908).

Magierło Tomasz (8 IV 1905, Budziwój – IX 1939), absolwent I Gimnazjum (1925), poległ w kampanii wrześniowej jako oficer artylerii w Armii „Modlin”.

Magryś Władysław (ur. 22 II 1897, Zabratówka), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (krótko), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, służył w Żandarmerii Sądowej w Rzeszowie, będącej zaczątkiem Policji Państwowej (1918), żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, na początku XXI w. był najstarszym żyjącym żołnierzem w garnizonie rzeszowskim (w Wólce Handzlowskiej).

Maj (May) Andrzej (1828 – 1898), nauczyciel gimnazjum w Nowym Sączu, nauczyciel języka niemieckiego, matematyki, fizyki, geografii w rzeszowskim gimnazjum (1857/58 – 1869/70), autor rozprawy w sprawozdaniu szkolnym w języku niemieckim o znaczeniu systemu kopernikańskiego Das Kopernkanische System (1858), nauczyciel w Gimnazjum św. Anny w Krakowie, dyrektor Szkoły Realnej w Jarosławiu (od 1879), współpracował z Komisją Fizjograficzną Towarzystwa Naukowego w Krakowie i Centralną Komisją Meteorologiczną w Wiedniu.

Majgierowa Bronisława (13 I 1902, Kopyczyńce – 17 VIII 1990, Rzeszów), absolwentka Gimnazjum SS Urszulanek w Stanisławowie (1922) i Uniwersytetu Lwowskiego (1926), nauczycielka prywatnego gimnazjum w Przemyślanach (1926–29), gimnazjum w Buczaczu (od 1929), Prywatnego Gimnazjum Ewangelickiego w Stanisławowie (do 1939), Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego (1944–49), II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1949–50), nauczycielka historii, języka polskiego, wiedzy o Polsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (w służbie czynnej 1950/51 – 1967/68 i po przejściu na emeryturę do 1971).

Majka Zbigniew Stanisław (19 I 1919, Tyczyn – 1942, Rzeszów), uczeń I Liceum (kl. I, 1937/38 – 1938/39), rozstrzelany w Rzeszowie.

Majka Władysław ps. „Cukier”, „Partyzant” (19 III 1917, Wiśniowa – 1946), absolwent I Gimnazjum (1937), dowódca oddziału dywersyjnego Batalionów Chłopskich w obwodzie Dębica (1943), zginął w niewyjaśnionych okolicznościach (1946).

Makara Jakub (26 IV 1891, Jawornik Polski – 8 X 1965, Jawornik Polski), absolwent I Gimnazjum (1912) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1917), katecheta m. in. w Szkole Przemysłowej Żeńskiej w Rzeszowie (1925/26), od 1926 r. związany z Jarosławiem.

Malawski Alojzy (ur. 29 IV 1841, Stara Wieś), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał Stanisław Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 r. – walczył w oddziale żuawów śmierci płka Franciszka Rochenbruna i oddziale Antoniego Jeziorańskiego, ukończył prawo na UJ, adwokat Sądu Obwodowego w Tarnowie.

Malicki Tomasz (24 XII 1885, Łukawiec – 1939), absolwent I Gimnazjum (1908) i Wydziału Prawa w Uniwersytecie Lwowskim, działacz gimnazjalnych kół niepodległościowych, Polskiej Organizacji Wojskowej (1915–18), starosta w Tarnowie (1919–20) i w Krakowie (1921), zastępca starosty w Tarnopolu (1925), komisarz w Trembowli (1925–26), polityk związany z sanacją, starosta w Tarnopolu (1926–37), wojewoda tarnopolski (1937–39), zginął w 1939 r.

Marcinkiewicz Jan (ur. 20 X 1852, Białobrzegi), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1874), członek Rady Miejskiej (1903–14, 1818–25) i Zarządu Miejskiego (1919–25), członek Zarządu Komisarycznego, tzw. Rady Przybocznej burmistrza Rzeszowa (1914–18).

Marcinkiewicz Mieczysław Karol (15 IX 1900, Rzeszów – 1971, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1918), asystent w Katedrze Budownictwa Ogólnego Politechniki Lwowskiej, od 1932 zamieszkały na stałe w Rzeszowie, kolekcjoner porcelany.

Marczyk Stefan Tadeusz (ur. 1 I 1924, Nienadówka), uczeń I Gimnazjum i Liceum (1936/37 – 1938/39, klasy I – III), małą maturę zdał w I Liceum (1944), a dużą w Liceum dla Pracujących (1946), absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie (1951), dyrygent w Filharmonii Narodowej, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii Łódzkiej, kierownik artystyczny Państwowej Filharmonii w Szczecinie, z orkiestrami warszawską, łódzką i szczecińską dawał koncerty w krajach Europy i Ameryki, wykładowca Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Markiewicz Michał (1831, Korczyna – 1905), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1852), nauczyciel języka polskiego, propedeutyki filozofii, geografii, historii, geografii i historii (jeden przedmiot), historii kraju rodzinnego (dziejów ojczystych) w rzeszowskim gimnazjum (1875/76 – 1888/89), po spolonizowaniu szkolnictwa w Galicji zaadoptował (przełożył i uzupełnił) szereg podręczników niemieckich, przełożył m. in. trzy tomy historii powszechnej Antoniego Gindelego Dzieje powszechne dla wyższych klas szkół średnich (wydanie I: 1878–79, wydanie II: 1885) oraz podręcznik Wacława Tomka Dzieje monarchii austryjackiej (1877), nauczyciel historii w Gimnazjum w Chyrowie (od IX 1889).

Marszał Józef (ur. 1 V 1905, Nienadówka), absolwent I Gimnazjum (1925), działacz Komunistycznego Związku Młodzieży (od 1923).

Martynowicz Jan (8 II 1847, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1865), auskultant sądowy (1872), członek Zarządu Towarzystwa Prawniczego w Rzeszowie, zwanego też Kołem Prawników (od 1872).

Maślanka Julian (ur. 1930, Łukawiec), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1944/45), absolwent gimnazjum i liceum w Łańcucie oraz UJ w Krakowie, prodziekan Wydziału Filologicznego UJ, wykładowca literatury polskiej na uniwersytetach francuskich, edytor, autor prac z dziedziny folklorystyki i mitoznawstwa, m. in. prac: Słowiańskie mity historyczne w literaturze polskiego Oświecenia (1968) i Literatura a dzieje bajeczne (1984).

Matakiewicz Antoni Mikołaj (5 XII 1784, Łańcut – 29 XII 1844), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1803), dziekan na Wydziale Prawa UJ (1835–37), rektor UJ (1837–39), prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1838–39), reprezentował UJ w Sejmie Rzeczypospolitej Krakowskiej, członek Komitetu Budowy Kopca Tadeusza Kościuszki.

Matczyński Konstanty (1815 – 1898), powstaniec i spiskowiec galicyjski.

Materna Władysław ps. „Granit” (ur. 7 IV 1920, Siedliska), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1939), żołnierz ZWZ-AK, organizator i nauczyciel tajnego nauczania w Siedliskach, nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie (po 1945), radca prawny.

Matłosz Józef (5 IV 1886, Żarnowa k. Strzyżowa – 14 V 1955, Bydgoszcz), absolwent I Gimnazjum (1909), żołnierz I wojny światowej w ramach Legionu Wschodniego (1914) i armii austriackiej, dziennikarz, działacz Związku Ludowo Narodowego (1919–28), później Stronnictwa Narodowego (1928–39), poseł na Sejm (1922–27 i 1930–35), podczas okupacji pełnomocnik Rady Głównej Opiekuńczej w powiecie chełmskim.

Matuszczak Adam (19 IV 1941, Rzeszów – 20 XI 1995, Rzeszów), absolwent I Liceum (1958) i Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie (1966), pracownik WSK-PZL Rzeszów, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w WSK-PZL Rzeszów (1980–91), internowany w stanie wojennym (1981–82), współpracownik podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” (1982–89), przewodniczący Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” w WSK-PZL Rzeszów (od III 1989), poseł na Sejm kontraktowy (1989–91) i Sejm I kadencji (1991–93), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1994–95).

Maurer Józef (7 XI 1879, Trzęsówka – 1926), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1897), polonista, filolog klasyczny, nauczyciel II Gimnazjum we Lwowie (od 1907), autor licznych prac z historii literatury.

Maurer Roman (4 VIII 1852, Rzeszów – 19 III 1884, Brody), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1871) i Uniwersytetu Lwowskiego (1875), doktor historii, nauczyciel gimnazjów we Lwowie (od 1876) i Brodach (od 1879), autor pionierskich prac z zakresu mediewistyki i dyplomatyki.

Maurer Zdzisław Maurycy (1877 5 IX, Trzęsówka – 27 XII 1951, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895), doktor medycyny (1901), lekarz rzeszowski, radca w Miejskim Biurze Sanitarnym (od 1914), dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego w Rzeszowskim Zarządzie Miejskim (w okresie międzywojennym), ponadto pracował w szpitalu i prowadził praktykę prywatną, rzeszowski lekarz miejski (po 1945), działacz lokalnych stowarzyszeń m. in. prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1919-24) członek Rady Naczelnej i członek Wydziału Organizacji Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (od 1920), członek Wydziału Towarzystwa Szkoły Ludowej (od 1920), członek Powiatowego Komitetu Obrony Państwa (VII – IX 1920), nauczyciel somatologii w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1922/23)..

Mazanek Jan (17 V 1858, Głogów – 29 VIII 1915), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878) i Seminarium Duchownego w Przemyślu,, ksiądz (1882), profesor teologii i filozofii w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1882–1904), profesor teologii moralnej na UJ (od 1909), kanonik kapituły krakowskiej (od 1907),  rektor Seminarium Duchownego w Krakowie (1814-15).

Mazanek Stefan (30 X 1895, Głogów – 1 II 1950), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1913), studiował na Wydziale Teologicznym UJ w Krakowie (1913-16) i na Uniwersytecie w Insbrucku (1916-18), ksiądz (1918), kapelan bp. A. Sapiechy, następnie jego sekretarz, kanclerz kurii, kierownik gospodarczy seminarium, prowadził wydawnictwa diecezjalne, więziony przez Niemców (1942-44).

Mazurkiewicz Zygmunt (ur. 5 IV 1884, Łąka), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1902/03 – 1905/06, kl. III – VIII), absolwent Akademii Rolniczej w Dublanach, asystent i adiunkt w tejże uczelni (1911–13), żołnierz I wojny w armii austriackiej; przebywał w niewoli w Rosji; pracownik Hodowli Roślin Braci Kleszczyńskich (1922–67), kierownik hodowli roślin zbożowych w stacji hodowlanej w Polanówce; kierował pracami naukowymi hodowli buraków pastewnych i marchwi w Radziemicach k. Krakowa; wyhodował kilkadziesiąt odmian roślin.

Mąkolski Felicjan (1697 – 1766), nauczyciel filozofii i teologii w rzeszowskim kolegium (1727-31), współpracownik Stanisława Konarskiego i Marka Komorowskiego przy reformie szkolnictwa pijarskiego (1753-54)

Meier Józef (1743 – 1825, Kraków), student logiki i nauk humanistycznych w zakonie pijarów w Rzeszowie (od 1759), publicysta, redaktor, działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej, radykalny polityk podczas insurekcji kościuszkowskiej, działacz Deputacji Polskiej (1796), agitował za konfederacją napoleońską na Litwie (1812).

Meier Józef Franciszek z Wolda (1743 – 1825), studiował humaniora w rzeszowskim kolegium (1760/61), dalsze nauki pobierał w Międzyrzeczu Koreckim, nauczyciel szkół pijarskich, publicysta, wydawca, działacz Kuźnicy Kołłątajowskiej, wydawca „Gazety Warszawskiej”, „Dziennika Powstania Narodu” oraz  broszur jakobińskich (1794), w kazaniach wygłaszanych na Litwie zachęcał do poparcia Napoleona (1812), po 1816 prowadził antykwariat w Krakowie.

Meir Jaari (1897 – 1987), uczeń I Gimnazjum, po I wojnie opuścił miasto, kilkukrotny delegat na kongresy syjonistyczne, poseł w parlamencie Izraela, działacz Związku Żydów Rzeszowa w Izraelu.

Melicher Jan (1783 – 1840), nauczyciel gimnazjum w Linzu (do 1809), nauczyciel retoryki, stylu i języka greckiego rzeszowskiego gimnazjum (1809/10 – 1828/29), prefekt tegoż gimnazjum (1811–29).

Melicher Ludwik Józef (1816, Rzeszów – 1871), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1832), syn prefekta tegoż gimnazjum, światowej sławy lekarz medycyny rehabilitacyjnej w Wiedniu, założyciel pierwszego w Austrii Instytutu Ortopedyczno-Gimnastycznego rehabilitacyjnej gimnastyki szwedzkiej w Wiedniu (1851) i Towarzystwa Sportowego (1862).

Miąsik Franciszek (14 IX 1929, Mirocin – 8 XI 2004), uczeń I Liceum i Gimnazjum (1944-48), służył w jednostce artyleryjskiej w Grudziądzu, pułkownik LWP (1975), szef WKU w Lidzbarku Warmińskim (do 1990).

Michalec Julian Piotr (3 VI 1922, Binarowa – 18 VIII 1988, Wrocław), uczeń I Gimnazjum w Rzeszowie (1934/35 – 1938/39, kl. I – IV) i liceum w Przemyślu (1938/39, kl. I), maturę zdał przed Komisją Tajnego Nauczania w Sandomierzu, absolwent seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1949), dr filozofii (1952), katecheta w Łańcucie i Przemyślu, wykładowca homiletyki w Seminarium Duchownym we Wrocławiu (od 1963), zastępca profesora Papieskiego Instytutu Teologicznego we Wrocławiu, administrator parafii NMP na Piasku (1969-83), autor ponad 30 publikacji.

Michalski Jerzy Jakub (18 III 1870, Jarosław – 24 XI 1956, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), profesor skarbowości, dyrektor Banku Krajowego Galicji i Lodomerii (1911–24), poseł na Sejm Krajowy we Lwowie, minister skarbu (1921–22), autor radykalnego programu naprawy gospodarki celem powstrzymania inflacji (IX 1921), nazywany „żelazną miotłą”, poseł na Sejm (1922–27), dyrektor naczelny Polskiego Banku Krajowego (od 1924), członek Rady Finansowej przy Ministrze Skarbu (od 1926).

Michalski Kazimierz (ur. 1904 20 II, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1924) i UJ w Krakowie (1931), prezes gimnazjalnej „Czytelni” i Akademickiego Koła Rzeszowiaków (1926), Bratniej Pomocy Studentów (1929/30), podinspektor szkolny w Kielcach (1939), po 1945 nauczyciel gimnazjów w Gliwicach i Zabrzu, dyrektor liceum w Zabrzu (1950–65).

Michałowski Tadeusz (10 IX 1896, Rzeszów – XII 1951, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1914), uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej (1914–18), oficer zawodowy, uczestnik kampanii wrześniowej jako zastępca dowódcy 22 Pułku Artylerii Polowej (stacjonującego w Jarosławiu), żołnierz ZWZ-AK, uczestnik powstania warszawskiego, jeniec obozu w Woldenbergu (1944–45).

Michlewski Konstanty, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, więzień stanu 1846 r.

Mierzwa Stanisław (ur. 13 VII 1911, Zaczernie – 1997, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1929) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1931), doktor teologii (Innsbruck 1936), specjalizował się w Papieskim Instytucie Nauk Biblijnych w Rzymie (1938/39), profesor teologii dogmatycznej w Seminarium Duchownym we Wrocławiu (1954–84), autor 17 publikacji.

Mierzwiński Bonawentura (1762, Bystrzyca na Wołyniu – 1818), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pedagog, językoznawca, opracował i wydał elementarz polsko-niemiecko-francuski, współpracownik Samuela B. Lindego.

Miękisz Tadeusz (ur. 1883), nauczyciel szkoły realnej w Tarnowie (do 1913), nauczyciel historii, geografii, historii i geografii (jeden przedmiot), gimnastyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1913/14 – 1924/25), nauczyciel historii i geografii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1915/16 – 1919/20), nauczyciel historii i geografii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1917/18), nauczyciel historii i geografii w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1918/19), nauczyciel Państwowego Gimnazjum im. królowej Zofii w Sanoku (od 1925).

Mięta Antoni (ur. 1807, Łubno), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1823), właściciel Malawy, aktywny uczestnik Wiosny Ludów w Rzeszowie (1848).

Minich Janusz (ur. 15 IV 1945, Lwów), absolwent I Liceum (1963) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1968), socjologii (1970), filozofii (1978) w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pracownik naukowy UMCS w Rzeszowie (od 1969), członek Zarządu Towarzystwa Naukowego (1975–90 i od 2000), sekretarz tegoż Towarzystwa (przed 1990), skarbnik (od 2000), członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 350-lecia I Gimnazjum i Liceum.

Mirandola Franciszek, właść. Franciszek Czesław Pik (13 XII 1871, Krosno – VI 1930, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, pracował w aptece „Pod Nadzieją” u Antoniego Karpińskiego, później przeniósł się do Krakowa, pracował w aptekach w Krakowie i kilku miastach Podkarpacia, działacz PPS, po I wojnie całkowicie oddał się literaturze, poeta, prozaik, tłumacz, przetłumaczył ok. 200 tomów prozy włoskiej, francuskiej, angielskiej, niemieckiej i skandynawskiej.

Moch Stanisław (13 VIII 1898, Pysznica – 2 VIII 1917), uczeń I Gimnazjum (1911/12 – 1915/16 kl. – II – V) – żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej (V 1916 – 1917), poległ na Bukowinie.

Molenda Roman Grzegorz (8 III 1883, Babica k. Rzeszowa – 23 X 1960, Krynica), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), rozpoczął studia we Lwowie, a ukończył w Wiedniu, nauczyciel gimnazjów w Bochni (1907/08) i Jaśle, dyrektor Gimnazjum im. I. Paderewskiego w Poznaniu (w okresie międzywojennym).

Momidłowski Stanisław (ur. 28 IX 1863 Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1881), doktor nauk lekarskich (VII 1887), lekarz w Krakowie.

Momidłowski Stefan (21 VII 1872, Rzeszów – 13 X 1958, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1890) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, kapłan diecezji przemyskiej (od 1894), wicerektor (1923–24), później rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu (1924–28), dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Przemyślu (1905–49), publicysta, działacz wielu lokalnych stowarzyszeń, honorowy prałat papieski (1925), dziekan infułat przemyskiej Kapituły Katedralnej (1931), honorowy obywatel Przemyśla (1944).

Momidłowski Walery (ur. 18 VIII 1862 Radłów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1880), asystent przy katedrze patologii ogólnej i doświadczalnej, doktor nauk lekarskich (VII 1886), lekarz w Krakowie.

Morawski Szczęsny właść. Murawski Feliks Jan Nepomucen, ps. Arbuzowski Bonifacy (5 V 1818, Rzeszów – 10 IV 1898 Stary Sącz), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1835), historyk, pisarz, malarz, etnograf, lingwista, kolekcjoner, członek Gwardii Narodowej we Lwowie (1848), autor m. in. powieści historycznej Pobitna pod Rzeszowem. Powieść prawdziwa z czasów konfederacji barskiej z r. 1769 (Kraków 1864), podczas pobytu w Rzeszowie sporządzał rysunki zabytków historycznych i malował obrazy m. in. Trójca Święta w kościele pw. Świętej Trójcy.

Moskała Romuald (7 II 1890, Nowosielce – 12 XI 1956, Kraków), uczeń gimnazjum niższego w Rzeszowie (1901-05), studia humanistyczne odbył u jezuitów w Starej Wsi (1905-07), absolwent gimnazjum w Chyrowie, studia filozoficzne odbył w Nowym Saczu i Krakowie, a teologiczne na Morawach, ksiądz (1917), współredaktor „Przeglądu Powszechnego (od1914), redaktor „Głosów Katolickich” (1923-26), odegrał ważną rolę w rozwoju Sodalicji Mariańskich, niewinnie więziony (1950-54), publikował 137 pozycji.

Moskwa Józef (ur. 24 II 1933, Wola Mała), absolwent WSP w Krakowie (1969 zaocznie), nauczyciel szkół podstawowych i Liceum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łańcucie (1954–62), II Liceum w Rzeszowie (1962–64), nauczyciel języka rosyjskiego w I Liceum w Rzeszowie (1962/63 – 1969/70), nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 w Rzeszowie (od 1970), nauczyciel metodyk (od 1970).

Moszczeński Marcin (1731 – 1790), nauczyciel retoryki i prefekt rzeszowskiego kolegium (1760), tłumacz, leksykograf, zajmował się też prawem, wydał m. in. Lengnicha Ius publicum Regni Poloniae (1761), napisał też książkę o sądach kasztelańskich.

Moszyński Emanuel hr (25 XII 1843, Kraków – 16 II 1863, Miechów), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał Stanisław Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 r. – walczył w oddziale żuawów śmierci płka Franciszka Rochenbruna, poległ w randze kapitana pod Miechowem.

Mrniak Franciszek (zm. I 1887), nauczyciel (1851-85), kierownik szkoły żeńskiej, nauczyciel języka greckiego i j. niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum (1875/76 – 1884/85), członek Rady Miejskiej (1979-85) i Rady Powiatowej (18881-87).

N

Nabielak Ludwik (16 XII 1804, Stobierna – 14 XII 1883, Paryż), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1821), uczestnik spisku podchorążych, uczestnik powstania listopadowego – dowódca oddziału cywilnego podczas ataku na Belweder, uczestnik bitew pod Grochowem, Iganiami i Ostrołęką, działacz Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, aktywny uczestnik życia politycznego i społecznego emigracji polskiej, wiceprezes Komitetu Pomocy Polakom Ofiarom Wojny (1870–71), publicysta, historyk, inżynier górnik, dyrektor gazowni w Barcelonie (1843–48), dyrektor fabryki gazu w Nimes (1857–62).

Nadzieja Józef (ur. 7 III 1889, Zarczyce), absolwent I Gimnazjum (1909), adwokat w Rzeszowie, wydawca i redaktor odpowiedzialny gazet: „Trybuny Rzeszowskiej”, później „Trybuny” (1924-25), „Głosu” (1926-27), „Głosu Zagłębia Rzeszowskiego” (1937-38), przewodniczący Rady Nadzorczej Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem”, członek Komitetu Budowy Pomnika ś.p. płka Leopolda Lisa-Kuli (1927-32).

Naftalski Martynian (1736, Strupina na Chełmszczyźnie – 1809), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pedagog, tłumacz cennych przekładów z literatury.

Nagrodzki Paweł (1660 – 1716), rektor rzeszowskiego kolegium (po 1708), autor panegiryków.

Nalborczyk Jadwiga (10 VIII 1913, Rzeszów – 13 III 2009, Rzeszów), absolwentka Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Rzeszowie (1934), Instytutu Pedagogicznego we Wrocławiu (1948) i zaocznie WSP w Krakowie (1963), nauczycielka szkół powszechnych powiatów kolbuszowskiego i rzeszowskiego (1939–47), nauczycielka geografii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1949/50 – 1971/72), II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1960–71), członek Zarządu  rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Nalborczyk Eugeniusz Antoni, ur. 5 IV 1920, Rzeszów, absolwent I Gimnazjum (1938), pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego wykonał spis maturzystów I Gimnazjum za lata 1864-67 i 1904-07.

Nemethy Ludwik Edler (5 VIII 1779 – 3 VIII 1836, Rzeszów), Węgier z pochodzenia, starosta rzeszowski i jednocześnie dyrektor gimnazjum (1823–36), z jego inicjatywy wyremontowano i rozbudowano budynek gimnazjum (uroczyste poświęcenie 1835), pobłażliwie potraktował uczestników powstania listopadowego i wydarzeń 1833 r., na jego wniosek cesarz zatwierdził fundację (1835), która przyznawała stypendia dla ubogich uczniów pochodzenia szlacheckiego z cyrkułu (okręgu) rzeszowskiego (do 1899).

Niegoszowicz Piotr, wicerektor rzeszowskiego kolegium (1678-83), rektor (1690-91).

Niemiec Antoni (14 VII 1896, Wysoka Strzyżowska – 29 III 1983, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, wojny polsko-bolszewickiej, działacz ludowy, uczestnik kampanii wrześniowej, działacz „lubelskiego” SL, wiceprezes (1950 – 1951), prezes (1951 – 1956) wojewódzkiego Komitetu Wykonawczego ZSL w Rzeszowie, zwolennik kolektywizacji.

Niemiec Kazimierz Józef, ur. 6 I 1921, Żołynia, absolwent I Gimnazjum i Liceum (1939), pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego wykonał spis maturzystów I Gimnazjum z lat 1890—95, 1920-22, 1932, 1933, 1937.

Niesiołowski Władysław (ur. 1831), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1848), prezes Wydziału Towarzystwa Kasynowego (1882–87), członek Rady Miejskiej (1885–90), właściciel Malawy (od 1886).

Nikloborc Władysław (2 I 1889, Wadowice – 1 III 1948, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (do 1912), żołnierz Legionów i wojny polsko-bolszewickiej, matematyk, profesor, pracownik kolejno: Politechniki Lwowskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, członek PAU, twórca teorii funkcji hiperharmonicznych.

Nitka Kazimierz (23 XI 1907, Głogów – 29 X 1944), absolwent I Gimnazjum (1927) i UJ w Krakowie (1032), nauczyciel tajnego nauczania, od 1941 w „Kuźnicy”, komendant Placówki AK Głogów, zastrzelony przez radzieckie władze bezpieczeństwa na lotnisku w Jasionce.

Nizioł Andrzej (1838, Morawica k. Krakowa – 1896, Kraków), pedagog, uczył łaciny i greki w rzeszowskim gimnazjum (1859/60 – 1877/71), dyrektor Seminarium Nauczycielskiego (1871–85), zainicjował urządzanie wieczorków literacko-muzycznych na terenie Seminarium, współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73), członek Rady Miejskiej (1870–76), prezes Towarzystwa Zaliczkowego (1871–75) i jego wiceprezes (1877–84).

Nogaj Józef (3 III 1856, Blizne pow. Brzozów – 11 XI 1926, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1875) i Uniwersytetu Lwowskiego (1879), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie (1886–89), gimnazjum w Tarnopolu (1890–95), V Gimnazjum we Lwowie (1895–98), dyrektor I Gimnazjum w Rzeszowie (1899–1905), nauczyciel języka polskiego i historii kraju rodzinnego w tymże gimnazjum, dyrektor V Gimnazjum we Lwowie (od 1905), radca szkolny i wizytator prywatnych żeńskich szkół średnich lwowskich (od 1912), działacz wielu regionalnych stowarzyszeń, m. in. prezes Koła Rzeszowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich, członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, zastępca przewodniczącego Komisji dla Nauczycieli Szkół Ludowych (Lwów, Rzeszów), autor kilku prac naukowych.

