MOTTO TYGODNIA

 "Consule praeteritum, praesens rege,

cerne futurum! "

"Radź się przeszłości, działaj w teraźniejszości,

dostrzegaj przyszłość!"

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.