Novari Aleksander (zm. 1657), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, walczył z najazdem Jerzego Rakoczego w 1657 r.,

Nowaczyński Adolf (9 I 1876, Podgórze – 3 VII 1944, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, poeta, dramaturg, satyryk, publicysta, żołnierz Legionów, działacz Narodowej Demokracji, w okresie okupacji więzień Pawiaka, akcja jednego z jego dramatów rozgrywa się w okolicach Rzeszowa: Smocze gniazdo albo wybawienie diabła ze szlacheckiej opresji. Dramat z czasów Zygmuntowskich (1905).

Nowak Anatol Wincenty (12 X 1862, Kańczuga – 5 IV 1933, Przemyśl), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, ksiądz (1885), działacz społeczny, rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu (1901–12), ordynariusz diecezji przemyskiej (od 1924), asystent tronu papieskiego, szambelan papieski, prałat domowy Ojca Świętego i hrabia św. Kościoła Rzymskiego.

Nowak Andrzej (21 XI 1882, Pobitno – 1939), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903), prawnik, ekonomista, organizator Drużyn Bartoszowych, dyrektor Zarządu Głównego TSL (1912-21), pracownik MWRiOP (1923-39), naczelnik Wydziału Budżetowo-Rachunkowego w Departamencie Ogólnym (od 1929), dyrektor Departamentu Ogólnego (1938-39).

Nowak Józef (2 II 1913, Łukawiec – po IV 1941), absolwent I Gimnazjum (1932) I Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, pracownik Prokuratorii Generalnej Skarbu w Warszawie, żołnierz kampanii wrześniowej, deportowany w głąb Związku Radzieckiego (IV 1941), zaginął bez wieści.

Nowak Leszek Stanisław ps. „Leszek”, „Elan” (26 VII 1915, Wiedeń – I 1981, Olsztyn), absolwent I Gimnazjum (1934), prezes Koła Młodzieży Wszechpolskiej na Politechnice Lwowskiej (1938–39), działacz Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Wojskowej – komendant placówki NOW w powiecie rzeszowskim (1943–44), wiceprezes Zarządu Powiatowego SN w Rzeszowie (1945), wiceprezes Zarządu Podokręgu SN w Rzeszowie (1946), ukrywał się na Ziemiach Odzyskanych (1946–49), więziony w Przemyślu, Rzeszowie, Sieradzu, Rawiczu i Wronkach (1949–55).

Nowosławski Franciszek (17 I 1875, Bażanówka pow. Sanok – 30 VIII 1952, Korczyna pow. Krosno), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i greckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1902/03 – 1903/04), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i historii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1904–31 z przerwami w latach I wojny), dyrektor gimnazjum w Łańcucie (31 X 1907 – 30 VIII 1909 ), nauczyciel języka polskiego i j. łacińskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1919/20 – 1932/33), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, autor tomików wierszy i cyklu niepublikowanych opowiadań dotyczących okupacji niemieckiej i sowieckiej.

O

Obermaier Michał, imię zakonne Fulgenty (1735, Wieluń – 1783), wychowanek rzeszowskiego kolegium, współautor sześciotomowego zestawu prawa zwanego Wielkim zbiorem pijarskim.

Oczoś Kazimierz Emil (ur. 8 XII 1931, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum i Liceum (1944–48), absolwent Państwowej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie (Liceum Mechaniczne 1951) i Politechniki Krakowskiej (1957), pracownik naukowy Politechniki Krakowskiej, Terenowego Studium Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Rzeszowie (1963 WSI Rzeszów, 1974 Politechnika Rzeszowska): prodziekan (1964–70), dziekan (1970–74), rektor (1972–81, 1983–87 i 1993–96), prorektor d.s. nauki i rozwoju (1981–82), pierwszy profesor zwyczajny na PRz (1990), autor ponad 250 publikacji i kilkudziesięciu patentów.

Okoń Eugeniusz Stefan (25 XII 1881, Radomyśl n. Sanem – 19 I 1949, Olszany, Dolny Śląsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1906), ksiądz, poseł do Sejmu Krajowego (od 1913), działacz ludowy, organizator wystąpień chłopskich (tzw. Republika Tarnobrzeska – XI 1918), organizator i prezes Chłopskiego Stronnictwa Radykalnego (1919–28), poseł na Sejm (1919–27), więzień polityczny (1919 i 1927–28), podczas okupacji hitlerowskiej organizował akcje pomocy Żydom.

Olcyngier Leopold (1805, Kielnarowa – 30 V 1884, Tyczyn), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1821), ksiądz (1828), katecheta gimnazjalny w Rzeszowie (po 1828), proboszcz w Tyczynie (1831–84), dziekan rzeszowski (1840–83), poseł na Sejm Krajowy, działacz wielu towarzystw, m. in. Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie i Towarzystwa Rolniczego w Krakowie, odznaczony przez cesarza Złotym Krzyżem Zasługi z Koroną (1850), honorowy obywatel Rzeszowa (29 II 1860), powiatowy inspektor szkół ludowych, członek rad gminnych w Tyczynie i Kielnarowej.

Oleksin Stanisław (15 X 1900 - 4 VI 1921), uczeń I Gimnazjum (1911/12 – 1918/19, kl. I - VIII), żołnierz Legionów (od I 1918), ranny w obronie Lwowa, absolwent I Gimnazjum (1919), student Politechniki Lwowskiej, poległ w trzecim powstaniu śląskim w bitwie o Górę św. Anny.

Oleszko Aleksander Andrzej (ur. 27 III 1943, Rzeszów), absolwent I Liceum (1961) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UJ i UMCS w Lublinie oraz Filii w Rzeszowie, profesor zwyczajny (2000), zajmuje się m. in. problematyką własnościową oraz stosunkami umownymi w rolnictwie, prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie, autor 7 książek, autor i współautor ponad 250 artykułów.

Oleszko Wanda (ur. 15 VI 1944, Rzeszów), absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie; studiowała w Uniwersytecie Wrocławskim (1962–64); absolwentka romanistyki w UJ w Krakowie (1969), nauczycielka języka francuskiego w Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej (1968/69), nauczycielka języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1969/70 – 1975/76, 1986/87 – 1987/88), Studium Języków Obcych Filii UMCS w Rzeszowie (od 1976).

Olszewski Stanisław (ur. 1828), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i matematyki w rzeszowskiego gimnazjum (1850/51 – 1856/57), nauczyciel gimnazjów lwowskich (od 1857), wizytator szkół ludowych w Galicji, autor kilku publikacji.

Opala Emilia (ur. 3 V 1933, Woławel, ZSRR), absolwentka WSP w Krakowie (zaocznie), nauczycielka szkół podstawowych w Rzeszowie (1951–65), nauczycielka języka rosyjskiego w I Liceum w Rzeszowie (1965/66 – 1973/74), nauczycielka Studium Języków Obcych Filii UMCS w Rzeszowie (od 1974).

Opaliński Kazimierz (ur. 15 I 1932, Lutoryż), absolwent Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1950) i pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1971), nauczyciel przysposobienia wojskowego (później przysposobienia obronnego) w I Liceum (1955/56 – 1991/92), zastępca dyrektora (1980/81 – 1990/91).

Opatowski Wacław (1626 – 1680), matematyk, wicerektor w rzeszowskiego kolegium (II – X 1658), późnie rektor (1658-61).

Opioła Józef (ur. 21 II 1907, Borek Stary), absolwent I Gimnazjum (1927) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, podczas okupacji proboszcz w Szebniach, niósł pomoc jeńcom radzieckim, Polakom i Żydom.

Opioła Tadeusz (ur. 6 VIII 1912, Borek Stary), absolwent I Gimnazjum (1935), studiował w Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie, deportowany do irkuckiej guberni (II 1940), żołnierz III Dywizji im. R. Traugutta (1943–45), ekonomista, bankowiec.

Orzech Franciszek (16 XII 1923, Widełka – 6 IX 1973, Miłocin), absolwent I Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Rzeszowie (1951) i UJ w Krakowie (1955), nauczyciel Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej w Rzeszowie (1955–60), nauczyciel języka rosyjskiego i higieny w I Liceum w Rzeszowie (1959/60 – 1970/71), dyrektor Gminnej Szkoły Zbiorczej w Trzebownisku, zginął tragicznie.

Orzechowicz Jan (ur. 1876), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie (1903–04), V Gimnazjum we Lwowie (1904–05), nauczyciel języka polskiego, matematyki, fizyki i geografii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/06 – I 1908), nauczyciel gimnazjum w Samborze (1908–14), I Państwowego Gimnazjum i Prywatnej Polskiej Szkoły Handlowej w Samborze.

Osiński Kazimierz, znany jako Józef Herman (4 III 1738, Dobrzyków k. Płocka – 13 III 1802, Warszawa), uczeń Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie (1758–59), następnie nauczyciel tegoż Kolegium (1778, 1783–86), organizator pierwszej pracowni chemicznej w Collegium Nobilium, fizyk, chemik, botanik, autor wielu publikacji naukowych i podręcznika do fizyki, nagrodzony przez króla Stanisława Augusta medalem „Merentibus”, jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800).

Oskard Andrzej nauczyciel języka greckiego, historii, propedeutyki filozofii w rzeszowskim gimnazjum (1858/59 – 1861/62), prowizoryczny dyrektor (29 VII 1858 – 31 VIII 1860), rzeczywisty dyrektor (31 VIII 1860 – 17 IX 1862).

Ostrowski Dezydery (5 VI 1869, Kurowce – 31 VII 1941, Warszawa), nauczyciel gimnazjum w Jaśle (1895–97), Samborze (1897–1900), Podgórzu (1900–05), Św. Jacka w Krakowie (1905–08), kierownik filii VII Gimnazjum we Lwowie (1908–10), kierownik Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie (1910–12), kierownik I Gimnazjum w Rzeszowie (IX 1911 – II 1914), dyrektor I Gimnazjum (III – IX 1914 i IX 1915 – 1920), zastępca prezesa Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1911-20), członek Rady Przybocznej burmistrza rzeszowskiego (1916–18), dyrektor II Gimnazjum w Rzeszowie (mianowany w X 1912), członek Rady Szkolnej Okręgowej (1913–14), delegat Rady Szkolnej Krajowej do Wydziału Szkół Przemysłowych Uzupełniających w Rzeszowie (1913–14), dyrektor Gimnazjum św. Magdaleny w Poznaniu (1920–31), pracownik Ministerstwa Wyznań i Oświecenia, nauczyciel Gimnazjum św. Jacka w Warszawie.

Ostrowski Teodor, imię zakonne również Teodor (1750, Kopina k. Łukowa – 1782, Lwów), wychowanek rzeszowskiego kolegium (1768–70), pijar, pedagog, publicysta, znawca prawa i przyrody, autor dzieł prawniczych, m. in. pracy Prawo cywilne albo szczególne narodu polskiego z statutów i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane i rezolucjami Rady Nieustającej objaśnione, z dodatkami prawa kanonicznego, magdeburskiego, chełmskiego.

Ottenbreit Rudolf Albin (8 XII 1905, Stanisławów – 12 X 1942, Sachsenhausen), absolwent IX Gimnazjum we Lwowie (1925) i Uniwersytetu Lwowskiego (1931), nauczyciel w gimnazjum z ruskim językiem nauczania we Lwowie (1929–31), nauczyciel języka polskiego, propedeutyki filozofii, historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1931/32 – 1938/39), zamordowany w Sachsenhausen.

Ozga (Ożga) Andrzej Aleksy (22 XI 1712, Iłża – 23 I 1771, Warszawa), student filozofii w rzeszowskim kolegium (1735–40), nauczyciel w Rzeszowie (1741–45), prowincjał pijarów (od 1762), pisarz, autor wielu panegiryków.

P

Pałka Władysław (ur. 6 VI 1912, Mrowla), absolwent I Gimnazjum (1931) i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prawnik, żołnierz kampanii wrześniowej i ZWZ–AK, adwokat na Śląsku (po 1945).

Panek Aleksander (20 XI 1890, Rzeszów – 1944, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1909), studiował prawo na UJ, na Wydziale Leśnym WSR w Wiedniu (19010-14), absolwent SGGW w Warszawie (1925), pracownik Stołecznego Zarządu Okręgu Lasów Państwowych, a następnie Dyrekcji Naczelnej LP, zajmował się ochroną lasów przed nadmierną eksploatacją i zabiegał o zwiększenie ich produktywności, zginął w Powstaniu Warszawskim.

Panek Antoni (ur. 9 VI 1872, Ilkowice), absolwent gimnazjum w Tarnowie (1892) i Uniwersytetu Lwowskiego (1896), nauczyciel w IV Gimnazjum we Lwowie (1897–99), gimnazjum w Złoczowie (1899–1900), Prywatnym Gimnazjum w Cieszynie (1900–03), Państwowym Gimnazjum w Cieszynie (1903–14), nauczyciel urlopowany II Gimnazjum w Rzeszowie (1915/16 – 1918/19), kierownik Miejskiego Gimnazjum Realnego w Leżajsku (1915/16 – 1918/19), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1920/21 – 1929/30), nauczyciel historii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1925/26), 1930 przeniesiony w stan spoczynku, przewodniczący rady parafialnej Związku Katolicko-Społecznego w Rzeszowie. (1925), zastępca prezesa Ligi Katolickiej w Rzeszowie (1928).

Panek Bronisław (14 II 1892, Palikówka – 18 X 1963, Pręgowo k. Gdańska), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz Legionów,wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, oficer zawodowy, podpułkownik, podczas II wojny światowej przebywał w obozie jenieckim w Woldenbergu, odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych II klasy.

Panek Jędrzej, nauczyciel w Nowym Sączu, później nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, historii i historii naturalnej w rzeszowskim gimnazjum (1852/53 – 1874/75), a następnie nauczyciel szkoły realnej w Jarosławiu, współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73).

Panek-Wojno Janina (ur. 19 II 1942, Zalesie k. Łańcuta), absolwentka Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1960), Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1962), WSP w Rzeszowie (1975 zaocznie), nauczycielka szkół podstawowych nr 13 i 16, II Liceum w Rzeszowie, nauczycielka wychowania plastycznego w I Liceum w Rzeszowie (1975/76 – 2001/02), kierownik sekcji plastyki Okręgowego Ośrodka Metodycznego (od 1966), metodyk Oddziału Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Rzeszowie; 7 jej uczniów było laureatami i finalistami Olimpiady Artystycznej sekcja Plastyki.

Pankowski Kazimierz (1838, Łąka – 1901), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (ok. 1849 – 1853); studiował w Szkole Rolniczej w Dublanach; profesor hodowli zwierząt w Szkole Rolniczej w Dublanach, dyrektor tejże szkoły (1862–67), współpracownik Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego; pracował nad uszlachetnianiem ras zwierząt hodowlanych.

Pańczak Władysław ps. „Adam” (17 VIII 1893, Rzeszów – 15 XII 1945, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1913), ukończył Wyższy Kurs Nauczycielski we Lwowie (1924), Państwowy Instytutu Robót Ręcznych w Warszawie (1931), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej i wojny polsko-bolszewickiej, nauczyciel szkół powszechnych w powiecie rzeszowskim (1913, 1920–24) i w Rzeszowie (po 1924), Seminarium Nauczycielskiego Męskiego (do 1936), nauczyciel zajęć praktycznych i rysunków w I Gimnazjum w Rzeszowie (1936/37 – 1938/39), nauczyciel rysunków, robót ręcznych, kaligrafii i języka polskiego w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1924/25 – 1926/27), sekretarz koła TSL w Rzeszowie, żołnierz kampanii wrześniowej, ZWZ-AK Obwodu i Inspektoratu Rzeszowskiego, podczas okupacji pracował w Urzędzie Pracy w Rzeszowie, nauczyciel w tajnym nauczaniu w zakresie szkoły średniej.

Papczyński Jan, imię zakonne Stanisław (18 V 1631, Podegród k. Nowego Sącza – 17 IX 1701, Góra Kalwaria), ksiądz (1661), pijar, pisarz religijny, profesor retoryki w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie (1656–57, 1660–62), założyciel Zgromadzenia Księży Marianów (1670), kaznodzieja, przyboczny kapelan Jana III Sobieskiego podczas bitwy wiedeńskiej (1683), autor podręcznika retoryki Prodromu reginae atrium, kandydat do beatyfikacji (1767–75 i po 1953), beatyfikowany (2007).

Papp Stefan (22 IX 1878, Leżajsk – 31 I 1929, Warszawa), kasjer w Zarządzie Sanitarnym w Kosowie (1902–04), Bolechowie (1905–06), nauczyciel języka polskiego, geografii i historii, historii Polski w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/06 i 1909/10 – 1911/12), nauczyciel języka polskiego, niemieckiego, historii, historii Polski, geografii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1906–09), nauczyciel historii i geografii w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1911/12), nauczyciel gimnazjum w Gorlicach (od 1912), Państwowego Gimnazjum Męskiego im. St. Staszica w Warszawie, VI Klasycznej Szkoły Średniej Męskiej Stefanii Muszyńskiej w Warszawie.

Partyka Jakub (ur. 6 VI 1894, Sokołów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz Legionów i wojny polsko-bolszewickiej, oficer zawodowy, kapitan.

Pasierb Józef (1 I 1886 Czarna pow. Łańcut – 15 IV 1952, Borek Stary), absolwent I Gimnazjum (1909) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1912), proboszcz w Borku Starym (od 1924), członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1929-32), podczas okupacji współpracownik AK, więzień WUBP w Rzeszowie (6 – 17 IX 1946).

Pasternak Aleksander (11 VIII 1913, Babica – 1 VI 1943 Staroniwa), absolwent I Gimnazjum (1935), działacz ruchu oporu, zginął podczas akcji pacyfikacyjnej.

Pasternak Jerzy (ur. 3 II 1937, Kraków), absolwent I Liceum (1955) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1960), pracownik naukowy AGH, kierownik Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

Pasterz Stanisław (ur. 17 X 1928, Miłocin), absolwent I Liceum (1949), ukończył studia inżynierskie na UJ w Krakowie (1953), inspektor w Wojewódzkiej Stacji Ochrony Roślin w Rzeszowie (1953-55), pracownik Powiatowego Zarządu Rolnictwa w Kolbuszowej (1955-75) m. in. jako kierownik Wydziału Rolnictwa, kierownik oddziału produkcji rolnej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (1975-88), działał społecznie m. in. w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierowania.

Pastor Leon (7 VI 1846, Mielec – 4 II 1912, Leżajsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1865) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1869), ksiądz, czterokrotny poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1894 – 1911) i dwukrotny poseł do Sejmu Krajowego (1901–11), założyciel i przywódca Polskiego Centrum Ludowego (1905–07), działacz PSL (1907–09).

Paszkowski lub Peszkowski Jan (zm. 1788), prefekt rzeszowskiego gimnazjum (1786-88).

Paśkiewicz Augustyn ps. „Ptaszor”, „Drozd”, „Malinowski” (19 V 1913, Budziwój – 3 II 1969, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1934), uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK (1943–45), działacz NIE, DSZ, WiN – kierownik Rady WiN Rzeszów (1946–47), kierownik Rzeszowskiego Rejonu WiN (1947), więzień Białej (1948), Rzeszowa (1951) i Wronek (1952–56).

Pattek Marian (1897 – 16 VIII 1917), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14, kl. I – VI), maturę zdał w Wiedniu, żołnierz Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1917), poległ na froncie wschodnim.

Pawlas Walery (ur. 6 IV 1860 Stalach), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1881), doktor nauk lekarskich (VII 1887), weterynarz.

Pawłowski Feliks (ur. 29 IX 1875, Dębowiec), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1899), duszpasterz diecezji przemyskiej, aresztowany na Słowacji (IX 1939), więzień obozów w Buchenwaldzie i Auschwitz.

Pawłowski Franciszek (3 XII, Leżajsk 1807 – 26 VII 1896, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1825), ukończył progimnazjalny kurs filozofii w Przemyślu (1825-27) i studia w Wiedniu (1827-31), ksiądz (1831), wykładowca Pisma Świętego, wicerektor (1842-51), później rektor Seminarium Duchownego w Przemyślu (od1859), członek Akademii Umiejętności w Krakowie.

Pawłowski Tadeusz (ur. 22 XI 1930, Łąka k. Rzeszowa), absolwent I Liceum (1951) i Wydział Prawa UJ w Krakowie (1961), oficer zawodowy (1956–61), radca prawny, wykładowca w studium wojskowym Krakowskiej Akademii Medycznej w Rzeszowie.

Pączek Julian Kazimierz (ur. 4 II 1914, Lutoryż), absolwent I Gimnazjum (1934) i Akademii Weterynaryjnej we Lwowie (1939), lekarz weterynarii, żołnierz kampanii wrześniowej, od 1944 r. w Ludowym Wojsku Polskim (Garwolin, Kielce), wykładowca Studium Wojskowego przy Akademii Medycznej we Wrocławiu (1969–72), pułkownik.

Pączek Walenty (ur. 13 X 1883, Lutoryż), absolwent I Gimnazjum (1908) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, podczas I i II wojny światowej oraz w okresie międzywojennym kapelan wojskowy.

Pelc Michał, (ur 14 IX 1883, Giedlarowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903), członek Zarządu Sodalicji Mariańskiej Panów, prezes Zarządu rzeszowskiego oddziału Towarzystwa św. Wincentego a’Paulo Konferencji Panów (1934).

Pelczar Józef Sebastian (17 I 1842, Korczyna k. Krosna – 28 III 1924, Przemyśl), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1851/52 – 1857/58, klasy I – VI), absolwent gimnazjum przemyskiego (1860), ksiądz (1864), rektor UJ, ordynariusz przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (1894), biskup pomocniczy diecezji przemyskiej (1899), ordynariusz diecezji przemyskiej (1900), budowniczy kościołów, zwolennik zakładania nowych parafii, założyciel Muzeum Diecezjalnego i Biblioteki Diecezjalnej w Przemyślu, działacz i współpracownik wielu stowarzyszeń, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą „Polonia Restituta” (1923), beatyfikowany (2 VI 1991), kanonizowany (18 IV 2003).

Pelzling Mordche, później Marek (ur. 22 IV 1873, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1890), doktor praw, adwokat w Rzeszowie, czołowy działacz PPS, przewodniczący Żydowskiej Partii Socjalno-Demokratycznej - autonomicznej grupy w PPS (od 1905), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1919–25), założyciel Żydowskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego „Bar-Kochba” (faktycznie 1910, rejestracja 1914), zaangażowany szczególnie w rozwój sekcji piłki nożnej, współzałożyciel i działacz Towarzystwa Budowy i Utrzymania Szpitala Żydowskiego (od 1921).

Perdeus Mieczysław (20 X 1908, Czortków – 11 VI 2000, Górno), absolwent I Gimnazjum w Rzeszowie (1931) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1935), nauczyciel gimnazjów w Kołomyi (1936), Horochowie (1936–38), Zdołbunowie (1938–39), pracownik firmy prywatnej w Rzeszowie (1939–44), nauczyciel języka niemieckiego w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1944/45 – 1971/72) i w Studium Języków Obcych filii UMCS w Rzeszowie (1972–83).

Peszek Józef (ur. 21 X 1939, Białobrzegi k. Łańcuta), absolwent liceum ogólnokształcącego w Przeworsku (1957) i WSP w Rzeszowie (1973 zaocznie), pracownik Komendy Hufca ZHR w Łańcucie (1958–60), nauczyciel w szkołach podstawowych (1962–67 i 1969–73), zasadniczej szkole budowlanej w Rzeszowie (1967–69), nauczyciel matematyki w I Liceum w Rzeszowie (1973/74 – 2004/05).

Pępek Stanisław (15 XII 1920, Futoma – 26 VII 1944), uczeń I Gimnazjum (1933/34 – 1837/38, kl. I – IV), poległ w akcji „Burza”.

Piątek Stanisław (15 X 1931, Grzęska – 25 XII 1988, Rzeszów), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku (1951) i AWF we Wrocławiu (1954), nauczyciel wychowania fizycznego w Technikum Geodezyjnym w Jarosławiu (1954–62), III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1968–72), I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1961/62 – XII 1988), trener młodzieżowej kadry narodowej w koszykówce (1966–84), wychował kilku reprezentantów Polski.

Piątkiewicz Aleksander (1869 – 1920), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, jezuita, kompozytor utworów religijnych w Chyrowie.

Piątkiewicz Bronisław Stanisław (14 XI 1878, Babica – 4 XII 1966, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1890/91 – 1891/92, kl. I – II), działacz harcerski, prekursor zastosowania fotogrametrii do potrzeb gospodarczych i przy wykopaliskach archeologicznych, kierownik Oddziału Fotogrametrycznego w Ministerstwie Robót Publicznych (1924–32), założyciel Polskiego Towarzystwa Fotogrametrycznego (1930), profesor fotogrametrii, kierownik katedry fotogrametrii na Politechnice Warszawskiej (1946–60).

Piech Marian (ur. 8 XII 1929, Borek Nowy), absolwent I Liceum (1949) i UJ w Krakowie (1953), studia magisterskie na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, pracownik naukowy w WSR we Wrocławiu (1954–61), Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie (od 1964, od 1972 AR w Szczecinie), profesor, autor około 200 publikacji, zajmuje się m. in. określaniem wymogów agrotechnicznych odmian zbóż ze szczególnym uwzględnieniem wartości wypiekowej pszenicy, jakości browarnej jęczmienia, wartości paszowej i odżywczej pszenżyta, owsa nagoziarnistego oraz żyta mieszańcowego i populacyjnego.

Piekarczyk Stanisław (1880 – VIII 1956, Rzeszów), absolwent Gimnazjum Św. Anny w Krakowie (1902) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1907), nauczyciel w gimnazjach w: Pogórzu (1907–10), Św. Jacka w Krakowie (1910–13), Żółkwi (1913–19), nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1920–23), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1922/23 – 1938/39 i 1944/45 – 1950/51), nauczyciel języka łacińskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1932/33 – 1933/34), członek Towarzystwa Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej, kolekcjoner.

Piekarska Barbara (ur. 12 XII 1941, Humniska), absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie (1959) i UJ w Krakowie (1964), nauczycielka liceum ogólnokształcącego w Słupsku (1964–67), Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej (1967–70), liceum ogólnokształcącego w Bolesławcu (1970–74), nauczycielka języka rosyjskiego w I Liceum w Rzeszowie (1974/75 – 1998/99).

Piela Lucjan (ur. 2 I 1943, Sokołów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1960), studiował na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej (1960–62) i w Uniwersytecie Warszawskim (1962–65), pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, profesor, specjalista w zakresie chemii kwantowej ciała stałego, autor około stu rozpraw naukowych, m. in. Idee chemii kwantowej, PWN 2003.

Piela Teofil Wiktor (14 XII 1917, Łańcut - Auschwitz), uczeń I Liceum i Gimnazjum (kl. I i II lic., 1937/38 – 1938/39), zamęczony w Auschwitz.

Pietras Mieczysław (6 XI 1918, Mucharz woj. krakowskie – 1940), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1937) i liceum (1939), harcerz, rozstrzelany w 1940 r.

Pietrzykowski Ignacy Bronisław (1878 – 1951), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, inżynier górnik, zasłużony dla rozwoju górnictwa na Śląsku po 1919 r.

Piękoś Ludwik (1896 – 1916, Wołyń), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14, kl. I – VII), żołnierz Legionów, zginął na Wołyniu.

Pięta Bronisław (ur. 1886), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel gimnazjum w Pogórzu (1908–11), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1911/12 – 1918/19), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, śpiewu w II Gimnazjum w Rzeszowie (1912–1919), nauczyciel śpiewu w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1916/17), w nauczyciel Państwowego Gimnazjum Męskiego w Toruniu (1925).

Pikor Michał (17 IX 1909, Głogów Młp. – 17 VI 2006 Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1932) i Wydziału Prawa i Administracji UJ, żołnierz kampanii wrześniowej (Armia Kraków), jeniec obozu oficerskiego Kraków-Łobzów (IX – X 1939), żołnierz ZWZ-AK (1940–44), więzień – zakładnik w więzieniu rzeszowskim (XI – XII 1942), żołnierz Ludowego Wojska Polskiego (1944–47), adwokat w Rzeszowie (od 1947), członek Rady Adwokackiej Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Rzeszowie (1951–76), rzecznik dyscyplinarny Rady Adwokackiej (1964–70), wicedziekan Rady (1970–76).

Pikor Stanisław (1903 – 1920), uczeń I Gimnazjum (1915/16 – 1919/20, kl. I – VI, kl I i II w jednym roku szkolnym), ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której zmarł na czerwonkę.

Pikor-Stupnicka Alicja (ur. 9 I 1941, Rzeszów), absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1958) i UJ w Krakowie, nauczycielka historii w I Liceum w Rzeszowie (1964/65 – 1967/68), kustosz Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej (od 1968).

Piotrowska Maria (22 IV 1914, Hochregist k. Grazu – 12 III 1972, Rzeszów), absolwentka WSP w Krakowie (1954 zaocznie) i filologii rosyjskiej (1960), nauczycielka szkoły podstawowej przy Liceum Pedagogicznym w Rzeszowie (1956–59), nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego w I Liceum Ogólnokształcącym (1959–64), nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Kłodzku (od 1964).

Piotrowski Józef, imię zakonne Gracjan, ps. „Szczyrecki” (28 IX 1735, Solecka Wola w Sandomierskim – 22 VIII 1785, Lisko, ob. Lesko), pijar, kaznodzieja, wykładowca w Kolegium Pijarskim w Rzeszowie (1781–84), rektor tegoż kolegium (1781-84), poeta satyryczny tworzący w stylu sarmackiego baroku, pisarz, współpracownik „Monitora”, aktywnie tworzył w dobie konfederacji barskiej.

Pisarek Ludwik (25 VIII 1910, Rzeszów – 6 I 1964, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1931), architekt, kierownik oddziału planowania wiejskiego w Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (1945–49), organizator oddziału rzeszowskiego Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i Budowlanych w Warszawie (zalążek „Miastoprojektu”), zaprojektował m. in. budynek Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego (ob. jeden z budynków Urzędu Miejskiego) przy ul. Ofiar Getta oraz gmach Urzędu Wojewódzkiego.

Pisulińska Kazimiera (ur. 4 III 1940, Sanok), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1963), nauczycielka etatowa III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, nauczycielka chemii w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1993/94 – 2003/04 i doraźnie do 2008 r).

Pisuliński Tomasz (ur. 26 II 1940 Drohobycz), absolwent I Liceum (1957) i UJ w Krakowie (1962), pracował w Dyrekcji Rejon. PKP w Rzeszowie (1962-73), Przedsiębiorstwie Spedycji Krajowej Oddz. Rzeszów (od 1974), członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 350-lecia I Gimnazjum i Liceum.

Piszcz Stanisław (ur. 9 I 1935, Kąkolówka), absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie (1952) i WSP w Krakowie (1959), nauczyciel w szkolnictwie podstawowym (1952–55), technikum ekonomicznym w Dębicy (1959–60), nauczyciel geografii, wiadomości o Polsce i astronomii w I Liceum w Rzeszowie (1960/61 – 1980/81), zastępca dyrektora (1967/68 – 1970/71) dyrektor (1971/72 – 1980/81), dyrektor IV Liceum w Rzeszowie (od 1981/82 1991/92), wykładowca geografii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w WSP w Rzeszowie (od VIII 1992, od 2001 w Uniwersytecie Rzeszowskim).

Pitera Wilhelm (ur. 3 I 1937 Siedliska pow. Rzeszów), absolwent I Liceum w Rzeszowie (1954) i Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1958), doktor nauk rolniczych (1977), pracownik Dyrekcji Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Warszawie (1960), Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Prezydium WRN w Rzeszowie (1960–75), Wojewódzki Inspektor ds. Gospodarstw Specjalistycznych, Gospodarki Ziemią i Rekultywacji w Wydziale Rolniczym Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (1975–81), kierownik Działu Organizacji i Technologii Produkcji Rolniczej, a następnie kierownik Działu Produkcji Rolnej w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Boguchwale (1981–93), dyrektor Okręgowego Inspektoratu Inspekcji Nasiennej w Rzeszowie (1993–2002), Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Nasiennej (1999-2002), od 2002 na emeryturze.

Pleśniak Julian (24 I 1912, Błażowa – 1975), uczeń I Gimnazjum (1924/25 – 1930/31, kl. I – VII), absolwent Seminarium Duchownego w Przemyślu, członek ZWZ-AK, pracował w tajnym nauczaniu.

Plizga Piotr (5 VII 1926, Nienadówka – 15 V 2002, Rzeszów), absolwent gimnazjum ogrodniczego w Prusach k. Krakowa (1949), Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1958) i historii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie (1968), nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej (II 1952 – 1953/54)), kierownik Szkoły Podstawowej w Żyznowie (1954–68), inspektor szkolny w Strzyżowie (1968–70), nauczyciel i kierownik internatu w Technikum Rolniczym w Zarzeczu (1970–71), kierownik Działu Informacji i Dokumentacji WDK w Rzeszowie (1971/72), nauczyciel historii i propedeutyki w I Liceum w Rzeszowie (1971/72 – 1985/86), nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Rzeszowie, Zaocznego Technikum Kolejowego w Rzeszowie, Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie (od 1986).

Pluta Andrzej (3 VII 1869, Szklary – 16 XI 1936, Szklary), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1881/82), działacz: PSL (od 1904), PSL Zjednoczenie Niezawisłych Ludowców (od 1912), PSL „Piast (od 1914) – członek Zarządu Okręgowego w Rzeszowie, członek Rady Naczelnej (1921–23), Polskiego Związku Ludowców (od 1923), Związku Chłopskiego (od 1924) – prezes, Stronnictwa Chłopskiego (od 1926) – wiceprezes, prezes Zarządu Okręgowego w Krakowie, SL – członek władz okręgowych i centralnych, członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1903–10), poseł na Sejm (1919–30), wiceprezes Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego (1919–27), więzień polityczny (1933–34), uczestnik manifestacji w Nowosielcach (1936).

Pluta Tadeusz (ur. 1889), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego i kaligrafii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1912–26), nauczyciel języka polskiego w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim (1918/19 – 1924/25), nauczyciel w Szkole Handlowej, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1927/28 – 1930/31), nauczyciel w Państwowym Gimnazjum w Brodach (od 1931).

Płonka Jan (1920 – 8 VI 1943, Zwięczyca), uczeń I Gimnazjum (1930/31 – 1931/32), zamordowany przez Niemców.

Płonka Stanisław (1922 – 8 VI 1943, Zwięczyca), uczeń I Gimnazjum, zamordowany przez Niemców.

Podwyszyński Aleksander Karol, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, uczestnik powstania styczniowego, wydalony z rzesz. gimnazjum, aktor.

Pokrzywa Eugeniusz (ur. 16 V 1926, Łukawiec), uczeń klas semestralnych I Gimnazjum (1945/46 – 1946/47) i II Liceum w Rzeszowie (1947/48), absolwent Oficerskiej Szkoły Piechoty w Jeleniej Górze (1950), pracownik szefostwa wojsk chemicznych MON (1850-89)

Polański Stanisław nauczyciel geografii w I Gimnazjum (1934/35), nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1934–39), przewodniczący Radzieckiego Klubu Gospodarczego w Radzie Miejskiej (1934-35), później zastępca przewodniczącego tego klubu (od 1935), ławnik w Radzie Miejskiej (IX 1936 – 1939), członek Zarządu Związku Legionistów Oddział Rzeszów (od 1933).

Polański Tomasz (ok. 1821 – 5 VI 1886, Przemyśl), kapłan obrządku grecko-katolickiego, dyrektor rzeszowskiego gimnazjum (1862–67), dyrektor gimnazjum w Przemyślu (1867–86), członek Rady Miejskiej w Przemyślu, poseł do Rady Państwa i Sejmu Krajowego.

Pollak Józef (18 II 1882, Kraków – 1947), nauczyciel II Gimnazjum w Rzeszowie (1904/05), nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1905/06 – 1906/07), 1905/06 przeniesiony z II Gimnazjum w Rzeszowie jako zastępca nauczyciela do I Gimnazjum, pełnił służbę wojskową (X 1906 – IX 1907), nauczyciel gimnazjum w Dębicy (od 1908), później I Gimnazjum w Tarnowie, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (1925), Gimnazjum im. Staszica w Warszawie (1919-30), autor kilku powieści, m. in. Figle Amora, Via crucis, dramatów Jan III Sobieski, Książę.

Pomorzkant (Pomorzkantt) Józef, imię zakonne Anastazy od św. Józefa (16 II 1736 – 6 V 1823, Warszawa), uczeń rzeszowskiego kolegium (1755–56), pijar, tłumacz, nauczyciel poetyki i retoryki Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie (1761–62 i 1764–65), kaznodzieja, prefekt rzeszowskiego kolegium (1772–73), opracował pierwszą bibliografię drukowanych pism pijarów polskich, którą po uzupełnieniu wydał ks. Szymon Bielski.

Popiel Wacław (1706 – 1764), rektor rzeszowskiego kolegium (1746-60 lub -62).

Popławski Antoni Ignacy Hiacynt (Jacek) (1739 – 1786 lub 1799), uczeń rzeszowskiego kolegium (1755/56), nauczyciel w Collegium Nobilium (1759–63, 1768–77), współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, autor projektu reformy szkolnej (1775), autor podręczników, propagator fizjokratyzmu.

Porada Józef Jan (ur. 30 IX 1919, Zaczernie), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1938) i Akademii Handlowej w Krakowie (1949), żołnierz kampanii wrześniowej i ZWZ-AK (1940–45), pracownik Biura Projektów w Rzeszowie (1949-53), współpracownik Tadeusza Cieśli, aresztowany 5 VII 1953, więzień WUSW w Rzeszowie, Zamku Rzeszowskiego (VII 1953 – 1954) i Rawicza (1954 – 8 II 1957), pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” w Rzeszowie (od 1967).

Porębalski Władysław (zm. II 1863), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. VII), uczestnik powstania styczniowego, poległ pod Małogoszczą.

Potocki Alfred Józef (1822 – 18 V 1889, Paryż), ekstern rzeszowskiego gimnazjum (1826, 1827 i 1830, kl. II, III i VI), ordynat łańcucki, studiował prawo na Uniwersytecie Wiedeńskim, szambelan (1844), ataché austriacki przy ambasadzie w Londynie, poseł do parlamentu austriackiego w Kromieryżu (1848), konserwatywny polityk galicyjski, dziedziczny członek Izby Panów, poseł do Sejmu Krajowego w Lwowie (1863-89), minister rolnictwa w rządzie austriackim (1867-70), premier Austrii (1870-71), namiestnik Galicji (od 1875), działacz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego we Lwowie (od 1952) i Towarzystwo Gospodarczo-Rolniczego w Krakowie (od 1858).

Powidaj Ludwik (1829, Werynia – 1882, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1847), publicysta, prozaik, opisał sylwetki rzeszowskich nauczycieli i stosunki panujące w szkołach galicyjskich.

Prawdziuk Tadeusz Ignacy (2 VII 1921 – ok. 2007), absolwent I Gimnazjum i Liceum ( XII 1944), jako uczeń kl. IV pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego sporządził spis maturzystów I Gimnazjum za lata 1868-76 i 1926-28), działacz rzeszowskich organizacji kombatanckich, członek grupy przygotowującej uroczystości poświęcone Władysławowi Skubiszowi.

Pregler Alojzy (1714 – 1779), nauczyciel języka niemieckiego i matematyki w rzeszowskim kolegium (1743-46), rektor i prorektor (do 1778).

Prędki Józef (1001 – 1920 Włochy k. Warszawy), uczeń I Gimnazjum (1912/13 – 1916/17, kl. I – V), żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, poległ pod Włochami.

Prokopowicz Maksymilian (1738 – 1807), nauczyciel poezji i retoryki w rzeszowskim kolegium, wydał elementarz i kilka cennych prac z zakresu historii Kościoła.

Prószyński Marceli Wilhelm (1 X 1881, Sambor –14 XI 1956, Wrocław), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900) i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego, uczestnik walk o Lwów (1918-19) i wojny polsko-bolszewickiej (1920), działacz Zet-u, , wiceprezes Związku Głównej Organizacji Narodowej w pd.-wsch. Polsce, Związku Ludowo-Narodowego, poseł do Sejmu RP (1922-28), nauczyciel m. in. VIII Gimnazjum we Lwowie (1908-27), Gimnazjum w Dziśnie (1927-28) i Gimnazjum im. Kopernika w Łodzi (od 1929), od 1931 na emeryturze.

Prószyński Władysław Albin (ur. 10 X 1883, Sambor), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903), doktor medycyny, lekarz w Rzeszowie.

Przeszłowski Tomasz (1897 – 1914 Krzywopłoty), uczeń I Gimnazjum (1908/09 – 1913/14, kl. I – VI), żołnierz Legionów, zginął pod Krzywopłotami.

Przyboś Adam Wiktor (23 XII 1906, Rzeszów – 14 VIII 1990, Kraków), absolwent II Gimnazjum (1925) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1930), historyk, nauczyciel szkół średnich w Krakowie (do 1933), nauczyciel języka francuskiego i niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1933–36), nauczyciel języka francuskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1934/35), doraźnie pracował w I Gimnazjum w Rzeszowie, nauczyciel gimnazjum w Tarnopolu (1936–39), w latach 1939–42 i w 1944 mieszkał w Rzeszowie, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Rzeszowie (1945), kierownik ogniska metodycznego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie (1945–47), od 1947 r. mieszkał w Krakowie, profesor PAN i WSP w Krakowie, zabiegał o utworzenie Studium Terenowego krakowskiej WSP w Rzeszowie (1963), większość publikacji poświęcił zagadnieniom historii Polski XVI – XVIII wieku.

Przyboś Jan (1 II 1894, Gwoźnica – 1973, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego i Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego (1923), nauczyciel gimnastyki, przysposobienia wojskowego, wychowania fizycznego w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1923/24 – 1924/25, 1937/38 – 1938/39 i 1953/54 – 1957/58 oraz na emeryturze 1958–62), nauczyciel gimnastyki i przysposobienia wojskowego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1923–24 i 1926–39), sekretarz Wydziału Powiatowego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (od 1924), uczestnik wojny 1939 r., więzień obozu Sachsenhausen - Oranienburg, pracownik Wydziału Oświaty w Rzeszowie (1947–53).

Przyboś Julian (15 III 1901, Gwoźnica Dolna k. Strzyżowa – 6 X 1970, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1920) i polonistyki na UJ, uczestnik walk o Lwów i wojny polsko-bolszewickiej, poeta, eseista, przedstawiciel Awangardy Krakowskiej, kierował działem poezji w „Nowych Widnokręgach” we Lwowie (1940–41), kierownik Wydziału Informacji i Propagandy WRN w Rzeszowie (1944), poseł do KRN, prezes Związku Zawodowego Literatów Polskich, przebywał na placówce dyplomatycznej w Szwajcarii (1947–51), dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (od 1951).

Przyboś Stefan (1900, Rzeszów – 15 V 1940, Mauthausen), absolwent II Gimnazjum (1920), działacz POW, pedagog, nauczyciel języka polskiego i historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1922/23 – 1926/27), nauczyciel języka polskiego i psychologii w II Gimnazjum w Rzeszowie (1927 – 1935), opiekun kółka teatralnego, współtwórca amatorskiego teatru „Reduta” (1925), nauczyciel języka polskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1925/26 – 1930/31), członek komitetu redakcyjnego „Ziemi Rzeszowskiej” (1925–28), dyrektor gimnazjum w Samborze (od 1938), więzień Buchenwaldu i Mauthausen, gdzie zmarł.

Przybyło Stanisław (ur. 24 VIII 1886, Ruska Wieś), absolwent I Gimnazjum (1910), nauczyciel szkół powszechnych, nauczyciel tajnego nauczania.

Puchała Walenty (12 II 1874, Kosina – 29 VII 1944, Kosina), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885) i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego, ksiądz (1899), najdłużej związany z Trembowlą, działacz wielu lokalnych stowarzyszeń gospodarczych, społecznych i oświatowych, w okresie I wojny światowej działał w Centralnym Komitecie Opieki Moralnej dla Uchodźców z Galicji w Wiedniu, senator RP (1935–38).

Puchiewicz Władysław (zm. 1 VI 1899, Rzeszów), nauczyciel I Gimnazjum w Przemyślu (do VII 1897), nauczyciel matematyki i fizyki w rzeszowskim gimnazjum (1897/98 – 1898/99).

Pudełek Jan (15 V 1894, Sokołów Młp. – 9 VII 1964, Warszawa), absolwent I Gimnazjum (1912), żołnierz Legionów (1914–17) i armii austriackiej (1917–18), adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego (1919–21), działacz kombatancki, zgromadził bogatą bibliotekę pamiętników i wydawnictw związanych z legionami, opublikował m. in. Ze wspomnień żołnierza I Brygady i oficera Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa (1914–1921).

Puszkar Mikołaj (ur. 30 X 1894, Hołoczyny k. Zaleszczyk), absolwent gimnazjum w Kocmaniu (1918) i Uniwersytetu w Pradze (1925), doktor filozofii (1930), nauczyciel Ridnej Szkoły Ukraińskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Jaworowie (1925–27), gimnazjum w Łańcucie (1928–31), nauczyciel języka niemieckiego i propedeutyki filozofii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1931/32 – 1933/34, kontrakty przedłużane co jeden rok), nauczyciel języka niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1934–35).

Putyło Zdzisław (27 VIII 1913, Tarnów – 27 VII 1990, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie i Akademii Muzycznej w Katowicach, nauczyciel śpiewu w I Liceum, później w II Liceum, nauczyciel Liceum Pedagogicznego, Studium Nauczycielskiego i Szkoły Ćwiczeń, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, muzyk: Orkiestry Symfonicznej w Rzeszowie, Filharmonii Rzeszowskiej, od 1972 r. na emeryturze.

R

Raba Mieczysław Eugeniusz (12 VII 1939, Drohobycz), absolwent I Liceum (1957), lekkoatleta i koszykarz Resovii, trener sekcji koszykówki Resovii (1964–84, 1987–88 i 1990–99), która pod jego kierunkiem zdobyła mistrzostwo Polski i puchar Polski (1975), trener Stali-Bobrek Bytom (1984–87 i 1988–90), drugi trener kadry narodowej seniorów i główny trener kadry młodzieżowej (1984).

Rabczak Jan ps. „Dąb” (31 V 1910, Borek Nowy – 3 VII 1999 Prabuty), absolwent I Gimnazjum (1932), żołnierz kampanii wrześniowej, organizator placówki ZWZ-AK w Tyczynie, uczestnik akcji „Burza”, 22 X 1944 r. za przynależność do AK skazany na karę śmierci, zbiegł z miejsca egzekucji, amnestionowany (1947), ułaskawiony przez Sąd Najwyższy w Warszawie (15 II 1968).

Rajss Leon Samuel (1850, Miejsce Piastowe – 20 VII 1901, Kraków), ukończył sześć klas rzeszowskiego gimnazjum (1869), wstąpił do franciszkanów (1869), szkołę średnią ukończył we Lwowie, ksiądz (1873), administrator parafii w Hanaszowie (od 1873), przełożony klasztoru w Sanoku (1878), prowincjał franciszkańskiej prowincji galicyjskiej (1883, 1886, 1889), przełożony klasztoru w Krakowie (1892-99)

Ramocki Józef (ur. 18 III 1868, Leżajsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), ksiądz, proboszcz w Głogowie, członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej 1921/22 – 1923/24, 1925/26, 1927/28- 1928-29).

Raznowiecki-Rzepka Leopold (23 I 1924, Rzeszów-Staroniwa – 24 X 2007), absolwent I Gimnazjum (1944), Riazańskiej Szkoły Oficerskiej w Przemyślu i Krakowie (1945) i studiów politechnicznych w Moskwie (1953), generał brygady (1967), generał dywizji (1974), pełnił wysokie funkcje w Ludowym Wojsku Polskim, m. in. szefa Wojsk Inżynieryjnych MON (1978–83) i pełnomocnika Szefa Sztabu Generalnego WP ds. Budownictwa Specjalnego (1983-87), przedstawiciel Polski w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (1987-89), w 1990 przeniesiony w stan spoczynku.

Rąb Franciszek (25 VIII 1888, Krasne pow. Rzeszów – 25 IV 1943, Oranienburg), absolwent I Gimnazjum (1912), uczestnik walk polsko-ukraińskich i wojny polsko-bolszewickiej, adwokat, doktor praw, działacz Związku Ludowo-Narodowego (1919–28), później Stronnictwa Narodowego (1928–39), poseł na Sejm (1922–27), w latach 20-tych związany z Łodzią, od 1934 r. z Rzeszowem, gdzie prowadził kancelarię adwokacką (od 1937), wiceprezes Zarządu Okręgu SN w Rzeszowie, wiceprezes Rady Nadzorczej Składnicy Kółek Rolniczych w Rzeszowie (1936–37), przewodniczący Prezydium Parafialnego Akcji Katolickiej (od 1938), członek Rady Miasta (1939), członek Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Rzeszowie (1940–41), zmarł w obozie w Oranienburgu.

Rąb Jan (30 X 1919, Krasne k. Rzeszowa – 6 III 1989), absolwent I Gimnazjum (1938), Seminarium Duchownego w Przemyślu i Wydziału Teologicznego UJ w Krakowie (1946), doktor teologii (1974), katecheta (1944–50) w: Mrowli, Przybyszówce i Iwoniczu, proboszcz w Iwoniczu Zdroju (od 1950), autor kilkunastu publikowanych i niepublikowanych prac dotyczących historii Kościoła i historii regionalnej, w tym ośmiu książek.

Rączy Józef (9 III 1890, Przybyszówka – 24 VII 1966, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1910), studiował w Uniwersytecie Lwowskim, nauczyciel w gimnazjum w Kamionce Strumiłowskiej (1916–19), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1919 – II 1923), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, geografii, historii, matematyki, propedeutyki filozofii, pisma (kaligrafii) w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1922/23 – 193839 i 1944/45 – 1950/51), w okresie okupacji pracował w Publicznej Rzemieślniczej Szkole Żeńskiej w Rzeszowie i prowadził niezorganizowane tajne nauczanie.

Rączy Władysław (10 IX 1938, Przybyszówka), absolwent I Gimnazjum (1956) i ekonomii na SGGW w Warszawie (1951), doktor nauk ekonomicznych (1973), pracownik zakładów przemysłu mięsnego w Rzeszowie (1961-68), adiunkt w stacji badawczej w Rzeszowie należącej do Instytutu Rolnictwa (1968-86), starszy wykładowca w rzeszowskiej filii AR w Krakowie (od 1986).

Reich Stanisław Wiktor (25 XII 1888, Rzeszów – 14 II 1916, Kostiuchnówka), syn Samuela, absolwent I Gimnazjum (1904), doktor praw, prowadził własną praktykę adwokacką w Rzeszowie, żołnierz II Brygady Legionów, walczył w Karpatach, nad Styrem i Stodochem, zginął pod Kostiuchnówką.

Rencki Roman Henryk (Roman Kamyk) (19 VII 1867, Rzeszów – 4/5 VII 1941, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), lekarz, działacz społeczny, filantrop, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, pionier hematologii polskiej, kierownik Kliniki Internistycznej, fundator Oddziału Przeciwgruźliczego w lwowskiej klinice, zamordowany podczas egzekucji wraz z 25 profesorami lwowskimi (4/5 VII 1941).

Repak Władysław Wawrzyniec (ur. 1 IV 1915, Kielanówka), absolwent I Gimnazjum (1934), studiował prawo w UJK we Lwowie (1937–38) i w uniwersytecie w Hamburgu (1949), żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec wojenny (1939–45), emigrant w Niemczech (1945–50) i USA (po 1950).

Reszczyński Zdzisław Marian (ur. 1921), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1937/38, kl. I – IV), absolwent II Liceum (1945), jako uczeń kl. IV I Gimnazjum  sporządził pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego spis maturzystów tegoż gimnazjum  za lata 1885-89 i 1929.

Robakiewicz Feliks Marian (ur. 9 VI 1894, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1913), żołnierz Legionów, wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, oficer zawodowy, podpułkownik, odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy i Krzyżem Walecznych.

Rodzoń Romuald (1 II 1912, Dąbrowa – 2 X 1998, Rzeszów) absolwent I Gimnazjum (1931), Uniwersytetu Lwowskiego (1935), Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 12 Dywizji w Tarnopolu (1936), nauczyciel prywatnego gimnazjum w Sokalu (1936–38), prywatnego gimnazjum w Radecznicy (1938–39), członek ZWZ-AK, nauczyciel tajnego nauczania w Dąbrowie (1942–44), nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w II Gimnazjum i Liceum (1944–49, 1957–77), nauczyciel języka łacińskiego, propedeutyki filozofii, logiki, zajęć „Służba Polsce” w I Gimnazjum i Liceum (1944–45, 1949–57), dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego (1957–72), wiceprzewodniczący komitetów odbudowy pomników T. Kościuszki i A. Mickiewicza.

Rogala Wojciech (5 IV 1884, Bratkowice – 1946), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902) i Uniwersytetu Lwowskiego, profesor geologii UJK we Lwowie (1920–45); zajmował się badaniem utworów kredowych Podola i Roztocza, złóż naftowych na Podkarpaciu oraz fauny kredowej i trzeciorzędowej Karpat fliszowych, autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych geologii stratygraficznej.

Rosecki Daniel (ok. 1667 – 1729), wicerektor rzeszowskiego kolegium (1695-1702), rektor (1702-08), autor wielu publikacji, m. in. Tabernaculu Dei in sole Anquinatico positum (1690).

Rosengarten Mojżesz (później) Maurycy (ur. 25 I 1898, Głogów), absolwent I Gimnazjum (1917), doktor medycyny (1925), lekarz w Rzeszowie.

Roszka Emanuel (1865 – 28 II 1932, Lwów), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie (1892–95), nauczyciel języka niemieckiego i matematyki w gimnazjum rzeszowskim (1895–1901), nauczyciel Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie (1901–18), członek Komisji Egzaminacyjnej dla Nauczycieli Szkół Ludowych, nauczyciel, później kierownik III Gimnazjum im. Stefana Batorego we Lwowie (1925).

Rościszewski Adam Junosza (1769 Żurawiczki k. Przeworska – ok. 1843, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1794), współtwórca Ossolineum, bibliofil, kolekcjoner, publicysta, słowianofil, członek towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, autor bajek, fraszek, piosenek Publikowanych w „Rozmaitościach Lwowskich” oraz książek pozostawionych w rękopisie.

Rotter Herman (ur. 19 VII 1837 Krakowieć), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1861), lekarz w Rzeszowie, ordynator szpitala żydowskiego (1870-76), członek Wydziału Sekcji Rzeszowskiej Galicyjskiego Towarzystwa Lekarskiego, członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1885–90).

Róża Henryk (ur. 6 VI 1844, Sonina), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał Stanisław Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 – walczył w oddziale żuawów śmierci płka Franciszka Rochenbruna.

Różak Maria (12 VIII 1942, Brzeźnica k. Dębicy – VII 2008, Rzeszów), absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy (1959) i Uniwersytetu Warszawskiego (1968), nauczycielka języka angielskiego w I Liceum w Rzeszowie (1968/69 – 1972/73), nauczycielka w WSP w Rzeszowie (od 1969).

Rudnicki Ryszard Maciej (1940, Gwoździanka k. Strzyżowa – 1995), absolwent I Liceum (1957) i Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik instytutu sadownictwa i kwiaciarstwa w Skierniewicach i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor zwyczajny (1985), zajmował się m. in. rolą kwasu abscysynowego w regulacji spoczynku nasion oraz regulacją spoczynku i kwitnienia ozdobnych roślin cebulowych, autor ponad 160 publikacji a także autor i współautor pięciu książek.

Rudnicki Stefan Józef ps. „Orlik” (27 III 1923, Chmielnik – 19 X 1943, Zalesie), uczeń I Gimnazjum (1933/38 – 1938–39, kl. III – IV), żołnierz ZWZ-AK, zginął w Zalesiu koło „Czarnego Krzyża”.

Rybak Janusz (26 I 1942, Rzeszów – 1998), absolwent I Liceum (1958) i Politechniki Poznańskiej (1963), doktor Politechniki Poznańskiej (1972), dr hab. Politechniki Poznańskiej (1985), dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (1990–93).

Rybarski Roman Franciszek (3 VIII 1887, Zator k. Oświęcimia – 6 III 1942, Auschwitz), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (późniejszego I Gimn. 1898/99 – 1903/04, kl. I – VI), absolwent II Gimnazjum (1906), profesor, kierownik Katedry Ekonomii Politycznej na UJ (do 1924), historyk skarbowości i gospodarki, prawnik, podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu (1919–21), autor wielu prac poświęconych bieżącym problemom gospodarczym II Rzeczypospolitej, działacz Narodowej Demokracji, prezes Klubu Poselskiego ND (1928–35), więzień Pawiaka (1941) i Auschwitz (1842), gdzie zakończył życie.

Rygiel Jan (ur. 28 VII 1849, Dukla), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1870), nauczyciel gimnazjów w: Tarnopolu (1876/77), Franciszka Józefa we Lwowie (1878/79), IV Gimnazjum we Lwowie (1880/87), nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1887/88 – 1905/06), kierownik I Gimnazjum w Rzeszowie (28 VIII 1905 – 17 V 1906), nauczyciel V Gimnazjum we Lwowie (od IX 1906).

Rysz Karol (ur. 25 XI 1942, Zarszyn), absolwent liceum pedagogicznego w Gorlicach (1961) i UMCS w Lublinie (1966), nauczyciel liceum ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. (1966–72), nauczyciel matematyki i informatyki (elementów informatyki) w I Liceum (1972/73 – 2001/02).

Rzepecki-Wit Maciej (1909, Wolanka k. Borysławia – 1989), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, chirurg, kierownik kliniki w Zakopanem, wprowadził nowoczesne metody leczenia gruźlicy.

Rzepka Józef (22 XII 1913, Bratkowice – 1 III 1951), absolwent I Gimnazjum (1935), prawnik, organizator i komendant placówki ZWZ-AK w Bratkowicach, Głogowie (1940–44), adiutant inspektora AK (1943), uczestnik akcji „Burza”, po wojnie pracował w Katowicach, aresztowany w 1947 r. i za działalność w WiN skazany wyrokiem Sądu Wojskowego w Warszawie w październiku 1946 r. na karę śmierci.

Rzeszutek Władysław (1896 – 1916), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14 kl. I – VII), żołnierz Legionów, poległ na Wołyniu 1916.

S

Sadowski Edward, uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. II), uczestnik powstania styczniowego, sybirak.

Salwach Kazimierz (1 III 1840, Grodzisko – 24 I 1874), członek organizacji powstańczej gimnazjalistów, na której czele stał Stanisław Spiess, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863 r. – walczył w oddziale żuawów śmierci płka Franciszka Rochenbruna, doktor filozofii (1867), nauczyciel w gimnazjach w Krakowie i Tarnowie.

Salzman Kalman (ur. 5 II 1879 Brzezówka), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900), jeden z założycieli Towarzystwa Budowy i Utrzymania Szpitala Żydowskiego (1921).

Samborski Zbigniew (ur. 2 IX 1923, Rudnik n. Sanem), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945), profesor medycyny weterynaryjnej (1976), pracownik Wydziału Weterynaryjnego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945–70), kierownik Kliniki Położniczej Instytutu Chorób Niezakaźnych Akademii Rolniczej w Lublinie (1970–71), kierownik Katedry Patologii Rozrodu Zwierząt i Kliniki Położniczej Wydziału Weterynaryjnego AR we Wrocławiu.

Samolewicz Zygmunt (1842, Majdan Kolbuszowski – 1898), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, filolog klasyczny, współzałożyciel Towarzystwa Pedagogicznego, redaktor „Szkoły”, wiceprezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich, nauczyciel III Gimnazjum we Lwowie, dyrektor tegoż gimnazjum (1899 – 1924), autor artykułów i podręczników, m. in. Gramatyka języka łacińskiego (1984) i Ćwiczenia łacińskie (1998).

Samołyk Stanisław Wiktor (30 I 1899, Rzeszów – 24 I 1982), absolwent I Gimnazjum (1917), uczestnik walk o Lwów (1918/19), sekretarz Zarządu (później Wydziału) Resovii (1921 – ok. 1930), prezes Zarządu Resovii (1939 i po 1945), członek Rady Przybocznej (IX 1939), główny księgowy Komunalnej Kasy Oszczędności w Rzeszowie (lata 30-te), dyrektor KKO (przed 1939–51), zastępca dyrektora II Oddziału Miejskiego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie (1951–64), p.o dyrektora (1953–54).

Samołyk Władysław Emil (ur. 18 XI 1878, Kolbuszowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1898), członek Rady Przybocznej (1939).

Samuel od św. Wojciecha (1669 – 1713), nauczyciel poetyki w rzeszowskim kolegium (1690), latynista, muzyk, kompozytor.

Sanecki Walenty (3 VIII 1882, Rzędzianowice – 13 VI 1959, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1901), nauczyciel szkół powszechnych, Seminarium Nauczycielskiego w Rudniku (1919–29), Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1929–38), nauczyciel fizyki, matematyki, chemii, zajęć praktycznych w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1934/35, 1938/39 i 1944/45 – 1950/51).

Sanojca Józef (zm. 9 III 1907, Lwów), nauczyciel II Gimnazjum we Lwowie (do 1893), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, historii i geografii (jeden przedmiot) w rzeszowskim gimnazjum (1893/94 – 1901/02), 1902 przeniesiony w tymczasowy stan spoczynku.

Sapyta (od 1942 Sapeta) Tomasz (17 XII 1876, Kąkolówka – 19 II lub 1 III 1950, Wrocław), absolwent I Gimnazjum (1904) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1908), wikariusz w Nowosielcach pow. przeworski (1908–15), Lipowcu pow. drohobycki (1915), proboszcz w Stubnie pow. przemyski (1915-33), proboszcz w Lipowcu (1933-42), prześladowany przez NKWD i nacjonalistów ukraińskich, ksiądz w Żołyni pow. łańcucki (1942-45), administrator parafii w Rudniku n. Sanem (1945/46), więzień polityczny (V – VII 1947, II 1949, III 1949 - II lub III 1950), zmarł w więzieniu wrocławskim.

Sarna Władysław Józef (25 VI 1858, Strzyżów – 9 I 1929, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1879), kapłan diecezji przemyskiej (od 1883), działacz społeczny, członek kilku lokalnych stowarzyszeń, historyk diecezji przemyskiej, autor kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii powiatów krośnieńskiego i jasielskiego, na łamach „Tygodnika Rzeszowskiego”, a następnie w samodzielnej publikacji zamieścił Wspomnienie o księdzu Feliksie Dymnickim (1886), założycielu bursy gimnazjalnej, w której Sarna mieszkał.

Schaitter Ignacy (14 VII 1858, Rzeszów – 6 XII 1943, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1877), lekarz (1883), teoretyk pszczelarstwa, w latach 1877–10 związany z Krakowem, lekarz sądowy w Rzeszowie (1910–18), administrator rodzinnego sklepu (1913–18), w 1927 wyjechał z Rzeszowa i poświęcił się pszczelarstwu, wykładał pszczelarstwo na Wydziale Rolniczym UJ.

Schaitter Józef (3 IV 1860 – 18 X 1913, Rzeszów), syn Ludwika i Gabrieli z Tuszyńskich, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1881), kupiec, praktykował w sklepie ojca (1878–81), później pracował w innych firmach, do sklepu ojca powrócił w 1893 r., po jego śmierci w 1898 r. został właścicielem, prezes Stowarzyszenia Polskich Rękodzielników i Przemysłowców „Gwiazda” (1905–08), częściowo sfinansował zakup domu przy ul. Ogrodowej (ob. Okrzei) przeznaczonego na siedzibę Stowarzyszenia, członek Wydziału Kasy Oszczędności (1898 – 1903), działacz kilku innych, lokalnych stowarzyszeń.

Schaitter Ludwik (5 VII 1832, Rzeszów – 12 V 1898, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1849), kupiec, praktykę handlową odbywał m. in. w sklepie ojca Ignacego, następnie w Wiedniu (1852–53), po czym powrócił do rodzinnej firmy, po śmierci ojca (1885) został właścicielem firmy (1887), podczas powstania styczniowego członek Komisji Wojennej obwodu rzeszowskiego, więzień polityczny (1864), dyrektor Zarządu Kasy Oszczędności Miasta Rzeszowa (1867–96), członek Rady Miejskiej (1885–91), członek wielu lokalnych stowarzyszeń.

Schaufel Adolf Abraham Izak (ur. 28 III 1896, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1914), jeden z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie (1926).

Schaufel Józef (ur. 21 VIII 1868, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1890), członek Rady Miejskiej 1818 – II 1926, członek Tymczasowego Zarządu Powiatowego (1928–30), członek Tymczasowej Rady Powiatowej (1930–33 i 1933–37), członek Tymczasowego Wydziału Powiatowego (1933–37).

Schneeweiss Adolf, uczeń I Gimnazjum, poległ pod Lwowem w 1920 r.

Schneiberg Krzysztof (ur. 1925, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (19337/38 – 1938/39, kl. I – II), internista, prof. dr hab., hematolog, pracownik instytutu onkologii w Gliwicach..

Schneiberg Władysław (23 X V 1878, Monasterzyska p. Buczacz – 31 VII 1942), absolwent Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie (1897) i Uniwersytetu Lwowskiego (1903), nauczyciel IV Gimnazjum we Lwowie (1902–04), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niemieckiego, logiki, propedeutyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1904/05 – 1913/14 i 1918/19 – 1926/27), nauczyciel języka łacińskiego w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1911/12 – 1913/14), kierownik tegoż gimnazjum (IX 1911 – VI 1914), uczestnik I wojny światowej w wojsku austriackim (1914–18), nauczyciel języka łacińskiego, niemieckiego, matematyki w I Gimnazjum w Rzeszowie (1927–31), prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich (od 1922), zastępca prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (od 1924), 1931 przeniesiony w stan spoczynku.

Schröder Artur Władysław Antoni (13 VI 1881, Przemyśl – 1934, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), literat, poeta, krytyk artystyczny, współpracownik czasopism lwowskich (od 1906) i krakowskich (od 1927), żołnierz wojny polsko-bolszewickiej ranny pod Zadwórzem.

Schultis Jerzy Roman Ignacy (ur. 31 VII 1914, Tyczyn), absolwent I Gimnazjum (1935), ukończył studia rolnicze na UJ w Krakowie (1946), kierownik okręgowej placówki doświadczalnej terenowego IUNG w Rzeszowie (od 1950), zastępca dyrektora WOPR w Boguchwale, w badaniach swoich potwierdził celowość stosowania w rolnictwie wapna poflotacyjnego tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego.

Serwacki Józef Piotr Kazimierz (ur. 22 I 1863 Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1882), doktor praw (VII 1888).

Sędzimir Jan herbu Ostoja (22 VII 1853, Szyły na Wołyniu – 20 V 1922, Kraków), absolwent gimnazjum w Warszawie (1873), Uniwersytetu Warszawskiego (1877) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1885), nauczyciel IV Gimnazjum w Warszawie (od 1878), Św. Anny w Krakowie, gimnazjum w Wadowicach, gimnazjum w Złoczowie (do V 1900), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie, organizator Czytelni Uczniów (organizacji młodzieżowej) w tymże gimnazjum (1900–13), nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (XI 1913–16), kierownik prywatnego gimnazjum w Chełmie (od 1916), wydał m. in. Ćwiczenia polskie w gimnazjach (1894), Przyczynki do badań Pana Tadeusza (1900), Mickiewicza „Pan Tadeusz” (Rzeszów 1901–03), Jubileuszowe wakacje (Rzeszów 1913).

Siarczyński Franciszek Ludwik Dionizy (12 X 1758, Hruszowice k. Jarosławia – 7 XI 1829, Lwów), uczeń rzeszowskiego kolegium (1776–78) i jego nauczyciel, pijar, pisarz, publicysta, historyk, geograf, bibliofil, autor prac z zakresu geografii, historii i prawa, uczestnik obiadów czwartkowych, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (od 1827), członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1801) i Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (od 1828), razem z wychowankami rzeszowskiego kolegium F. Obermaierem i W. Skrzetuskim opracował sześciotomowy zestaw prawa Wielki zbiór pijarski.

Siciński Roman Kazimierz (ur. 23 V 1874 Tyczyn), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1893), geometra cywilny, członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1919–26), członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1925-26).

Siekierzyński Michał Ignacy (ur. 1743, Wola k. Łańcuta), absolwent rzeszowskiego kolegium (1760), nauczyciel języka polskiego i literatury oraz prawa (1766, 1771), nauczyciel kolegiów w Złoczowie, Lwowie, Chełmie, Warce, prefekt i rektor Kolegium w Warszawie, publicysta, tłumacz, wydał m. in. Krajopisarstwo powszechne (1768), w którym wstępne rozdziały poświęcił geografii politycznej, prekursor ekonomiki i geografii ekonomicznej.

Sieńko Stefan Michał ps. „Ikar” (Kazimierowicz Andrzej, ur. 29 IX 1923, Błażowa), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39, kl. I - IV), żołnierz ZWZ-AK, działacz WiN: kierownik Biura Studiów Wydziału Informacji IV Zarządu Głównego WiN i zastępca szefa tego Wydziału, aresztowany (poł. 1947) podjął współpracę z UB, działacz V Zarządu Głównego WiN kontrolowanego przez UB (od 1948), spowodował ujawnienie V Zarządu Głównego WiN (XII 1952), dziennikarz tygodnika „Gromada – Rolnik Polski”.

Sieradzki Włodzimierz (1870, Wieliczka – 4 VII 1941, Lwów), uczeń gimnazjów: Św. Anny w Krakowie, w Rzeszowie i Jarosławiu, prof. medycyny sądowej, dziekan (1908/09 i 1919/20), rektor (1929/30) Uniwersytetu Lwowskiego, zamordowany wraz z profesorami lwowskimi na Wzgórzach Wuleckich.

Siewierski Eugeniusz Bolesław (4 IX 1917, Sambor – 1942 Auschwitz), uczeń I Liceum i Gimnazjum (kl. I lic., 1937/38 – 1938/39), zamęczony w Auschwitz.

Sikora Waldemar (ur. 1 I 1945, Rudnik n. Sanem), absolwent I Liceum (1962) i Wydziału Elektrycznego Politechniki Rzeszowskiej (1982), pracownik Przedsiębiorstwa Transportowego Budownictwa (1967–68), WSK-PZL Rzeszów (1969–70), nauczyciel Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie (od 1970), prezes Zarządu Regionu ZChN w Rzeszowie (1991–2000), poseł na Sejm I kadencji (1991–93 i III kadencji (1997–2001).

Sikora Walenty (ur. 2 XII 1914, Niechobrz), absolwent I Gimnazjum (1933), działacz Komunistycznej Partii Polski, żołnierz 38 Pułku Strzelców Lwowskich (stacjonujących w Przemyślu) w kampanii wrześniowej, członek stworzonej przez komunistów organizacji - Czyn Robotniczo-Chłopski (1940–41), członek grupy wydającej gazetę „Czyn Robotniczo-Chłopski”, więzień Auschwitz (1941–45).

Sikorski Kazimierz (1736 – 1780), nauczyciel filozofii i matematyki w rzeszowskim kolegium (1770–73), autor jednego z pierwszych podręczników pijarskich Arithmetica brevis et facilis ad usum studiosae inventutis (Warszawa 1761).

Sikorski Władysław Eugeniusz (20 V 1881, Tuszów Narodowy pow. Mielec – 4 VII 1943, Gibraltar), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1893/94 –1995/96, kl. I – III) i Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, działacz niepodległościowy, współzałożyciel Związku Walki Czynnej (1908), dowódca Związku Strzeleckiego (1910), członek Naczelnego Komitetu Narodowego (od 1914), szef Departamentu Wojskowego NKN (od 1916), dowódca dywizji podczas walk z Ukraińcami, dowódca armii podczas wojny polsko-bolszewickiej, dwukrotny premier (1922–23 i 1939–43), Naczelny Wódz (1939–43), minister spraw wewnętrznych (1922–23), minister spraw wojskowych (1924–25, 1939–42), minister sprawiedliwości (1939–42), dowódca Okręgu Korpusu we Lwowie (1925–26), zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Gibraltarze.

Silber Joachim Saul (ur. 18 XI 1877, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1896), członek Rady Miejskiej (1927–39), członek Zarzadu Towarzystwa Kredytowego i Oszczędności (1922).

Sitko Roman (30 III 1880, Czarna Sędziszowska – 12 X 1942, Auschwitz), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900) i Seminarium Duchownego w Tarnowie (1904), kapłan diecezji tarnowskiej, teolog, duszpasterz, wychowawca, kanclerz Kurii Diecezjalnej (1922–26), rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (1936–41), szambelan papieski (1928), kawaler Orderu „Polonia Restituta”, więziony (od 1941) przez gestapo w Krakowie, Tarnowie i Oświęcimiu, gdzie zginął śmiercią męczeńską, beatyfikowany (1999).

Skałkowski Marceli (1818, Rymanów  – 1846), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1835), uczestnik konspiracji 1837 r., tłumacz dzieł G. Byrona, F. Schillera, T. Moore’a, poezji serbskiej i czeskiej, utwory drukował w czasopiśmie „Lwowianin”, zginął w powstaniu 1846 r.

Skaratkiewicz Patrycy Mikołaj (1738 – 1795), uczeń rzeszowskiego kolegium (1757/58, prefekt szkół pijarskich w Warszawie, autor podręczników z matematyki, m. in. Arytmetyka czyli nauka o rachunkach sposobem łatwym do wyższej matematyki reguł przystosowana z autorów wybornych zebrana.

Skonieczny Czesław (24 IX 1912, Jaworzyna pow. Kutno – 12 V 1970), absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Łowiczu (1932), nauczyciel szkoły powszechnej w Mławie (1935–39), żołnierz wojny obronnej 1939, jeniec wojenny (Brunszwik, Hadamar, Murszan), nauczyciel szkoły podstawowej w Padwi (od 1945), dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu (1950–52), wizytator szkół podstawowych Wydziału Oświaty Prezydium WRN (od 1952), nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1960/61 – 1968/69), zastępca dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (od 1962), dyrektor Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1965–70).

Skotnicki Mieczysław (ur. 3 XII 1920 Tyczyn), uczeń I Gimnazjum (1930/31 – 1935/36, kl. I – VI), absolwent VII Gimnazjum we Lwowie (1938) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1947), żołnierz AK (1942–45) – uczestnik akcji „Burza” w okolicach Tyczyna, działacz WiN (1945–47), aresztowany w Krakowie 17 X 1947), więzień Wronek i ośrodka pracy przy kamieniołomach w Piechocinie (do 6 II 1954), pracownik Miastoprojektu w Rzeszowie i Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Rzeszowie, od 1982 na emeryturze, założyciel koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Tyczynie (1989).

Skrzetuski Bartłomiej, imię zakonne Wincenty (1745 – 1791), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, autor prac z zakresu prawa, historii Polski i powszechnej oraz podręczników, m. in. Historii powszechnej dla szkół narodowych na klasę czwartą (1786).

Skrzetuski Józef, imię zakonne Kajetan (1743 – 1806, Książ), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, autor prac z zakresu prawa, historii Polski i powszechnej, a także podręczników, m. in. Historii powszechnej dla szkół narodowych na klasę trzecią (1781).

Skubisz Władysław Wojciech ps. „Pingwin” (24 I 1922, Krasne – 22 X 1944, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1937/38 – 1938/39, IX 1944), kl. II, III, początek IV), dowódca plutonu sabotażowo-dywersyjnego na stacji kolejowej w Rzeszowie, wykonawca zamachu na gestapowców Pottebauma (Pottenbauma) i Flaschke, aresztowany przez radzieckie władze bezpieczeństwa i rozstrzelany za posiadanie broni.

Skupień Zdzisław (ur. 27 XI 1938 Świlcza), absolwent I Liceum (1956), profesor matematyki w Katedrze Matematyki Dyskretnej AGH, kierownik Katedry Matematyki Dyskretnej (do X 2008), autor ponad 140 publikacji, członek kilku towarzystw m. in American Mathemetical Society, organizator 16. konferencji międzynarodowych w Polsce o nazwie Workshop ‘3in1’ Graphs, udział (na ogół z referatami) w 167 konferencjach, w tym w 76 naukowych za granicą; wygłosił 115 referatów konferencyjnych, w tym 65 za granicą

Słaby Kazimierz Antoni (28 V 1920 – 27 VII 1944), uczeń I Gimnazjum (1938/39), uczeń „Kuźnicy”, żołnierz ZWZ-AK, poległ 27 VII 1944 w Wilczaku pod Błażową.

Słodyk Franciszek Tadeusz (8 I 1815, Wiśniowa – 25 II 2004 Mediolan), absolwent I Gimnazjum (1934), więzień obozu pracy k. Archangielska (1940–41), żołnierz Armii Andersa (1941–42) i II Korpusu Polskiego – uczestnik kampanii włoskiej (1942–44), ranny pod Monte Cassino, w latach 1949–63 dyrektor produkcji, wicedyrektor, a następnie dyrektor w największej w Ameryce Południowej firmie produkcyjnej żywic syntetycznych i laminatów „Plasiversal” w San Nicolas w Argentynie, działacz organizacji polonijnych w Ameryce Łacińskiej i we Włoszech, fundator pracowni chemicznej w I LO noszącej jego imię (2000).

Słodyk Józef Kazimierz (ur. 10 II 1924 Wiśniowa), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1945), zaangażowany w problemy Liceum na pocz. XXI w.

Smolarz Edward (30 IX 1900, Dziedzice – 6 IX 1920, Krasne), absolwent I Gimnazjum (1920), uczestnik walk o Lwów jako uczeń kl. VI (1918) i wojny polsko-bolszewickiej, poległ pod Krasnem k. Lwowa (6 IX 1920).

Sobieski Stanisław (1827, Lwów – 13 VIII 1884, Warszawa), pedagog, inspektor szkół ludowych w okręgu lwowskim (do 1872), nauczyciel j. łacińskiego w rzeszowskim gimnazjum (1872/73 – 1878/79), dyrektor tegoż gimnazjum (1873–78), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1876–79), autor podręczników do języka łacińskiego: Ćwiczenia łacińskie, Gramatyka, artykułów i rozpraw z zakresu dydaktyki i teorii wychowania, powieści dla młodzieży, komedii, szkiców obyczajowych, artykułów prasowych, wydawał teksty klasyków do użytku szkolnego, dyrektor tzw. Szkoły Panieńskiej.

Sobieski Wacław Konstanty Jakub (26 X 1872, Lwów – 3 IV 1935, Kraków), syn Stanisława, absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892), profesor i kierownik katedry Historii Powszechnej UJ, żołnierz Legionów, działacz Ligi Narodowej, ekspert na konferencji pokojowej w Paryżu (1919), założyciel „Przeglądu Historycznego”, autor wielu opracowań historycznych, w tym Dziejów Polski.

Sobina Stanisław (ur. 31 XII 1914, Staromieście), absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty w Przemyślu (1935), żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r.

Sobkowicz Paweł ps. „Nur” (25 I 1903, Kąkolówka – ok. 1970, Kąkolówka), absolwent I Gimnazjum (1926) i Szkoły Podchorążych Rezerwy, żołnierz kampanii wrześniowej, dowódca plutonu Batalionów Chłopskich w Kąkolówce, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji „Burza”, prawnik (studia w UJ w Krakowie), wiceprokurator w Prokuraturze Wojewódzkiej w Krakowie.

Socha Bronisława (ur. 7 VII 1931, Staromieście), uczennica Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie (1945/46), absolwentka II Liceum w Rzeszowie (1950) i fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1953), nauczycielka fizyki i chemii w I Liceum w Rzeszowie (1953/54 – 1991/92, później doraźnie na zastępstwach).

Soja Stanisława (ur. 2 IV 1923, Sokołów Młp.), absolwentka Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie (1945) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1951), nauczycielka szkoły podstawowej w Nowej Wsi pow. Złotoryja (1945/46), we Wrocławiu (1944–49), Liceum Pedagogicznym i Studium Nauczycielskim w Rzeszowie (1950–62), nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1962/63 – 1977/78), członek Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, prezes rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich.

Sokołowski Łukasz (1739 – 19 VI 1770), studiował w Rzeszowie humaniora, uczył się w Międzyrzeczu Koreckim i Złoczowie, studia teologiczne odbył w Chełmie, superprefekt oraz nauczyciel poezji i retoryki w Collegium Nobilium (1767), nauczyciel w Rzeszowie (1769-70), przełożył na język polski z francuskiego Awantury arabskie, lub tysiąc nocy i jedna (1767-69).

Sokołowski Stanisław (2 III 1900, Iwierzyce pow. Ropczyce – 21 I 1982, Wrocław), uczestnik walk o Lwów (1818/19), absolwent I Gimnazjum (1920) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1924), nauczyciel w gimnazjach w Jarosławiu (1924–27), Nisku (1927–36), Kołomyi (1936–42), podczas okupacji brał udział w tajnym nauczaniu w Iwierzycach, nauczyciel historii, geografii, zagadnień z życia współczesnego, nauki o Polsce i świecie współczesnym w I Gimnazjum w Rzeszowie (1944/45 – 1946/47), pomocnik kancelaryjny dyrektora (1945–47), hufcowy rzeszowskiego hufca harcerzy (1945–47), nauczyciel Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Kłodzku (1947–49), wizytator w Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu (1949–61), nauczyciel w Studium Nauczycielskim nr 1 we Wrocławiu (od 1961).

Sollman Wiktor uczeń rzeszowskiego gimnazjum (kl. I gramatykalnej), uczestnik powstania listopadowego.

Sołtykiewicz Antoni (1827 – 1913), nauczyciel języka łacińskiego, niemieckiego, geografii, geografii i historii, psychologii doświadczalnej w rzeszowskim gimnazjum (1850/51 – 1871/72), zastępca dyrektora (15 I 1867 – 8 III 1868), dyrektor (11 – 31 VIII 1872), wizytator szkół średnich w Galicji.

Sołtys Czesław (ur. 17 V 1936 Gdynia), absolwent fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach (1962), nauczyciel fizyki i astronomii w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, (1962–66), nauczyciel akademicki w Instytucie Fizyki WSP w Rzeszowie (od 1966, później od 2001 Uniwersytetu Rzeszowskiego), nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (200/01 – 2003/04).

Sołtysik Franciszek (29 I 1847, Rymanów – IX 1921, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, matematyki, geografii, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1875/76 – 31 III 1911).

Sondej Józef (ur. 1 III 1914, Mazury gm. Raniżów), absolwent I Gimnazjum (1934), studiował w Wyższym Instytucie Teologicznym w Przemyślu, ksiądz (1939), katecheta w II Liceum w Rzeszowie (1949), proboszcz parafii Chrystusa Króla (1955–94), na terenie tej parafii w okresie, gdy J. Sondej był proboszczem powstało 6 nowych punktów duszpasterskich, dziekan Dekanatu – Rzeszów II (od 1966), infułat Stolicy Apostolskiej, na emeryturze (od 1994), honorowy obywatel Rzeszowa (1995).

Sondej Stanisław (15 IV 1902, Mazury gm. Raniżów – 1982), absolwent I Gimnazjum (1922) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1926), uczestnik walk o Lwów (1919) i wojny polsko bolszewickiej (w V Armii gen. Wł. Sikorskiego), członek ZWZ-AK, wikariusz, a następnie proboszcz w Osieku k. Żmigrodu (1934–82).

Sosnowski Feliks (21 I 1806, Warszawa – 4 I 1871, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1824), studiował filozofię na Uniwersytecie Lwowskim, a następnie teologię na Uniwersytecie w Wiedniu (1826/27 – 1829/30), ksiądz (1829), prefekt Seminarium Duchownego we Lwowie (1834-36), wykładowca teologii pastoralnej i historii Kościoła w Seminarium Duchownym w Tarnowie (1836-42), szef Katedry Pisma Świętego i Języków Wschodnich na UJ (1842-56), profesor studium biblijnego Starego Testamentu (od 1856), kilkukrotny dziekan Wydziału Teologicznego.

Sosnowski Remigiusz (ur. 1 X 1938 Nowogródek), absolwent I Liceum (1955), metalurg, profesor, pracownik Instytutu Metalurgii i prorektor Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Zarządzania Procesami Technologicznymi, prorektor Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach, autor wielu specjalistycznych publikacji.

Sowa-Kamieniecki Władysław ps. „Mewa” (7 V 1912, Błażowa – 7 XII 1985, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1935) i Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1939), członek ZWZ, komendant Batalionów Chłopskich w powiecie brzozowskim (1942/43), dowódca plutonu dywersyjnego AK w Błażowej z siedzibą w Futomie (1943–44), uczestnik akcji „Burza”, więzień polityczny (1948–52), radca prawny w Rzeszowie (1952–60), adwokat w Rzeszowie (po 1960).

Spiess (Spis) Stanisław (8 V 1843 –20 X 1920), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, przywódca organizacji spiskowej gimnazjalistów rzeszowskich, powstaniec 1863 r., ksiądz (od 1868), szef katedry egzegetyki na UJ (od 1879), sześciokrotny dziekan Wydziału Teologicznego, rektor UJ (1887), działacz społeczny; jako przewodniczący Rady Szkolnej w Krakowie doprowadził do założenia kilku burs; autor wielu publikacji książkowych i artykułów, szczególnie cenionych z egzegetyki.

Spithal Roman (28 II 1824, Wiśniowa k. Ropczyc – 8 I 1889, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1840), filozofie studiował w Ołomuńcu, a teologię w Tarnowie, ksiądz (1851), dr teologii (1953), radca i referent konsystorza krakowskiego (1879-89).

Sroczyński Ludwik (ur. 1872), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kancelista w Sądzie Powiatowym w Bochni (1898–99), nauczyciel geografii i historii, geografii, historii kraju rodzinnego, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1900/01 – 1910/11), kierownik filii gimnazjum w Samborze, nauczyciel VIII Gimnazjum im. K. Witkowskiego w Krakowie (1925).

Stachowicz Damian (ok. 1658, Sokołów Młp. – 27 IX 1699, Łowicz), kompozytor doby baroku, kształcił się w szkole muzycznej oo. Pijarów w Rzeszowie, dyrygent kapeli w Łowiczu (1693).

Stadnikiewicz Tadeusz (1887 – po 1939), uczeń I Gimnazjum, absolwent Akademii Górniczej w Loeben, inżynier na Górnym Śląsku.

Stafiej Sebastian (ur. 13 I 1861, Kornaiaktów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1881), doktor, sekretarz Rady Powiatowej w Krakowie (od poł. 1887).

Staniewski Stefan (1672 – 1737), rektor rzeszowskiego kolegium (1732-37).

Stanisz Jan (ur. 17 I 1942), absolwent Liceum Pedagogicznego w Krośnie (1961) i Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego na UJ w Krakowie (1966), nauczyciel matematyki w: Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie (1966/67 – 1974/75), Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie (1982/83), I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1981/82 i 1988/89 – 1989/90), Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie (1983/84 – 1989/90 i 1995/96), V Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1996/97 – 2004/05), nauczyciel akademicki Politechniki Rzeszowskiej (1974–82), dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1 VI 1996 – 31 VIII 2004), Kurator Oświaty i Wychowania (od X 1991 Kurator Oświaty) w Rzeszowie (18 IV 1990 – 13 V 1995), od 1 IX 2005 na emeryturze.

Stanisz Tadeusz (ur. 22 VIII 1936 Kraków), absolwent I Liceum (1954), matematyk, profesor, pracownik naukowy UJ (1959–64), następnie Instytutu Metodyki Rachunku Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierownik Katedry Matematyki, Statystyki i Ekonometrii, autor ok. 50 publikacji.

Stanisz Tadeusz Józef (ur. 16 XII 1861, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1880), kandydat notarialny (1885), członek wydziału oddziału rzeszowskiego Towarzystwa Oświaty Ludowej, członek wydziału rzeszowskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, członek wydziału Towarzystwa Kasynowego.

Stanisz Tadeusz Ludwik (21 I 1906, Połomia – 5 VII 1988, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1924) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1929), historyk, pedagog, działacz społeczno-oświatowy, nauczyciel prywatny w Krakowie (1931–34), nauczyciel Gimnazjum i Liceum w Krasnymstawie (1934–39), więzień Izbicy, Lublina, Oświęcimia, Litomierzyc i Flossenburga (1942–45), działacz Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBOWiD), Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–49), Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (po 1949), Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oddział w Rzeszowie, Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Rzeszowie, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (1956–59). nauczyciel i bibliotekarz Studium Nauczycielskiego (1959–65), wykładowca WSP w Rzeszowie (1965–71), dziekan Wydziału Filologicznego dla Studiów Zaocznych, autor publikacji z zakresu historii i kultury regionu.

Starck Józef (zm. 1657), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, walczył z najazdem Jerzego Rakoczego w 1657 r.

Stary Karol (1870, Grzęska k. Przeworska – 1950, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego, działacz społeczny, jeden z pionierów wychowania fizycznego i sportu w Rzeszowie, nauczyciel gimnastyki w II Gimnazjum w Rzeszowie (1918–25, 1931), nauczyciel rysunków i kaligrafii w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim (1915/16 – 1919/20), nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Ludowej im. S. Konarskiego, kierownik Szkoły Powszechnej im. A. Mickiewicza, prowadził ćwiczenia gimnastyczne z uczniami I Gimnazjum, działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, współorganizator harcerskiej Drużyny im. Stefana Czarnieckiego, tzw. III Rzeszowskiej przy I Gimnazjum (1918), inicjator założenia Szkoły Rzemiosła w Rzeszowie, prezes Towarzystwa Prywatnej Męskiej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie (1928-32).

Stączek Stanisław (1864, Posada Jaćmierska  – 1942), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1878/79 – 1885/86, kl. I – VIII), nauczyciel w Balowie pow. Brzozów, inspektor kolejowy w Jaśle, później w Krakowie, działacz ruchu ludowego, członek Rady Naczelnej PSL-Lewicy (od 1913), minister kolei żelaznych w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego (XII 1918 – I 1919), działacz PSL-Lewicy (1922-23), Związku Chłopskiego (1924-25), Stronnictwa Chłopskiego (1926-28), Związku Chłopskiego (po 1928).

Stecki Gardian (1726, Przysucha pow. samborski – 1795), uczeń rzeszowskiego kolegium, autor książek poświęconych zagadnieniom prawniczym.

Steczkowski Jan Kanty (17 X 1862, Dąbrowa – 1929), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1880), koncypient adwokacki (do 1886), doktor praw (XII 1886), adwokat w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie (1886 – X 1888), członek Wydziału rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Oświaty Ludowej, ekonomista, polityk, bankowiec lwowski, działacz Stronnictwa Prawicy Narodowej, sprawował funkcje kierownicze w instytucjach finansowych i gospodarczych, dyrektor Banku Krajowego we Lwowie (1913–20), minister skarbu (1917–18), premier rządu Rady Regencyjnej (4 IV – 2 X 1918), dyrektor Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (1920), minister skarbu Rzeczypospolitej (1920–1921), jego koncepcja uzdrowienia gospodarki i zahamowania narastającej inflacji nie weszła w życie (poł. 1921), prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (1922–27).

Stefan od Zwiastowania NMP (zm. 1683), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, zmarł po bitwie pod Wiedniem na chorobę zakaźną.

Stefanowicz Julian (ur. ok. 1856, Horpina), absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, nauczyciel Gimnazjum Franciszka Józefa we Lwowie (1892–92), nauczyciel języka niemieckiego, ruskiego (tzn. ukraińskiego), historii i geografii w rzeszowskim gimnazjum (1892/93 – 1904/05), nauczyciel języka niemieckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1905–07), nauczyciel V Gimnazjum we Lwowie.

Stefański Józef (8 II 1903 Bratkowice pow. rzeszowski – 25 I 1985 Goświnowice), absolwent I Gimnazjum (1923) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1927), wikariusz, katecheta w Gimnazjum i Liceum w Przeworsku i w tamtejszej szkole powszechnej (1937–44), żołnierz kampanii wrześniowej (kapelan), więziony przez Niemców na Zamku Rzeszowskim (XI 1939 – I 1940), działacz ZWZ-AK, kapelan obwodu ZWZ-AK Przeworsk (1940-42), kapelan Inspektoratu AK Przemyśl (1942 – wiosna 1943), kapelan podokręgu AK Rzeszów (wiosna 1943 – 1944), organizator tajnego nauczania, więzień NKWD (XII 1944 – I 1945) i UB (17 VI 1950 - 1953).

Stein Ignacy (21 XII 1875, Rzeszów – 1964), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1894), nauczyciel w gimnazjum w Wadowicach, w Gimnazjum św. Anny w Krakowie i św. Jacka w Krakowie, dyrektor Prywatnego Gimnazjum Realnego i Seminarium Nauczycielskiego TSL w Białej (1907-19), wicekurator i naczelnik szkół średnich KOS w Poznaniu (od 1919), organizator tajnego nauczania, autor wielu publikacji z zakresu językoznawstwa, m. in. Szkolnictwo średnie Poznania 1919-1928 (1929).

Stopiński Andrzej (ur. 1925), uczeń I Gimnazjum, doc. dr hab., dyrektor Instytutu Wenerologii i kierownik Kliniki Chorób Wenerycznych AM w Warszawie, autor licznych publikacji i audycji w PR.

Straszewski Henryk (10 VI 1820, Boguchwała – 24 IV 1889, Boguchwała) absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1838), właściciel dóbr ziemskich w Boguchwale (1848-89) i Lutoryżu (1848-50), prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego (1880–89), prezes Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, członek Rady Powiatowej (1867–71 i 1888–89), referent dróg i spraw technicznych w Radzie Powiatowej, kurator Fundacji im. Towarnickiego, działacz Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego, filantrop, honorowy obywatel Rzeszowa (3 II 1873).

Straszewski Maurycy (22 IX 1848, Lutoryż k. Rzeszowa – 27 II 1921, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1866), filozof i pedagog, profesor UJ (od 1878), założyciel Towarzystwa Filozoficznego w Krakowie (1909), kierownik katedry filozofii KUL (1920–21), autor wielu publikacji z dziejów filozofii, m. in. Dzieje filozoficznej myśli polskiej w okresie porozbiorowym (1912), poseł do Rady Państwa w Wiedniu (1891–97).

Strauch Jan Chryzostom Karol (5 II 1728, Rzeszów – 27 III 1769), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, po 15 latach służby wojskowej u boku J. I. Lubomirskiego wstąpił do zakonu paulinów (1752), ksiądz (1754), kapelan króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-69), prokurator prowincji paulinów (od 1765).

Strauch Remigiusz Michał (1724 – 24 III 1790, Warszawa), po ukończeniu rzeszowskiego gimnazjum wstąpił do paulinów (1740), ksiądz (1747), trzy lata przebywał w Rzeszowie w charakterze prokuratora generalnego paulinów, następnie pracował na Jasnej Górze jako kaznodzieja, dyrektor braci, zastępca przeora, spowiednik nowicjuszy, później zastępca przeora w Warszawie, autor ponad 20 dzieł teologicznych i ascetycznych.

Stroynowski Hieronim, imię zakonne również Hieronim (1752 – 1815), uczeń Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie (1770–71), wykładowca Collegium Nobilium, biskup łucki, później wileński, rektor Akademii Wileńskiej (1799–1806), członek Komisji Edukacji Narodowej (od 1793), nestor polskich ekonomistów, autor dzieła Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomii politycznej i prawa narodów (1780).

Sudoł Adam (ur. 17 IV 1920, Lipnica k. Kolbuszowej), uczeń I Gimnazjum (1931/32 – 1935/36), absolwent Małego Seminarium w Przemyślu (1939) i Seminarium Duchownego w Przemyślu z tymczasową siedzibą w Brzozowie (1944), ksiądz (1944) w parafiach w Miechocinie (1945–47), Majdanie Królewskim (1947–49), parafii farnej w Rzeszowie (1949–51), parafii farnej w Krośnie (1951–53), parafiach w: Hyżnem (1951), Niewodnej k. Strzyżowa (1953–57), Stalowej Woli (1947–62), Przeworsku (1962–64), proboszcz w: Muninie (1964–67), parafii farnej w Sanoku (1967–95), honorowy obywatel Sanoka (1994), od 1995 na emeryturze.

Sutowicz Julian (18 I 1842, Kościukowicze na Białorusi – 30 III 1900, Rzeszów), student uniwersytetów w Kazaniu i Moskwie (1860–63), powstaniec 1863 r., uciekinier z zaboru rosyjskiego, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1875), nauczyciel gimnazjum w Tarnowie (1877–82), Złoczowie (1882–89), nauczyciel historii i geografii, geografii, historii kraju rodzinnego w rzeszowskim gimnazjum (1889/90 – 1899/1900), autor kilku rozpraw historycznych, m. in. Sprawa zborowska na Sejmie roku 1585 (1885), Walka Kazimierza Jagiellończyka z Maciejem Korwinem o koronę czeską (1877), Zjazd Łucki (1875).

Swoboda Feliks, uczeń rzeszowskiego gimnazjum, uczestnik walk Księstwa Warszawskiego (1807–09).

Sykała Julian (13 IX 1874, Tyczyn – 9 IV 1925, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1893), działacz Ligi Narodowej (od 1916), działacz na rzecz polskości Śląska Cieszyńskiego, dyrektor techniczny Warszawskiego Towarzystwa Kopalń Węgla w Zagłębiu Dąbrowskim, poseł na Sejm (1922–25), dyrektor generalny Towarzystwa Eksploatacji Soli Potasowych (od 1926).

Szafer Władysław (23 VII 1886, Sosnowiec – 1970, Kraków), absolwent I Gimnazjum (1905), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, botanik, prekursor ochrony przyrody, profesor UJ (od 1919), współtwórca projektu organizacji ochrony przyrody w Polsce (1919), podczas okupacji prowadził tajne nauczanie, pełnił obowiązki tajnego rektora UJ, krytyk doktryn łysenkowskich z biologii, wiceprezes PAN (1957–62), autor wniosku do Sejmu PRL o zapisie w Konstytucji niezbywalnego prawa każdego obywatela do czystego powietrza, autor wielu prac z zakresu paleobotaniki, geografii roślin, florystyki, anatomii roślin i ochrony przyrody.

Szajna Józef Karol (13 III 1922, Rzeszów – 23 VI 2008), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1935/36, kl. I), następnie II Gimnazjum, żołnierz 17 pułku piechoty we wrześniu 1939 r., działacz Szarych Szeregów i Związku Walki Zbrojnej, więzień obozów w Oświęcimiu, Brzezince i Buchenwaldzie (1941–45), światowej sławy aktor, plastyk, malarz, scenograf, reżyser, prace jego prezentowane były na kilkuset indywidualnych wystawach w Polsce i na świecie, znajdują się w zbiorach największych polskich muzeów, a także w w najbardziej znanych muzeach światowych, dyrektor, kierownik artystyczny, reżyser i scenograf Teatru Ludowego w Nowej Hucie (1963–66), dyrektor Teatru Klasycznego w Warszawie (1971–82), wśród wielu otrzymanych przez artystę wyróżnień znajduje sie honorowe obywatelstwo Rzeszowa (1998) i doktorat honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego (2007).

Szameit (De) Dobiesław (ur. 27 VI 1842, Niedomice), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), powstaniec 1863, członek Rady Powiatowej w Rzeszowie (1876).

Szaynok Józef (ur. 19 I 1868, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1887), przemysłowiec, działacz Towarzystwa Muzeum Przemysłowego (od 1905), właściciel wytwórni maszyn i odlewni żelaza, zastępca prezesa Zarządu Organizacji Obrony Narodowej (od 1913), wydawca „Gazety Rzeszowskiej” (1928–35), członek Rady Miejskiej (1925 – II 1926, 1927–34, niepłatny asesor: 1927 – 1933, ławnik 1933), asesor Tymczasowego Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1926–27).

Szaynowski (Szajnowski) Edward Antoni (14 III 1868, Kociubińczyki – 23 XI 1932 Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1889), rachmistrz miejski, dyrektor magistratu, sekretarz Miejskiego Komitetu Narodowego (1914).

Szczepanik Julian (1 I 1923, Staroniwa – 1944, Wiśnicz), uczeń I Gimnazjum (kl. I – III, 1935/36, 1937/38 – 1938/39), zakatowany w więzieniu w Wiśniczu.

Szczepan Józef (ur. 24 II 1885, Babica – 4 III 1936 Kraków), absolwent I Gimnazjum (1906), instruktor Polowych Drużyn „Sokoła” we Lwowie (od 1912), żołnierz Legionów (1914-18) i Wojska Polskiego (1918-22), uczestnik walk z Czechami o Śląsk Cieszyński (1919), Ukraińcami (1919), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, m. in. bitwy nad Niemnem (jako ppłk dowodził 48 pp), pułkownik (1922), w 1922 r. przeszedł do rezerwy.

Szczepański Wincenty (ur. 21 II 1857 Krajmów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1880), doktor filozofii (XII 1887).

Szczepański Włodzimierz Stanisław (ur. 12 VI 1864, Sieraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1882), doktor medycyny, lekarz w Rzeszowie.

Szczupiel Piotr (29 VI 1908, Budziwój – 29 VI 1941 Dublany), uczeń I Gimnazjum (1919/20 – 1923/24, kl. I – V), absolwent Małego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1932), wikariusz w Tarnawcu, Jarosławiu, Przemyślu, katecheta w Samborze (od 1935), wikariusz w Dublanach (1940), zamordowany przez żołnierzy Armii Czerwonej.

Szczyrek Jan (23 XI 1882, Średnie Wlk. pow. Sanok – 1947), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903) i Uniwersytetu Lwowskiego, w latach gimnazjalnych przywódca socjalistycznej organizacji „Promień”, członek PPS (od 1902), pracował w czasopiśmie „Zjednoczenie (1905-08), działacz naczelnych władz PPS (1918-36), , redaktor „Trybuny Robotniczej” (1933-38), wykluczony z PPS za działalność jednolitofrontową (1936).

Szediwy Edward (ur. 1827, Praga), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1844), starosta w Łańcucie (do 1886), honorowy obywatel Łańcuta.

Szeliski Stanisław (ur. 1879), naczelnik stacji Mileszowce na Bukowinie, nauczyciel gimnazjów w Tarnowie (1907–10) i Złoczowie (1910–13), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1913/14 – 1919/20), nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1913/14, 1915/16 – 1919/20), nauczyciel języka łacińskiego, niemieckiego, francuskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1921–30), 1930 przeniesiony w stan spoczynku.

Szewera Marian (16 II 1885, Stany pow. Nisko – 9 VIII 1964, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1905), studiował w Uniwersytecie Lwowskim i Jagiellońskim, uczestnik I wojny światowej w wojsku austriackim (1914–18), walczył w wojsku polskim (1918–19), nauczyciel w Państwowym Gimnazjum im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach (1920–25), wydawca miesięcznika „Praca” dla młodzieży w Puławach, nauczyciel języka polskiego, psychologii, propedeutyki filozofii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1925/6 – 1930/31 i 1944/45 – 1954/55), nauczyciel języka polskiego i psychologii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1925/26), nauczyciel przedmiotów pedagogicznych w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1929/30), nauczyciel Państwowego Gimnazjum w Krośnie (1931–36), nauczyciel języka polskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1936/37 – 1938/39 i 1944/45 – 1954/55), organizator tajnego nauczania podczas okupacji, 1953 przeniesiony w stan spoczynku.

Szmigiel Antoni (12 V 1884, Babica – 12 II 1958, Czudec), uczeń I Gimnazjum (1895/96 – 1903/04, kl. I – VII.), absolwent Wydziału Prawa UJ, sekretarz Zarządu Powiatowego PSL w Rzeszowie (1910–13), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, z ramienia PSL „Piast” poseł do Sejmu Ustawodawczego (1919–22) i do Sejmu I kadencji (1922–27), działacz posanacyjnego Zjednoczenia Ludu, członek Rady Naczelnej PSL „Nowe Wyzwolenie” (1946–47).

Szostkiewicz Karol Adolf Julian (ur. 9 X 1944, Żdżary), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1857-63), usunięty ze szkoły za udział w powstaniu, żołnierz korpusu Apolinarego Kurowskiego (1863), ukończył preparandę – szkołę średnią przygotowującą do zawodu nauczyciela, inspektor szkół ludowych okręgu Jasło – Krosno (od 1888), dbał o rozwój szkół ludowych i warunki bytowe nauczycieli.

Szpilman (Spielman) Józef Baltazar (11 I 1858, Łańcut – 11 XI 1920, Lwów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1873) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (1878), dyrektor Szkoły Weterynaryjnej we Lwowie (1893–97), długoletni rektor Akademii Weterynaryjnej we Lwowie, redaktor „Przeglądu Weterynaryjnego” (1886–98) i „Przeglądu Higienicznego, współzałożyciel i prezes Galicyjskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych we Lwowie (1886), autor wielu publikacji, współautor podręcznika Higiena przystępnie wyłożona (1891).

Szpunar Marian (2 II 1894, Rzeszów – 24 III 1965, Rzeszów), absolwent Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie, Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego we Lwowie (1921), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (zaocznie 1954), żołnierz II Brygady Legionów, działacz skautowy, prezes Zarządu Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie (od 1931), komendant okręgowy „Strzelca”, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Rzeszowie (1918–21), Szkoły Podstawowej im. St. Jachowicza w Rzeszowie (1921–39), kierownik szkoły w Kolbuszowej, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzeszowie (1942–48), nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1948/49 – 1964/65), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1927–34), prezes rzeszowskiego oddziału Związku Podoficerów WP w stanie spoczynku (od 1934).

Szpunar Walenty (ur. 8 VIII 1853 Dębina k. Łańcuta), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1873), kandydat adwokacki, doktor praw (VII 1885).

Szwagiel Jan (1896 – V 1915), uczeń I Gimnazjum (1907/08 – 1913/14, kl. I – VII), żołnierz I wojny światowej w wojsku austriackim, zginął pod Rymanowem 1915.

Szybiński Gabriel Dominik (1723 – 1799), pijar, nauczyciel, prefekt (1775-78), później rektor kolegium rzeszowskiego (1778–80), zapoczątkował oddzielenie geografii od historii, autor kilku publikacji z geografii, m. in. Atlasu dziecinnego.

Szybisty Stanisław ps. „Stefan” (9 II 1914 – 1943), uczeń I Gimnazjum (1925/26 – 1928/29, kl. I – IV), działacz Związku Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, później Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, żołnierz kampanii wrześniowej, organizator i działacz Czynu Chłopsko-Robotniczego (1940–41), dowódca okręgu Gwardii Ludowej Rzeszów (1942), dowódca obwodu GL Kraków (1943), 15 XII 1943 aresztowany przez Gestapo.

Szydelski Szczepan (25 XII 1872, Sokołów Młp. – 28 XI 1967, Nysa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892) i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lwowskiego, ksiądz (1896), wybitny teolog, prof. Uniwersytetu Lwowskiego, założyciel (1924) i długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, przywódca Chadecji w Małopolsce Wschodniej, poseł na Sejm (1930–35), współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Społecznego (1934), w okresie okupacji prowadził tajne nauczanie.

Szydłowski Jan (zm. 18 III 1879), nauczyciel języka łacińskiego i niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum.

Szymaszek Józef Wiktor (14 I 1901, Rzeszów – ok. 1975), absolwent I Gimnazjum (1919), uczestnik walk o Małopolskę Wschodnią (1918) i wojny polsko-bolszewickiej (1920), po II wojnie prowadził prywatne biuro przy ul. Kościuszki.

Szynglarski Franciszek (zm. 1875), dyrektor gimnazjum w Bochni, dyrektor rzeszowskiego gimnazjum (8 III 1868 – 5 XI 1871), doprowadził do wzniesienia północno-wschodniego skrzydła szkoły, pomysłodawca (wraz z ks. Feliksem Dymnickim) założenia bursy gimnazjalnej dla ubogiej młodzieży (1869), współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73), wizytator szkół średnich w Galicji.

Ś

Ślebodziński Ignacy (ur. 30 X 1847, Trześń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1868), powstaniec 1863 r., adiunkt sądowy w Mielcu (1884), adiunkt sądowy w Rzeszowie (poł. lat 80-tych), członek Koła Prawników w Rzeszowie (1887–88).

Ślebodziński Jacenty (ur. 5 IX 1849 Trześń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1869), adiunkt sądowy w Rzeszowie (od poł. 1890).

Ślisz Józef (20 III 1934, Łukawiec – 6 III 2001, Rzeszów), absolwent I Liceum (1952), rolnik, od 1961 r. prowadził własne gospodarstwo, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich (19 II 1981), założyciel i przywódca NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na Rzeszowszczyźnie (III 1981 – 1989), przewodniczący Tymczasowej Rady Krajowej Rolników „Solidarność” (1987–89), członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (1988–90), uczestnik obrad okrągłego stołu (II – IV 1989), senator RP i wicemarszałek Senatu I i II kadencji (1989–93), przewodniczący Rady Krajowej PSL „Solidarność” (1989–92), prezes Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego (1994–96), wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (1997–2001).

Ślósarz Jan (ur. 30 X 1850, Węglówka – 1917, Węglówka), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1868–71, kl. I - IV), ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Lwowskim, ksiądz (1879,  katecheta szkół lwowskich, docent teologii pastoralnej w Uniwersytecie Lwowskim, kanonik gremialny kapituły metropolitalnej, radca konsystorza, egzaminator prosynodalny, członek Zarządu Głównego Kółek Rolniczych we Lwowie, autor podręcznika Katechizm religii katolickiej dla młodzieży szkół średnich (1899, wyd. II).

Ślusarz Jacek (ur. 17 VIII 1938, Ustrzyki Dolne), absolwent I Liceum (1955) i UMCS w Lublinie (1960), nauczyciel Szkoły Rzemiosł Budowlanych w Rzeszowie (1960–61), Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. T. Kościuszki w Lublinie (1961/62), Liceum Ogólnokształcącego w Lubomierzu na Dolnym Śląsku (1962/72), II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1972–74), nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1979/80 – 1990/91), sekretarz Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Rzeszowie (1974–81), wiceprezydent Rzeszowa (1981–84).

Śmiałek Ignacy Wincenty (18 VII 1863, Wólka Grodziska – po 1939), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1884), nauczyciel (od 1891), dyrektor IV Gimnazjum we Lwowie (od 1907), prezes Lwowskiego Towarzystwa Filologicznego, autor artykułów naukowych.

Śnieżek Aleksander (ur. 14 X 1939, Jabłonica Polska), absolwent Liceum Pedagogicznego w Rzeszowie (1957), Studium Nauczycielskiego w Rzeszowie (1960), WSP w Rzeszowie (1967 zaocznie), nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 6 (1959–64), nauczyciel matematyki i fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym (1963/64 – 1967 i 1968/69 – 1972/73), asystent w WSP w Rzeszowie (1967–69), nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego (1972–77), asystent w zamiejscowym wydziale EPiOR w rzeszowskiej filii Akademii Rolniczej w Krakowie, współautor zbiorów zadań do matematyki dla szkół średnich i skryptów dla studentów.

Śnieżek Ludwik (ur. 22 VII 1864 Jasienica), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1884), doktor nauk lekarskich (VIII 1890).

Środoń Józefa Danuta (ur. 25 VIII 1941, Milanów), absolwentka KUL w Lublinie (1963), nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Ornecie (1963–71), Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie (1972–79), SP nr 22 (1979–82), nauczycielka języka łacińskiego w I Liceum (1981/82 – 1997/98); 9 jej uczniów było laureatami i finalistami zawodów centralnych Olimpiady Języka Łacińskiego.

Świątoniowska Helana (ur. 12 I 1931 Sokołów Młp.), absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Młp. (1950), WSP w Katowicach (I stopień 1953), studium eksternistycznego UMCS w Lublinie (1964), nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie (1950–53), nauczycielka chemii i fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1953/54 – 1985/86, później doraźnie na zastępstwach), wizytator metodyk Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie (od 1975), pracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie, malarka - amatorka.

Świeboda Franciszek (8 III 1910, Łąka – IV 1940, Katyń), absolwent I Gimnazjum (1932) i Szkoły Podchorążych Piechoty (1933), żołnierz kampanii wrześniowej, zamordowany w Katyniu.

Świeboda Józef (ur. 25 XI 1935, Łukawiec), absolwent I Liceum (1955) i Wydziału Filozoficzno-Historycznego UJ w Krakowie (1960), doktor historii (1970); pracował w Zarządzie Wojewódzkim TSS (1961–67); nauczyciel historii, propedeutyki (wiedzy o społeczeństwie), religioznawstwa w I Liceum (1967/68 – 2001/02), adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1982–84), historyk oświaty, nauki i kultury, historyk regionalista, autor kilkudziesięciu publikacji, w tym pięciu publikacji książkowych poświęconych I Liceum, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Rzeszowie (1985–96), wiceprezes tegoż Towarzystwa (1996–2000), członek Zarządu Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (od 2000), 13 jego uczniów zostało laureatami i finalistami zawodów centralnych olimpiady historycznej, a 2 olimpiady wiedzy o prawach człowieka.

Świeboda Zdzisław (1 I 1931, Palikówka – 13 IV 2005, Warszawa), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1948) oraz Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1952), wiceprezes Sądu Powiatowego w Łańcucie (1953–58), prezes Sądu Powiatowego w Rzeszowie (1963–68), wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie (od 1968), prezes tegoż sądu, sędzia Sądu Najwyższego w Warszawie (od 1976), pracownik filii UMCS w Rzeszowie, autor kilkudziesięciu publikacji, m. in. monografii Sąd jako organ egzekucyjny (1980).

Świerkiewicz Wojciech (1634 – 1693), filozof, prowincjał pijarów, prefekt rzeszowskiego kolegium (1661-62), wicerektor (1663-65).

Świetlik Marian Dominik (ur. 4 VIII 1913, Głogów Młp.), absolwent I Gimnazjum (1931), lotnik w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Święch Stanisław (ur. 8 VII 1915, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1934) i Dywizyjnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1935), działacz ruchu oporu.

Świstuń Filip (ur. ok. 1848), nauczyciel historii i geografii I Gimnazjum (1875/76 – 1900/01) oraz w szkole przemysłowej (1885), historyk i geograf narodowości ukraińskiej, autor artykułów w Sprawozdaniach I Gimnazjum, m. in. Kroniki gimnazjum rzeszowskiego (1886), działacz koła Nauczycieli Szkół Średnich w Rzeszowie, członek komitetu budowy cerkwi w Zalesiu, wkrótce po przejściu na emeryturę w 1901 r. został prezesem Naukowo-Literackiego Stowarzyszenia „Hałycko-Ruskaja Matycja”, a później kulturalno-oświatowego towarzystwa moskalofilskiego pod nazwą Obszczestwo im. Mychaiła Kaczkowskoho, w latach I wojny światowej rozwinął ożywioną działalność rusofilską we Lwowie, wydał m. in. książkę „Prikarpatskaja Ruś”.

Świtlik (Swytłyk) Eustachy (Ostap) Iwanowicz (ur. 25 II 1879, Sądowa Wisznia), absolwent II Gimnazjum w Przemyślu (1900) i Uniwersytetu w Czerniowcach (1906), nauczyciel gimnazjum z ruskim językiem nauczania w Kołomyi (1906–14), żołnierz I wojny światowej, nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, niemieckiego i ruskiego (tzn. ukraińskiego) w I Gimnazjum w Rzeszowie (1923/24 – 1926/27), nauczyciel języka ruskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1924/25 – 1926/27), nauczyciel języka łacińskiego w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1928/29 – 1929/30), VI 1933 przeniesiony w stan spoczynku, nauczyciel w Arłamowskiej Woli pow. Sądowa Wisznia (do 1951).

T

Tabiński Jan (1834 – 1915, Rzeszów), uczestnik powstania styczniowego (walczył w oddziale Marcina Borelowskiego), zesłaniec (kilka lat), malarz portrecista, w latach osiemdziesiątych mieszkał w Rzeszowie, wykonawca polichromii w prezbiterium kościoła farnego i w kościele popijarskim.

Taborski Józef, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego i niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum (1876/77 – 1877/78 i 1880/81 – 1885/86, nauczyciel Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (1878/79 – 1879/80 i od 1886/87), wraz z Józefem Winkowskim wydał Ćwiczenia greckie dla klasy III i IV (1899).

Talaga Jerzy (ur. 24 V 1929, Śniatyń), absolwent I Liceum (1949) i AWF w Warszawie, kierował zajęciami w Katedrze Piłki Nożnej, autor ok. 140 publikacji, w tym 14 książkowych, w tym trzytomowego dzieła Piłka nożna, redaktor naczelny czasopisma „Trener”, szef szkolenia PZPN w latach siedemdziesiątych.

Tałasiewicz Erazm (ur. 1838), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1855), radca sądowy w Rzeszowie, członek Trybunału Sądów Przysięgłych w Rzeszowie (1885), członek Rady Miejskiej (1885–90) i sekcji szpitalnej Rady Miejskiej.

Tannenbaum Adolf (5 III 1864, Rzeszów – 1930), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1874/75 – 1881/82, kl. I – VII), w Niemczech i W. Brytanii dorobił się ogromnej fortuny, od 1907 r. systematycznie przekazywał do Rzeszowa znaczne kwoty na cele charytatywne, twórca Fundacji im. Tannenbauma w Rzeszowie oraz funduszu na rzecz ubogich mieszkańców Rzeszowa (1926).

Tasior Władysław (1896 – 1916), uczeń I Gimnazjum (1909/10 – 1913/14, kl. III – VIII), ukończył gimnazjum, żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, poległ na Wołyniu.

Tatkowski Ludwik (1902 – 1920, Łomża), uczeń I Gimnazjum (1913/14 – 1919/20, kl. I – VII), ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej, poległ pod Łomżą).

Teller Józef, wcześniej Izaak Józef (6 X 1870, Rzeszów – 6 VI 1936), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1888), doktor medycyny (1994), lekarz w Rzeszowie, lekarz pomocniczy w szpitalu powszechnym (1919 – 1920), lekarz miejski (po 1921), działacz społeczny, stał na czele komitetu budowy Szpitala Żydowskiego.

Tęcza Józef (26 V 1904, Kopcie – 31 III 1943, Łańcut), absolwent I Gimnazjum (1925) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1930), proboszcz w Dukli, kapelan Armii Krajowej w Łańcucie, zginął 31 III 1943 r.

Titel Edward (ur. 28 X 1842, Stanisławów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1862), student UJ, powstaniec 1863 r.

Tkaczow Jan (1892, Boguchwała – 16 II 1938), uczeń I Gimnazjum, członek POW, żołnierz I wojny światowej w szeregach armii austriackiej, działacz ZLCh „Samopomoc”, Związku Młodzieży Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski, więzień polityczny (1933–36), uczestnik wojny domowej w Hiszpanii (1937–38).

Tkaczow Józef (6 III 1900, Boguchwała – 1972), absolwent I Gimnazjum (1921), ukończył studia medyczne w Krakowie, lekarz społecznik w Boguchwale, więzień Pustkowa i Sachsenhausen, organizator i dyrektor szpitala MSW w Rzeszowie (do 1972), członek Komitetu Wojewódzkiego PZPR (od 1949), prezes Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia w województwie rzeszowskim, prezes Zarządu Wojewódzkiego PCK i Komitetu Antyalkoholowego.

Tkaczow Stanisław (29 III 1913, Boguchwała – 2 IV 1969 Zawoja), uczeń I Gimnazjum 1924/25 – 1925/26, kl. I – II) i Państwowego Gimnazjum Rolniczego w Miłocinie, skąd usunięto go (1930) za działalność w KZMP, działacz KPP (od 1932), członek Komitetu Okręgowego KPP Rzeszów-Tarnów (od 1936), walczył w partyzantce sowieckiej (1943–44), członek Komitetu Obwodowego PPR Rzeszów-Kraków (od VIII 1944), poseł do KRN (XII 1944 – I 1947), poseł na Sejm Ustawodawczy (1947–52) i na Sejm PRL I kadencji (1952–57), wojewoda rzeszowski (XI 1944 – VI 1945), minister lasów w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej (VI 1945 – II 1947), podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych (1947–51), podsekretarz stanu w Ministerstwie PGR (1951–56), ambasador w Mongolii (1960-–66), wiceprezes ZUS (1966–69), zginął w katastrofie lotniczej.

Toczek Walenty (ur. 1877), nauczyciel religii w gimnazjum w Drochobyczu (przed 1904 i 1906–21), nauczyciel religii i języka łacińskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1904/05 – 1905/06).

Tokarski-Sas Tomasz (7 III 1849, Harasimów – 15 X 1916, Lwów), w latach 1876 – 1890 nauczyciel przyrody i języka niemieckiego w rzeszowskim gimnazjum (1876/77 – 1889/90) i w Szkole Panieńskiej, zastępca dyrektora rzeszowskiego gimnazjum (od 1885), członek Rady Miejskiej (1885–90), Rady Szkolnej Miejskiej i Rady Szkolnej Powiatowej, członek zarządu rzeszowskiej Kasy Oszczędności, prezes rzeszowskiego koła Towarzystwa Pedagogicznego (od 1882), z którym zainicjował powołanie Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej (1881), kierownik Szkoły Przemysłowej Uzupełniającej „Agadus Achim” (od 1893), dyrektor gimnazjum w Sanoku (od 1890), prezes Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego w Rzeszowie (1889–1894).

Tomaka Franciszek (26 VIII 1882, Trzebownisko – 27 X 1945, Broken Hill w Zambii), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, ksiądz (1917), jezuita, misjonarz w Rodezji Północnej (od 1925), podczas II wojny światowej kapelan polskich uchodźców w Lusace.

Tomaka Wojciech (27 II 1875, Trzebownisko – 6 II 1967, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1899), ksiądz, wykładowca prawa kanonicznego (1904–09) oraz katechetyki i pedagogiki (1923–33) w Seminarium Duchownym w Przemyślu, biskup sufragan przemyski (od 1933), działacz wielu organizacjach społecznych i naukowych.

Tondera Jan Józef Stefan ps. „Jaś” (8 III 1917, Rzeszów – 9 VI 1940, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1937), aspirant Zawodowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (1939), we wrześniu 1939 r. ukrył część strażackich wozów bojowych przed Niemcami, uczestnik obrony Lwowa (IX 1939), adiutant majora Władysława Bartosika ps. „Broda” – szefa lokalnej grupy konspiracyjnej, działającej w okolicach Rzeszowa i Dębicy, zorganizował zbiórkę broni i amunicji, którą przechowywał na terenie Miejskich Zakładów Ceramicznych w Rzeszowie, zamordowany w Zamku Rzeszowskim.

Tondera Tadeusz (ur. 4 XI 1914, Wiedeń), absolwent I Gimnazjum (1933) i Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, członek ZWZ-AK, werkmistrz w Miejskich Zakładach Ceramicznych w Rzeszowie (1939–45), zastępca dyrektora tychże zakładów (1945), Dyrektor Miejskich Zakładów Wodociągowych (1945), członek Wydziału Klubu Sportowego Resovia (1945-48), kierownik techniczny Miejskich Zakładów Ceramicznych w Nowym Targu (1948–50); sprawował kierownicze stanowiska w przemyśle terenowym, m. in.: kierownika Działu Produkcji w Wojewódzkim Zarządzie Przemysłu Terenowego w Rzeszowie ((1950–55), naczelnego inżyniera WZPT (1955), Kierownika Zarządu Przemysłów Różnych (1955-57), kierownika Działu Produkcji w WZPT (1957–58); działacz klubu Resovia - członek Wydziału (1945–48), kierownik Publicznej Szkoły Średniej Zawodowej w Rzeszowie (1944-46) nauczyciel kilku rzeszowskich szkół, nauczyciel akademicki WSI, później Politechniki Rzeszowskiej (1969-80), kierownik Działu Ochrony Środowiska w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Turystycznym w Rzeszowie (1983-89), senior Klubu Absolwenta I Liceum (od 2000).

Topolski Alojzy (1667 – 1730), rektor rzeszowskiego kolegium (1722-25) lub (1718-30).

Tor Jan Józef (18 IX 1921, Rzeszów – IX 1939, Brody), uczeń I Gimnazjum (kl. III, 1938/39), zginął trafiony bomba niemiecką w Brodach).

Towarnicki Władysław Konstanty Wojciech (ur. 16 VI 1864, Tropia – 10 II 1921), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1885), członek Rady Miejskiej w Rzeszowie (1893–99), kurator Fundacji im. Jana Towarnickiego (1894 – 1921), jeden z pomysłodawców budowy budynku dla II Gimnazjum w Rzeszowie, przekazania Seminarium Nauczycielskiemu nowego budynku, zakupu nowych maszyn dla Szkoły Mleczarskiej w Staromieściu, wybudowania piętrowego budynku dla Szkoły Rolniczej w Miłocinie.

Trala Tomasz (29 V 1913, Świlcza – 1943), absolwent I Gimnazjum (1935) i UJ w Krakowie (1939), żołnierz ZWZ-AK w Świlczy, zginął w 1943 r.

Trojanowski Julian (ur. 7 XI 1919, Rzeszów), uczeń I Gimnazjum (1931/32 – 1933/34, kl. I – III) i II Gimnazjum dla Pracujących (1945–47), absolwent Państwowego Studium Poligraficznego w Warszawie (1962), pracownik Rzeszowskich Zakładów Graficznych (od 1947), zastępca dyrektora (1968–72), dyrektor (1953–68, 1972–85).

Trojnacki Zdzisław (ur. 5 VIII 1925, Łączki Kucharskie), absolwent I Gimnazjum i Liceum (1946) oraz Wydziału Lekarskiego UMCS w Lublinie (1952), lekarz, adiunkt w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Lublinie, autor kilkudziesięciu prac z zakresu ginekologii operacyjnej i niepłodności małżeńskiej.

Truszkowski Aleksander (ur. 13 IX 1846, Łukawiec), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1867), syn Jana – powstańca 1830–31, powstaniec 1863, nauczyciel historii w rzeszowskim gimnazjum (1880/81), autor artykułu w sprawozdaniu szkolnym (1881), nauczyciel Gimnazjum w Jaśle – opisał początki historii tej szkoły.

Trzaskowski Bronisław (1824 – 1906), dyrektor gimnazjum w Drohobyczu, nauczyciel rzeszowskiego gimnazjum (1861/62 – 1867/68), dyrektor gimnazjum w Tarnowie, dyrektor pierwszego na ziemiach polskich klasycznego gimnazjum żeńskiego z maturą  w Krakowie (1896), współtwórca Towarzystwa Pedagogicznego i jego organu „Szkoła”, autor podręczników i rozpraw z literatury polskiej.

Trzeciak Stanisław (25 I 1873, Rudna Wielka – 8 VIII 1944, Warszawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1886/87 – 1892/93, kl. I – VII), ukończył Seminarium Duchowne w Przemyślu, ksiądz 1898, zajmował się badaniem przyrody i chorób na terenie Palestyny, sekretarz konsystorza biskupiego w Przemyślu (1906-07), współredaktor „Przeglądu Powszechnego (1906), profesor Akademii Duchownej w Petersburgu (1907-18), opublikował 49 pozycji, rozstrzelany przez Niemców podczas powstania warszawskiego.

Trznadel Antoni (3 VI 1857, Odrzykoń – 3 VII 1908), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1875) i studiów teologicznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu, ksiądz (1879), wykładowca teologii w Seminarium Duchownym w Przemyślu, profesor teologii moralnej w UJ, autor wielu artykułów dotyczących m. in. polityki socjalnej Kościoła.

Tunia Józef Henryk (ur. 29 III 1925, Głuchów k. Łańcuta), uczeń I Gimnazjum (1938/39, kl. I), elektrotechnik w Instytucie Sterowania i Elektroniki Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Katedry Energoelektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, autor wielu publikacji.

Turkowski (Turek) Maurycy Henryk (12 IX 1873, Głogów Młp. – 10 VIII 1962, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1892) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1896), kapłan diecezji przemyskiej, doktor teologii (1908), zastępca katechety (1908), nauczyciel religii w Gniewczynie (1896–99), Czukwi (1899), gimnazjach w Samborze (1899–1902), Sanoku (1902–08) zastępca katechety (1908–09), później katecheta (1909–31) w I Gimnazjum w Rzeszowie i dyrektor Bursy Gimnazjalnej (1908–31), nauczyciel religii w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Rzeszowie (1911/12 – 1926/27), we IX 1931 przeniesiony w stan spoczynku, dyrektor Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego SS. Boromeuszek w Łańcucie, wikariusz przy parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie (1932–36), działacz wielu lokalnych stowarzyszeń, m. in. w Rzeszowie: Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej, Towarzystwa Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (1913/13 – 1926/27), członek Rady Naczelnej Organizacji Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie.

Turkowski Fabian Teodor (1741 – 1804), uczeń i nauczyciel rzeszowskiego kolegium, pijar, autor tomu Wierszy duchownych (1795), wydawca śpiewnika (1795), tłumacz dzieł z języka francuskiego.

Twardy Jan Kazimierz (ur. 6 VI 1941, Białka k. Rzeszowa), absolwent I Liceum (1959) i Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1965), wykładowca homiletyki w Instytucie Teologicznym Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu (od 1982) i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2002), dr habilitowany (1998), wiceprzewodniczący (1993-98 i ponownie od 2003), przewodniczący Sekcji Homiletów Polskich (1998 – 2003), prepozyt Jarosławskie Kapituły Kolegiackiej (od 1999), autor trzech książek i wielu artykułów.

Tyczyński Antoni (3 VI 1856, Krzemienica – 5 IV 1925, Leżajsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1876) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1881), kapłan diecezji przemyskiej, wikariusz w Rzeszowie (1881–86), działacz społeczny głównie na terenie Albigowej i Łańcuta, nagrodzony: godnością Expositorio canonicardi (1897), przywilejem noszenia rokiety i mantoletu (1906), orderem Franciszka Józefa, honorowy obywatel Leżajska.

U

Ubański Leon (ur. 7 I 1864 Studzianna), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1884), doktor praw (V 1890).

Uchman Henryk (14 I 1882 Kosina pow. Łańcut – 14 XII 1966 Sieniawa), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1894/95, kl. I), absolwent Gimnazjum w Jarosławiu (1904) i Seminarium Duchowego w Przemyślu (1908), wikariusz w Stojańcach pow. Mościska (1908–11), Pohorcach pow. Rudki (1911–14), Kolonii Polskiej pow. Jarosław (1914–15, 1918–21), Czerniowcach (1915–18), proboszcz w Sieniawie (od 1921), wiceprezes Zarządu Powiatowego Stronnictwa Narodowego w Jarosławiu (od 1937), współpracownik NOW i AK, WiN, działacz Stronnictwa Pracy (1946), więzień polityczny więzienia we Wronkach (25 V 1949 – 17 I 1954).

Uiberall Jakub (ur. 30 XI 1859 Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1878), doktor praw (UJ Kraków X 1888).

Ulkowski Franciszek Stanisław Józef (ur. 4 VII 1879, Przeworsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900), nauczyciel w I Szkole Realnej we Lwowie, w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie, znany matematyk.

Ulman Maria (21 VI 1945, Albigowa), absolwentka liceum ogólnokształcącego w Łańcucie (1963) i UJ w Krakowie (1968); pracowała w Łańcuckiej Fabryce Śrub i Łańcuckich Zakładach Spirytusowych (1968–71); nauczycielka chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Łańcucie (1971–75) i I Liceum w Rzeszowie (1975/76 – 2007/2008), od 1908 na emeryturze.

Urbanek Stanisław (30 III 1883, Odrzykoń – 20 VIII 1917, Drogowice k. Monte anto nad Soczą), nauczyciel gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Stanisławowie, nauczyciel języków: polskiego, łacińskiego i greckiego w I Gimnazjum, żołnierz I wojny światowej w wojsku austriackim, zginął pod Soczą 1917.

Uzarski Jan Adam (ur. 27 X 1894, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1913), wspólnik Henryka Czernego tj. udziałowiec Firmy J. A. Pelar i Spółka (od 1925), członek Zarządu Powiatowego Komitetu Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem w Rzeszowie (od 1928), członek Towarzystwa Prywatnej Męskiej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie (1930/31).

Uzarski Władysław Ignacy (24 V 1890, Rzeszów – 28 VIII 1967, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1910), w 1914 r. kupił od Ludwika Bieńkowskiego dawną księgarnię Pelara i prowadził ją do przejęcia przez państwo w 1949 r., zastępca członka Zarządu Głównego Związku Księgarzy Polskich, jeden z dyrektorów Komunalnej Kasy Oszczędności w Rzeszowie i Narodowego Banku Polskiego Oddział w Rzeszowie, członek Zarządu Komisarycznego Komunalnej Kasy Oszczędności (1938), członek Rady Miejskiej (1927–34), członek Towarzystwa Prywatnej Męskiej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie (1930/31).

V

Viditz Stefan nauczyciel gimnazjum w Karlsbadzie (do XI 1823), nauczyciel rzeszowskiego gimnazjum (XI 1823 – 1834) zastępca prefekta (2 VIII 1829 – 30 VII 1830), nauczyciel gimnazjum w Capo d,Istria (od IX 1834).

Vimpeller Roman (3 II 1840, Godowa k. Dobrzechowa – 1923), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1857), nauczyciel gimnazjum w Tarnowie (do 1884), dyrektor Seminarium Nauczycielskiego Męskiego (1885–96), działacz społeczny, organizator wieczorków muzycznych, koncertów, przedstawień teatralnych, prezes oddziału rzeszowskiego Towarzystwa Pedagogicznego (1888–96).

W

Waga Szymon, imię zakonne Teodor (1739 – 1801), nauczyciel rzeszowskiego kolegium, autor cennych prac z zakresu prawa, historii Polski i powszechnej oraz podręczników, wydał m. in. Historię królów i książąt polskich krótko zebraną (1770).

Wal Lidia (ur. 18 XI 1933, Przemyśl), absolwentka liceum pedagogicznego w Przemyślu (1951) i WSP w Rzeszowie (1968 zaocznie), nauczycielka szkół podstawowych w Rzeszowie, wizytatorka KOS w Rzeszowie (1968–70), nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (1971/72 – 1981/82), zastępca dyrektora w I Liceum (1971/72 – 1976/77 i 1978/79 – 1980/81), p.o. dyrektora (1981/82).

Wang Aron (Artur) (ur. 7 XI 1888, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1908), doktor, właściciel domu gościnnego „Pod Czerwona Bramą” na końcu ul. Grunwaldzkiej, członek Rady Miejskiej (1927–39), prezes Bar-Kochby – Żydowskiego Towarzystwa Gimnastycznego i Sportowego (1933), członek Komitetu Rozbudowy Miasta Rzeszowa (1935), członek Zarządu Towarzystwa Budowy i Utrzymania Szpitala Żydowskiego (1937), członek Zarządu Tymczasowego Komunalnej Kasy Oszczędności (1938), prezes Towarzystwa Opieki nad Sierotami Żydowskimi (1938), sekretarz oddziału rzeszowskiego Stowarzyszenia Adwokatów Żydów (1939).

Wang Szymon Markus (ur. 20 V 1907, Sambor), absolwent I Gimnazjum (1925), działacz Komunistycznego Związku Młodzieży (od 1923), działacz Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich w Rzeszowie, członek Zarządu Rzeszowskiego Towarzystwa Gimnastycznego i Sportowego (od 1923), członek-założyciel Towarzystwa Prywatnej Męskiej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie.

Warchoł Jerzy (20 XII 1939, Brzeżany), absolwent I Gimnazjum (1957), histolog i embriolog w Instytucie Biostruktury AM w Poznaniu, autor kilkudziesięciu publikacji.

Warzęcha Józef (1645, Rzeszów – 1699), prowincjał pijarów (1688-91).

Wassura Franciszek ksiądz, prefekt rzeszowskiego gimnazjum (30 VII 1830 – 19 VIII 1840), prefekt gimnazjum w Ołomuńcu (od 19 VIII 1840).

Wasung Jan (ur. 16 X 1877, Błażowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895) i Akademii Rolniczej w Dublanach, działacz kółek rolniczych, członek Rady Naczelnej PSL (1908–13), poseł na Sejm Krajowy z okręgu rzeszowskiego (1908–12), po zakończeniu I wojny światowej wycofał się z życia politycznego.

Wasung Władysław Edward (ur. 10 VIII 1873, Błażowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1890), kurator okręgów szkolnych: wołyńskiego i warszawskiego.

Wawrausch Władysław (ur. 1837), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1854), koncypient adwokacki (1872), członek Zarządu Towarzystwa Prawniczego w Rzeszowie (od 1872), członek Rady Miejskiej (1870–82).

Wawrzkowicz Antoni (ur. 1 IX 1883, Palikówka – po 1939), absolwent I Gimnazjum (1905) i Szkoły Politechnicznej we Lwowie, działacz PSL „Piast”, SL (od 1931) – wiceprezes Zarządu Powiatowego w Rzeszowie (1935–37), działacz Obozu Zjednoczenia Narodowego, poseł na Sejm z okręgu rzeszowskiego (1938–39).

Wąsik Józef Jakub (ur. 21 VIII 1921, Nowy Kamień k. Niska), absolwent I Gimnazjum (1938), Liceum Pedagogicznego w Brzozowie (2945) i Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo, 1954), profesor (1985), kierownik katedry prawa karnego wykonawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego), prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, zastępca dyrektora Instytutu Kryminologicznego, autor ponad stu prac naukowych, praca Kara dożywotniego wiezienia w Polsce przyczyniła się do eliminacji tej kary w 1969 r.

Wąsik Tomasz (3 X 1878, Kamień pow. Nisko – 26 II 1951, Przemyśl), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1900) i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, ksiądz (1904), sekretarz w konsystorzu biskupim w Przemyślu (1906-06 i 1910-11), rektor Małego Seminarium Duchownego w Przemyślu (1911-33) i równocześnie katecheta II Gimnazjum w Przemyślu, członek kapituły katedralnej (od 1925), scholastyk (1938), autor 35 publikacji.

Wątor Janina (ur. 26 VII 1931, Strójców), absolwentka WSP w Krakowie (1956), nauczycielka szkół podstawowych (1951/52, 1956–58), nauczycielka w I Liceum w Rzeszowie (1967/68 – 1972/73), kierownik sekcji historii Okręgowego Ośrodka Metodycznego w Rzeszowie, wizytator KOiW, nauczyciel metodyk w rzeszowskim Oddziale Doskonalenia Nauczycieli.

Webersfeld Edward (1846, Lwów – 4 VIII 1918), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1862–63), uczestnik powstania styczniowego, aktor wędrownych trup teatralnych m. in. K. Łobojki i J. Bendy, dyrektor własnego zespołu teatralnego (1874–77), autor dramatów, felietonów i artykułów prasowych.

Wechowski Bolesław Karol (28 I 1898, Stryj – 2 VI 1973, Rzeszów), absolwent gimnazjum w Stryju (1917) i Uniwersytetu Lwowskiego (1933), służył w wojsku w 45. pułku piechoty w Stryju (1919–21), nauczyciel szkoły powszechnej w Stryju (1921–29 i 1936–39), Prywatnej Szkoły Handlowej w Stryju (1929–33), szkoły średniej we Włodzimierzu Wołyńskim (1939–40), Gimnazjum Mechanicznego we Włodzimierzu Wołyńskim (1940–44), II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945/46 – 1948/49), nauczyciel historii i nauki o Polsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie (w służbie czynnej 1945/46 – 1946/47, 1949– 1957/58 i na emeryturze 1958/59 – 1966/67).

Wepsięć Władysław (ur. 29 IX 1928, Staromieście), absolwent I Gimnazjum (1948), pracownik naukowy UJ w Krakowie, dr hab., specjalista z zakresu prawa finansowego i ubezpieczeń, uczestnik wielu prac legislacyjnych, m. in. „Opinie prawne dla Kancelarii Sejmu, NBP, Ministerstwa Finansów”, współautor projektu ustawy o kredycie konsumenckim dla UOKiK, długoletni wiceprezydent Krakowa.

Werchratski Jan (1846 – 1919), absolwent Uniwersytet Lwowskiego, nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie, nauczyciel matematyki i historii naturalnej w rzeszowskim gimnazjum (1890/91), później nauczyciel Gimnazjum Akademickiego we Lwowie, ukraiński działacz kulturalny, społeczny, poeta, etnograf, etymolog, autor: podręczników z zoologii, botaniki i mineralogii w języku ukraińskim, kilku pionierskich opracowań z etymologii.

Weron Aleksander Eugeniusz (ur. 4 XII 1945, Zalesie k. Rzeszowa), absolwent I Liceum (1963) i matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, profesor (1983), dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (1985-90), dyrektor Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa (od 1990), współautor 3 monografii, autor ok. 100 artykułów z zakresu matematyki i jej zastosowania, opracowuje programy kształcenia z  matematyki finansowej i ubezpieczeniowej na Politechnice Wrocławskiej.

Wesoliński (Pęcherek) Adam (11 XII 1867, Wesoła – 10 III 1914, Rzęśna Polska), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1889) i Seminarium Duchownego w Przemyślu (1893), kapłan diecezji przemyskiej, wikary w parafii rzeszowskiej (1901–02), działacz społeczny w terenowych strukturach kółek rolniczych, straży pożarnych, czytelni ludowych, publicysta i redaktor prasy katolickiej, poseł do Sejmu Krajowego (1906–08).

Wezyrko (Wieczorek) Jakub, nauczyciel rzeszowskiego kolegium, walczył ze Szwedami w 1655 r., wyróżnił się w bitwie o Warszawę, rektor kolegium warszawskiego.

Węglowski Henryk (6 VI 1895, Rzeszów – 19 V 1942, Dachau), uczeń I Gimnazjum (1907–08, 1911–14, kl. I – II, IV – VII), żołnierz Legionów, powstaniec śląski, prezes Akademickiego Koła Rzeszowiaków w Krakowie (1922–24), działacz organizacji kombatanckich w Rzeszowie (Związek Strzelecki – prezes od 1927, Związek Legionistów Polskich – członek Zarządu od 1934, później prezes), działacz BBWR, członek Rady Miejskiej (1927 – IX 1936), członek Zarządu Miejskiego (1927 – 1935), ławnik w Radzie Miejskiej (1935–36), członek Tymczasowego Zarządu Powiatowego (1928–30), członek Tymczasowej Rady Powiatowej (1930–33), członek Rady Powiatowej (193337), lekarz pomocniczy w rzeszowskim szpitalu (1926–28), członek Komitetu Rozbudowy Miasta Rzeszowa (od 1935), aresztowany przez Niemców w 1939 r., zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Wiater Aleksander (ur. 9 VI 1912, Bystrzyca), absolwent I Gimnazjum (1934), studiował w uniwersytecie lwowskim (1936–37), warszawskim (1937–39) i toruńskim (1946), prawnik, dowódca plutonu ZWZ-AK w Bystrzycy.

Wiech Jan (3 I 1909, Nosówka – V 1942, Auschwitz), absolwent I Gimnazjum (1932) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, wikariusz w Przybyszówce, członek ZWZ-AK, zginął w Oświęcimiu.

Więcek Kazimierz Władysław Piotr (ur. 27 II 1918, Strzyżów), absolwent I Gimnazjum (1936), działacz Polskiego Komitetu Opieki w Rzeszowie, więziony w Tarnowie (1940), Sachsenhausen (1940–41), Oranienburgu (1941–45), od 1949 na emigracji w USA, działacz organizacji polonijnych, członek Rady Naczelnej Polskiego Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych w USA i prezes oddziału chicagowskiego tego stowarzyszenia (11 lat), przewodniczący chicagowskiego Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Więcek Piotr (25 V 1888, Pobitne – VIII 1938), absolwent I Gimnazjum (1907), działacz stowarzyszeń gospodarczych, członek Rady Nadzorczej Składnicy Kółek Rolniczych (od 1920), członek Rady Naczelnej Organizacji Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (od 1920), prezes Okręgowej Rady Chłopskiej PSL-Lewicy w Rzeszowie (od 1921), członek Rady Miejskiej (1930–38), wiceprezydent miasta (I 1935 – III 1936).

Wilk Czesław (ur. 1888), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1899/1990 – 1900/01, kl. I – II), działacz socjalistyczny, przewodniczący Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Rzeszowie (1923, członek Rady Miejskiej (1927 – 1934).

Wilk Jan (ur. 27 II 1912, Zarzecze), absolwent I Gimnazjum (1931), żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, prowadził zajęcia z żołnierzami I Korpusu Polskiego w zakresie budowy i obsługi stacji nadawczo-odbiorczych, inżynier specjalista w zakresie łączności satelitarnej, emigrant w Kanadzie, opublikował historię rozwoju nauki satelitarnej w Kanadzie.

Wilk Wawrzyniec (14 VII 1885, Łąka – 22 X 1939, Lwów), absolwent I Gimnazjum (1906) i Uniwersytetu we Lwowie (1910), nauczyciel V Gimnazjum we Lwowie (1910–11) nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, historii, kaligrafii, gier i zabaw w I Gimnazjum w Rzeszowie (1911/12 – 1932/33), kierownik (VII – VIII 1925) I Gimnazjum, później dyrektor (IX 1925 – VII 1933), nauczyciel języka polskiego i łacińskiego w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1913/14 – 1919/20), nauczyciel języka polskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1917–18), członek Rady Miejskiej (1919–26 i 1927–34), członek Zarządu Komisarycznego Rzeszowa (1926–27), działacz Związku Ludowo-Narodowego (1919–28), później Stronnictwa Narodowego (1928–39), współzałożyciel Składnicy Kółek Rolniczych (1916), później zastępca dyrektora Składnicy (1934–35), współzałożyciel koła Umysłowo Pracujących w Rzeszowie (1919), a następnie sekretarz Rady Naczelnej (od 1920), zastępca przewodniczącego Powiatowej Rady Aprowizacyjnej (1919), członek Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1922/23), później sekretarz Wydziału (1923/24), następnie wiceprezes Wydziału (1925-33), działacz Towarzystwa Szkoły Handlowej (1923), a następnie Kuratorium zarządzającego tą szkołą (od 1923), sekretarz Wydziału Towarzystwo Przyjaciół Polskiej Chrześcijańskiej Młodzieży Akademickiej w Rzeszowie (od 1923), współzałożyciel Spółdzielni Jajczarskiej (1917), a następnie jej dyrektor (ok. 1921–24 i ok. 1925–30), współzałożyciel Banku Spółdzielczego Ziemi Rzeszowskiej (1925), działacz Towarzystwa Rolniczego Okręgu Rzeszowskiego, działacz Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, a później członek Rady Nadzorczej (od 1924), po opuszczeniu Rzeszowa dyrektor Związku Handlowego Składnic i Kółek Rolniczych we Lwowie (1933–39).

Wilusz Bronisław Władysław (29 VIII 1883, Wojnicz – 18 VIII 1964, Rzeszów), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1903) i Wydziału Prawa UJ, uczestnik I wojny światowej w armii austriackiej i wojny polsko-bolszewickiej, wiceprezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (od 1936), członek Zarządu Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego, działacz Stronnictwa Narodowego, członek Rady Miejskiej (1939) i Tymczasowej Rady Miejskiej tj. Tymczasowego Komitetu Narodowego (1944), prowadził kancelarię adwokacką w Rzeszowie (od 1929 wspólnie z bratem, od 1938 r. samodzielnie), delegat Krakowskiej Rady Adwokackiej na okręg rzeszowski (1939-44).

Wilusz Kazimierz (24 XI 1875, Sanok – 26 XII 1939), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1895), zastępca przewodniczącego Komitetu Powiatowego Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Rzeszowie (XI 1918), wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1919), zastępca dyrektora Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego (do 1921), później członek jego Zarządu, członek Rady Miejskiej (1925 – II 1926, 1927–34), asesor w Tymczasowym Zarządzie Komisarycznym Rzeszowa (1926–27).

Winkowski Józef (4 II 1851, Tarnów – 11 II 1937, Kraków), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego i greckiego w rzeszowskim gimnazjum (1879/80 – 1888/89), członek Wydziału Kółka Literacko-Muzycznego, organizator obchodów rocznic historycznych, publicysta, działacz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, jeden z najlepszych metodyków języków klasycznych, wchodził w skład Komisji dla Filologii Klasycznej przy Radzie Szkolnej Krajowej, nauczyciel III Gimnazjum w Krakowie (od 1889).

Wisgiggel Kolumb (zm. 29 I 1810), ksiądz, nauczyciel religii w rzeszowskim gimnazjum, prefekt (21 VII 1805 – 29 I 1810), rozpoczął prowadzenie kroniki rzeszowskiego gimnazjum.

Wisłocki Marian Józef (25 XI 1911, Tarnów – 18 V 1972, Bydgoszcz), absolwent I Gimnazjum (1930), asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1931–35), lekarz weterynarii w Piaskach, pow. Gostyń, woj. poznańskie (1935–42), w Piotrkowie Kujawskim (1942–72), dr weterynarii, wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii.

Wiśniowski Feliks (1898 – 1914), uczeń I Gimnazjum (1909/10 – 1913/14, kl. I – V), żołnierz I wojny światowej w wojsku austriackim, zmarł w szpitalu na chorobę zakaźną.

Witek Teofil (25 VII 1913, Racławówka – ok. 1962), uczeń I Gimnazjum (1924/25 – 1928/29), działacz Komunistycznej Partii Polski i Czynu Robotniczo-Chłopskiego, więzień Auschwitz, kierownik Wydziału Propagandy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krakowie, redaktor „Słowa Polskiego” we Wrocławiu i „Za Wolność i Lud” w Warszawie.

Witek Władysław (12 II 1903, Stanisławów – 22 VII 1986), absolwent gimnazjum na Zasaniu w Przemyślu i Uniwersytetu Lwowskiego (1925), nauczyciel gimnazjów w Tarnobrzegu, Jarosławiu i IX Gimnazjum we Lwowie, dyrektor gimnazjum i liceum w Sokalu (1934–39), nauczyciel tajnej oświaty w Sokalu (1941–44), nauczyciel gimnazjum i liceum w Łańcucie (1944–45 i 1953–59), dyrektor liceum ogólnokształcącego w Białogardzie (1945–53), dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Rzeszowie (1959–62), nauczyciel geografii, biologii, fizyki, astronomii, chemii w I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie (1959/60 – 1970/71) dyrektor I LO (1962–71), na emeryturze nauczyciel astronomii, chemii i przysposobienia do życia w rodzinie w I Liceum w Rzeszowie (do 1979).

Witowicz Janusz (ur. 16 XII 1937, Tarnopol), absolwent I Liceum (1955), studiował na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej (1955–60), artysta, fotografik, specjalizuje się w fotografii kreacyjnej, prace swoje prezentował na wielu krajowych i zagranicznych wystawach, uzyskał ok. 30 medali oraz liczne wyróżnienia na konkursach fotograficznych.

Witwicki Tadeusz (ur. 1872), nauczyciel szkoły realnej w Tarnopolu (1898–1902), II Szkoły Realnej we Lwowie (1903–12), I Gimnazjum w Rzeszowie (1911–13), będąc formalnie w I Gimnazjum przydzielony był najpierw do I Szkoły Realnej we Lwowie, a później do IV Gimnazjum we Lwowie), nauczyciel I Szkoły Realnej we Lwowie (od 1913), w okresie międzywojennym wizytator szkół powszechnych i seminariów nauczycielskich w Kuratorium Okręgu Szkolnego we Lwowie.

Wodak Konstanty nauczyciel m. in. języka łacińskiego w rzeszowskim gimnazjum (IV 1821 – 1850/51) zastępca dyrektora (21 V 1852 – 7 I 1853), 21 IX 1853 przeniesiony w stan spoczynku.

Wodyński Józef Maciej (ur. 1884), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1895/96 – 1896/97, kl. I - II), malarz, portrecista, pejzażysta, mieszkał w Łańcucie, malował polichromie kościelne, portrety, m. in. rodziny Potockich w Łańcucie.

Wodzicki Ludwik (1834 – 11 VIII 1894), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1850), właściciel majątku w Tyczynie, hrabia, przedstawiciel młodszego pokolenia konserwatystów galicyjskich, zwolennik współpracy z Austrią, jeden z przywódców Stańczyków, jeden z założycieli Przeglądu Polskiego w Krakowie i jego redaktor, współautor Teki Stańczyka wydanej na łamach Przeglądu Polskiego (1869), poseł do Sejmu Krajowego (od 1865), jego marszałek (1877–81), poseł do Rady Państwa (1867).

Wojtowicz Stanisław Mariusz (10 VII 1922 Rzeszów – 29 III 1955, Rzeszów), uczeń II Gimnazjum (kl. I – II), później I Gimnazjum (1937/38 – 1938/39, kl. III – IV), absolwent Liceum Handlowego w Rzeszowie (1945), studiował w Akademii Handlowej w Krakowie, działacz Stronnictwa Narodowego (od 1945), więzień UB w Krakowie (XII 1946 – IV 1947), pracownik Centrali Rzemieślniczej w Rzeszowie (1948–55).

Wojtunik Jan (ur. 1883), nauczyciel gimnazjum w Brzeżanach (1909–10), Buczaczu (1911–12), nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego, historii, kaligrafii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1912/13 – 1937/38), pomocnik kancelaryjny dyrektora (1925–33), p.o. dyrektora I Gimnazjum (VIII 1933 – II 1935), kierownik Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego w Rzeszowie (XI 1925 – 1927) i nauczyciel języka łacińskiego, historii i kaligrafii w tymże gimnazjum (1913/14 , 1915/16 – 1926/27), nauczyciel języka łacińskiego i greckiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1916–19, 1929–30), wchodził w skład Zarządu Obwodu ZHP (od 1937), prezes Związku b. Ochotników Armii Polskiej (od 1935), członek Zarządu Obwodu ZHP (1937-38), nauczyciel gimnazjum w Drohobyczu (od 1938), w latach II wojny światowej przeniósł się w okolice Jasła.

Wolanin Stanisław (ur. 3 V 1880, Orzechówka), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1902), ksiądz, członek Wydziału Towarzystwa Umysłowo Pracujących i ich Współpracowników w Rzeszowie (1920-21), członek Wydziału Towarzystwa Szkoły Ludowej (1920-21), proboszcz w Dobromilu (od 1921).

Wolański Stanisław P. (11 X 1923, Rzeszów – Auschwitz, 1941), uczeń I Gimnazjum (1934/35 – 1936/37, kl. I – IV) i Liceum (kl. I – II, 1937/38 – 1938/39), rozstrzelany w Auschwitz).

Wolski Konstanty (1762 – 1810), studiował retorykę w rzeszowskim kolegium (1779/80), nauczyciel matematyki i wymowy m. in. w Collegium Nobilium, profesor literatury polskiej w Liceum Warszawskim (1804), wydawca, tłumacz m. in. Zairy Woltera i Dziejów rzymskich Liwiusza, autor skandalizujących broszur: Ksiądz małżonek, nic dziwnego, nic nowego (1800) i Obrona księdza małżonka, czyli list odpowiedni na krytykę wyszłą przeciwko niemu (1800).

Wołcz Juliusz (ur. 1932, Uściług na Wołyniu), uczeń I Gimnazjum i Liceum (1945-49), absolwent Liceum w Dębicy i Leśnictwa na UJ w Krakowie (1954, pracownik Oddziału Leśnictwa Prezydium WRN w Rzeszowie, zasłużony w kwestii edukacji młodzieży w zakresie ochrony lasów.

Wołowiec Marcin (1887 2 XI – I 1971, Rzeszów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (późniejszego I Gimn. 1901/02 – 1903/04, kl I – III), absolwent II Gimnazjum (1909), uczestnik I wojny światowej, zastępca nauczyciela w I Gimnazjum (6 I – 30 VI 1918 - na płatnym urlopie w celu pełnienia obowiązków nauczycielskich w Prywatnym Gimnazjum polskim w Czortkowie), nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie (od 1920), dyrektor tegoż Seminarium (1929–36), nauczyciel języka polskiego w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Rzeszowie (1922/23 – 1926/27), dyrektor Liceum Pedagogicznego (1937–39 i 1944–47), zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w zakresie szkolnictwa średniego Powiatowej Komisji Oświaty i Kultury (w okresie okupacji), członek Rady Miejskiej (1944), autor artykułów przyczynkarskich dotyczących historii regionu.

Woś Wojciech (12 IV 1906, Wola Raniżowska – 5 X 1974, Rzeszów), absolwent I Gimnazjum (1927) i Uniwersytetu Lwowskiego (1933), nauczyciel gimnazjum w Łucku (1933–39), podczas okupacji nauczyciel szkoły powszechnej i tajnego nauczania, nauczyciel języka polskiego i przysposobienia wojskowego w I Gimnazjum i Liceum (1946–49), komendant hufca szkolnego przysposobienia wojskowego, p.o. dyrektora (VI 1947 – 1949), dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (1950–53), dyrektor Technikum Budowlanego (1953–65 i 1968–69), dyrektor ośrodka metodycznego (1965–68), asystent WSP (1969–70).

Woźniak Jan (2 VI 1890, Kąkolówka – 1977), absolwent I Gimnazjum (1910), żołnierz ZWZ-AK, radca prawny (po 1945).

Woźniak Jerzy Stanisław (ur. 8 XI 1923, Kraków), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39, kl. I – IV), duża matura na tajnych kompletach, żołnierz ZWZ-AK (1941–45) – uczestnik akcji „Burza” w okolicach Błażowej, działacz NIE i DSZ, żołnierz II Korpusu Polskiego we Włoszech i Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii, kurier z Wielkiej Brytanii do Polski, działacz WiN, aresztowany 9 XII 1947 w Katowicach, 10 XI 1948 skazany na karę śmierci, ułaskawiony, więzień Mokotowa, Rawicza i Wronek (do 16 XI 1956), absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1961), lekarz we Wrocławiu, wiceminister do spraw kombatantów (1997-2000), minister ds. kombatantów (2000-01).

Woźniak Kazimierz (8 VII 1933, Rzeszów – 29 IV 1994, Rzeszów), absolwent I Liceum w Rzeszowie (1951) i Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, wykładowca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej (od 1970), przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie i członek Zarządu Głównego tego stowarzyszenia, poseł na Sejm (1989-91).

Woźniak Władysław (4 XII 1892, Kąkolówka – ok. 1977), absolwent I Gimnazjum (1913) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie, żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej (1914–18), wojny polsko-bolszewickiej i ZWZ-AK, sędzia, prezes Sądu Powiatowego w Tyczynie, członek Zarządu Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego (od 1936).

Wójcik Józef (ur. 11 I 1850, Leżajsk), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1870), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie, dyrektor gimnazjum w Jarosławiu (do 1904).

Wójcik Mieczysław Aleksander, uczeń I Gimnazjum (1933/34 – 1936/37, kl. I – IV) i Liceum (1937/38 – 1938/39), jako uczeń kl. I liceum sporządził pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego spis maturzystów za lata 1877-79 i 1914-19.

Wójcik Sylwester (14 III 1931, Babica k. Rzeszowa – 29 V 2005), absolwent I Liceum (1950) i Wydziału Prawa UJ w Krakowie (1954), pracownik naukowy UJ, specjalista z zakresu prawa cywilnego, (od 1954), profesor zwyczajny (1980), kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Rolnego UJ (od 1969), zastępca dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego UJ (od 1970), prorektor (1975–81), pracownik naukowy Filii UMCS w Rzeszowie, autor ponad stu publikacji.

Wróbel Ignacy (5 IV 1862, Stara Wieś – 14 XI 1941, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1882) i Wydziału Prawa UJ, działacz PSL (od 1907) – członek Rady Naczelnej (1910–13), PSL „Piast” – członek Rady Naczelnej (1913–14), działacz PSL-Lewicy (1914–18), poseł do austriackiej Rady Państwa (1911–18), członek Zarządu Głównego PSL „Piast” (1925–27).

Wróblewski Karol (ur. 1864), nauczyciel gimnazjów w Samborze (1900–01), Stryju (1901–03), Brodach (1903–07), VII Gimnazjum we Lwowie (1907–11 i formalnie 1918/19 – 1919/20, faktycznie 1919/20), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego i francuskiego w II Gimnazjum w Rzeszowie (1911/12 – 1912/13), nauczyciel języka łacińskiego, greckiego, francuskiego w I Gimnazjum w Rzeszowie (1913/14), nauczyciel gimnazjum w Dębicy (1915/16), gimnazjum w Mielcu (1916), gimnazjum w Przemyślu (1917–18), służba wojskowa (1918–19), Gimnazjum Państwowego im. P. Skargi w Pułtusku (od 1920) i gimnazjum w Opatowie (1925).

Wuhitsch Tomasz, nauczyciel rzeszowskiego gimnazjum w klasie poetyki i retoryki (1790-94), przeniesiony na Uniwersytet Lwowski na profesora dyplomatyki i numizmatyki (1794), później profesor nauk pomocniczych i historii na UJ w Krakowie.

Wysocki Wincenty (1885 – VIII 1938, Zakopane), absolwent UJ w Krakowie, nauczyciel IV Gimnazjum w Krakowie (1909–10), nauczyciel języka polskiego, greckiego, historii i geografii, historii w I Gimnazjum w Rzeszowie (1910/11 – 1920/21), sekretarz Wydziału Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1913/14), nauczyciel języka polskiego i historii w Prywatnym Gimnazjum Realnym Żeńskim w Rzeszowie (1911/12 – 1920/21), nauczyciel Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krakowie (1921–22), następnie V Gimnazjum w Krakowie (1922–24), sekretarz Zarządu Głównego Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie (1926–38), autor artykułów w sprawozdaniach szkolnych I Gimnazjum.

Z

Zabawski Stanisław (ur. 10 I 1850, Dębowa), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1870), nauczyciel gimnazjum w Stanisławowie (1877–90), nauczyciel matematyki, fizyki, historii naturalnej, kaligrafii w gimnazjum w Rzeszowie (1889/90 – 1907/08).

Zabielski Zdzisław (1885, Kosina – 1974), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1896/97 – 1898/99, kl. II – IV), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent Hodowli Zwierząt w Studium Rolniczym w Krakowie (1934), kierownik Stacji Zootechnicznej Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (1925), profesor Hodowli Zwierząt na Wydziale Rolnym UMCS w Lublinie (1945–56); pracował nad uszlachetnieniem zwierząt krajowego pochodzenia, m. in. bydła czerwonego w Małopolsce.

Zaborowski Ignacy, imię zakonne również Ignacy (1754 – 1803), uczeń rzeszowskiego kolegium (1773), pijar, matematyk, geodeta, nauczyciel Collegium Nobilium w Warszawie (1781–94), autor pięciokrotnie wznawianego i nagrodzonego przez Stanisława Augusta złotym medalem (1786) podręcznika Geometria praktyczna, oraz opracowanych na zlecenie KEN Logarytmów dla szkół narodowych (1787), autor podręcznika pomiarów rolnych Geometria wiejska, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1800).

Zacharski Mieczysław (ur. 15 V 1899, Wólka Niedźwiedzka), absolwent I Gimnazjum (1917) i Wydziału Lekarskiego UJ w Krakowie (1927), lekarz epidemiolog, uczestnik kampanii wrześniowej, ordynator oddziału zakaźnego szpitala miejskiego w Elblągu (1951–61).

Zagórzański Józef, nauczyciel języka polskiego, łacińskiego, greckiego, niemieckiego, propedeutyki filozofii i filozofii w rzeszowskim gimnazjum (ok. 1865 – IV 1883), współzałożyciel rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Pedagogicznego (1869), współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73).

Zając Józef (14 III 1891, Rzeszów – 12 XII 1963, Ottawa, Kanada), uczeń I Gimnazjum (1901/02 – 1902/03, kl. I – II), działacz Związku Strzeleckiego (1912–14), żołnierz Legionów, II Korpusu Polskiego, armii Hallera, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, generał brygady (od 1924), naczelny dowódca Lotnictwa i OPL (od 1937), uczestnik kampanii wrześniowej, dowódca Polskich Sił Powietrznych we Francji, zastępca dowódcy I Korpusu Polskiego w Szkocji, dowódca Wojska Polskiego na Bliskim Wschodzie, dowódca I Korpusu Pancerno-Motorowego w Szkocji, generał dywizji (od 1942), po wojnie pozostał na emigracji, opublikował dwa pamiętniki.

Zajączkowski Stanisław Franciszek (29 I 1890, Lwów – 10 X 1977, Łódź), absolwent I Gimnazjum (1908), żołnierz I wojny światowej w armii austriackiej, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1937–39), pracownik Archiwum Państwowego w Wilnie (1939–45), kierownik katedry historii średniowiecznej na Uniwersytecie Łódzkim (1945–60), autor wielu publikacji z zakresu historii średniowiecza, archiwistyki, źródłoznawstwa i geografii historycznej.

Zajączkowski Władysław (12 IV 1837, Rzeszów – 7 X 1898, Jasło), uczeń rzeszowskiego gimnazjum, matematyk, kierownik katedry matematyki UJ (1862–64), profesor i kierownik katedr w Szkole Głównej w Warszawie, Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Politechnicznej we Lwowie, autor wielu książek z teorii równań różniczkowych, geometrii analitycznej i metod matematycznych w fizyce.

Zaklika Władysław (ur. 29 IX 1841 Dzików), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1861), zastępca prokuratora w Krakowie (od poł. 1887).

Zakrzewska-Czekowska Anna Klementyna (ur. 4 XI 1902, Kraków), absolwentka Uniwersytetu Lwowskiego z tytułem doktora (1936), nauczycielka Prywatnego Gimnazjum im. J. Słowackiego we Lwowie (1927/28), Prywatnego Gimnazjum SS Nazaretanek (1928/29), Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej w Brześciu (1932–34), podczas okupacji nauczycielka zorganizowanego tajnego nauczania w Warszawie, nauczycielka języka polskiego w I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie (1945–46), nauczycielka Gimnazjum i Liceum w Dzierżoniowie.

Zarębski Ignacy (5 XI 1905, Głogów Młp. 18 XI 1974, Kraków), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1916/17 – 1920/21, kl. I – V), podczas okupacji organizował tajne nauczanie, profesor WSP w Krakowie, kierownik Katedry Historii Polski (od 1954) i kierownik Zakładu Historii Oświaty i Wychowania (od 1972), wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (1959–65), prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego (1962–71).

Zatorski Aleksander Paweł Marian (1672 – 1744), w Rzeszowie uczył się filozofii (1743-44),, studiował prawo w Akademii Krakowskiej, powieściopisarz, poeta, pracował w Trybunale Koronnym w Lublinie, sekretarz księcia Stanisława Lubomirskiego w Łańcucie, autor Uwag do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące przez pewnego Podgórzanina (rodzaj poradnika savoir-vivre dla kawalerów tamtego czasu).

Zawadzki Benedykt (1652 – 1705), wychowanek Michała Krausa, pijar, pedagog, nauczyciel w wielu kolegiach, autor Lyricorum libri IV (1694) oraz Infuła Cracoviensis gemnissuis distincta seu antisitum Cracoviensium elogia historia politica et panegyres lyricae – dzieła zawierającego życiorysy biskupów krakowskich aż do Andrzeja Trzebickiego.

Zawadzki Onufry (1634 – 1679), wychowanek rzeszowskiego kolegium, ksiądz, prefekt rzeszowskiego kolegium (1670), rektor (1671), znakomity kaznodzieja i panegirysta.

Zboiński Marceli (16 I 1846, Wola k. Przeworska – 16 X 1898, Lwów), uczeń rzeszowskiego gimnazjum (1862/63), uczestnik powstania styczniowego, aktor, śpiewak, reżyser.

Zgórski Alfred (11 II 1848, Przemyśl – 13 III 1916, Wiedeń), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1866), prawnik, ekonomista, działacz wielu instytucji oraz stowarzyszeń gospodarczych i społecznych we Lwowie, zastępca (1885), a następnie dyrektor Banku Krajowego we Lwowie, członek Rady Miasta Lwowa (1883–93), poseł do Sejmu Krajowego we Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu.

Zielińska-Barket-Tews Ewa (23 V 1944 Lublin), absolwentka I Liceum (1962) i UMCS w Lublinie (1967), asystent naukowo-techniczny w katedrze biologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie (1967–71), nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących nr 2 w Rzeszowie (1971/72), nauczycielka biologii w I Liceum w Rzeszowie (1972/73 – 1985/86), zastępca dyrektora 1977/78 – 1978/79), nauczyciel bibliotekarz w I Liceum (od 1998/99).

Zieliński Ignacy (8 VI 1871, Łańcut – 5 VIII 1955, Kraków), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1889), studiował medycynę na UJ w Krakowie, lekarz wojskowy w armii austriackiej (do 1918), uczestnik I wojny światowej, pułkownik (1918), organizator Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, szef sanitarny Dowództwa Okręgu Korpusu nr 6 we Lwowie, generał brygady, w 1927 przeniesiony w stan spoczynku.

Ziemecki (Limecki) Wojciech, imię zakonne Łukasz od św. Pantaleona (14 III 1655, Rzeszów – 1707, Łowicz), pijar (1679), uczeń rzeszowskiego kolegium (1681–83), przebywał w rzeszowskim klasztorze (1683–86), pisarz, malarz, autor malowideł w kościele i klasztorze pijarskim (prawdopodobnie polichromii w refektarzu, sali apteki klasztornej i ciągu dekoracji w krużgankach).

Zimmerman Jan, nauczyciel gimnazjum w Wadowicach, później nauczyciel języka polskiego i geografii w rzeszowskim gimnazjum (1879/80), współpracownik Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1869–73).

Ziomek Józef (17 III 1923, Boguchwała – 1944, Biała k. Rzeszowa), uczeń I Gimnazjum (1935/36 – 1938/39, kl. I – IV), członek ZWZ-AK, uczeń „Kuźnicy”, rozstrzelany podczas obławy.

Zuba Józef (26 III 1910, Pogwizdów – 28 I 1948), absolwent I Gimnazjum (1932) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, wikariusz w Wielowsi k. Tarnowa, członek ZWZ-AK, zginął w 1948 r.

Ż

Żarów Franciszek (ur. 6 IV 1911, Boguchwała), absolwent I Gimnazjum (1933), żołnierz kampanii wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, od 1951 wyemigrował do USA (Chicago).

Żarów Tomasz (ur. 27 X 1887, Boguchwała), absolwent I Gimnazjum (1910), ksiądz, proboszcz w Budziwoju, członek Towarzystwa Bursy Gimnazjalnej (1929-32).

Żarów Władysław (ur. 23 VI 1923, Boguchwała), uczeń I Gimnazjum (1938/39 – III klasa), żołnierz ZWZ-AK.

Żeglicki Arnulf Kazimierz (1697, Głogów  – 1766), uczeń rzeszowskiego kolegium, pijar, pedagog, autor m. in.  przysłów Adagia Polonica (1735), Inwentarza praw i konstytucji oraz zbioru Adagia Polonica.

Żmuda Stefan Mieczysław (26 XI 1888 – 22 XI 1918), absolwent I Gimnazjum (1909), żołnierz Legionów, poległ w walkach o Lwów (22 XI 1918).

Żukowski Eugeniusz (17 XII 1877, Niżankowce k Przemyśla – 30 IV 1951, Przemyśl), uczeń gimnazjów w Chyrowie i Rzeszowie (1990/91 – 1991/92, kl. IV – V), absolwent gimnazjum w Jarosławiu (1895) i Seminarium Duchownego w Przemyślu, ksiądz (1900), dr teologii (1903), prefekt Seminarium Duchownego w Przemyślu (1904-12), zastępca profesora filozofii, teologii fundamentalnej, historii Kościoła, kierownik katedry filozofii w Instytucie Teologicznym (1911-50), autor 16 publikacji.

Żurawski Cezary (ur. 16 XII 1927, Święciechów pow. Kraśnik), absolwent I Gimnazjum (1947), lekarz weterynarii, profesor zwyczajny (1988)., kierownik Pracowni Immunologii Gruźlicy Instytutu Weterynarii w Puławach, autor ponad 150 opracowań z mikrobiologii i epizootiologii gruźlicy zwierząt.

Żyła Jakub (ur. 24 VII 1918, Wola Raniżowska), absolwent I Gimnazjum (1938), jako uczeń kl. VIII sporządził pod kierunkiem dyrektora Adamowskiego spis maturzystów za lata 1860-63, 1900-03 i 1930.

Żytkiewicz Stanisław Leon (6 I 1889, Boguchwała – 4 IV 1956, Boguchwała), absolwent rzeszowskiego gimnazjum (1910), ksiądz, kapelan VI batalionu Legionów Polskich, obecny na wszystkich polach bitewnych I Brygady Legionów, kapelan frontu w wojnie polsko-bolszewickiej (1919–20), dziekan Kurii Polowej, członek Komitetu Budowy Pomnika ś.p. płka Leopolda Lisa-Kuli (1927-32), kapelan prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego (1927–39), rezydent w Boguchwale (po 1944), kawaler Orderu Virtuti Militari.

Zasłużeni pracownicy szkoły nie będący nauczycielami

Służba zdrowia:

Grzegorczyk Józef (7 VI 1894, Newark, New Yersey – 1955, Rzeszów), absolwent UJ w Krakowie (1922), sekundariusz szpitala powszechnego, lekarz Kasy Chorych, lekarz szkolny w trzech szkołach: w Seminarium Nauczycielskim, I i II Gimnazjum (1922–39), lekarz Ubezpieczalni Społecznej (1939–45), po 1945 r. lekarz s Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, nauczyciel somatologii, anatomii i higieny w Prywatnym Seminarium Nauczycielskim Żeński w Rzeszowie (1925/26 – 1926/27).

Rubisch Józef (25 VII 1895 Rzeszów - IV 1940 Katyń), lekarz dentysta (od 16 XI 1924), kierownik ambulatorium dentystycznego (1928/29 - 1938/39), kontraktowy dentysta w I Gimnazjum i Liceum (20 XII 1928 - VIII 1939), członek Towarzystwa Prywatnej Męskiej Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie (1930/31), zamordowany jako oficer rezerwy w Katyniu.

Księgowość:

Świeboda Józefa (ur. 12 II 1936, Futoma), absolwentka Technikum Ekonomicznego w Rzeszowie (1955), główna księgowa w I Liceum w Rzeszowie (1957 – VI 2004).

Tercjanie, dozorcy i woźni:

Dencikowski Filip (1861 – V 1948), tercjan I Gimnazjum (1891–1937), za uratowanie archiwów i zbiorów szkolnych odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (1932).

Maślanka Wincenty (ur. 12 VII 1894 Łukawiec), absolwent Niższej Szkoły Rolniczej w Miłocinie (1913), żołnierz Legionów (10 IX 1914 – 16 II 1918), pomocniczy (prowizoryczny) woźny (1937/38 – 1938/39), 16 III 1937 zarządzeniem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości.

Nowakowicz Władysława (ur. 6 VII 1937, Zakrzów pow. Tarnobrzeg) długoletnia woźna w I Liceum (1968 – VIII 2004).

Sitek Jan (ur. 5 XII 1907, Matysówka), żołnierz kampanii wrześniowej, jeniec wojenny (Osnabrück 1939–42), uciekł przez Francję i Hiszpanię do Szkocji, żołnierz II Korpusu Polskiego, uczestnik bitwy pod Monte Cassino, emigrant w Wielkiej Brytanii (1946–73), dozorca w I Liceum Ogólnokształcącym (1974–82), na emeryturze od 1978, aktywny działacz organizacji kombatanckich.

Tyczyński Antoni, pomocniczy (prowizoryczny) woźny (13 VIII 1937 – VI 1938), 8 XI 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości za pracę w dziele odzyskania niepodległości.

Inne osoby

Cangerle Jan (zm. 1653), budowniczy kościoła św. Michała Archanioła i św. Barbary Męczenniczki (pijarskiego), który później zmienił wezwanie na św. Jana Chrzciciela.

Dalecki Józef (ur. 1925, Brasław, woj. wileńskie), uczeń gimnazjum w Brasławiu, w okresie okupacji pracownik Zarządu Powiatowego w Brasławiu, żołnierz AK (od 1942): 23 Brasławskiej Brygady Partyzanckiej (1944), uczestnik operacji „Ostra Brama” (1944), zesłaniec polityczny na Wschód (1944-46), prezes rzeszowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej współpracującego m. in. z I Liceum.

Herman Jan Krzysztof (zm. 1663), malarz; pierwszą jego żoną była Ewa Cangerle, córka Jana; J. K. Herman współpracował prawdopodobnie z Janem Cangerle i Giovannim Battistą Falconim przy pracach dekoratorskich w rzeszowskim kościele i klasztorze pijarskim, wykonując freski w jego refektarzu (w latach 1644–50).

Horodyński Stanisław Wojciech (zm. 1718) dobroczyńca klasztoru Pijarów. wkrótce po śmierci wykonane zostało jego epitafium

Lubomirski Jerzy Sebastian herbu Szreniawa (1616 – 31 I 1667 Wrocław), syn Stanisława i Zofii Ostrogskiej, właściciel Rzeszowa, założyciel Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie, wielokrotny poseł na sejm, marszałek sejmu, marszałek wielki koronny (od 1650), hetman polny koronny (od 1657), uczestnik wojen z: Kozakami (bitwa pod Piławcami 1648, wyprawa zborowska 1649, bitwy pod: Beresteczkiem 1651, Batohem 1652, Słobodyszczami 1660); Szwedami (walki w Widłach Wisły i Sanu 1656, zdobycie Sandomierza 1656, Warszawy 1656, Krakowa 1657, Torunia 1658, Grudziądza 1659); Siedmiogrodzianami (wyprawa na Siedmiogród 1657), Moskwą (operacja pod Cudnowem 1660), dwukrotnie podejrzewany o chęć zgłoszenia swojej kandydatury na króla (1655 i w latach 1663–65), przeciwnik elekcji vivente rege, przywódca rokoszu przeciwko królowi (bitwy pod Częstochową 1665 i Mątwami 1666).

Minkiewicz Reginald (1711 – 1780), kaznodzieja w Rzeszowie (1751-54), napisał szereg sztuk teatralnych.

Muszyński Tomasz (zm. przed 1680), malarz sztalugowy i freskant; mieszkał w Lublinie, być może on lub jego współpracownicy (wśród nich Jan Krzysztof Herman) brali udział w pracach malarskich w rzeszowskim klasztorze i kościele Pijarów.

Nemethy Ludwik Edler (5 VIII 1779 – 3 VIII 1836), starosta rzeszowski i jednocześnie dyrektor gimnazjum (1823-36), Węgier z pochodzenia, z jego inicjatywy wyremontowano i rozbudowano budynek gimnazjum, pobłażliwie potraktował uczestników powstania listopadowego, ustanowił Fundację Szlachty Rzeszowskiej, która przyznawała stypendia dla ubogich uczniów pochodzenia szlacheckiego urodzonych w cyrkule rzeszowskim.

Tylman z Gameren (Gamerski) (ok. 1630 – ok. 1706), architekt i inżynier wojskowy pochodzący z Niderlandów, uczestnik bitwy pod Mątwami (1666), nobilitowany przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1672); okresowo przebywał w Rzeszowie w latach 1682 – 1701, projektując budowę, przebudowę lub rozbudowę wielu obiektów (m. in. Zamku Lubomirskich i Kolegium Pijarów.).

Wąsowicz Feliks Piotr (ur. ok. 1826), architekt i budowniczy krakowski, w Rzeszowie mieszkał w latach 1865 – 1868, prowadził prace budowlane przy rynku nowomiejskim w Rzeszowie (1867) i konserwacje budynku I Gimnazjum (do 1868).

Zofia Pudencjana Ostrogska-Zasławska (zm. 1649), starsza córka Mikołaja Spytka Ligęzy, żona magnata wołyńskiego Władysława Dominika Ostrogskiego-Zasławskiego (ok. 1631), właścicielka Rzeszowa (1637), w trzech kolejnych testamentach przeznaczyła środki na budowę kościoła św. Jana Chrzciciela i klasztoru dla zakonnic III reguły św. Franciszka de Poenitentia (Bernardynek). Wykonawca jej testamentu Jerzy Sebastian Lubomirski (szwagier, spadkobierca i wykonawca ostatniej woli) postanowił zamiast sióstr sprowadzić Pijarów, którzy spełniliby pożyteczniejszą rolę i zajęli się kształceniem młodzieży.

Eliasz-Radzikowski Walery Jan Kanty (1841 12 IX – 1905 22 III), malarz, ilustrator, tworzył głównie w Krakowie; namalował co najmniej dwa obrazy w kościele popijarskim.

Eliasz-Radzikowski Władysław (1847 – 1921) brat Walerego, rzeźbiarz; rzeźbił portrety, nagrobki, zajmował się restauracją dawnej rzeźby, tworzył głównie w Krakowie, odnowił cztery popiersia w kościele farnym w Rzeszowie, zajmował się konserwacją prac malarskich w kościele popijarskim w Rzeszowie.

Wybierając osoby do leksykonu piszący brał pod uwagę

- aktywną działalność społeczną w różnych dziedzinach życia

- pełnione funkcje społeczne

- aktywną działalność w I Gimnazjum i Liceum oraz w innych szkołach rzeszowskich

- obecność danej osoby w publikacjach innych historyków

- obecność danej osoby we wcześniejszych publikacjach o szkole

- wyeksponowanie danej osoby na tablicach pamiątkowych i w innych miejscach pamięci narodowej

- funkcje kierownicze

- uwagi czytelników

W publikacji długość haseł dostosowana jest do zasad stosowanych w leksykonach.

Jeżeli jakaś osoba była (jest) bardzo aktywna to

- zamieszczono najistotniejsze dla niej informacje

- dano pierwszeństwo informacjom dotyczącym regionu przed informacjami dotyczącymi całej Polski (świata)

- dano pierwszeństwo informacjom dotyczącym I Gimnazjum i Liceum

- dano pierwszeństwo informacjom dotyczącym oświaty i wychowania

- uwzględniano informacje, których nie było we wcześniejszych publikacjach o szkole

- przyjęto zasadę, że informacja o osobie nie powinna być dłuższa od informacji o premierze i Naczelnym Wodzu Władysławie Sikorskim

- starano się wyeliminować informacje wykluczające się

Praca nie jest zakończona

Wykaz skrótów:

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

AK – Armia Krajowa

AM – Akademia Medyczna

AR – Akademia Rolnicza

ASP – Akademia Sztuk Pięknych

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego

DPL – Dyrekcja Lasów Państwowych

DSZ – Delegatura Sił Zbrojnych

gimn. - gimnazjum

KKO – Komunalna Kasa Oszczędności

KOiW – Kuratorium Oświaty i Wychowania

KOS – Kuratorium Okręgu Szkolnego

KP – Komitet Powiatowy

KPP – Komunistyczna Partia Polski

KRN – Krajowa Rada Narodowa

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

KZMP – Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej

LO – Liceum Ogólnokształcące

LWP – Ludowe Wojsko Polskie

Młp. - Małopolski

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej

NBP – Narodowy Bank Polski

NIE – Niepodległość

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

NSZZ – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

ODN – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

OOM – Okręgowy Ośrodek Metodyczny

OPL – Obrona Przeciwlotnicza

PAN – Polska Akademia Nauk

PAU – Polska Akademia Umiejętności

PCK – Polski Czerwony Krzyż

PGR – Państwowe Gospodarstwa Rolne

PKL – Polska Komisja Likwidacyjna

PKP – Polskie Koleje Państwowe

PP (pp) – Pułk Piechoty

PPR – Polska Partia Robotnicza

PPS – Polska Partia Socjalistyczna

pp – pułk piechoty

PR – Polskie Radio

PRN – Powiatowa Rada Narodowa

PRz – Politechnika Rzeszowska

PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe

PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe

PWSM – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna

PWST – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

PZL – Państwowe Zakłady Lotnicze

PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

RP – Rzeczpospolita

II RP – Druga Rzeczpospolita

SGPiS – Szkoła Główna Planowania i Statystyki

SITR – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa

SL – Stronnictwo Ludowe

SN – Seminarium Nauczycielskie

SP – Szkoła Podstawowa

SZP – Służba Zwycięstwu Polski

ŚZP – Światowy Związek Pocztowców

TOnO – Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem

TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

TSL – Towarzystwo Szkoły Ludowej

TSS – Towarzystwa Szkoły Świeckiej

UB – Urząd Bezpieczeństwa

UJ – Uniwersytet Jagielloński

UJK – Uniwersytet Jana Kazimierza

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

URz – Uniwersytet Rzeszowski

WDK – Wojewódzki Dom Kultury

WiN – Wolność i Niezawisłość

WKN – Wyższe Kolegium Nauczycielskie

WODKO – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych

WOPR – Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego

WP – Wojsko Polskie

WRN – Wojewódzka rada Narodowa

WSI – Wyższa Szkoła Inżynierska

WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego

WSN – Wyższe Seminarium Nauczycielskie

WSNS – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna

WUSW – Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych

WZPT – Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego

ZBOWiD – Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

ZL – Związek Legionistów

ZLCh – Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej

ZMW – Związek Młodzieży Wiejskiej

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej

ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego

ZPAP – Związek Polskich Artystów Plastyków

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZWZ – Związek Walki Zbrojnej

Do 1904 r. piszący używa nazwy – rzeszowskie gimnazjum (było wówczas tylko jedno), od 1004/05 I Gimnazjum (po powstaniu II Gimnazjum).

Jeżeli jest podana nazwa szkoły, stowarzyszenia, organizacji, instytucji a nie napisano w jakim mieście – oznacza, że dotyczy to Rzeszowa.


[1] Autor jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. Rozpoczął pracę nad Leksykonem 10 miesięcy przed zbliżającą się 350. rocznicą powstania I Liceum w Rzeszowie (1658 – 2008).

Korektę językową publikacji wykonuje Katarzyna Mikluszka, nauczycielka języka polskiego w I Liceum i jednocześnie nauczycielka bibliotekarka.

Na stronie internetowej I LO zmiany i uzupełnienia w Leksykonie zamieszcza Wiesław Bać, nauczyciel matematyki w tejże szkole oraz Daniel Betleja nauczyciel fizyki i informatyki.

[2] Hasła do leksykonu autor opracował na podstawie: Sprawozdań Dyrekcji I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, Sprawozdań Dyrekcji II Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, Sprawozdań Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego w Rzeszowie, Sprawozdań Dyrekcji Prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Rzeszowie, Sprawozdania Dyrekcji Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. St. Staszica w Rzeszowie za rok szkolny 1935/36, Rzeszów 1936, Sprawozdania Dyrekcji Bursy Gimnazjalnej im. ks. F. Dymnickiego za czas od 1 września 1913 do 31 sierpnia 1931, Rzeszów 1932, Sprawozdania Dyrekcji Pryw. Koed Gimnazjum i Pryw. Koed. Liceum Ogólnokształcącego oraz Kierownictwa Pryw. Koed. Szkoły Powszechnej Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej, Średniej i Zawodowej w Rzeszowie za rok szkolny 1937/38, Rzeszów 1938, Sprawozdania Towarzystwa Pryw. Męsk. Szkoły Przemysłowej w Rzeszowie za rok szkolny 1930/31, Rzeszów 1931, sprawozdań szkolnych szkół galicyjskich w innych miastach, publikacji Z. Zagórowskiego Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Rocznik II, Warszawa – Lwów 1926; książek J. Świebody: Collegium Ressoviense w życiu Polaków 1658–1983, Rzeszów 1983, Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie 1786–1918, Rzeszów 1984, Szkoła charakterów. Księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, Rzeszów 1985; Dziejów Rzeszowa pod. red F. Kiryka t. I, Rzeszów 1994, t. II, Rzeszów 1998 i t. III, Rzeszów 2001; Encyklopedii Rzeszowa pod red. J. Drausa, Rzeszów 2004; Polskiego Słownika Biograficznego, książki T. Ochenduszki, Dzieje Rzeszowa do 1918 roku. Kalendarium, Rzeszów 2006, książki T. Ochenduszki, Z. Jakubowskiego i R. Kisiela Dzieje I Gimnazjum i I Liceum. Jego nauczyciele i wychowankowie. Kalendarium, Rzeszów 2008, Księgi jubileuszowej Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658-2008 pod red. J. Świebody, Rzeszów 2008, opracowania Jubileusz 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie 1904-2004¸ Rzeszów 2004, artykułu Z. K. Wójcika Profesorowie i uczniowie I Gimnazjum w Rzeszowie represjonowani za postawę i działalność antykomunistyczną (1944-1956) /w:/ Zeszyt Historyczny WiN Nr 21, Rok XIII, czerwiec 2004 r. oraz prasy rzeszowskiej z lat 1883–1939 i innych publikacji regionalnych, encyklopedii, leksykonów, informatorów nauki polskiej, a także informacji uzyskanych od rodzin oraz przyjaciół nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie za pośrednictwem internetu.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.